De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 5 Informatieavond..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 5 Informatieavond.."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 5 Informatieavond.

2 Groep 5 maandag t/m vrijdag : Michiel van Buuren Woensdagochtend :
Susan Steunenberg (tot kerstvakantie) Marian Laroi (na kerstvakantie)

3 Welke vakken ? Trefwoord levensbeschouwelijk en bijbels onderwijs
Lezen - begrijpend Lezen - technisch Rekenen Spelling Taal Aardrijkskunde – De Blauwe Planeet Geschiedenis-Brandaan Natuniek Schrijven Verkeer Tekenen Handvaardigheid Gym Kanjertraining / gouden regels

4 Huiswerk Spreekbeurt, boekbespreking, werkstuk Topotoetsen
Aardrijkskunde-, geschiedenis- en natuniektoetsen Extra werk om te oefenen wanneer nodig Op de site schoolsite Tevens basisschoolnet.nl

5 Zelfstandig werken Taakbrief : dagtaak, dobbelsteen
Zelfstandigheid ; niet gelijk om hulp vragen, eerst even nadenken Leren plannen Tijd voor individuele aandacht, extra begeleiding

6 Extra Schaapskooi 1 spreekbeurt Ask voorstelling 1 boekbespreking
Coda/Markant Activiteiten project Klasseouder : Renate v.d Bovenkamp 1 spreekbeurt 1 boekbespreking 1 werkstuk

7 Dagstructuur Inloop 8.30 – 8.50 Trefwoord / Bijbels onderwijs
Estafette 10.00 pauze, eten & drinken 10.20 Rekenen 11.15 taal/spelling 12.00 / 12.15 lezen, werk afmaken; zaakvakken, crea

8 Trefwoord Gebed Digitaal : site Bijbelverhaal Liedjes Verwerkingsblad

9 Rekenen dagelijks Nieuwe methode : Pluspunt 3 Stapsgewijs
Oefenen & herhalen Differentiatie minimumstof moeilijke opdrachten Werkboek pluspunters Oefensoftware (Pluspunt, Muiswerk)

10 Realistisch (situaties)
Structuur van de getallen: (honderdtallen, tientallen, eenheden) Telrij, getallenlijn (duizendtallen) Rekenen met de waarde van de getallen Rekenen met tekorten Geldrekenen Klokkijken: analoog en digitaal

11 Breuken, verhoudingen kommagetallen
Tabellen & grafieken Automatiseren & flexibiliseren Zie ook rekendoelen

12 Eens in de drie weken een methodegebonden toets
Taal Taal in Beeld Methode: Taal in beeld, Spelling in beeld Vervolgverhaal Woordenschat, zinsbouw, persoonsvorm, onderwerp, gezegde. Verhalen schrijven Taaloefeningen (mondeling/ schriftelijk) 3 weken basisstof, 1 week toets en herhaling/verrijking Eens in de drie weken een methodegebonden toets

13 Spelling Spelling in Beeld
Synchroon met Taal in Beeld, zelfde opbouw Spellingstrategieën aanleren : leerstof spelling Veel oefendictees In januari en juni cito spelling

14 Technisch lezen Methode Estafette Technisch lezen: verklanken
Streefniveau AVI-E5/M6 Drie niveaus In januari en juni cito DMT en AVI

15 Begrijpend lezen Tekstverwerken doel onder andere : strategie aanleren
Oordelend begrip : soort tekst bepalen Leesdoel : plezier, informatie, instructie Tekstbegrip Hoofdgedachte, sleutelwoorden, vergelijkingen, verwijswoorden Thuis: veel lezen en voorlezen Cito alleen in januari

16 Aardrijkskunde Methode – De Blauwe Planeet TOPO thuis oefenen
Kennis en vaardigheden. Foto’s bekijken, lezen plattegrond, bekijken en gebruiken van kaarten, opzoeken in het register. Kaart van Nederland: topografie Provincies, hoofdsteden, wateren ingevulde kaart + blanco kaart Thuis: leren van de topografiekaarten

17 Geschiedenis - Brandaan
Lesboek Werkboek Concentrische opbouw : thema’s keren elke twee jaar terug IJstijd, Romeinen, ridders, Middeleeuwen, ontdekkingsreizen Samenvattingen thuis leren Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een toets

18 Natuniek, 1x per week Een combinatie tussen natuur en techniek.
Vier hoofdstukken: Natuur Schimmels Paddestoelen Zintuigen Techniek Constructies Samenvattingen thuis leren Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een toets

19 Gym Op maandagmiddag en donderdagmiddag Toestel- en spellessen
Gymkleding mee naar huis.

20 Overig Handvaardigheid, 1x per week …? Tekenen, 1x per week ….?
Verkeer, 1x per 2 weken Kanjertraining / Gouden regels

21 Spreekbeurten en boekbesprekingen worden ingedeeld.
Werkwijze wordt in de klas besproken Infoblad op de site Idem voor de werkstukken Mini-werkstuk in de klas

22 Zorg Interne begeleiding Remedial teaching
Passend onderwijs; opbrengstgericht; groepsplannen; individuele leerlijn In de klas / buiten de klas ?? Hulp bij opvoedingsvragen of andere zaken Opvoedsteunpunt ZAT (zorgadviesteam) Luizencontrole Na vakanties, geen gel. Betreffende ouders direct ingelicht. Kind evt. direct naar huis.

23


Download ppt "Welkom in groep 5 Informatieavond.."

Verwante presentaties


Ads door Google