De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KICK OFF 2014-2015 De specifieke lerarenopleiding 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KICK OFF 2014-2015 De specifieke lerarenopleiding 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 KICK OFF 2014-2015 De specifieke lerarenopleiding 2014-2015

2 Pag. Inschrijven 2 stappen: 1) inschrijven voor een opleiding via de online applicatie: http://www.vub.ac.be/inschrijvingen/ 2

3 Pag. 3 Informatiemoment 25/09/2013 Inschrijven  2) Inschrijven op vakken  Na activatie NetID & e-mail adres via PAM-service

4 Pag. Inschrijven  Inloggen via de selfservice studenten  http://student.cumulus.vub.ac.be http://student.cumulus.vub.ac.be 4

5 Pag. Inschrijven  De SelfService Studenten is een onderdeel van het CaLi- systeem. Nadat je bent ingeschreven kan je via de SelfService Studenten inschrijven voor opleidingsonderdelen, je persoonsgegevens beheren, studiegegevens en inschrijvingsgeld bekijken.  Registreer je vakken 1 e semester: voor 15 oktober 2 e semester: voor 1 maart *Indien er geen vakken geregistreerd zijn, wordt de student automatisch geregistreerd voor het modeltraject.* 5

6 Pag. Inschrijven 6

7 Pag. 7 Herinschrijven  Via herinschrijvingsmail  Rechtstreeks in de self-service studenten

8 Pag. Inschrijven Problemen? https://my.vub.ac.be/EHBO-inschrijvingen Vraagformulier: https://tim4vub.wufoo.com/forms/problemen-bij-registratie- opleidingsonderdelen/https://tim4vub.wufoo.com/forms/problemen-bij-registratie- opleidingsonderdelen/ CALI op de campus: 01/10/2014 vanaf 14u in lokaal E1.4 8

9 Pag. Afstuderen eerste zittijd 1) Afstuderen 1e zittijd http://my.vub.ac.be/afstuderen-februari-2015-na-het-eerste-semester  Aanvraag via de self-service indienen VOOR 1 december 9

10 Pag. Aanvraag BEV of OVR 2) Aanvraag BEV - De SLO kan recht geven op 100 uur BEV. Mits 20 contactlesuren die samenvallen met de werkuren, wordt het recht op aantal uren BEV verhoogd tot 120 uur. De SLO die leidt tot een knelpuntberoep (wiskunde) kan recht geven op 180 uur BEV. - Verplicht invullen van aanwezigheidslijst! - De aanvraag voor Betaald Educatief Verlof (BEV) of Onthaal- en Vormingsverlof (OVR, moet je doen via het formulier Werken en studeren Gelieve dit ingevuld en ondertekend aan het Studenten Administratie Centrum te bezorgen.Werken en studeren * terug te vinden via my VUB/IDLO 10

11 Pag. Uitschrijven & stopzetten 1) Bij vermindering van het aantal studiepunten wordt geen studiegeld terugbetaald. In het geval je enkel vakken uitschrijft wordt daarvoor dus NOOIT studiegeld terugbetaald. 2) Stopzetten van je studies De eventuele terugbetaling van je studiegeld (of een gedeelte daarvan) is afhankelijk van het bedrag dat je reeds betaalde en van het tijdstip waarop je je studie stopzet: –Vóór 15 september 2014: terugbetaling van het volledige studiegeld na aftrek van een administratieve kost van € 80,00. –Tussen 15 september en 31 november 2014: terugbetaling van de helft van het verschuldigde studiegeld na aftrek van een administratieve kost van € 80,00. –Vanaf 1 december 2014: het volledige studiegeld blijft verschuldigd; er wordt geen studiegeld terugbetaald. Stopzetten van je studies ontslaat je niet van je financiële verplichtingen jegens de Vrije Universiteit Brussel. Het studiegeld dat je nog schuldig bent op het moment van je uitschrijving/stopzetting blijft verschuldigd en moet je dus nog betalen. 11

12 Pag. 12 Vrijstellingen Bachelors en Masters VUB  erkende vrijstellingen op basis van precedentenlijst en overgangsbepalingen  Automatische equivalentie in CALI  Equivalenties goed nakijken in selfservice studenten  Indien de equivalentie NIET opgenomen is contacteer: IDLO@vub.ac.be

13 Pag. 13 Vrijstellingen Aanvraag vrijstellingen op basis EVK  Toe te voegen documenten en bewijsstukken: -Kopie diploma -Kopie puntenblad (met resultaten) -Cursusbeschrijving: aantal SP, uren theorie en praktijk, inhoudsbeschrijving of kopie inhoudstafel gebruikt cursusmateriaal  Aanvraagformulier vrijstellingen op dossier + nodige documenten binnen brengen op IDLO-secretariaat (3B202) !! Vóór 15/10 (OO’s 1ste semester) !! vóór 15/02 (OO’s 2de semester)

14 Pag. Vrijstellingen Houders van een diploma van professionele bachelor onderwijs (vroegere regenten) + houders GBP-attest  Erkend pakket vrijstellingen o.b.v. reeds behaald diploma  Aanvraagformulier vrijstellingen + nodige documenten binnen brengen op IDLO-secretariaat (3B202) !! Vóór 15/10 (OO’s 1ste semester) !! vóór 15/02 (OO’s 2de semester) 14

15 Pag. Vrijstellingen https://my.vub.ac.be/IDLO/onderwijs/vrijstellingen 15

16 Pag. 16 Inhoud van het vak? Kijk naar de opleidingsonderdeelfiches: -Leerresultaten -Inhoud -Studiemateriaal -Wijze examineren -Bijkomende informatie, … https://my.vub.ac.be/IDLO/onderwijs#Onderwijsaanbod

17 Pag. 17 Reglementen OER (Onderwijs- en examenreglement) met facultaire aanvullingen Belangrijk: Afdeling 3: Studievoortgangsbewaking en weigering op basis van onvoldoende leerkrediet (pg 38) Hoofdstuk IV Onderafdeling 2: Studiecontracten Onderafdeling 3: Wijziging van studiecontract Afdeling 4: Studiegelden https://my.vub.ac.be/IDLO/reglementen-en-formulieren#reglementen

18 Pag. Belangrijke sites https://my.vub.ac.be/IDLO - lesrooster- reglementen - examenrooster- formulieren - vrijstellingen- … https://student.cumulus.vub.ac.be - Inschrijven op vakken – examenresultaten - officieel curriculum-… http://pointcarre.vub.ac.be - Lesopdrachten- cursussen - communicatie naar studenten - … 18

19 Pag. 19 Diploma diploma leraar: wordt pas uitgereikt na het behalen van de mastergraad Opgelet! Studenten die dit jaar slagen met de code: ‘lager jaar niet geslaagd’ MOETEN zich opnieuw inschrijven (anders is afstuderen niet mogelijk)!

20 Pag. 20 Jij wordt…  Diploma van leraar  Onderwijsbevoegdheid in de tweede en derde graad  Welke vakken mag ik geven? www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen (secundair onderwijs  van diploma naar vak  bv: agogische wetenschappen OF ten minste master)

21 Pag. 21 Verplichte aanwezigheid -Workshops i.k.v. OO ‘pedagogische vraagstukken’ -Reflectiesessies i.k.v. OO ‘reflecterend en onderzoekend handelen’ -Reflectiesessies i.k.v. OO ‘professioneel handelen in de onderwijspraktijk voor de LIO’ -Lessen van alle vakdidactische OO’s Indien > 20% afwezig Binnen 10 werkdagen contact betrokken titularis Titularis bepaalt vervangende vereisten  Opgelet: geen contact = student kan geweigerd worden tot examen

22 Pag. Opleidingsprogramma LIO 22  Studenten die wegens een LIO-baan niet aanwezig kunnen zijn tijdens de lessen vragen zelf een alternatieve taak aan de docent.  Meer informatie mbt LIO-baan via: Titularis: Prof. dr. Van Looy (lvlooy@vub.ac.be)lvlooy@vub.ac.be Begeleider: Dr. Wouter Cools (wcools@vub.ac.be)wcools@vub.ac.be

23 Pag. Europese samenwerking Erasmus+ acties om Europese contacten te leggen met scholen of organisaties (Noorwegen, Ijsland, Lichtenstein, Turkije) Buitenlandse stage NA afstuderen Oproep voor inschrijven +- februari VLIR-beurs -Mogelijkheid tot buitenlandse stage van min. 1 maand -Beurs aanvragen in oktober vertrek tussen januari/februari -Individueel stage-traject -13-14: ervaring met CONGO 23

24 Pag. Studentenvertegenwoordiging 24 Wil je jouw stem laten klinken in onze opleiding: Vanaf dit academiejaar zijn 1/3 van de mandaten in de opleidingsraad voorbehouden voor studenten. We roepen jullie dan ook massaal op om je kandidaat te stellen. Voor 1 oktober. http://my.vub.ac.be/nieuws/2014/09/22/stel-je-kandidaat-voor-jouw- opleidingsraad-voor-1-oktober Niet twijfelen, gewoon doen! We zijn op zoek naar minstens 5 studenten!

25 Pag. Begeleiding 25

26 Pag. Vragen? Kom langs op het IDLO-secretariaat (3B202)! 02/629 36 54 of 02/629 24 32 idlo@vub.ac.be Leertrajectbegeleider (Stoppen? Vragen? Twijfels?) Veerle Vandromme- 02/629 12 97 – lokaal 3B204 vvdromme@vub.ac.be Stagecoördinator Eva Van Moer - 02/629 20 63 – lokaal 3B204 evmoer@vub.ac.be 26

27 Pag. Vakspecifieke stage-info D2.06: SLO Taal- en letterkunde D2.16: SLO Economische wetenschappen, D2.19: SLO Cultuur- en maatschappijwetenschappen D2.13: SLO Lichamelijke Opvoeding en bewegingswetenschappen; SLO Biomedische, Gezondheids- en Revalidatiewetenschappen D3.03: SLO Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen D3.13: SLO Agogische wetenschappen, SLO Psychologie en pedagogische wetenschappen D2.14: LIO D2.16: VOS (enkel 1 e semester) 27


Download ppt "KICK OFF 2014-2015 De specifieke lerarenopleiding 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google