De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IN DE INTERNATIONALE HANDEL

Verwante presentaties


Presentatie over: "IN DE INTERNATIONALE HANDEL"— Transcript van de presentatie:

1 IN DE INTERNATIONALE HANDEL
BETALINGSTECHNIEKEN IN DE INTERNATIONALE HANDEL HOOFDSTUK 5

2 Inleiding Fasen van een exporttransactie Prijsaanvraag ╗
Offerte ║Ontstaan Bestelling ║handelscontracten Orderbevestiging ╝ (hfst 2) Organisatie vervoer (hfst 3) ╗ Transportverzekering ║Vervoer Uitklaring (hfst 4) ║en Inklaring (hfst 4) ║Logistieke Opslag/Inspectie ║Diensten Levering (hfst 3) ╝ Betaling

3 Inleiding Verschillende betalingstechnieken Beste betalingstechniek?
Hangt af van: Relatie koper – verkoper Economische en politieke situatie Aard van de goederen Omvang van de verrichting

4 Risico’s Eenvoudig Goedkoop
Inleiding Overschrijving Risico’s Eenvoudig Goedkoop Veilig Complex Duur Documentair krediet

5 1 Internationale overschrijving (1)
1.1 Omschrijving Bankrekening Bankrekening land A land B SEPA Single European Payment Area eengemaakte betalingsruimte in EU nu: 28 EU-landen + 4 EFTA-landen + Monaco

6 1 Internationale overschrijving (2)
1.1 Omschrijving Europese overschrijving belangrijk: IBAN en BIC IBAN = International Bank Account Number in België ISO landencode: 2 posities Controlegetal: 2 posities Binnenlands rekeningnummer België 778 – – 56 Bank – Nummer – Controlegetal IBAN BE IBAN zoeken: (structuur IBAN verschilt in elk land)

7 1 Internationale overschrijving (3)
1.1 Omschrijving BIC = Bank Identifier Code (of SWIFT-adres) In België Bankcode: 4 posities Landencode: 2 posities (BE = België, NL = Nederland) Plaatscode: 2 posities KBC: KREDBEBB BIC zoeken:

8 1 Internationale overschrijving (4)
1.1 Omschrijving Correcte Europese overschrijving bedrag in euro IBAN opdrachtgever IBAN begunstigde BIC begunstigde wanneer IBAN niet begint met BE binnen SEPA-zone

9 Overschrijvingsformulier voor SEPA-betaling
1 Internationale overschrijving (5) Overschrijvingsformulier voor SEPA-betaling

10 1 Internationale overschrijving (6)
1.1 Omschrijving Internationale overschrijving in euro naar land buiten SEPA-zone in andere munt dan euro (alle landen) Belangrijk: ISO-muntcode vb. USD, GBP, CHF …

11 1 Internationale overschrijving (7)
Kosten Betalingsprovisie: ongeveer 0,1% + btw (verschilt volgens bank) niet in euro binnen SEPA-zone buiten SEPA-zone onvolledig IBAN of BIC Bijkomende kosten: manuele opdracht (of per mail of aan loket) dringende betalingsopdracht

12 1 Internationale overschrijving (8)
1.2 Kenmerken Eenvoudig (+) Goedkoop (+) Snel (+) (kan verschillen volgens land begunstigde) Tenzij het een voorafbetaling is, weinig zekerheid voor de verkoper (-)

13 1 Internationale overschrijving (9)
1.3 Interessante begrippen Valutadatum datum verrichting datum intrestberekening Doorlopende opdracht automatische betaling vast bedrag vaste data zelfde begunstigde Domiciliëring automatische betaling variabele bedragen Opmerking: nu ook doorlopende opdracht en domiciliëring voor SEPA- landen.

14 2 Cheque (1) Cheque Wettelijk betaaldocument Trekker (rekeninghouder)
Onvoorwaardelijke opdracht Betrokkene (altijd bank) Op zicht te betalen Begunstigde

15 Onvoorwaardelijke opdracht
2 Cheque (2) Betrokkene Onvoorwaardelijke opdracht Begunstigde Handtekening trekker

16 2 Cheque (3) 2.1 Incasso internationale zakencheque Exporteur Koper 4
6 4 5 Bank exporteur Bank koper 3

17 2 Cheque (4) 2.2 Kosten: hoger dan bij overschrijving
Betalingsprovisie Behandelingskosten Incassokosten Btw

18 2 Cheque (5) 2.3 Kenmerken Complexer dan overschrijving
Duurder dan overschrijving Geen zekerheid voor de leverancier, tot na de inning (vertrouwen in koper is belangrijk) Duurt langer voor leverancier Koper krijgt uitstel van betaling

19 3 Wissel (1) 3.1 Omschrijving wissel Wettelijk betaaldocument
Trekker (schuldeiser) Onvoorwaardelijke opdracht Betrokkene (schuldenaar) Op bepaalde dag te betalen Met naam vernoemde begunstigde

20 3 Wissel (2) Situatie NV REMOLUX, tapijtproducent uit Kortrijk levert goederen aan BVBA INTERIEUR uit Harelbeke BVBA INTERIEUR uit Harelbeke wil 3 maanden betalingsuitstel NV REMOLUX maakt document op (wissel) waarin BVBA INTERIEUR de opdracht krijgt binnen 3 maanden EUR te betalen aan REMOLUX BVBA INTERIEUR ondertekent de wissel voor akkoord (= acceptatie)

21 Acceptatie betrokkene
3 Wissel (3) Voorzijde wissel Bedrag Vervaldag Begunstigde Betrokkene Trekker Handtekening trekker Acceptatie betrokkene

22 3 Wissel (4) Trekker Betrokkene
Schrijft de wissel uit (trekt de wissel) Geeft de opdracht tot betalen Betrokkene Schuldenaar (wissel wordt op hem getrokken) Acceptatie: betrokkene plaatst handtekening op de wissel en wordt daardoor hoofdschuldenaar Moet de wissel op de vervaldag betalen aan de houder van de wissel

23 3 Wissel (5) Begunstigde Vervaldag Bedrag
De betrokkene moet betalen aan de begunstigde (naam steeds vermeld) Vervaldag Latere datum waarop de wissel ten laatste moet betaald worden Bedrag Bedrag van de wissel dat de betrokkene moet betalen

24 3 Wissel (6) Aval Provisie Onvoorwaardelijke opdracht
Domiciliëring bij bank

25 3 Wissel (7) Onvoorwaardelijke opdracht om te betalen
Trekker geeft een onvoorwaardelijke opdracht tot betalen aan de betrokkene Domiciliëren wissel Wissel betaalbaar stellen op een andere plaats dan het adres van betrokkene Wissel wordt bijna altijd gedomicilieerd bij de bank van de betrokkene = kan geïnd worden bij de bank van de betrokkene (bank debiteert rekening betrokkene) Aval geven op wissel Een betrouwbare derde garandeert de betaling van de wissel

26 3 Wissel (8) Opmerking: zichtwissel
In plaats van een welbepaalde datum aan te duiden als vervaldag wordt ‘op zicht’ vermeld Bij aanbieding moet betrokkene deze wissel onmiddellijk betalen Gebruik: bij internationale handel als de goederen moeten betaald worden bij aankomst bv. in de haven van bestemming Aankomstdatum is niet altijd vooraf gekend → daarom gebruik van zichtwissel

27 3 Wissel (9) 3.2 Financieel incasso van een wissel Buitenlandse Koper
Exporteur 1 6 4 8 5 2 3 Bank exporteur Bank koper 7

28 3 Wissel (10) 3.3 Kosten Betalingsprovisie Incassoprovisie
Verzendingskosten Acceptatieprovisie Kosten berichten Btw

29 3 Wissel (11) 3.4 Kenmerken Middel om uitstel van betaling te geven aan de koper Complexer dan overschrijving Duurder dan overschrijving Verkoper moet langer wachten Minder risico voor de verkoper dan bij de overschrijving (zeker met aval)

30 4 Documentair incasso (1)
Alleen bij internationale handel Commerciële documenten worden gekoppeld aan de betaling, zoals Commerciële factuur Transportdocument Verzekeringspolis Enz.

31 4 Documentair incasso (2)
4.1 Betrokken partijen: De exporteur De remitterende bank (bank van de exporteur) De buitenlandse koper De incasserende bank (bank van de koper)

32 4 Documentair incasso (3)
4.2 Werking 1 Exporteur Koper 7 4 2 5 3 Bank exporteur REMITTERENDE BANK Bank koper INCASSERENDE BANK 6

33 4 Documentair incasso (4)
4.3 Voordelen: VERKOPER is zeker dat de koper de goederen niet krijgt als hij niet betaalt, want hij krijgt zijn documenten niet van de bank – vnl. van belang bij zeevervoer (B/L = bezitstitel! - koper heeft document nodig om goederen op te halen) KOPER is zeker dat de verkoper zijn verplichtingen is nagekomen: nl. dat goederen verzonden zijn (juiste hoeveelheid, in goede staat …)

34 4 Documentair incasso (5)
4.4 Risico’s: De goederen zijn reeds verzonden – wat als koper goederen weigert? Geen bescherming tegen politiek risico Geen bescherming tegen transferrisico 4.5 Kosten: Betalingsprovisie Incassoprovisie Kosten verzenden documenten Kosten berichten Btw

35 4 Documentair incasso (6)
4.6 Kenmerken Meer zekerheid voor de verkoper dan bij vorige technieken maar bepaalde risico’s blijven Betere bescherming bij zeevervoer (door rol van de B/L) Veilig voor de koper: zekerheid dat goederen onderweg zijn Complexer dan vorige technieken Duurder dan vorige technieken

36 4 Documentair incasso (7)
Opmerking: vormen documentair incasso Documentair incasso D/P – documents against payment Koper krijgt documenten tegen contante betaling, of tegen uitgestelde betaling (bv. betaling na 30 dagen) Documentair incasso D/A – documents against acceptance Koper krijgt documenten tegen acceptatie van een wissel

37 5 Documentair krediet (1)
Betaling van de export tegen commerciële documenten, met een garantie van de bank van de koper dat de exporteur zal betaald worden als hij kan aantonen dat hij al zijn verplichtingen is nagekomen. Dit bewijs wordt geleverd door de documenten. EXPORTEUR BANK IMPORTEUR

38 5 Documentair krediet (2)
Let wel: dit is GEEN kredietvorm Letter of Credit (L/C) = betalingsbelofte van de bank van de koper blijk van vertrouwen (credit) van de bank van de koper in de kredietwaardigheid van de koper

39 5 Documentair krediet (3)
5.1 Betrokken partijen: Exporteur (begunstigde) Adviserende bank (bank exporteur) Koper (aanvrager) Kredietopenende bank (bank koper)

40 5 Documentair krediet (4)
5.2 Principe De BANK van de koper verbindt zich om te BETALEN als de documenten die de exporteur aanbiedt conform zijn. Conform = alle documenten voldoen aan de voor-waarden die door de koper gevraagd worden en die opgesomd worden in de Letter of Credit (documenten bewijzen de exporteur plichten is nagekomen). EXPORTEUR BANK IMPORTEUR

41 5 Documentair krediet (5)
De koper vraagt het documentair krediet aan bij zijn bank als een koop gesloten is, maar vóór de goederen verzonden worden Koper somt in aanvraag op: Welke documenten? Welke gegevens op de documenten? Wanneer moeten de goederen uiterlijk verzonden zijn? Waar en wanneer moeten de documenten afgegeven worden? Welk bedrag zal betaald worden?

42 5 Documentair krediet (6)
Als de bank van de koper, KREDIETOPENENDE BANK, het documentair krediet toestaat maakt ze een Letter of Credit (L/C) op – daarin worden de verplichtingen van de exporteur opgesomd verbindt ze haar betalingsgarantie aan de verrichting stuurt ze de L/C naar de adviserende bank

43 5 Documentair krediet (7)
De adviserende bank onderzoekt de L/C en gaat na of de opgesomde voorwaarden haalbaar zijn voor de exporteur deze in overeenstemming zijn met de Internationale Reglementering inzake Documentair Krediet (URU 600 regeling van ICC) De adviserende bank adviseert de exporteur de L/C te aanvaarden (of er wijzigingen aan te brengen) Pas nadat de exporteur weet dat hij zal betaald worden als hijzelf alle verplichtingen nakomt, verstuurt hij de goederen

44 5 Documentair krediet (8)
5.3 Werking 4 Exporteur Koper 9 8 1 3 10 5 2 Bank exporteur ADVISERENDE BANK Bank koper KREDIETOPENENDE BANK 6 7

45 5 Documentair krediet (9)
5.4 Kosten: Zowel voor de koper als voor de exporteur zijn er hogere kosten dan bij vorige betalingsvormen Deze kosten verschillen van bank tot bank, en van land tot land

46 5 Documentair krediet (10)
5.5 Voordelen: De koper weet op basis van de documenten dat de goederen niet meer in bezit zijn van de exporteur welke goederen onderweg zijn wanneer ze vertrokken zijn of ze verzekerd zijn Als de exporteur zijn verplichting nakomt en conforme documenten levert, is hij zeker van de betaling, want bank koper zal betalen Voor exporteur zijn betalingsrisico, politiek risico en transferrisico gedekt

47 5 Documentair krediet (11)
5.6 Kenmerken: Zeer veilige betalingstechniek Complex Duur Nuttig bij grote verrichtingen Nuttig bij onvoldoende zekerheid over kredietwaardigheid koper Nuttig als land koper politiek of economisch weinig stabiel is

48 5 Documentair krediet (12)
Uitleg termen L/C (blz. 182) Irrevocable documentary credit Date and place of expiry Issuing bank Applicant Beneficiary Available with FORTISBANK Full set marine B/L Clean B/L On board B/L

49 5 Documentair krediet (13)
Uitleg termen L/C B/L issued to order B/L/ blank endorsed Notify Marked freight prepaid (freight collect) Latest date of shipment Period of presentation Subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits

50 Risico’s Eenvoudig Goedkoop
5 Documentair krediet (14) Overschrijving Risico’s Eenvoudig Goedkoop Veilig Complex Duur Documentair krediet


Download ppt "IN DE INTERNATIONALE HANDEL"

Verwante presentaties


Ads door Google