De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionaal Investeringsfonds mbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionaal Investeringsfonds mbo"— Transcript van de presentatie:

1 Regionaal Investeringsfonds mbo
Subsidieregeling voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs 4 november 2014

2 Stand van zaken aanvragen 2014
18 toegekende aanvragen 14 miljoen subsidie (van de 24 miljoen) 28 miljoen cofinanciering (ook in natura) Veel in de techniek 300 bedrijven 30 mbo-instellingen

3 Wat is het investeringsfonds?
Subsidieregeling om: duurzame publiek-private samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs te stimuleren het opleidingenaanbod doelmatiger te organiseren (optioneel) 100 miljoen vanuit OCW beschikbaar voor

4 Wat is het doel van het investeringsfonds?
Inhoudelijke en doelmatige aansluiting Aanbod en vraag gediplomeerden Up to date kennis docenten Moderne faciliteiten Onderwijs Arbeidsmarkt

5 Voor wie is het investeringsfonds?
Samenwerkingsverband van: Mbo-instellingen (bekostigd mbo) Arbeidsorganisaties (bedrijfsleven maar ook bijv. zorg- en welzijnsinstellingen) Optioneel: Regionale overheden, andere onderwijsinstellingen (wo, hbo, vmbo), O&O-fondsen, georganiseerd bedrijfsleven

6 Subsidieregeling om: duurzame publiek-private samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs te stimuleren het opleidingenaanbod doelmatiger te organiseren (optioneel)

7 Kaders voor PPS (1) De vorm van PPS is vrij
Alle opleidingsrichtingen (sectoren) in het mbo Het voorstel draagt bij aan aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Gebaseerd op regionale afstemming en visie Duurzame samenwerking Aantoonbaar nieuwe activiteiten (financieel) commitment partners

8 Kaders voor PPS (2) Financiering: 1/3 rijksoverheid en 2/3 cofinanciering Cofinanciering door bedrijfsleven en eventueel regionale overheid, e.a. partners, mág in natura Aandeel bedrijfsleven is minimaal 1/3 Bijdrage rijksoverheid tussen € en €2 miljoen per aanvraag Subsidie voor eerste vier jaar Samenwerkingsverband met mbo-instelling als aanvrager Geen stapeling van subsidies

9 Subsidieregeling om: duurzame publiek-private samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs te stimuleren het opleidingenaanbod doelmatiger te organiseren (optioneel)

10 Kaders subsidie doelmatiger organiseren van het opleidingenaabod (1)
Aanvullende subsidie: voortkomend uit voorstel PPS en regionale afstemming Kosten afbouwen/overdragen opleidingenaanbod of gezamenlijk aanbieden van opleidingen: van werk naar werk begeleiding personeel aanpassing curricula geen wachtgeld of kosten voor huisvesting

11 Kaders subsidie voor het doelmatiger organiseren van het opleidingenaanbod (2)
Aanvraag door (minstens) twee mbo-instellingen 1/3 rijksoverheid en 2/3 mbo-instellingen Bijdrage rijksoverheid maximaal € per aanvraag Alleen subsidie voor doelmatiger organiseren bij toekenning van voorstel voor PPS

12 Aanvraag- en beoordelingsprocedure
Een onafhankelijke commissie beoordeelt aanvragen op basis van beoordelingskader in de regeling Toekenning door de minister van OCW

13 Werkwijze commissie Voorzitter en 9 leden, bestaande uit experts op gebied van beroepsonderwijs, pps, bedrijfsleven Beoordeling o.b.v.: Ingediende documenten Regionale visie Plan van aanpak Samenwerkingsovereenkomst Meerjarenbegroting Presentatie en vraaggesprek met subcommissie vrijwillig

14 Wat zijn de beoordelingscriteria?
Vereisten: 1. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Regionale visie en analyse, afbakening regio, doelstellingen pps gebaseerd op de analyse waar de aansluiting moet worden verbeterd, daarvoor is draagvlak onder de stakeholders, enz. 2. Samenwerking en draagvlak Gedragen samenwerking tussen de partners, belangen partners worden beschreven, ‘comakership’, enz. 3. Uitvoerbaarheid en haalbaarheid Deskundige projectorganisatie, de activiteiten zijn haalbaar en uitvoerbaar in de tijd, de risico’s en de beheersmaatregelen zijn in kaart gebracht, enz. 4. Duurzaamheid De samenwerking is duurzaam en blijvend na de subsidieperiode, o.a. blijkend uit een financiële raming. 5. Financiering Realistische meerjarenbegroting, aantoonbare cofinanciering van de samenwerkingspartners, efficiënte inzet van middelen. *Zie het beoordelingskader in de bijlage bij de Regeling

15 Planning Aanvraagprocedure
Hele maand januari 2015 Digitaal aanvraagformulier (uiterlijk 30 januari 2015 indienen!) Volgende twee tijdvakken januari 2016 en 2017 Het tweede tijdvak is in januari 2015 Toekenning voorjaar 2015

16 Leerervaringen eerste ronde
Activiteitenplan: wat én hoe Stem je plan af met betrokkenen in de regio, landsdelen, topsectoren, collega-roc’s, enz. Begin op tijd met rondkrijgen cofinanciering Goede voorbereiding presentatie, juiste delegatie Aanpassingen procedure: Aanvraagformulier is verbeterd, opslaan wordt mogelijk Openbaarheid van voorgenomen en ingediende aanvragen Verbetering proces voorschouw en feedback PBT

17 Ondersteuning Registratie initiatieven en intake (DUO en PBT)
In de ontwikkelfase: Registratie initiatieven en intake (DUO en PBT) Voorschouw op de voorstellen, waaronder een sterkte-zwakte analyse (DUO en PBT) Na toekenning en start: Kennisuitwisseling en -verspreiding op het gebied van PPS, waaronder deelname aan jaarlijkse General Assembly’s (PBT) Halverwege een sterkte-zwakte analyse ter ondersteuning

18 Informatie Informatie van OCW over o.a. de regeling, aanmelding, aanvraagprocedure via: en via Informatiecentrum Onderwijs (ICO): of Ervaringen met publiek-private samenwerking via:


Download ppt "Regionaal Investeringsfonds mbo"

Verwante presentaties


Ads door Google