De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Draagvlak CAO Niels Jansen 18 juni 2014 Opening door Hans Bo Het belang van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming ‘ Mijn stellige overtuiging is dat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Draagvlak CAO Niels Jansen 18 juni 2014 Opening door Hans Bo Het belang van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming ‘ Mijn stellige overtuiging is dat."— Transcript van de presentatie:

1

2 Draagvlak CAO Niels Jansen 18 juni 2014

3 Opening door Hans Bo Het belang van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming ‘ Mijn stellige overtuiging is dat het overlegmodel en dus ook de SER voor de Nederlandse samenleving op sociaaleconomisch terrein van groot belang is. Dat legt op alle partijen de plicht ook voortdurend te werken aan dit overlegmodel, om het effectief en levend te houden.’ Uit een brief van 5 april 2012 van Minister Kamp van Sociale Zaken en werkgelegenheid

4 Opening door Hans Probleemstelling: welk belang dient de vakbond? 1)Belangen van leden: ledenorganisatie 2)Belangen van werkenden: overlegmodel, ordenende functie van de cao Lopen deze belangen parallel?

5 Opening door Hans Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming: een contractuele grondslag De Wet Cao typeert de cao als overeenkomst De vakbond is cao-partij aan werknemerszijde Binding aan de cao: rechtstreeks als partij (werkgevers) of via lidmaatschap van een cao-partij (werkgevers en werknemers) Geen binding van werknemers die geen lid zijn. Toepasselijkheid van de cao via de individuele arbeidsovereenkomst: artikel 14 Wet Cao, onderkruipers, HR (Suk Brittania)

6 Opening door Hans Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming: een institutionele uitvoering Een gebonden werkgever past de cao toe op al zijn werknemers: 1)verplichting op grond van artikel 14 Wet Cao 2)incorporatiebeding: cao is via arbeidsovereenkomst toepasselijk 3)hoeksteen van sociaal beleid is gelijke behandeling Avv

7 Opening door Hans Legitimiteit vakbond Waarop is de legitimiteit van vakbonden gebaseerd wanneer een cao algemene werking krijgt? In het licht van de verminderde organisatiegraad en eenzijdiger ledenbestanden wordt deze kwestie belangrijker, want kan nog gezegd worden dat de vakbond opkomt voor het belang van alle werkenden?

8 Opening door Hans Betekenis van draagvlak Feitelijk draagvlak voor de cao is groot: 8 voor het instituut en een 6,7 voor de eigen cao. Voldoende feitelijk draagvlak vergt onderhoud en voortdurende inspanningen van werkgevers en vakbonden: –a) maatwerk en flexibiliteit –b) betrekken van alle werknemers

9 Opening door Hans SER-advies draagvlak cao Hoorzitting: Branche: horeca, bouw, grafimedia, gemeenten Ondernemingen: Heineken, ING verzekeringen, Smurfit Kappa.

10 Opening door Hans SER-advies: maatwerk Qua inhoud aansluiten op de situatie en omstandigheden van het bedrijf Veel cao’s bieden mogelijkheden tot maatwerk –Standaardkarakter gering –Decentralisatiebepalingen Kanttekening: maatwerk kan op gespannen voet komen te staan met het collectieve karakter van de cao. Sociale partners zullen steeds moeten bezien waar maatwerkafspraken de voorkeur verdienen boven collectieve arrangementen.

11 Opening door Hans SER-advies: betrekken van niet-leden Voorkomen van een eenzijdige blik op de belangen van een specifieke groep werknemers Hoorzitting: veel initiatieven om niet-leden te betrekken (online verstrekken van informatie, gebruik van discussiegroepen, panels en enquêtes) Kanttekening: betrekken van niet-leden kost relatief veel geld en inzet en leidt niet tot meer leden of duurzame betrokkenheid.


Download ppt "Draagvlak CAO Niels Jansen 18 juni 2014 Opening door Hans Bo Het belang van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming ‘ Mijn stellige overtuiging is dat."

Verwante presentaties


Ads door Google