De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over de grenzen van het Bibob-instrument

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over de grenzen van het Bibob-instrument"— Transcript van de presentatie:

1 Over de grenzen van het Bibob-instrument
drs. Ivan Dekkers RA

2 Doel Bibob Voorkomen dat criminaliteit wordt gefaciliteerd
Breed onderzoek binnen de vastgoedsector toont aan dat toezicht en opsporing achteraf tekort schiet Voorkomen is beter dan genezen!

3 Vastgoed Vastgoed kenmerken
Er zijn veel soorten vastgoed en ook verschillende fases in het vastgoed Ieder soort vastgoed en fase kent zijn eigen risico’s

4 Bouw- & Vastgoedsector
Projectontwikkelaars Bouwers Beleggers (direct en indirect) Handel Bemiddeling Beheer

5 Vastgoedfraude Nauwelijks fysieke inspanningen Ondoorzichtig / Intransparant Grote vermogens ABC-transacties Belastingontduiking Witwassen

6 Bibob Voorkomen dat criminaliteit wordt gefaciliteerd
Breed onderzoek binnen de vastgoedsector toont aan dat toezicht en opsporing achteraf tekort schiet

7 Bibob Veel strafbare feiten leiden nooit tot opsporing en vervolging
Vaak bestuurlijk afgedaan Duur en inefficiënt Dus inderdaad: voorkomen is beter dan genezen!

8 Bibob Geeft bij een vastgoedtransactie geen extra bevoegdheden maar wel extra informatie Welke informatie is relevant?

9 Te beantwoorden vraag De mate van gevaar dat de vastgoedtransactie mede zal worden gebruikt voor de investering van fout geld De mate van gevaar dat in of met het vastgoed mede strafbare feiten zullen worden gepleegd

10 Gevaar Bibob werkt vanuit de aanname dat personen met antecedenten een gevaar voor opnieuw witwassen of strafbare feiten betekent Let op! Controle op antecedenten moet feitelijk sluitstuk zijn

11 Oftewel Hoe herken je de foute transactie?
Waar rook is, is niet altijd vuur Waar geen rook is, is soms toch vuur

12 Snap de deal Om een gevoel te krijgen bij een vastgoedtransactie is voor- en nageschiedenis van de transactie van belang Bovendien is een beeld van de spelers rondom de transactie noodzakelijk (derden)

13 Spelers Niet alleen kijken naar de juridische eigenaren, maar juist ook naar de economische eigenaren van een rechtspersoon of het vastgoed

14 Complex Er bestaat geen lijst met indicatoren op basis waarvan de goede en foute vastgoedtransacties kunnen worden gescheiden

15 Oplossing? Investeer in kennis en een systeem waardoor onderling kennis en ervaring wordt gedeeld Publiceer regelmatig ‘best and bad practices’

16 Witwassen? Bij een voorgenomen verkoop of verhuur is het van belang om de geldstromen van de zakenpartner te kennen. Wie is de uiteindelijke huurder? Wie is de uiteindelijke koper?

17 Witwassen? Verkoop aan een Panamese Ltd, met een trustkantoor als bestuurder en een Cypriotische aandeelhouder?

18 Aanpak Contractsvrijheid:
Stel een protocol op welke transparantie vereist is alvorens in onderhandeling te treden Wordt de vereiste informatie niet verstrekt of bij twijfel: Niet onderhandelen en geen deal (dus geen Bibob)

19 Aanpak Wat doen we als een partij met een strafblad toch een mooi bod doet op ons vastgoed? Stel procedure op dat partijen met een bepaald strafblad worden uitgesloten als partij

20 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 28 augustus 2014 Betreft Rijksinzet op afstoot en transformatie rijksvastgoed

21 Theorie en praktijk Spanning tussen integriteit en doelstellingen
Op welk niveau wordt de keuze gemaakt? Nogmaals: voorkomen is beter dan genezen!

22 Conclusie Integriteit en vastgoedtransacties moet een onderdeel uitmaken van een integriteitsprogramma en procedures moeten dwingend zijn uitgewerkt en dan….. Bibob

23 Vastgoed als instrument
Foute zaken met vastgoed: - mensenhandel - hennepplantages - drugshandel - huisjesmelkers - illegaal gokken - prostitutie - witwassen

24 Vastgoed als instrument
Fouten zaken met vastgoed: - oplichting - valsheid in geschrifte - (ambtelijke) corruptie - fiscale fraude - deelname aan een criminele organisatie

25 Bibob Nogmaals Bibob ziet op de antecedenten van de zakenpartner (in brede zin) Het risico gaat verder dan alleen personen met antecedenten Bibob is dus duidelijk één instrument in een toolkit

26 Toolkit Integriteitsprogramma Kennis en kunde (systeem)
Understanding….. Belastingdienst Amsterdam/ Vastgoedkenniscentrum Bibob

27 Vragen?


Download ppt "Over de grenzen van het Bibob-instrument"

Verwante presentaties


Ads door Google