De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrale nucléaire de Tihange 1 Toegang Spoed Brand Nucleaire Veiligheid Veiligheid Milieu Stralingsbescherming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrale nucléaire de Tihange 1 Toegang Spoed Brand Nucleaire Veiligheid Veiligheid Milieu Stralingsbescherming."— Transcript van de presentatie:

1

2 Centrale nucléaire de Tihange 1 Toegang Spoed Brand Nucleaire Veiligheid Veiligheid Milieu Stralingsbescherming

3 Centrale nucléaire de Tihange 2 1. Toegang CNT

4 Centrale nucléaire de Tihange 3 Identificatiebadge Elke persoon op de site draagt een identificatiebadge. Deze wordt op zichtbare wijze gedragen op de werkkledij of burgerkledij. voorzijde

5 Centrale nucléaire de Tihange 4 Identificatiebadge Elke persoon op de site draagt een identificatiebadge. Deze wordt op zichtbare wijze gedragen op de werkkledij of burgerkledij. keerzijde

6 Centrale nucléaire de Tihange 5 Nucleaire Centrale van TIHANGE Respecteer de regels die van kracht zijn Draag de persoonlijke bescherming (schoenen, helm, oorbeschermers, veiligheidsbril); volg nauwgezet de inlichtingen op de informatieborden.

7 Centrale nucléaire de Tihange 6 Rook enkel in de rookhuisjes die daarvoor voorzien zijn. Respecteer de regels die van kracht zijn Nucleaire Centrale van TIHANGE

8 Centrale nucléaire de Tihange 7 Geen alcoholhoudende dranken op de site. Respecteer de regels die van kracht zijn Nucleaire Centrale van TIHANGE

9 Centrale nucléaire de Tihange 8 Gebruik de kleedkamers, de sanitaire voorzieningen en refters zoals het hoort. Respecteer de regels die van kracht zijn Nucleaire Centrale van TIHANGE

10 Centrale nucléaire de Tihange 9 Leef de signalisaties en de afbakeningen van de werven volgens de kleurcode nauwgezet na. Respecteer de regels die van kracht zijn Nucleaire Centrale van TIHANGE

11 Centrale nucléaire de Tihange 10 Geen camera’s, noch fototoestellen, behalve bij derogatie. Het gebruik van GSM’s is verboden behalve op de toegelaten plaatsen. Respecteer de regels die van kracht zijn Nucleaire Centrale van TIHANGE

12 Centrale nucléaire de Tihange 11 Sorteer het afval volgens de aanwijzingen : papier, metaal, olievodden, … Respecteer de regels die van kracht zijn Nucleaire Centrale van TIHANGE

13 Centrale nucléaire de Tihange 12 Maak steeds gebruik van de voetpaden

14 Centrale nucléaire de Tihange 13 Gebruik van het voertuig

15 Centrale nucléaire de Tihange 14 2. SPOED Elk ongeval brengt de uitvoering van het Intern Noodplan teweeg. Intern Noodplan (INP)

16 Centrale nucléaire de Tihange 15 2. SPOED 4 soorten ongevallen: 1Ongevallen van personen, ook wanneer men zich onwel voelt 2Conventionele ongevallen (brand, explosies, overstroming, vervuiling,…) 3Radiologische ongevallen 4Kwaadwillige daad (bomalarm, indringing, …)

17 Centrale nucléaire de Tihange 16 Bij uitvoering van het INP, 5 interventiefasen 1Hulp-oproep 2Mobiliseren van de hulpdiensten 3Het personeel in veiligheid stellen 4Interventie van de hulpdiensten 5Einde van het ongeval

18 Centrale nucléaire de Tihange 17 1. Hulpoproep Welk nummer oproepen? Waar u ook bent… Centrale 1, Centrale 2, Centrale 3 toegangsgebouw, opleidingscentrum, DCE, BEE, administratief gebouw Eén nummer : 4444

19 Centrale nucléaire de Tihange 18 2. Mobiliseren van de hulpdiensten Hoofdzakelijk bij lichamelijke ongevallen, brand en vervuiling Betreft enkel de Eertse Interventieploeg (EIP) van de centrale Interventiesignaal (geluid) Hulpdiensten: Intern : EIP Extern : Brandweer, MUG, ambulancedienst

20 Centrale nucléaire de Tihange 19 Ongeval in uw eenheid (automatisch signaal voor de volledige site) Beveilig uw werkpost Sluit ramen en brandwerende deuren Ontruim het gebouw en begeef u met uw toegangsbadge naar het verzamellokaal in het gebouw Laat u registreren en wacht op de aanwijzingen van de verantwoordelijke van het verzamellokaal 3. Het personeel in veiligheid stellen Signaal «Beschutting zoeken» (geluid)

21 Centrale nucléaire de Tihange 20 Signaal enkel te horen op de plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan Beveilig uw werkpost Sluit ramen en brandwerende deuren Ontruim het gebouw en begeef u met uw toegangsbadge naar een verzamelpunt buiten het gebouw Laat u registreren zodra u op het verzamelpunt bent en wacht op de aanwijzingen die worden gegeven door de verantwoordelijke van het verzamelpunt. 3. Het personeel in veiligheid stellen Signaal "Gebouw ontruimen"

22 Centrale nucléaire de Tihange 21 3. Het personeel in veiligheid stellen Verzamellokalen Centrales 1, 2, 3 ▼ travee atelier&magazijn en kantine Andere gebouwen ▼ kantine Toegangsgebouw ▼ in de hal

23 Centrale nucléaire de Tihange 22 3. Het personeel in veiligheid stellen Badgen Aan het verzamellokalen: U krijgt inlichtingen en instructies

24 Centrale nucléaire de Tihange 23 3. Het personeel in veiligheid stellen Externe verzamelpunten (of groeperingspunten) Badgen U krijgt inlichtingen en instructies Eenheid 2 & 3 > wandelgang Eenheid 1 > zijde conferentiecentrum Administratief gebouw en opleidingscentrum > wandelgang naar toegangsgebouw

25 Centrale nucléaire de Tihange 24 4. Interventie van de hulpdiensten hulpdiensten: Intern > EIP Extern > Brandweer, MUG, ambulancedienst

26 Centrale nucléaire de Tihange 25 5. Einde van het ongeval Einde alarm signaal (geluid) Hervat uw activiteiten

27 Centrale nucléaire de Tihange 26 Onthoud: Op de site, om hulp in te roepen, vorm 4444 Een persoon die onwel is : roep de hulpdiensten op via 4444 Bij twijfel, vorm 4444 Alle informatie over de signalen staan op de keerzijde van uw identificatiebadge

28 Kerncentrale van Tihange27 3. BRAND Brand behoort tot de conventionele ongevallen die beheerd worden in het Interne Noodplan Wanneer ik brand vaststel, telefoneer ik naar het nummer 4444

29 VUURDRIEHOEK Kerncentrale van Tihange

30 A: vaste stoffen (hout, papier, …) B: vloeistoffen of vaste stoffen die vloeibaar worden (aardolieproducten, vet, hars, verf, …) C: gassen D: speciale stoffen (magnesium, aluminium, …) E: elektrische apparatuur die onder spanning staat BRANDKLASSEN Kerncentrale van Tihange

31 ABCDE Volle waterstraal++--- Vernevelde waterstraal ++±-- Luchtschuim++--± BC-poeder-++ - Universeel ABC- poeder +++-± Speciaal D-poeder---++- CO ² (kooldioxide)-++-++ + erg efficiënt +efficiënt ±nogal efficiënt -niet efficiënt gevaarlijk bij dit soort brand BRANDBLUSAPPARATEN Kerncentrale van Tihange

32 31 WERKZAAMHEDEN AAN EEN ‘HOT SPOT’

33 Kerncentrale van Tihange32 ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN Minimumhoeveelheden Veiligheidsflessen Brandwerende kasten

34 Kerncentrale van Tihange33 ONTVLAMBARE VASTE STOFFEN Gebruik bij voorkeur de herbruikbare doeken en matten. Brandbesten- dige vuilbak Niet weggooien samen met andere, met olie besmeurde doeken De containers zijn verkrijgbaar in het mechanica-atelier. Proper Vuil

35 Kerncentrale van Tihange34 BRANDBLUSINSTALLATIES Zorg dat de brandblussers, de brandkranen en de brandslanghaspels makkelijk bereikbaar zijn

36 Kerncentrale van Tihange35 COMPARTIMENTERING

37 Kerncentrale van Tihange 36 MOBIELE THERMISCHE BELASTING

38 Kerncentrale van Tihange 37 4. VEILIGHEID … belangt elk van ons aan! De nucleaire veiligheid…

39 Kerncentrale van Tihange38 NUCLEAIRE VEILIGHEID = regels om de mens en het milieu in alle omstandigheden te beschermen VerzekerenVoorkomenBeperken

40 Kerncentrale van Tihange 39 De kern van de reactor bestaat uit splijtstof. Bij de splijtreactie komt er warmte vrij. Deze warmte wordt vervoerd via de primaire kring (PK) WERKING

41 Kerncentrale van Tihange 40 Primaire pomp zorgt voor de snelheid van de PK Compenseert ladingsverliezen Verzekert warmteoverdracht tussen de brandstof en de stoomgenerator (SG) PRIMAIRE POMP

42 Kerncentrale van Tihange 41 Drukhouder houdt de primaire waterkring op 300 °C (vermijdt koken) Houdt een constante druk aan, vooral tijdens ladingsovergangen DRUKHOUDER

43 Kerncentrale van Tihange 42 De stoomgenerator zet de warmte over van de primaire naar de secundaire kring Zet het water van de secundaire kring om in stoom STOOMGENERATOR

44 Kerncentrale van Tihange 43 REACTORGEBOUW

45 Kerncentrale van Tihange 44 TURBINES

46 Kerncentrale van Tihange 45 WERKING Kerncentrale van Tihange

47 46 KOUD WATER VERWARMD WATER LUS GESLOTEN MAAS WATERDAMP CONDENSOR LUS OPEN ECC-POMP TERTIAIRE KRING LUCHT

48 ALGEMEEN SCHEMA Kerncentrale van Tihange

49 48 De nucleaire veiligheid steunt op: de implementatie van opeenvolgende defensielijnen de invoering van 3 waterdichte barrières de beheersing van de 3 veiligheidsfuncties. DE BASISPRINCIPES

50 Kerncentrale van Tihange 49 DE IMPLEMENTATIE VAN OPEENVOLGENDE DEFENSIELIJNEN De basis principes 1.Elke onregelmatigheid via de juiste middelen voorkomen 2.Monitoren om elke onregelmatigheid te ontdekken 3.Actiemiddelen voorzien bij een onregelmatigheid.

51 Kerncentrale van Tihange 50 DE INVOERING VAN 3 WATERDICHTE BARRIÈRES 1 Het omhulsel 2 De primaire kring 3 Het insluitingsvat De basis principes

52 Kerncentrale van Tihange 51 DE BEHEERSING VAN DE 3 VEILIGHEIDSFUNCTIES 1. Reactiviteit controleren (de neutronen) 2. Afkoeling van de brandstof controleren 3. Insluiting van de radioactieve stoffen controleren Deze 3 functies garanderen de integriteit van de 3 barrières in alle werkingsomstandigheden. De basis principes

53 Kerncentrale van Tihange 52 GEKLASSEERDE VEILIGHEIDSINRICHTINGEN Geklasseerde veiligheidsinrichtingen zijn inrichtingen die nodig zijn om de nucleaire veiligheid te garanderen. Voorbeelden: -de primaire kring (PK), -de koelcircuits van de reactor (RRA, CRI, EEC), -de bewakingscircuits (EAS, CAE en CIS), -de BUS-verbinding, enz. ANDERE GEBRUIKTE TERMEN Bewakingsinrichtingen “IPS”-inrichtingen = belangrijk voor de veiligheid “QA”-inrichtingen = onderworpen aan de kwaliteitsborgingsregels

54 Kerncentrale van Tihange 53 DE NUCLEAIRE VEILIGHEID IS AFHANKELIJK VAN de betrouwbaarheid van het materieel Naleven van de veiligheidsregels en gebruik van feedback Relevantie van interne en externe controles Aanpassing van de middelen naargelang van de situatie Wie in een kerncentrale aan het werk gaat, moet PROFESSIONEEL ingesteld zijn. de efficiëntie en de organisatie van de werk de kwaliteit van het werk van de mensen en van hun vaardigheden Ontworpen om ongevallen te vermijden In alle omstandigheden beschikbaar en in goede staat

55 Kerncentrale van Tihange 54 Business Unit Generation Algemene beleidsverklaring inzake nucleaire veiligheid 1.Veiligheid is de eerste prioriteit 2.Veiligheid is een continu verbeteringsproces 3.Er worden strenge controles uitgevoerd

56 Kerncentrale van Tihange 55 VEILIGHEIDSCULTUUR: DEFINITIE Definitie van het IAAE (Internationaal Agentschap voor Atoomenergie) De veiligheidscultuur is het geheel van kenmerken en houdingen binnen organisaties en bij individuen die ervoor zorgen dat vragen met betrekking tot de veiligheid van kerncentrales prioritair de aandacht krijgen die ze verdienen omwille van hun belang.

57 Kerncentrale van Tihange 56 VEILIGHEIDSCULTUUR: DEFINITIE GEÏNTERESSEERD NAUWKEURIG VOORZICHTIG COMMUNICATIEF Met andere woorden: wie in een kerncentrale aan de slag gaat, moet tegelijkertijd als volgt zijn:

58 MIDDELEN OM MENSELIJKE FOUTEN TE VERMINDEREN Kerncentrale van Tihange 57 Wij moeten:  samenvattende kaarten gebruiken;  bij twijfel, vragen durven stellen;  zich ervan vergewissen dat iedereen de boodschap begrijpt;  voor de job een briefing houden, en die officieel vastleggen indien vereist;  de procedures naleven. De beschikbare middelen gebruiken is een kwestie van gezond verstand!

59 Kerncentrale van Tihange 58 DE IMPACT OP UW ACTIVITEITEN U werkt aan materieel dat belangrijk is voor de veiligheid OF in de buurt van dergelijk materieel. Uw activiteit kan dit materieel dus beïnvloeden. Uw activiteit kan de nucleaire veiligheid dus in vraag stellen. Al wie dergelijke activiteiten uitvoert, moet zich bewust zijn van de band tussen zijn handelingen en de nucleaire veiligheid.

60 Kerncentrale van Tihange 59 DE IMPACT OP UW ACTIVITEITEN U moet de veiligheidsrisicoanalyse kennen die voor uw activiteit werd gerealiseerd. U moet de grenswaarden respecteren die door deze risicoanalyse werden vastgelegd. U moet elk incident in real time melden aan uw contactpersoon bij Electrabel. Al wie dergelijke activiteiten uitvoert, moet zich bewust zijn van de band tussen zijn handelingen en de nucleaire veiligheid.

61 Kerncentrale van Tihange 60 FME (FOREIGN MATERIAL EXCLUSION) UITSLUITING VAN VREEMD MATERIAAL Alles wat binnenkomt, moet er ook weer uit! Meld elke onregelmatigheid of elk voorwerpverlies

62 Kerncentrale van Tihange 61 FME Enkele instructies: Bij onderbreking van de werf moet u de open elementen dichten. Aan de rand van de bekkens: het gebruik van transparante (niet gekleurde) plastic folie is verboden; bevestig de werktuigen die u gebruikt, aan een vast punt of aan uw pols; zorg ervoor dat tijdelijk geplaatste inrichtingen correct bevestigd zijn.

63 Kerncentrale van Tihange 62 RISICO BIJ AARDBEVING Sommige inrichtingen (kranen, pompen, sensoren, elektriciteitskabels of -kasten, enz...) worden omschreven als geklasseerd of geschikt voor aardbevingen. Dit betekent dat ze bij een aardschok een correcte werking moeten kunnen blijven verzekeren. Men moet er dus voor zorgen dat andere (niet geklasseerde) inrichtingen deze inrichtingen bij een aardbeving niet kunnen “aantasten”. Geklasseerde veiligheidsinrichting

64 Kerncentrale van Tihange 63 RISICOBRONNEN BIJ EEN AARDBEVING DE WERVEN OPRUIMEN Vooral de tijdelijke inrichtingen die nodig zijn voor de uitvoering van uw werkzaamheden. De laad- en lostoestellen vastzetten De opslag beperken (vooral in het RG) Zich ervan vergewissen dat de deksels van de kabelgoten vastzitten Kwalificatie van de steigers

65 Kerncentrale van Tihange 64 GEÏNTERESSEERDE HOUDING Een vakman houdt rekening met twijfel. Hij stelt zichzelf steeds in vraag. Ik heb net een vergissing begaan of ontdekt? Ik meld dit meteen!

66 Kerncentrale van Tihange 65 Beveiliging tegen diefstal van nucleair materiaal Beveiliging tegen sabotage en terroristische handelingen  Noodzaak voor versteviging om het risico op indringing en toegang tot gevoelige zones (veiligheidsinrichtingen (IPS),…) te beperken FYSIEKE BEVEILIGING EN TOEGANG

67 Kerncentrale van Tihange 66 Toegangsprocedures Werknemers  Vereisten aangepast naargelang van de activiteit WERKNEMERSTOEGANG

68 Kerncentrale van Tihange 67 Toegangsprocedures Bezoekers Voor personen die geen technisch werk moeten uitvoeren BEZOEKERSTOEGANG

69 Kerncentrale van Tihange 68 DE VEILIGHEIDSWERKNEMER Ik werk aan een inrichting die belangrijk is voor de veiligheid of in de buurt ervan. Mijn werk kan één van de drie VEILIGHEIDSFUNCTIES in vraag stellen: afkoeling controleren reactiviteit controleren insluiting controleren Verlies van één van de 3 functies kan leiden tot schade aan één van de 3 barrières het omhulsel de primaire kring het insluitingsvat

70 5. Veiligheid

71 Kerncentrale van Tihange 70 DE ARBEIDSWETGEVING Op wie is de arbeidswetgeving van toepassing? - Op alle werkgevers - Op alle werknemers Waarover handelt de arbeidswetgeving? - De arbeidsveiligheid - De bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk - De psychosociale belasting veroorzaakt door het werk - De ergonomie - De arbeidshygiëne - De verfraaiing van de arbeidsplaatsen - Het leefmilieu m.b.t. de bovenstaande punten - Pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk

72 Kerncentrale van Tihange 71 DE ARBEIDSVERGUNNING De arbeidsvergunning is noodzakelijk voor alle werkzaamheden. Voor de BESTURING van een heftoestel of een laad- en losinstallatie is een VOORAFGAANDE KWALIFICATIE vereist (een getuigschrift). De werknemer moet de originele arbeidsvergunning altijd bij zich hebben.

73 Kerncentrale van Tihange 72 BELEIDSVERKLARING INZAKE VEILIGHEID EN GEZONDHEID OHSAS-certificering sinds 25 juli 2005 www.electrabel.be

74 Kerncentrale van Tihange 73 HET BEGRIP RISICO Gevaarlijke handelingBv.:planken weghalen van een bestaande steiger defect materiaal gebruiken Gevaarlijke situatieBv.: een slecht verlichte trap verwijderde planken op een bestaande steiger Om het risico te verminderen, moet men: de waarschijnlijkheid verminderen (dit is preventie) de gevolgen verminderen (dit is bescherming) WAAROM EEN RISICOANALYSE? Om de risico’s zoveel mogelijk te kunnen beperken en ze op een aanvaardbaar niveau te brengen RISICO = Waarschijnlijkheid x Gevolgen

75 Kerncentrale van Tihange 74 HET BEGRIP RISICO De prioritair te nemen maatregelen: ► risico’s aan de bron wegwerken ► risico’s verminderen tot een aanvaardbaar niveau ► collectieve beschermingsmiddelen ► persoonlijke beschermingsmiddelen ► opleiding en informatie ► veiligheidsinstructies en gevarensignalisatie Veiligheid = Preventie + Bescherming

76 Kerncentrale van Tihange 75 DE WERKVERGUNNING OF DDC (AANVRAAG OM VERBINDING TE VERBREKEN)

77 Kerncentrale van Tihange 76 DE CONSIGNATIE Verantwoordelijkheid: Pilot Operations Zelfklevend afscheurbaar gedeelte om als geheugensteun te bevestigen op het bedieningspaneel in de commandozaal Gesloten stand Open stand

78 Kerncentrale van Tihange 77 ONTVANGST VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN Lijst van de toegelaten gevaarlijke producten Te raadplegen: wachtpost

79 Kerncentrale van Tihange 78 ONTVANGST VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN

80 Kerncentrale van Tihange 79 ONTVANGST VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN

81 Pictogrammes de danger Produits dangereux

82  Phrases :  Phrases de risque  Phrases H = description des risques  Phrases de sécurité  Phrases P = mesures de prudence  Nouveau  Phrases EUH = informations supplémentaires  Mention d’avertissement :  Danger (les plus dangereux) ou  Attention (ne veut pas dire inoffensif)

83 Kerncentrale van Tihange 82 DE RISICO’S IN AFGESLOTEN RUIMTES ENKELE veiligheidsmaatregelen Het zuurstofgehalte in de lucht laten opmeten (tussen 20 en 21%) door een SRP-medewerker De concentratie ontvlambare of giftige gassen laten opmeten door een SRP-medewerker Arbeidsvergunning Voldoende verlichting op erg lage spanning Correcte verluchting van de afgesloten ruimte Werk altijd samen met een toezichthouder

84 Kerncentrale van Tihange 83 RISICO’S VEROORZAAKT DOOR WERKTUIGEN EN MACHINES De gevaren: lichamelijk letsel stoten, vallen, struikelen, …. onder stroom komen of elektrocutie lawaai, warmte, trillingen, … Een machine moet steeds tot stilstand worden gebracht vooraleer ze te verlaten, om ze te reinigen of om ze te onderhouden.

85 Kerncentrale van Tihange 84 RISICO’S VEROORZAAKT DOOR HET BEHANDELEN EN HEFFEN VAN LASTEN HERHALING Om een heftoestel of een laad- en losmachine te besturen, is een VOORAFGAANDE KWALIFICATIE vereist. Alle hefapparatuur en bijbehorende accessoires moeten 3-maandelijks worden gecontroleerd door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controle).

86 Kerncentrale van Tihange 85 HET HEFMATERIEEL De geldigheid van de controle van het hefmaterieel 2009Purper 2010Grijs 2011Geel 2012Groen 2013Blauw Bij gebrek aan markering mag het materieel niet worden gebruikt.

87 Kerncentrale van Tihange 86 RISICO VEROORZAAKT DOOR HOOGTEWERKEN Enkele aanbevelingen m.b.t. mobiele ladders Gebruik een ladder nooit: als er een trede of een stijl van kapot is, ontbreekt, slecht bevestigd is,... voor een deur of tegen ramen tegen de hoek van een gebouw Maak de ladder vast Een ladder is geen werkpost (enkel geschikt voor kleine ongevaarlijke werkzaamheden die kort van duur zijn en geen zware werktuigen vereisen) Controleer de conformiteit van de ladder (markering)

88 Kerncentrale van Tihange 87 HOOGTEWERKEN Steiger

89 Kerncentrale van Tihange 88 RISICO’S VEROORZAAKT DOOR ELEKTRICITEIT Direct contact Direct contact tussen de persoon en de actieve componenten (onder spanning) van het elektrische materieel Indirect contact Contact tussen de persoon en de massa die toevallig onder spanning wordt gezet

90 Kerncentrale van Tihange 89 ELEKTRICITEITSWERKEN

91 90 RISICO’S VEROORZAAKT DOOR ELEKTRICITEIT De 7 gouden regels: 1.Voorbereiding 2.Stroomuitschakeling 3.Spanningscontrole 4.Aarding en kortsluiting van de uitgeschakelde componenten 5.Maatregel om te vermijden dat de stroom terugkeert 6.Afbakening van de werkzone 7.Ontruimen van de werf Kerncentrale van Tihange

92 91 WERKZAAMHEDEN BIJ AANWEZIGHEID VAN ASBEST

93 Kerncentrale van Tihange 92 GELIJKVORMIGE AFBAKENING OP BUGNIVEAU Op ongeveer 1 meter hoogte of op de grond gekleefd Werkzone (elektrische risico’s, ioniserende straling, CO, werfafbakening, …) of zone verboden voor opslag Gevaarlijke zone (obstakel, valgevaar) of opslagzone FME-afbakening (risico dat er vreemde voorwerpen in uitrustingen of systemen terechtkomen)

94 Kerncentrale van Tihange 93 WERKKLEDIJ EN PBM

95 Kerncentrale van Tihange 94 WERKKLEDIJ EN PBM De risicoanalyse van de te realiseren interventie bepaalt welke werkkledij en welke aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen men moet dragen.

96 1. WERKZAAMHEDEN MET DDC Kerncentrale van Tihange - TBM SRP – Werken onder thermische belasting 95 1. De voorbereider vinkt het risico “Warmte” aan op het DDC (0768) 2. De SRP-medewerker voert een meting uit met de WIBGET RSS - 214-thermometer 3. Bij een meetwaarde < 25,1 ° WBGT  geen thermische belasting. Anders gebeuren de werkzaamheden onder thermische belasting. WERKEN ONDER THERMISCHE BELASTING

97 Kerncentrale van Tihange - TBM SRP – Werken onder thermische belasting 96 1. Indien de waarden van de “reglementaire” tabel uit het ARAB niet nageleefd kunnen worden, kan men een beroep doen op de EDPB via het formulier “interventie onder thermische belasting” Het formulier wordt ingevuld door de verant- woordelijke voor de werkzaamheden en gaat vervolgens naar de dienst SRP die de metingen aan de EDPB bezorgt. Vervolgens beslist de EDPB of de interventie “al dan niet” gerechtvaardigd is. Via een “medische” analyse gaat men na of de werk- en rusttijden voor de interventie kunnen worden aangepast. 1. WERKZAAMHEDEN MET DDC WERKEN ONDER THERMISCHE BELASTING

98 WERKEN ONDER THERMISCHE BELASTING 2. WERKZAAMHEDEN ZONDER DDC AANPLAKKEN OP DE DEUREN Kerncentrale van Tihange - TBM SRP – Werken onder thermische belasting 97 Tihange 1 W500 W501 W502 vloer turbine Tihange 3 W512 W522 W532

99 Kerncentrale van Tihange 98 OPRUIMEN EN SCHOONMAKEN Uw werk is gedaan zodra alles opgeruimd en schoongemaakt is. Neem altijd contact op met de SRP-medewerker bij beëindiging van de werf.

100 6. Milieu

101 Kerncentrale van Tihange 100 Waarom ons bezighouden met het milieu? Het water dat we drinken De lucht die we inademen De grond die we verbouwen Het lawaai dat we horen … behoort iedereen toe. We erven onze planeet niet van onze ouders, maar we lenen ze van onze kinderen!

102 Kerncentrale van Tihange 101 De kerncentrale van Tihange is een onderneming die zich formeel inzet voor de bescherming van het milieu. Om dit engagement te verwezenlijken, steunen wij op de ISO 14001-norm en op de EMAS- registratie.

103 Kerncentrale van Tihange 102 DE INTERNE MIDDELEN VOOR MILIEUBEHEER De ISO 14001-norm en de EMAS-registratie leggen de vereisten vast voor een milieuzorgsysteem (MZS). EMAS (Eco Management and Audit Scheme) is een systeem ter verbetering van de prestaties op het vlak van milieubeheer van de bedrijven. Een van de hoofdelementen van het EMAS is ook de ACTIEVE DEELNAME VAN IEDEREEN met het oog op een continue verbetering van de milieuprestaties. De ISO 14001-norm en de EMAS-registratie steunen op het principe van continue verbetering.

104 Kerncentrale van Tihange 103 DE ISO 14001-NORM: HET BASISPRINCIPE Deze cirkel is opgebouwd volgens de spiraal van continue verbetering. De DEMING-cirkel is het basisprincipe waarop alle vereisten van de ISO 14001- norm en de EMAS-registratie steunen. PLANNEN - UITVOEREN CONTROLEREN - BIJSTUREN

105 Kerncentrale van Tihange 104 MILIEUBELEIDS- VERKLARING

106 Kerncentrale van Tihange 105 MILIEUBELEIDS- VERKLARING Conform aan de verschillende wetgevingen Continue verbetering van de milieuprestaties Risicopreventie Afvalproductie verminderen Preventie Selectieve ophaling Recyclage

107 Kerncentrale van Tihange 106 DE MILIEUDOELSTELLINGEN VAN DE KCT 1.Radioactieve lozingen en afval op het ALARA-minimum houden 2.De impact van niet-radioactief afvalwater verminderen 3.De productie van gevaarlijke afvalstoffen verminderen 4.De bodem duurzaam beschermen tegen vervuiling.

108 Kerncentrale van Tihange 107 BEHEER EN OPVOLGING VAN AFVAL de opslag van het afval het transport ervan de verwijdering ervan. Op het vlak van afvalbeheer moeten we ons vooral bezighouden met: De verschillende soorten afval bij de KCT De belangrijkste categorieën van afval papier en karton, metaal, hout niet-gevaarlijk en niet-giftig afval (industrieel en huishoudelijk) gevaarlijk afval (minerale oliën, verf, lampen, harsen, batterijen en accu’s, solventen,... ) Al deze afvalstoffen worden systematisch selectief opgehaald (een container per afvalsubgroep).

109 Kerncentrale van Tihange 108 Verminderen Recycleren Hergebruiken

110 Kerncentrale van Tihange 109 AFVALBEHEER Jaarlijkse afvoer 2000 ton Het meeste gerecycleerd Onderverdeeld in 3 categorieën Niet-radioactief afval

111 Kerncentrale van Tihange 110 AFVALBEHEER Niet-gevaarlijk of gelijkgesteld huishoudelijk afval Niet-radioactief afval

112 Kerncentrale van Tihange 111 Gevaarlijk en gelijkgesteld gevaarlijk afval voor mens en milieu AFVALBEHEER Niet-radioactief afval

113 Kerncentrale van Tihange 112 Inert afval AFVALBEHEER Niet-radioactief afval

114 Kerncentrale van Tihange 113 AFVALBEHEER Slechts 100 m³ gemiddeld per jaar voor de volledige site Radioactief afval Radioactief Hogere straling dan de natuurlijke radioactiviteit

115 Kerncentrale van Tihange 114 AFVALBEHEER Laag- en middelradioactief afval Radioactief afval

116 Kerncentrale van Tihange 115 AFVALBEHEER Hoogradioactief afval Radioactief afval

117 Kerncentrale van Tihange 116 ONTVLAMBAAR VAST AFVAL Gebruik bij voorkeur de herbruikbare doeken en matten. Niet weggooien samen met andere, met olie besmeurde doeken De containers zijn verkrijgbaar in het mechanica-atelier. Proper Vuil

118 Kerncentrale van Tihange 117

119 Kerncentrale van Tihange 118 4444

120 Kerncentrale van Tihange 119 VERWIJDERING VAN GEVAARLIJKE STOFFEN Dit soort producten NOOIT weggieten via het toilet, de riolering, de goten, het bad/zwembad, de gootsteen, … Gevaarlijke stoffen NOOIT onderling verdunnen

121 Kerncentrale van Tihange 120 zo goed mogelijk reageren om enige schade aan het milieu te vermijden, zonder daarbij echter de eigen veiligheid, die van de anderen en de veiligheid van de installaties in het gedrang te brengen; het nummer 4444 verwittigen. BEHEER VAN NOODSITUATIES Belangrijk In geval van een vervuiling moet IEDEREEN

122 Kerncentrale van Tihange 121 Permanent zoeken naar verbetering Suggesties doen Hoe ben ik betrokken? Elke werknemer van de site is verantwoordelijk voor de ecologische impact van zijn verplichtingen en activiteiten. Iedereen die aanwezig is op de site, is verantwoordelijk voor het beheersen van zijn eigen impact op het milieu en voor het sorteren van zijn eigen afval.

123 Kerncentrale van Tihange 122122122 7. STRALINGSBESCHERMING Gecontroleerde zone Zone waarin men wordt blootgesteld aan ioniserende straling

124 Kerncentrale van Tihange 123 RADIOACTIVITEIT Wat is radioactiviteit? - Eigenschap van bepaalde atomen - De meeste atoomkernen zijn stabiel - Toch zijn er atomen die een instabiele kern hebben. Deze noemen we radioactief. - Ze zenden verschillende soorten ioniserende straling uit. Meeteenheid van radioactiviteit: Becquerel (Bq)  1 desintegratie / sec.

125 Kerncentrale van Tihange 124124124 DE PRINCIPES VAN STRALINGSBESCHERMING Natuurlijke radioactiviteit en kunstmatige radioactiviteit

126 De verschillende soorten ioniserende straling  (alfa)  (bèta)  (gamma) n (neutron) DE PRINCIPES VAN STRALINGSBESCHERMING Kerncentrale van Tihange

127 Risico’s Gevolgen op korte termijn Gevolgen op lange termijn Drempel Kerncentrale van Tihange

128 Doses Definities - GroothedenActiviteit - [Bq] Geabsorbeerde dosis - [Gy] Equivalente dosis - [Sv] Kerncentrale van Tihange

129 Doses – Dosislimieten Belgische wetgeving 3 categorieën van personen – dosislimieten - publiek: 1 mSv/jaar - beroepshalve blootgesteld cat. A: 0 - 20 mSv/12 glijdende opeenvolgende maanden - beroepshalve blootgesteld cat. B: 0 - 6 mSv/12 glijdende opeenvolgende maanden Kerncentrale van Tihange

130 Dosis limieten in de Kerncentrale van Tihange (KCT) 10 mSv per 12 glijdende opeenvolgende maanden Kerncentrale van Tihange

131 Bescherming van de zwangere vrouw Bescherming van het kind tijdens de zwangerschap en de lactatieperiode vergelijkbaar met de bescherming van de bevolking (1 mSv) Kerncentrale van Tihange

132 DIT IS VERBODEN IN DE GECONTROLEERDE ZONE WC

133 Kerncentrale van Tihange 132 TOEGANG TOT DE GECONTROLEERDE ZONE 1Materieel binnenbrengen via de werkplaats Een medewerker van de dienst SRP verwittigen Geen overbodig materieel Verpakkingen verwijderen

134 Kerncentrale van Tihange 133 TOEGANG TOT DE GECONTROLEERDE ZONE 2Personeelsingang Ontkleed u in de koude kleedkamer: hou enkel uw slip of onderbroek aan (en de beha voor vrouwelijke personeelsleden) Neem de sandalen Neem de toegangsbadge, de filmbadge en de elektronische dosismeter

135 Kerncentrale van Tihange 134 TOEGANG TOT DE GECONTROLEERDE ZONE 2 Personeelsingang Initialiseer de elektronische dosismeter en voer uw badge in Stap de warme kleedkamer in.

136 Kerncentrale van Tihange 135 TOEGANG TOT DE GECONTROLEERDE ZONE 2Personeelsingang Draag de universele kledij. Steek de filmbadge en de elektronisch dosismeter op de correcte plaats

137 Un Principe simple Gestion Dynamique de la Dosimétrie136 Toute exposition aux radiations ionisantes doit être :  Justifiée  Optimisée en matière de prévention et de protection  Limitée afin de respecter les contraintes de limites de dose Pour accéder en zone contrôlée … en AT et hors AT … Il faut une autorisation du contrôle physique (SRP)

138 une solution simple proposée Gestion Dynamique de la Dosimétrie137 En Zone Contrôlée (‘travaux de routine’) Les postes fixes, DDC Génériques, Circulation dans les installations, Rondes, lignages, échantillonnages.. (Suivant GDI/GPI/002)  Codes d’autorisation métiers (=autorisation accès en zone)  Avec crédit de dose adapté à chaque métier

139 une solution simple proposée Gestion Dynamique de la Dosimétrie138 En Zone Contrôlée (‘travaux hors routine’) Diagnostics, Maintenance des équipements, Essais périodiques, Consignations (« Spéciales »?) (Suivant GDI/GPI/002) = Activités pouvant nécessiter une dosimétrie plus importante que celle prévue pour les travaux ‘de routine’  Codes d’autorisation chantiers (=autorisation accès en zone)  Avec crédit de dose adapté au chantier

140 en pratique 139 Affichés à l’entrée de zone : Attribués par la SRP, non affichés à l’entrée de zone, et communiqués via DDC ou autre :

141 logigramme en entree zone J’utilise mon autorisation métier Je risque de dépasser la limite dosimétrique de mon autorisation métier ? OUI Quel type ALARA ? Dans tous les cas, je veille à ne pas dépasser la limite dosimétrique qui m’est accordée (métier, DDC…) ALARA 1 ALARA 2 ou 3 Utiliser l’autorisation chantier donnée par SRP Accord responsable SRP requis + autorisation chantier J’ai reçu une autorisation chantier de la SRP (via DDC…) ? OUI NON J’utilise l’autorisation chantier donnée Consigne de voir un agent SRP ? NON OUI ou je ne sais pas Je contacte un agent SRP NON Je travaille Je contacte un agent SRP Je travaille SRP : Formulaire RPM506 + suivi chantier Je travaille

142 Notre Proposition en pratique Proposition : travailler sur les 2 axes (individuel et collectif) 141 AM : Autorisation Métier

143 Notre Proposition en pratique Proposition : travailler sur les 2 axes (individuel et collectif) 142 AM : Autorisation Métier

144 Kerncentrale van Tihange 143 SPECIFIEKE RISICO’S VAN DE GECONTROLEERDE ZONE Besmetting Bestraling

145 Kerncentrale van Tihange 144 ALARA BEPERKING VAN DE BLOOTSTELLING TOT EEN ZO LAAG ALS REDELIJKERWIJZE MOGELIJK NIVEAU Bereid uw actie voor Stel u niet nodeloos bloot Werk proper

146 Afscherming Afstand Bestraling Tijd Om de stralingsdosis te beperken, moet u inwerken op: Kerncentrale van Tihange

147 146 MARKERING GEKLEURDE PLASTIC STROKEN Om een te hoge collectieve dosis te vermijden, moet u locaties met frequente doorgang afbakenen met behulp van linten. IONISERENDE STRALING HOGE STRALINGSINTENSITEIT ERG HOGE STRALINGSINTENSITEIT dosissnelheid omgeving ligt tussen 20 en 200 µSv/u > zwart op gele ondergrond dosissnelheid omgeving ligt tussen 200 en 1000 µSv/u > wit op oranje ondergrond dosissnelheid omgeving bedraagt meer dan 1000 µSv/u > wit op rode ondergrond

148 Kerncentrale van Tihange 147 MARKERING BORDEN OP DE DEUREN IN DE GECONTROLEERDE ZONE LOKALISATIE VAN EEN HOT SPOT

149 Kerncentrale van Tihange 148 MARKERING BORDEN OP DE DEUREN IN DE GECONTROLEERDE ZONE LOKALISATIE VAN EEN HOT SPOT

150 Kerncentrale van Tihange 149 Besmetting Lucht Oppervlak Uitwendig Inwendig Inademen Inslikken Via de huid

151 Kerncentrale van Tihange 150 Markering Dosissnelheid omgeving/contact

152 Kerncentrale van Tihange 151 Markering DOSISSNELHEID BIJ CONTACT

153 Kerncentrale van Tihange 152 MARKERING DEUREN AAN DE RANDEN VAN DE GECONTROLEERDE ZONE

154 Markering Transitzone ( < 0,4 Bq/cm²) Kerncentrale van Tihange

155 Markering Zone met beperkt risico (0,4 - 4 Bq/cm²) Kerncentrale van Tihange

156 Markering Zone met potentieel risico (> 4 Bq/cm²) Kerncentrale van Tihange

157 156 DOSIMETRIE ZIE SRP- MEDEWERKER Filmbadge

158 Kerncentrale van Tihange 157 GROENE ZONE Gebruik deze zone als veilige zone ZONE A FAIBLE DEBIT DE DOSE

159 Kerncentrale van Tihange 158 MARKERING BEWAAKTE ZONE

160 Kerncentrale van Tihange 159 BESCHERMINGSMIDDELEN TEGEN LUCHTBESMETTING Isolatietent Masker Mururoakledij Helm met verluchting

161 Beschermingsmiddelen tegen oppervlaktebesmetting Kerncentrale van Tihange 160 Nitril handschoenen Overlaarzen Beschermend pak Flexothane

162 Kerncentrale van Tihange 161 DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN Neem contact op met een SRP-medewerker Afspraak aan het lokaal voor het wegbrengen van materieel 1Materieel naar buiten brengen

163 Kerncentrale van Tihange 162 DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN 1 Uitgang voor materieel Controle van de besmetting Massa Oppervlakte

164 Kerncentrale van Tihange 163 DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN 1 Uitgang voor materieel NEEN JA OK

165 Kerncentrale van Tihange 164 DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN 2 Personeelsuitgang Controle C1 “Nardeux”-poort Controle van de kleine voorwerpen

166 Kerncentrale van Tihange 165 DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN 2. Personeelsuitgang Controle poort C2 - IPM9 Controle voorkant, daarna achterkant De kleine voorwerpen in het kastje Nooit handen wassen vóór de controle

167 Kerncentrale van Tihange 166 DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN 2Personeelsuitgang Indien niet besmet : Berg de dosimeter op in het rek. Registreer de elektronische dosimeter en steek de filmbadge in de daartoe voorziene lezer.

168 Kerncentrale van Tihange 167 DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN 2Personeelsuitgang Bij besmetting : Neem altijd contact op met een SRP- medewerker, hij zal u de nodige aanwijzingen geven.

169 Kerncentrale van Tihange 168 GECONTROLEERDE ZONE Riskeer nooit nodeloos een dosis straling Leef de instructies na Gebruik de juiste persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen Bij twijfel of bij overschrijding van de voorziene dosis: onmiddellijk stoppen en uw contactpersoon bij EBL op de hoogte brengen Elke opgelopen dosis is een dosis te veel


Download ppt "Centrale nucléaire de Tihange 1 Toegang Spoed Brand Nucleaire Veiligheid Veiligheid Milieu Stralingsbescherming."

Verwante presentaties


Ads door Google