De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 5 Informatieavond.. Groep 5 maandag t/m vrijdag : Michiel van Buuren Woensdagochtend : –Susan Steunenberg (tot kerstvakantie) –Marian.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 5 Informatieavond.. Groep 5 maandag t/m vrijdag : Michiel van Buuren Woensdagochtend : –Susan Steunenberg (tot kerstvakantie) –Marian."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 5 Informatieavond.

2 Groep 5 maandag t/m vrijdag : Michiel van Buuren Woensdagochtend : –Susan Steunenberg (tot kerstvakantie) –Marian Laroi (na kerstvakantie)

3 Welke vakken ? Trefwoord levensbeschouwelijk en bijbels onderwijs Lezen - begrijpend Lezen - technisch Rekenen Spelling Taal Aardrijkskunde – De Blauwe Planeet Geschiedenis-Brandaan Natuniek Schrijven Verkeer Tekenen Handvaardigheid Gym Kanjertraining / gouden regels

4 Huiswerk Spreekbeurt, boekbespreking, werkstuk Topotoetsen Aardrijkskunde-, geschiedenis- en natuniektoetsen Extra werk om te oefenen wanneer nodig Op de site schoolsiteschoolsite Tevens basisschoolnet.nlbasisschoolnet.nl

5 Zelfstandig werken Taakbrief : dagtaak, dobbelsteen Zelfstandigheid ; niet gelijk om hulp vragen, eerst even nadenken Leren plannen Tijd voor individuele aandacht, extra begeleiding

6 Extra Schaapskooi Ask voorstelling Coda/Markant Activiteiten project  Klasseouder : Renate v.d. Bovenkamp 1 spreekbeurt 1 boekbespreking 1 werkstuk

7 Dagstructuur Inloop 8.30 – 8.50 Trefwoord / Bijbels onderwijs Estafette 10.00 pauze, eten & drinken 10.20 Rekenen 11.15 taal/spelling 12.00 / 12.15 13.15 - 15.15 lezen, werk afmaken; zaakvakken, crea

8 Trefwoord Gebed Digitaal : site Bijbelverhaal Liedjes Verwerkingsblad

9 Rekenen dagelijks Nieuwe methode : Pluspunt 3 Stapsgewijs Oefenen & herhalen Differentiatie –minimumstof –moeilijke opdrachten –Werkboek pluspunters Oefensoftware (Pluspunt, Muiswerk)

10 Realistisch (situaties) Structuur van de getallen: (honderdtallen, tientallen, eenheden) Telrij, getallenlijn (duizendtallen) Rekenen met de waarde van de getallen Rekenen met tekorten Geldrekenen Klokkijken: analoog en digitaal

11 Breuken, verhoudingen kommagetallen Tabellen & grafieken Automatiseren & flexibiliseren Zie ook rekendoelenrekendoelen

12 Taal Taal in Beeld Methode: Taal in beeld, Spelling in beeld Vervolgverhaal Woordenschat, zinsbouw, persoonsvorm, onderwerp, gezegde. Verhalen schrijven Taaloefeningen (mondeling/ schriftelijk) 3 weken basisstof, 1 week toets en herhaling/verrijking Eens in de drie weken een methodegebonden toets

13 Spelling Spelling in Beeld Synchroon met Taal in Beeld, zelfde opbouw Spellingstrategieën aanleren : –leerstof spellingleerstof spelling Veel oefendictees In januari en juni cito spelling

14 Technisch lezen Methode Estafette Technisch lezen: verklanken Streefniveau AVI-E5/M6 Drie niveaus In januari en juni cito DMT en AVI

15 Begrijpend lezen Tekstverwerken doel onder andere : strategie aanleren Oordelend begrip : soort tekst bepalen Leesdoel : plezier, informatie, instructie Tekstbegrip Hoofdgedachte, sleutelwoorden, vergelijkingen, verwijswoorden Thuis: veel lezen en voorlezen Cito alleen in januari

16 Aardrijkskunde Methode – De Blauwe PlaneetDe Blauwe Planeet TOPO thuis oefenenTOPO Kennis en vaardigheden. Foto’s bekijken, lezen plattegrond, bekijken en gebruiken van kaarten, opzoeken in het register. Kaart van Nederland: topografie Provincies, hoofdsteden, wateren  ingevulde kaart + blanco kaart Thuis: leren van de topografiekaarten

17 Geschiedenis - Brandaan Lesboek Werkboek Concentrische opbouw : thema’s keren elke twee jaar terug IJstijd, Romeinen, ridders, Middeleeuwen, ontdekkingsreizen Samenvattingen thuis leren Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een toets

18 Natuniek, 1x per week Een combinatie tussen natuur en techniek. Vier hoofdstukken: Natuur Schimmels Paddestoelen Zintuigen Techniek Constructies 1.Samenvattingen thuis leren Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een toets

19 Gym Op maandagmiddag en donderdagmiddag Toestel- en spellessen Gymkleding mee naar huis.

20 Overig Handvaardigheid, 1x per week …? Tekenen, 1x per week ….? Verkeer, 1x per 2 weken Kanjertraining / Gouden regels

21 Spreekbeurten en boekbesprekingen worden ingedeeld. Werkwijze wordt in de klas besproken Infoblad op de site Idem voor de werkstukken - 2015. Mini-werkstuk in de klas

22 Zorg Interne begeleiding Remedial teaching –Passend onderwijs; opbrengstgericht; groepsplannen; individuele leerlijn –In de klas / buiten de klas ?? Hulp bij opvoedingsvragen of andere zaken –Opvoedsteunpunt –ZAT (zorgadviesteam) Luizencontrole –Na vakanties, geen gel. –Betreffende ouders direct ingelicht. –Kind evt. direct naar huis.

23


Download ppt "Welkom in groep 5 Informatieavond.. Groep 5 maandag t/m vrijdag : Michiel van Buuren Woensdagochtend : –Susan Steunenberg (tot kerstvakantie) –Marian."

Verwante presentaties


Ads door Google