De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fysiotherapie bij hartfalen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fysiotherapie bij hartfalen"— Transcript van de presentatie:

1 Fysiotherapie bij hartfalen
Hartfalen revalidatieprogramma

2 Doelstelling van het hartfalen revalidatieprogramma
Verbeteren van de kwaliteit van leven en het voorkomen van complicaties en heropnames

3 Instroomcriteria Heamodynamisch stabiel voor meer dan drie weken
De aanwezigheid van een verminderde pomp functie: EF < 40% Er moet een symptoom gelimiteerde fietsergometrie test afgenomen zijn Mensen moeten in staat zijn minimaal twee keer per week naar Sophia Revalidatie te komen om deel te nemen aan de revalidatie

4 Instroomcriteria vervolg
Mensen moeten geen onoverkomelijke andere lichamelijke beperkingen hebben die een zinvolle deelname aan het programma onmogelijk maken

5 Contra-indicaties Progressieve toename van klachten ten gevolge van hartfalen Ernstige ischeamie van de hartspier bij lage tot middelmatige inspanning Sterk ontregelde diabetes mellitus Heamodynamisch ernstige aortaklepstenose of mitralisklep stenose Boezemfibrilleren met een hoge kamerrespons in rust (> 100 min.) Ademhalingsfrequentie < 30 per minuut

6 Contra-indicaties vervolg
Koorts Recent longembolie ( minder dan drie maanden geleden) die Heamodynamisch sterk belastend is.

7 NYHA klasse New York Haert Association Klasse I, II, III en IV

8 (Heamo dynamische) veranderingen
Toename van de perifere vaatweerstand Afname van het vermogen de perifere vaten te verwijden Afname van de capillaire dichtheid Atrofie van het type I vezels Afname van het aantal en van de grootte van de mitochondriën Afname van aerobe capaciteit Langzamere resynthese creatinine fosfaat Met name bij inspanningen die langer duren dan 10 seconden scoren zij duidelijk lager

9 Trainingsdoelen Het verbeteren van het inspanningsvermogen om activiteiten met een lage intensiteit vol te houden Het verbeteren van de lokale spierfunctie Het verbeteren van de economie van bewegen Het verbeteren van de economie van het ademhalen het verbeteren van de functie van de ademhalingsspieren

10 Samenvatting van trainingseffecten
Toename van de submaximale volhoudtijd met 20 tot 70% Toename van de anaërobe drempel met circa 12,5% Afname van sympathische activatie Afname van de perifere vaatweerstand Verbetering van de functies van de skeletspieren (toename van concentratie van oxidatieve enzymen en van aantal en grootte van de mitochondriën

11 Samenvatting van trainingseffecten vervolg
Toename van de maximale hartfrequentie met 4% tot 8% Toename van de ejectiefractie van het linker ventrikel Afname van de mortaliteit

12 De gevolgen voor patiënt
Afname van kortademigheid en vermoeidheid Afname van spierzwakte Verbetering van het inspanningsvermogen Toename van activiteiten in het dagelijks leven Toename van onafhankelijkheid Vermindering van het ziektegevoel en depressie Toename van kwaliteit van het leven

13 Mogelijke cardiale reacties tijdens de training
Onevenredige Tachycardie Bradycardie (< 50) Hartritmestoornissen (CCU verpleegkundige) Daling van bloeddruk Niet oplopen van de systolische bloeddruk Niet oplopen van de hartfrequentie Dalen van de hartfrequentie Fibrilleren Hartstilstand

14 Het hartfalen revalidatieprogramma
16 weken (2 x 8) 3 x per week 2 x ½ uur ½ uur trainen op de fietsergometer ½ uur krachttraining

15 Het hartfalen revalidatieprogramma vervolg
Eén keer contact met ergotherapie Eén keer uitleg over energie systemen Op indicatie contact met MW, PS of seksuoloog Op indicatie cursus ‘Omgaan met een chronische ziekte’

16 Trainingsvormen (willekeurig)
Duurtraining Intervaltraining Circuittraining Krachttraining En het trainen van vaardigheden, balans en coördinatie

17 Intervaltraining Hogere intensiteit mogelijk
Accent meer perifeer gericht dus lagere cardiale belasting Lager Rate-Pressure- product

18 Oefenen van vaardigheden
Lopen Fietsen Traplopen Bukken Tillen Balans Huishouden (Ergotherapie) Werk (Ergotherapie) Inzicht in de arbeid – rust balans

19 De fietsergometer Meest gebruikt in de hartrevalidatie Goed te doseren
Goed reproduceerbaar Patiënt is goed in de gaten te houden Veel mensen vinden fietsen leuk In Nederland wordt veel gefietst

20 Training op de fietsergometer
Eerste weken laag belasten: lage trainbaarheid, lage belastbaarheid bindweefsel, dysbalans anabool – katabool Start 40% max waarde fietstest Interval: 30 sec. belast, 60 – 120 sec. relatieve rust Geleidelijke opbouw naar 70% in de loop van de weken Streven naar Borg 13

21 Training op de fietsergometer vervolg
Vergroten van de duur 60 seconden belasten en 120 seconden relatieve rust Verder vergroten van de duur 120 seconden belasten 180 seconden relatieve rust

22 Training op de fietsergometer vervolg
Verder verlengen van de duur 180 seconden belasting 180 seconden relatieve rust

23 Krachttraining Met name gericht op kracht- en uithoudingsvermogen locaal Sterk prestatie verhogend in de ADL kracht- en uithoudingsvermogen locaal is vaak sterk beperkt bij hartfalen. Belangrijk onderdeel!

24 Krachttraining vervolg
MTT ruimte (open en gesloten keten) Huiswerk oefeningen Qceps, Triceps Surea, Biceps Brachii, Delta, Rugspieren, Buikspieren 10 herhalingen in 2 series, Borg

25 En na het volgen van het hartfalen revalidatieprogramma
Blijven trainen, actief blijven en blijven zorgen voor een gezond bewegingsleven

26


Download ppt "Fysiotherapie bij hartfalen"

Verwante presentaties


Ads door Google