De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S TAGE P ROVINCIEBESTUUR O OST -V LAANDEREN Marco Buyle Daan Haelvoet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "S TAGE P ROVINCIEBESTUUR O OST -V LAANDEREN Marco Buyle Daan Haelvoet."— Transcript van de presentatie:

1 S TAGE P ROVINCIEBESTUUR O OST -V LAANDEREN Marco Buyle Daan Haelvoet

2 I NHOUD Het bedrijf De opdracht Agenda & planning

3 H ET BEDRIJF Stage Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

4 S TRUCTUUR FEDERALE STAAT 1 Federale staat Gemeenschappen Gewesten 2 Provincies 3 Gemeenten

5 T AKEN Bovenlokale taakstelling Ondersteunende taken voor andere overheden Gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een streek Diensten Provinciale domeinen Provinciale musea Uitleendienst …

6 P ROVINCIERAAD Provinciaal parlement 84 raadsleden 1 december 2006 Om de 6 jaar gekozen Voorzitter Provinciegriffier

7 D EPUTATIE 6 gedeputeerden Bereiden de beslissingen van de provincieraad voor en voeren ze achteraf uit Rechtsprekende functie Specifieke taken: milieuvergunningen klasse 1 afleveren, stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen klasse 2 afleveren in beroep.

8 G OUVERNEUR André Denys Sinds 26 november 2004 Provinciale taken Voorzitter van de deputatie (zonder stemrecht) Federale taken Vlaamse taken

9 PAC H ET Z UID Woodrow Wilsonplein 2, Gent Interne Organisatie Dienst ICT

10 D E OPDRACHT Stage Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

11 D E OPDRACHT Doel: grondig herwerkte website voor elke publieksgerichte dienst Concreet: Musea Ename/Velzeke Provinciaal domein Puyenbroeck (?) CMS - Drupal 7

12 D RUPAL - VOORDELEN Drupal is open-source, vrij downloadbaar en aanpasbaar PHP, meest gebruikte webprogrammeertaal Kant en klare modules Up-to-date Grote community

13 D RUPAL - NADELEN Grondige PHP kennis nodig om aan te passen Eigen grafisch ontwerp implementeren vereist veel werk Constante security update noodzakelijk. Dus een onderhoudscontract vaak nodig.

14 A GENDA & PLANNING Stage Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

15 G LOBALE PLANNING Analyse huidige websitesweek 1 Bezoek musea week 1-2 Opleiding Drupal week 2-4 Design vertalen naar HTML en CSS week 4-7 Basispagina’s uitwerken week 3-5 Extra’s ontwikkelen week 7-8 Testen & online plaatsen week 9-11 Handleiding opstellen week 11

16 A NALYSE WEBSITE E NAME Onduidelijke IA Zoeken = groot probleem Beperkte agenda Vaak crashen van de QuickTime-plug-in Gebrekkig Engelstalig alternatief Eenvoudig design

17 B EZOEK E NAME Dominique en Marie-Claire PEC Archeologische site PAM

18 A NALYSE WEBSITE V ELZEKE Vast menu “Militaria” Educatieve projecten Geen link in logo Eenvoudig design Beperkte inhoud Geen zoekfunctie

19 B EZOEK V ELZEKE Peter Van der Plaetsen PAM

20 V ERGELIJKING E NAME - V ELZEKE één algemene website PAM Evenementen Educatief programma Nieuwsbrief Vullen elkaar aan

21 I NSTALLEREN U BUNTU S ERVER Drupal sneller op Linux Firewall Antivirus Testserver

22 O PLEIDING D RUPAL Les 1: algemene inleiding Les 2: development Les 3: CCK en Views Les 4: Theming (CSS) Extra les

23 O VERLEG MET ECHTGOED. BE Design & lay-out Karel Van Overtvelt

24 S TAND VAN ZAKEN Grondig inwerken in Drupal en onderzoek naar mogelijkheden Basispagina’s Webforms Zoekfunctie – MovE Wireframe

25


Download ppt "S TAGE P ROVINCIEBESTUUR O OST -V LAANDEREN Marco Buyle Daan Haelvoet."

Verwante presentaties


Ads door Google