De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud college Functionele indeling Defunctionalisering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud college Functionele indeling Defunctionalisering"— Transcript van de presentatie:

1 Inhoud college Functionele indeling Defunctionalisering
Groepsgewijze productie Groepindelingen Opdracht

2 Functionele indeling Process layout, functional layout
Specialisatie naar bewerking Onafhankelijk van type bewerkingen Discreet, Procesindustrie, Fijnchemie, Dienstverlening Job Shop, Flow Shop Productvariatie

3 Ordervrijgave Orderacceptatie Orders in portefeuille Ordervrijgave
Sequencing Scheduling Orderacceptatie Orders in portefeuille

4 Functionele indeling – wachttijden
Transporttijd Wachttijd omsteltijd bewerkingstijd

5 Functionele indeling – wachttijden
Wachtende orders = bezettingsgraad2 / (2 - 2·bezettingsgraad) (Constante bewerkingstijd; poisson orderaankomstproces)

6 Functionele indeling – wachttijden
Batch Wachten Batchbewerkingstijd Bewerken Wachten Batch Microwachttijd per item = (aantal in batch - 1) X bewerkingstijd van 1 item

7 Functionele indeling Hoge bezettingsgraad Kans op starving voorkómen
Veel werk vrijgeven Veel onderhanden werk Lange doorlooptijd (Little’s Law: WIP = Production rate X Throughput time)

8 Functionele indeling – doorlooptijdbeheersing
Cumulatieve hoeveelheid invoer gem. invoer levering gem. levering Tijd

9 Functionele indeling – doorlooptijdbeheersing
3 2 1 1 2 3 4 5 6 Tijd

10 Functionele indeling – doorlooptijdbeheersing
Cumulatieve hoeveelheid 300 200 100 1 2 3 4 5 6 Tijd

11 Functionele indeling : voor- en nadelen
Variabiliteit van producten Transport en opslag Informatiestromen Secundaire voorzieningen Omstellen Machines Mensen/vakkennis Identificatie met product Beheersbaarheid

12 Opdracht Geef een beoordeling van de functionele structuur
Geef een verbetermogelijkheid

13 Defunctionalisering Productstromen in kaart brengen 20 stromen
5 wachtrijen 5 bewerkingen 12 stromen 4 wachtrijen 4 bewerkingen

14 Groepsgewijze productie

15 Groepsgewijze productie
Introductie van extra hierarchische laag/echelon waardoor de interacties op het laagste niveau afnemen besturing besturing besturing besturing besturing

16 Groepsgewijze productie
Groep: verzameling van: (deel)producten Machines Mensen Hulpmiddelen Hier: vanuit een technologisch perspectief Zoeken naar productfamilies en die toewijzen aan ‘afdelingen’ Isomorfie in bewerkingen Per groep een exclusieve subset van de bewerkingen Gevolg: Minimale interactie tussen afdelingen

17 Groepsgewijze productie
Kleinschaligheid (ruimtelijk en minder opdrachten) Overzichtelijk Kortere doorlooptijd Eenvoudiger te plannen Eis: voldoende werk per groep Beter geschikt om autonomiteit vorm te geven Mogelijkheid voor taakverbreding/roulatie over verschillende bewerkingen Taakverrijking; eigen planning

18 Groepsgewijze productie
Structuur in de groep Binnen de cel een functionele inrichting Binnen de cel lijnproductie Straten (werker loopt met product langs machines) Doksysteem (bewerkingen door 1 persoon op vaste plaats)

19 Groepentechnologie ‘Similar things should be done similar’
Productontwerp Procesplanning Productie Productiebeheersing

20 Samenstellen van groepen
Groep: verzameling van (Deel)producten Machines Mensen Hulpmiddelen

21 Production Flow Analysis
Factory Flow Analysis Gerelateerde processen en productfamilies in afdelingen Group Analysis Binnen een afdeling groepen onderscheiden Doel: minimaliseren van productstromen tussen groepen Eventuele voorwaarden: aantal machines, mensen, hulpmiddelen in de groep, totaal aantal groepen, ruimte, etc Twee stappen: Machines en productfamilies bijelkaar zoeken Van hieruit groepen samenstellen rekening houdend met de voorwaarden

22 Voorbeeldtechnieken Binary Ordering Group Analysis
Hierarchical clustering Utilisation Based clustering

23 Binary Ordering Algorithm
Machines en bewerkingen die bijelkaar horen ook schematisch bijelkaar zetten Basis om groepen te vormen Part/machine matrix

24 Binary Ordering Algorithm

25 Key Machine Approach Stap 1 Stap 2 Stap 3 Bepaal de key machine
Subgroep: alle families die op de key machine gemaakt worden plus alle machines die daarvoor nodig zijn Stap 2 Verwijderen machines Stap 3 Subgroepen met de meeste gelijke machines combineren totdat de goede groepsgrootte ontstaat

26 Opdracht Defunctionalisering en Groepsgewijze productie
Maximaal 3 personen Forum


Download ppt "Inhoud college Functionele indeling Defunctionalisering"

Verwante presentaties


Ads door Google