De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stemafspraken en Exitbepalingen 7 November 2006. 2 1.Inleiding NV : kapitaalvennootschap, in theorie gekenmerkt door democratische besluitvorming en vrije.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stemafspraken en Exitbepalingen 7 November 2006. 2 1.Inleiding NV : kapitaalvennootschap, in theorie gekenmerkt door democratische besluitvorming en vrije."— Transcript van de presentatie:

1 Stemafspraken en Exitbepalingen 7 November 2006

2 2 1.Inleiding NV : kapitaalvennootschap, in theorie gekenmerkt door democratische besluitvorming en vrije verhandelbaarheid van aandelen. Stemafspraken en overdrachtsbeperkingen : essentiële bepalingen van aandeelhoudersovereenkomst. Gevolg in de praktijk : kapitaalvennootschap glijdt af naar personenvennootschap (“intuitu personae”). Stemafspraken : principieel geldig; doen in feite afbreuk aan beraadslagende functie algemene vergadering; instrumenteel in concentratie macht en controle. Exitbepalingen (in niet genoteerde vennootschappen) : ter vrijwaring vrije verhandelbaarheid aandelen minderheidsaandeelhouders.

3 3 2.Stemafspraken 2.1Doel (i)Uitoefening van controle of invloed door beperkt aantal aandeelhouders (ii)Bescherming belangen minderheidsaandeelhouders 2.2Geldigheidsvoorwaarden (i)Gemeenrechtelijke geldigheidsvoorwaarden (artikel 1108 BW) - wilsovereenstemming - bekwaamheid - geoorloofde oorzaak (ii)Beperking in de tijd (artikel 551, §1, tweede lid W.Venn.) - verlenging mogelijk mits aantal verlengingen en termijn voorafgaandelijk werden vastgelegd (iii)Steeds verantwoord op grond van het vennootschapsbelang - rechtsleer : niet strijdig met vennootschapbelang (negatieve toetsing) - marginale toetsing door rechter

4 4 2.3Voorbeelden (i)Vertegenwoordiging in raad van bestuur: evenredig/onevenredig - keuzevrijheid -geen afbreuk aan “ad nutum”-herroepbaarheid (ii)Kapitaalverhoging/statutenwijziging bij intrede nieuwe investeerder (iii)Dividenduitkering 2.4Sanctie (artikel 551, §1, derde lid W.Venn.) Overeenkomst strijdig met: (i) W.Venn. (b.v. aantasting wettelijke taakverdeling organen) (ii) Vennootschapsbelang (iii) Statuten (iv) Fundamentele beginselen vennootschapsrecht b.v. kapitaalverhoging met opheffing voorkeurrecht ter verwatering van minderheidsaandeelhouder

5 5 of stemafspraken waarbij richtlijnen (dochter)vennootschap of diens organen worden gevolgd, zijn absoluut nietig (openbare orde: stemrecht is verbonden aan hoedanigheid aandeelhouder). Stemafspraak van onbepaalde duur is relatief nietig. Beslissingen van AV genomen op grond van nietige stemafspraak zijn nietig: - verjaringstermijn 6 maanden - tenzij geen invloed op beslissing (stem- en overtuigingskracht)

6 6 3.Exitbepalingen 3.1Kader - Overdrachtsbeperkingen : bewaring familiaal/besloten karakter (> 50 : publieke vennootschap); vrijwaring machtsverhoudingen. - Exitbepalingen : quid pro quo om financiële investeerders te kunnen aantrekken. 3.2Doel (i) Liquiditeit (ii) Oplossing voor geschillen - Duidelijke omschrijving “dead lock” - Verwijzing beslissing van RvB naar AV (niet voor opstelling jaarrekening) - Advies, overleg, bindende beslissing derde (niet voor goedkeuring jaarrekening, benoeming bestuurders)

7 7 3.3Verschillende mechanismen (i)Verkoopoptie - verbod leonijns beding (artikel 32 W.Venn.) - bedoeling partijen (Cass., 5 november 1998) - prijsbepaling : gevaar voor speculatie - “triggering event” : zorgvuldige omschrijving; gevaar voor uitlokking - rechter gebonden door prijsformule, tenzij onbillijk resultaat - “texas shoot out” en andere varianten (ii)Volgrecht - minimumdrempel - zelfde prijs [en voorwaarden] - sanctie : putoptie [of verbod overdracht >< artikel 510 W.Venn.]

8 8 (iii) Volgplicht - minimumdrempel - gevaar voor onteigening aan niet-marktconforme prijs - sanctie : calloptie (iv) Gezamenlijke verkoop: onderhands, begeleide verkoop (“auction”), openbaar bod tot verkoop (“ipo”) - gezamenlijke aanstelling investment banker - vaststelling referentiewaarde - recht van inkeer in functie van ontvangen biedingen - [voorkooprecht : risico dat kandidaat-kopers afhaken]


Download ppt "Stemafspraken en Exitbepalingen 7 November 2006. 2 1.Inleiding NV : kapitaalvennootschap, in theorie gekenmerkt door democratische besluitvorming en vrije."

Verwante presentaties


Ads door Google