De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stralingsbescherming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stralingsbescherming"— Transcript van de presentatie:

1 Stralingsbescherming
Toegang Spoed Brand Nucleaire Veiligheid Veiligheid Milieu Stralingsbescherming Centrale nucléaire de Tihange 1

2 1. Toegang Welkom op de site van de Centrale Nucléaire de Tihange (CNT). Deze bestaat uit een technische zone met daarin: 3 kerncentrales Ruimten met bewaakte toegang, zoals bijvoorbeeld de bedieningsruimte of de elektriciteitsgebouwen Eén gecontroleerde zone per centrale CNT Centrale nucléaire de Tihange Date Entité - Sujet

3 Elke persoon op de site draagt een identificatiebadge.
voorzijde Elke persoon op de site draagt een identificatiebadge. Deze wordt op zichtbare wijze gedragen op de werkkledij of burgerkledij. Elke persoon op de site draagt een identificatiebadge. Deze wordt op zichtbare wijze gedragen op de werkkledij of burgerkledij. De identificatiebadge dient ook voor de telling in het geval van het Intern Noodplan. Centrale nucléaire de Tihange Date Entité - Sujet

4 Elke persoon op de site draagt een identificatiebadge.
keerzijde Elke persoon op de site draagt een identificatiebadge. Deze wordt op zichtbare wijze gedragen op de werkkledij of burgerkledij. De alarmsignalen staan op de keerzijde van uw identificatiebadge vermeld. De betekenis van de geluidssignalen "Beschutting zoeken", "Evacuatie", "Interventie" en "Einde alarm" staat op de achterkant van uw identificatiebadge Centrale nucléaire de Tihange Date Entité - Sujet

5 Nucleaire Centrale van TIHANGE
Respecteer de regels die van kracht zijn Draag de persoonlijke bescherming (schoenen, helm, oorbeschermers, veiligheidsbril); volg nauwgezet de inlichtingen op de informatieborden. Respecteer de regels die van kracht zijn. In het bijzonder: draag de persoonlijke bescherming, volg nauwgezet de inlichtingen op de informatieborden. Centrale nucléaire de Tihange Date Entité - Sujet

6 Nucleaire Centrale van TIHANGE
Respecteer de regels die van kracht zijn Rook enkel in de rookhuisjes die daarvoor voorzien zijn. Op de site is het verboden te roken, behalve in de rookhuisjes die daarvoor voorzien zijn. Centrale nucléaire de Tihange Date Entité - Sujet

7 Nucleaire Centrale van TIHANGE
Respecteer de regels die van kracht zijn Geen alcoholhoudende dranken op de site. Op de site is het gebruik van alcoholhoudende dranken verboden. Centrale nucléaire de Tihange Date Entité - Sujet

8 Nucleaire Centrale van TIHANGE
Respecteer de regels die van kracht zijn Gebruik de kleedkamers, de sanitaire voorzieningen en refters zoals het hoort. Laten we de kleedkamers, de sanitaire voorzieningen en refters gebruiken zoals het hoort. Centrale nucléaire de Tihange Date Entité - Sujet

9 Nucleaire Centrale van TIHANGE
Respecteer de regels die van kracht zijn Leef de signalisaties en de afbakeningen van de werven volgens de kleurcode nauwgezet na. Leef de signalisaties en de afbakeningen van de werven volgens de kleurcode nauwgezet na. Centrale nucléaire de Tihange Date Entité - Sujet

10 Nucleaire Centrale van TIHANGE
Respecteer de regels die van kracht zijn Geen camera’s, noch fototoestellen, behalve bij derogatie. Camera’s, fototoestellen of GSM’s die deze functies bezitten zijn niet toegelaten op de site. Het gebruik van GSM-toestellen is niet toegelaten behalve in de gecontroleerde zone en de aangeduide plaatsen. Het gebruik van GSM’s is verboden behalve op de toegelaten plaatsen. Centrale nucléaire de Tihange Date Entité - Sujet

11 Nucleaire Centrale van TIHANGE
Respecteer de regels die van kracht zijn Sorteer het afval volgens de aanwijzingen : papier, metaal, olievodden, … Sorteer het afval volgens de aanwijzingen. Centrale nucléaire de Tihange Date Entité - Sujet

12 Maak steeds gebruik van de voetpaden
Wanneer u zich te voet verplaatst, gebruik dan steeds het voetpad! Centrale nucléaire de Tihange Date Entité - Sujet

13 Gebruik van het voertuig
De wegcode is van toepasing op de hele site. De voertuigen hebben geen toegang tot de beschermde zone, behalve onder bijzondere toelating en enkel gedurende de tijdspanne om benodigdheden te lossen of te laden. Uw toelating tot toegang moet duidelijk zichtbaar zijn op uw voertuig. Centrale nucléaire de Tihange Date Entité - Sujet

14 Elk ongeval brengt de uitvoering van het Intern Noodplan teweeg.
2. SPOED Elk ongeval brengt de uitvoering van het Intern Noodplan teweeg. Intern Noodplan (INP) Elk ongeval brengt de uitvoering van het Intern Noodplan of INP teweeg. Centrale nucléaire de Tihange 14 Date Entité - Sujet 14

15 2. SPOED 4 soorten ongevallen:
Ongevallen van personen, ook wanneer men zich onwel voelt Conventionele ongevallen (brand, explosies, overstroming, vervuiling,…) Radiologische ongevallen Kwaadwillige daad (bomalarm, indringing, …) Op de site van de Nucleaire centrale van Tihange onderscheiden we 4 soorten ongevallen – voor elk type ongeval wordt het Intern Noodplan uitgevoerd, Ongevallen van personen, ook wanneer men zich onwel voelt Conventionele ongevallen zoals brand, explosies, overstroming, vervuiling,… Radiologische ongevallen Kwaadwillige daad zoals bomalarm, indringing, … Centrale nucléaire de Tihange 15 Date Entité - Sujet 15

16 Bij uitvoering van het INP,
5 interventiefasen Hulp-oproep Mobiliseren van de hulpdiensten Het personeel in veiligheid stellen Interventie van de hulpdiensten Einde van het ongeval Bij uitvoering van het INP zijn er 5 interventiefasen Hulp-oproep Mobilisatie van de hulpdiensten Het personeel in veiligheid stellen Interventie van de hulpdiensten Einde van het ongeval De geluidssignalen kunnen per gebouw of voor de volledige site worden ingeschakeld. Bepaalde geluidssignalen kunnen zelfs per eenheid worden ingeschakeld Centrale nucléaire de Tihange 16 Date Entité - Sujet 16

17 4444 1. Hulpoproep Welk nummer oproepen? Waar u ook bent…
Centrale 1, Centrale 2, Centrale 3 toegangsgebouw, opleidingscentrum, DCE, BEE, administratief gebouw Indien ik getuige ben van een ongeval en om het even waar ik me bevind, binnen of buiten de gebouwen, vorm ik onmiddellijk het enige nummer van de spoeddiensten : 4444. Mijn oproep zal automatisch gericht worden naar de bedieningszaal van de eenheid die belast is met de spoeddiesnten. Ik beantwoord de vragen duidelijk. 4444 Eén nummer : Centrale nucléaire de Tihange 17 Date Entité - Sujet 17

18 2. Mobiliseren van de hulpdiensten
Interventiesignaal (geluid) Hoofdzakelijk bij lichamelijke ongevallen, brand en vervuiling Betreft enkel de Eertse Interventieploeg (EIP) van de centrale Hulpdiensten: Intern : EIP Extern : Brandweer, MUG, ambulancedienst Na ontvangst van mijn oproep door de bedieningszaal, is de “Interventie” in actie. Het signaal ‘Interventie’ is samengesteld uit lange klanken en korte onderbrekingen. Het betreft enkel de ploegen van de eerste interventie van de centrale. Ik kan mijn activiteit verderzetten. Centrale nucléaire de Tihange 18 Date Entité - Sujet 18

19 3. Het personeel in veiligheid stellen
Signaal «Beschutting zoeken» (geluid) Ongeval in uw eenheid (automatisch signaal voor de volledige site) Beveilig uw werkpost Sluit ramen en brandwerende deuren Ontruim het gebouw en begeef u met uw toegangsbadge naar het verzamellokaal in het gebouw Laat u registreren en wacht op de aanwijzingen van de verantwoordelijke van het verzamellokaal Nadat de controlezaal een oproep heeft ontvangen, kan worden beslist om een of meerdere gebouwen te ontruimen U wordt hiervan verwittigd door het signaal "Beschutting zoeken" dat automatisch wordt ingeschakeld op de site waar het ongeval zich heeft voorgedaan Het signaal "Beschutting zoeken" bestaat uit korte geluidssignalen die telkens kort onderbroken worden. Breng bij een evacuatie eerst de apparatuur en het gereedschap in veiligheid en sluit de ramen en brandwerende deuren. Ontruim het gebouw en neem uw toegangsbadge en indien mogelijk uw autosleutels mee. Begeef u naar het verzamellokaal in het gebouw zonder de liften te gebruiken. Laat u registreren zodra u in het verzamellokaal bent en wacht op de aanwijzingen die worden gegeven door de verantwoordelijke van het verzamellokaal Centrale nucléaire de Tihange 19 Date Entité - Sujet 19

20 3. Het personeel in veiligheid stellen
Signaal "Gebouw ontruimen" Signaal enkel te horen op de plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan Beveilig uw werkpost Sluit ramen en brandwerende deuren Ontruim het gebouw en begeef u met uw toegangsbadge naar een verzamelpunt buiten het gebouw Laat u registreren zodra u op het verzamelpunt bent en wacht op de aanwijzingen die worden gegeven door de verantwoordelijke van het verzamelpunt. Nadat de controlzaal een oproep heeft ontvangen, kan worden beslist om een gebouw te ontruimen en moet iedereen zich naar een verzamelpunt buiten het gebouw begeven. U hoort dan het signaal "Gebouw ontruimen". Het alarmsignaal bestaat uit twee korte tonen gevolgd door een langere pauze. Breng bij een evacuatie eerst de apparatuur en het gereedschap in veiligheid en sluit de ramen en brandwerende deuren. Ontruim het gebouw en neem uw toegangsbadge en indien mogelijk uw autosleutels mee. Begeef u naar het verzamelpunt buiten het gebouw zonder de liften te gebruiken. Laat u registreren zodra u op het verzamelpunt bent en wacht op de aanwijzingen die worden gegeven door de verantwoordelijke van het verzamelpunt. Centrale nucléaire de Tihange 20 Date Entité - Sujet 20

21 3. Het personeel in veiligheid stellen
Verzamellokalen Centrales 1, 2, 3 travee atelier&magazijn en kantine Andere gebouwen kantine Toegangsgebouw in de hal De interne verzamellokalen liggen verspreid over de volledige site. Volg de signalisatie. De lokalen bevinden zich: Voor de centrales 1, 2, 3 -> in de travee atelier, magazijn en kantine Voor de andere gebouwen op de site -> in de kantine Voor het toegangsgebouw -> in de hal Centrale nucléaire de Tihange 21 Date Entité - Sujet 21

22 3. Het personeel in veiligheid stellen
Aan het verzamellokalen: Badgen U krijgt inlichtingen en instructies Wanneer u aan het groeperingslokaal bent : Laat uw badge identificeren door het badgetoestel van het groeperingslokaal. wacht op de aanwijzingen die worden gegeven door de verantwoordelijke van het verzamellokaal. Centrale nucléaire de Tihange 22 Date Entité - Sujet 22

23 3. Het personeel in veiligheid stellen
Externe verzamelpunten (of groeperingspunten) Badgen U krijgt inlichtingen en instructies Eenheid 1 > zijde conferentiecentrum Eenheid 2 & 3 > wandelgang Administratief gebouw en opleidingscentrum > wandelgang naar toegangsgebouw De externe groeperingspunten zijn plaatsen gelegen op de site. Deze bevinden zich: Voor eenheid 1 -> zijde conferentiecentrum Voor de eenheden 2 en 3 -> in de wandelgangen Voor het administratief gebouw en het opleidingscentrum -> wandelgang naar het toegangsgebouw. Voor het toegangsgebouw à tegenover het conferentiecentrum U krijgt alle informatie en instructies van de verantwoordelijke voor het verzamelpunt Centrale nucléaire de Tihange 23 Date Entité - Sujet 23

24 4. Interventie van de hulpdiensten
Intern > EIP Extern > Brandweer, MUG, ambulancedienst Interventie van de hulpdiensten. Zorg ervoor de interventiediensten niet te hinderen. Centrale nucléaire de Tihange 24 Date Entité - Sujet 24

25 5. Einde van het ongeval Einde alarm signaal (geluid)
Hervat uw activiteiten Het einde van het ongeval zal aangegeven worden door een geluissignaal « einde alarm » bestaande uit een lang geluid zonder onderbreking. U kan uw activiteiten hervatten. Centrale nucléaire de Tihange 25 Date Entité - Sujet 25

26 Onthoud: Op de site, om hulp in te roepen, vorm 4444
Een persoon die onwel is : roep de hulpdiensten op via 4444 Bij twijfel, vorm 4444 Alle informatie over de signalen staan op de keerzijde van uw identificatiebadge Onthoud: - Op de site, om de hulp in te roepen, vorm 4444 - Voor een persoon die onwel is moet u de hulpdiensten oproepen via het nummer 4444. - Bij de minste twijfel, vorm het nummer 4444 - Alle informatie over de signalen staan op de keerzijde van uw identificatiebadge Centrale nucléaire de Tihange 26 Date Entité - Sujet 26

27 Wanneer ik brand vaststel, telefoneer ik naar het nummer 4444
Date 3. BRAND Brand behoort tot de conventionele ongevallen die beheerd worden in het Interne Noodplan Wanneer ik brand vaststel, telefoneer ik naar het nummer 4444 Brand behoort tot de conventionele ongevallen die beheerd worden in het Interne Noodplan Wanneer ik brand vaststel, telefoneer ik naar het oproepnummer 4444 en breng ik mijn veiligheid niet in gevaar. Kerncentrale van Tihange 27 Entité - Sujet 27

28 VUURDRIEHOEK Kerncentrale van Tihange
Een brand kan pas ontstaan wanneer de volgende drie elementen samengevoegd worden: een brandbaar materiaal (bv. hout) een oxidatiemiddel (meestal de zuurstof uit de lucht) een energiebron (vlam, elektrische vonk, mechanische vonk, …) Dit noemen we de vuurdriehoek. Om een eventuele brand te voorkomen of te verhelpen wanneer de brand al ontstaan is, volstaat het iets te wijzigen aan gelijk welke zijde van de driehoek. Kerncentrale van Tihange

29 BRANDKLASSEN A: vaste stoffen (hout, papier, …)
B: vloeistoffen of vaste stoffen die vloeibaar worden (aardolieproducten, vet, hars, verf, …) C: gassen D: speciale stoffen (magnesium, aluminium, …) E: elektrische apparatuur die onder spanning staat De verschillende soorten brandstoffen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, brandklassen genaamd. Kerncentrale van Tihange

30 BRANDBLUSAPPARATEN A B C D E Volle waterstraal ++ -
   Vernevelde waterstraal Luchtschuim + BC-poeder Universeel ABC-poeder Speciaal D-poeder CO² (kooldioxide) ++ erg efficiënt + efficiënt nogal efficiënt - niet efficiënt         gevaarlijk bij dit soort brand Naargelang van de brandklasse moeten aangepaste brandblusapparaten worden gebruikt. Deze tabel vermeldt de verschillende soorten brandblusapparaten en hun efficiëntie naargelang van de brandklasse, m.a.w.: naargelang van de brandstof waarmee men geconfronteerd wordt. Kerncentrale van Tihange

31 WERKZAAMHEDEN AAN EEN ‘HOT SPOT’
Date WERKZAAMHEDEN AAN EEN ‘HOT SPOT’ Wanneer u werken uitvoert aan een ‘hot spot’, is het belangrijk dat u enig brandgevaar op uw werf vermijdt. Vermeld voor de ploegbazen op uw werkvergunningsaanvraag dat het gaat om werken aan een ‘hot spot’. Beoordeel het risico samen met de brandtechnicus van de dienst SRP en controleer dat er zich geen ontvlambare of brandbare stoffen bevinden in de omgeving van uw werf. Stel een brandwacht aan wanneer de brandtechnicus van de dienst SRP dit noodzakelijk acht. Kerncentrale van Tihange 31 Entité - Sujet 31

32 ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN
Date ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN Minimumhoeveelheden Veiligheidsflessen Brandwerende kasten Bij gebruik van vloeibare ontvlambare producten moet u bepaalde voorzorgsmaatregelen treffen: - breng nooit meer naar de werf dan de hoeveelheid die noodzakelijk is voor uw werkzaamheden, en maximum 3 liter; - doe de vloeistof in veiligheidsflessen; - bewaar uw flessen altijd in brandwerende kasten; - beperk de periode dat deze ontvlambare vloeistoffen op de werf aanwezig zijn of de eventuele thermische belasting tot een strikt minimum. Kerncentrale van Tihange 32 Entité - Sujet 32

33 ONTVLAMBARE VASTE STOFFEN
Date ONTVLAMBARE VASTE STOFFEN Gebruik bij voorkeur de herbruikbare doeken en matten. Niet weggooien samen met andere, met olie besmeurde doeken Proper Vuil Brandbesten-dige vuilbak Ontvlambare vaste afvalstoffen, in het bijzonder met olie besmeurde doeken, vormen een aanzienlijk risico voor brand. We onderscheiden twee categorieën: de absorberende wegwerpdoeken moeten in de brandbestendige vuilbakken worden gegooid; de herbruikbare doeken moeten in de brandwerende containers worden gegooid. De containers zijn verkrijgbaar in het mechanica-atelier. Kerncentrale van Tihange 33 Entité - Sujet 33

34 BRANDBLUSINSTALLATIES
Date BRANDBLUSINSTALLATIES Zorg dat de brandblussers, de brandkranen en de brandslanghaspels makkelijk bereikbaar zijn De brandblusinstallaties zijn uitsluitend bestemd ter bescherming tegen brand. Let erop dat ze makkelijk bereikbaar zijn. Kerncentrale van Tihange 34 Entité - Sujet 34

35 COMPARTIMENTERING Date Kerncentrale van Tihange 35 Entité - Sujet 35
Compartimentering is belangrijk om te vermijden dat een brand zich verspreidt. Zorg ervoor dat de brandwerende deuren altijd gesloten zijn en dat niets hun sluiting belemmert. Indien u moet tussenkomen op brandwerende doorvoerfittingen, kabelgoten of leidingen, volg dan strikt de instructies en beperk de openingsduur zoveel mogelijk. Kerncentrale van Tihange 35 Entité - Sujet 35

36 MOBIELE THERMISCHE BELASTING
Het is erg belangrijk dat de mogelijke thermische belastingen in de installaties goed beheerd worden. Dit zijn de mobiele thermische belastingen. Dit is een voorbeeld van een mobiele thermische belastingfiche met een zoneplan, een benaming, de toegelaten producten en hun hoeveelheden. Deze fiches worden meestal bijgehouden aan de ingang of in de buurt van de opslagzone. Kerncentrale van Tihange 36

37 De nucleaire veiligheid…
Date 4. VEILIGHEID De nucleaire veiligheid… De nucleaire veiligheid betreft alle activiteiten en alle betrokken partijen. Ze belangt elk van ons aan! … belangt elk van ons aan! Kerncentrale van Tihange 3737 Entité - Sujet 37

38 NUCLEAIRE VEILIGHEID =
Date NUCLEAIRE VEILIGHEID = regels om de mens en het milieu in alle omstandigheden te beschermen De nucleaire veiligheid is het geheel van bepalingen (technisch, menselijk, sociaalorganisatorisch) die worden vastgelegd tijdens alle levensfasen van een installatie (ontwerp, bouw, exploitatie, afbraak) teneinde de mens en zijn natuurlijke omgeving in alle omstandigheden te beschermen tegen de verspreiding van radioactieve producten, m.a.w.: de goede werking van de installaties verzekeren - incidenten en ongevallen voorkomen - de gevolgen ervan beperken. Verzekeren Voorkomen Beperken Kerncentrale van Tihange 38 Entité - Sujet 38

39 WERKING De kern van de reactor bestaat uit splijtstof.
Bij de splijtreactie komt er warmte vrij. Deze warmte wordt vervoerd via de primaire kring (PK) De kerncentrale van Tihange is een zogenaamde kerncentrale van het PWR-type (drukwaterreactor). De kern van de reactor bestaat uit splijtstofverbindingen. Deze brandstof genereert een splijtreactie waarbij er warmte vrijkomt. De warmte wordt vervoerd via de primaire kring. Het water van deze primaire kring doet dienst als koelvloeistof. Kerncentrale van Tihange 39

40 PRIMAIRE POMP Primaire pomp zorgt voor de snelheid van de PK
Date PRIMAIRE POMP Primaire pomp zorgt voor de snelheid van de PK Compenseert ladingsverliezen Verzekert warmteoverdracht tussen de brandstof en de stoomgenerator (SG) De primaire pomp is een essentieel onderdeel. Ze zorgt voor de snelheid van de primaire kring en compenseert de ladingsverliezen. Op die manier verzekert ze de warmteoverdracht tussen de brandstof en de stoomgenerator. Kerncentrale van Tihange 40 Entité - Sujet 40

41 DRUKHOUDER Drukhouder houdt de primaire waterkring op 300 °C (vermijdt koken) Houdt een constante druk aan, vooral tijdens ladingsovergangen De warmte die door de kern vrijkomt, is enorm. Het water heeft een temperatuur van 300 °C. De drukhouder is bedoeld om een constante druk te behouden in de primaire kring. Bovendien vermijdt hij ook ladingsovergangen. 41 Kerncentrale van Tihange

42 STOOMGENERATOR De stoomgenerator zet de warmte over van de primaire naar de secundaire kring Zet het water van de secundaire kring om in stoom De stoomgenerator (SG) zet de warmte van de primaire kring over naar de secundaire kring. Het water uit de secundaire kring wordt zo omgezet in stoom. 42 Kerncentrale van Tihange

43 REACTORGEBOUW De primaire kring bevindt zich in het reactorgebouw (RG). Kerncentrale van Tihange 43

44 TURBINES De stoom die in de SG wordt gegenereerd, wordt gebruikt om de turbines te laten draaien. Deze turbines drijven op hun beurt de alternator aan. 44 Kerncentrale van Tihange

45 WERKING De resterende stoom uit de turbine hercondenseert in de condensor en wordt opnieuw in de SG ingebracht. De secundaire kring bevindt zich in de machinezaal. Kerncentrale van Tihange 45 Kerncentrale van Tihange

46 TERTIAIRE KRING WATERDAMP CONDENSOR LUCHT MAAS KOUD WATER
VERWARMD WATER LUCHT ECC-POMP De tertiaire kring zorgt er dan weer voor dat de stoom ter hoogte van de condensor afkoelt. De restwarmte wordt geëvacueerd via de luchtkoeltorens, in de vorm van waterdamp. LUS OPEN LUS GESLOTEN MAAS Kerncentrale van Tihange 46

47 ALGEMEEN SCHEMA Algemeen werkingsschema van een kerncentrale van het PWR-type. Kerncentrale van Tihange

48 DE BASISPRINCIPES De nucleaire veiligheid steunt op:
de implementatie van opeenvolgende defensielijnen de invoering van 3 waterdichte barrières de beheersing van de 3 veiligheidsfuncties. De basisprincipes van de nucleaire veiligheid De nucleaire veiligheid steunt op: - de implementatie van opeenvolgende defensielijnen, - de invoering van 3 waterdichte barrières, - de beheersing van de 3 veiligheidsfuncties. Kerncentrale van Tihange 48

49 DE IMPLEMENTATIE VAN OPEENVOLGENDE DEFENSIELIJNEN
Date De basis principes DE IMPLEMENTATIE VAN OPEENVOLGENDE DEFENSIELIJNEN Elke onregelmatigheid via de juiste middelen voorkomen Monitoren om elke onregelmatigheid te ontdekken Actiemiddelen voorzien bij een onregelmatigheid. Hierbij moet men systematisch rekening houden met mogelijke technische en menselijke fouten en zich daartegen beschermen via vooraf vastgelegde opeenvolgende bepalingen: elke onregelmatigheid met behulp van de aangepaste middelen voorkomen; toezicht houden om elke onregelmatigheid te ontdekken; - actiemiddelen voorzien in geval van een onregelmatigheid. Kerncentrale van Tihange 49 Entité - Sujet 49

50 DE INVOERING VAN 3 WATERDICHTE BARRIÈRES
Date De basis principes DE INVOERING VAN 3 WATERDICHTE BARRIÈRES 1 Het omhulsel 3 Het insluitingsvat De 3 insluitingsbarrières verhinderen dat de splijtstof zich verspreidt naar mens en milieu. 2 De primaire kring Kerncentrale van Tihange 50 Entité - Sujet 50

51 DE BEHEERSING VAN DE 3 VEILIGHEIDSFUNCTIES
Date De basis principes DE BEHEERSING VAN DE 3 VEILIGHEIDSFUNCTIES Reactiviteit controleren (de neutronen) Afkoeling van de brandstof controleren Insluiting van de radioactieve stoffen controleren De 3 veiligheidsfuncties omvatten: - de controle op de neutronen van de splijtreactie; - de controle op de afkoeling van de brandstof; - de controle op de insluiting van de radioactieve stoffen. Wanneer deze 3 functies verzekerd zijn, garanderen ze de integriteit van de 3 barrières in alle werkingsomstandigheden. Deze 3 functies garanderen de integriteit van de 3 barrières in alle werkingsomstandigheden. Kerncentrale van Tihange 51 Entité - Sujet 51

52 GEKLASSEERDE VEILIGHEIDSINRICHTINGEN
Date GEKLASSEERDE VEILIGHEIDSINRICHTINGEN Geklasseerde veiligheidsinrichtingen zijn inrichtingen die nodig zijn om de nucleaire veiligheid te garanderen. Voorbeelden: de primaire kring (PK), de koelcircuits van de reactor (RRA, CRI, EEC), de bewakingscircuits (EAS, CAE en CIS), de BUS-verbinding, enz. Geklasseerde veiligheidsinrichtingen zijn inrichtingen die nodig zijn om de nucleaire veiligheid te garanderen, teneinde: - te vermijden dat één van de 3 barrières zou defect gaan, - de gevolgen van dergelijk defect te beperken. Deze inrichtingen kunnen mechanisch en elektrisch zijn, de werken en structuren behoren tot de civiele bouwkunde. In een kerncentrale wordt vaak redundant gewerkt. Daarmee bedoelen we dat de inrichtingen in twee- en drievoud voorkomen, zodat in geval van een onderbreking een andere inrichting met dezelfde functies de activiteit kan overnemen. ANDERE GEBRUIKTE TERMEN Bewakingsinrichtingen “IPS”-inrichtingen = belangrijk voor de veiligheid “QA”-inrichtingen = onderworpen aan de kwaliteitsborgingsregels Kerncentrale van Tihange 52 Entité - Sujet 52

53 DE NUCLEAIRE VEILIGHEID IS AFHANKELIJK VAN
Date de betrouwbaarheid van het materieel Ontworpen om ongevallen te vermijden In alle omstandigheden beschikbaar en in goede staat de efficiëntie en de organisatie van de werk Naleven van de veiligheidsregels en gebruik van feedback Relevantie van interne en externe controles Aanpassing van de middelen naargelang van de situatie DE NUCLEAIRE VEILIGHEID IS AFHANKELIJK VAN: de betrouwbaarheid van het materieel: - het materieel moet zodanig ontworpen, ingevoerd en benut worden dat de waarschijnlijkheid van een ongeval dankzij de gebruikte procedés en de ingevoerde processen zo laag mogelijk ligt; - alle werktuigen en inrichtingen die noodzakelijk zijn om de veiligheid van de installaties te garanderen, zijn beschikbaar en in goede staat – een essentieel element om de beveiliging ten gronde te behouden. de efficiëntie en de organisatie van het werk: - de veiligheidsregels die van bij het ontwerp worden vastgelegd, moeten worden nageleefd en verbeterd aan de hand van feedback; - de interne en externe controleprocessen moeten relevant zijn; - de aanpassing van de middelen naargelang van de situatie. de kwaliteit van het werk van de mensen en van hun vaardigheden: - wie in een kerncentrale aan het werk gaat, moet PROFESSIONEEL ingesteld zijn; - door bij elke handeling de nodige veiligheid in te bouwen, kan men de kerncentrales de aandacht geven die ze verdienen. de kwaliteit van het werk van de mensen en van hun vaardigheden Wie in een kerncentrale aan het werk gaat, moet PROFESSIONEEL ingesteld zijn. Kerncentrale van Tihange 53 Entité - Sujet 53

54 Date Business Unit Generation Algemene beleidsverklaring inzake nucleaire veiligheid Veiligheid is de eerste prioriteit Veiligheid is een continu verbeteringsproces Er worden strenge controles uitgevoerd Algemene beleidsverklaring inzake nucleaire veiligheid van de Business Unit Generation: ”Wij hechten het allergrootste belang aan de bescherming van alle medewerkers die betrokken zijn bij de exploitatie van onze kerncentrales, van de bevolking en van het milieu. Daarom steunen wij actief een krachtig beleid voor nucleaire veiligheid, dat optreedt bij alle fases van het exploitatieproces van onze centrales.” Veiligheid is de eerste prioriteit Veiligheid is een continu verbeteringsproces Er worden strenge controles uitgevoerd Kerncentrale van Tihange 54 Entité - Sujet 54

55 VEILIGHEIDSCULTUUR: DEFINITIE
Date VEILIGHEIDSCULTUUR: DEFINITIE Definitie van het IAAE (Internationaal Agentschap voor Atoomenergie) De veiligheidscultuur is het geheel van kenmerken en houdingen binnen organisaties en bij individuen die ervoor zorgen dat vragen met betrekking tot de veiligheid van kerncentrales prioritair de aandacht krijgen die ze verdienen omwille van hun belang. De veiligheidscultuur is het geheel van kenmerken en houdingen binnen organisaties en bij individuen die ervoor zorgen dat vragen met betrekking tot de veiligheid van kerncentrales prioritair de aandacht krijgen die ze verdienen omwille van hun belang. Met andere woorden: wie in een kerncentrale aan de slag gaat, moet PROFESSIONEEL ingesteld zijn. Kerncentrale van Tihange 55 Entité - Sujet 55

56 VEILIGHEIDSCULTUUR: DEFINITIE
Date VEILIGHEIDSCULTUUR: DEFINITIE Met andere woorden: wie in een kerncentrale aan de slag gaat, moet tegelijkertijd als volgt zijn: GEÏNTERESSEERD NAUWKEURIG VOORZICHTIG COMMUNICATIEF Met andere woorden: wie in een kerncentrale aan de slag gaat, moet tegelijkertijd als volgt zijn: geïnteresseerd, nauwkeurig, waakzaam, voorzichtig en communicatief. Kerncentrale van Tihange 56 Entité - Sujet 56

57 MIDDELEN OM MENSELIJKE FOUTEN TE VERMINDEREN
Wij moeten: samenvattende kaarten gebruiken; bij twijfel, vragen durven stellen; zich ervan vergewissen dat iedereen de boodschap begrijpt; voor de job een briefing houden, en die officieel vastleggen indien vereist; de procedures naleven. De beschikbare middelen gebruiken is een kwestie van gezond verstand! Om de risico’s als gevolg van menselijke fouten te verminderen, moeten we verschillende middelen gebruiken: - samenvattende kaarten gebruiken; - duidelijk communiceren; - voor de job een briefing houden, en die officieel vastleggen indien vereist; - de procedures naleven. Kerncentrale van Tihange 57

58 DE IMPACT OP UW ACTIVITEITEN
Date DE IMPACT OP UW ACTIVITEITEN U werkt aan materieel dat belangrijk is voor de veiligheid OF in de buurt van dergelijk materieel. Uw activiteit kan dit materieel dus beïnvloeden. Uw activiteit kan de nucleaire veiligheid dus in vraag stellen. Al wie dergelijke activiteiten uitvoert, moet zich bewust zijn van de band tussen zijn handelingen en de nucleaire veiligheid. U werkt aan materieel dat belangrijk is voor de veiligheid OF in de buurt van dergelijk materieel. Uw activiteit kan dit materieel dus beïnvloeden. Uw activiteit kan de nucleaire veiligheid dus in vraag stellen. Al wie dergelijke activiteiten uitvoert, moet zich bewust zijn van de band tussen zijn handelingen en de nucleaire veiligheid. Kerncentrale van Tihange 58 Entité - Sujet 58

59 DE IMPACT OP UW ACTIVITEITEN
Date DE IMPACT OP UW ACTIVITEITEN U moet de veiligheidsrisicoanalyse kennen die voor uw activiteit werd gerealiseerd. U moet de grenswaarden respecteren die door deze risicoanalyse werden vastgelegd. U moet elk incident in real time melden aan uw contactpersoon bij Electrabel. Al wie dergelijke activiteiten uitvoert, moet zich bewust zijn van de band tussen zijn handelingen en de nucleaire veiligheid. U moet de veiligheidsrisicoanalyse kennen die voor uw activiteit werd gerealiseerd. U moet de grenswaarden respecteren die door deze risicoanalyse werden vastgelegd. U moet elk incident in real time melden aan uw contactpersoon bij Electrabel. Al wie dergelijke activiteiten uitvoert, moet zich bewust zijn van de band tussen zijn handelingen en de nucleaire veiligheid. Kerncentrale van Tihange 59 Entité - Sujet 59

60 FME (FOREIGN MATERIAL EXCLUSION) UITSLUITING VAN VREEMD MATERIAAL
Date Alles wat binnenkomt, moet er ook weer uit! FME of Uitsluiting van Vreemd Materiaal is een programma dat bedoeld is om een erg belangrijk “veiligheids”-risico te vermijden: de indringing van vreemde voorwerpen in de circuits. Een zandkorrel in het raderwerk kan een motor beschadigen. En op dezelfde manier kan een vreemd voorwerp in een nucleair circuit de nucleaire veiligheid in het gedrang brengen. Wees dan ook extra proper wanneer u werkt aan circuits, bekkens, reservoirs en elektrische inrichtingen. Alles wat binnenkomt, moet er ook weer uit! Meld elke onregelmatigheid of elk voorwerpverlies. Meld elke onregelmatigheid of elk voorwerpverlies Kerncentrale van Tihange 60 Entité - Sujet 60

61 FME Enkele instructies:
Date FME Enkele instructies: Bij onderbreking van de werf moet u de open elementen dichten. Aan de rand van de bekkens: het gebruik van transparante (niet gekleurde) plastic folie is verboden; bevestig de werktuigen die u gebruikt, aan een vast punt of aan uw pols; zorg ervoor dat tijdelijk geplaatste inrichtingen correct bevestigd zijn. Enkele instructies: Bij onderbreking van de werf moet u de open elementen dichten. Aan de rand van de bekkens: het gebruik van transparante (niet gekleurde) plastic folie is verboden; bevestig de werktuigen die u gebruikt, aan een vast punt of aan uw pols; zorg ervoor dat tijdelijk geplaatste inrichtingen correct bevestigd zijn. Voor de nucleaire veiligheid is het belangrijk dat de “FME-zone”-posters op de werven nageleefd worden. Kerncentrale van Tihange 61 Entité - Sujet 61

62 Date RISICO BIJ AARDBEVING Geklasseerde veiligheidsinrichting Sommige inrichtingen (kranen, pompen, sensoren, elektriciteitskabels of -kasten, enz...) worden omschreven als geklasseerd of geschikt voor aardbevingen. Dit betekent dat ze bij een aardschok een correcte werking moeten kunnen blijven verzekeren. Men moet er dus voor zorgen dat andere (niet geklasseerde) inrichtingen deze inrichtingen bij een aardbeving niet kunnen “aantasten”. Bepaalde inrichtingen die belangrijk zijn voor de veiligheid (kranen, pompen, sensoren, elektriciteitskabels of -kasten, enz...), de zogenaamde “geklasseerde inrichtingen”, moeten operationeel en bestuurbaar blijven wanneer er zich in het reactorgebouw een ongeval voordoet of bij een aardschok op de site. Dat het materieel correct functioneert na de ingreep, volstaat niet! Men moet er zeker van zijn dat de vereisten voor het behoud van de kwalificatie gerespecteerd zijn, het is immers onmogelijk om de omstandigheden van een ongeval op de site na te bootsen, alsook om na te gaan of het materieel altijd overeenkomt met de kwalificatie. Men moet er dus voor zorgen dat andere (niet geklasseerde) inrichtingen deze inrichtingen bij een aardbeving niet kunnen “aantasten”. Kerncentrale van Tihange 62 Entité - Sujet 62

63 RISICOBRONNEN BIJ EEN AARDBEVING
Date RISICOBRONNEN BIJ EEN AARDBEVING De laad- en lostoestellen vastzetten De opslag beperken (vooral in het RG) Zich ervan vergewissen dat de deksels van de kabelgoten vastzitten Kwalificatie van de steigers De laad- en lostoestellen (bruggen, portaalkranen, met of zonder takels in een onveilige positie) - Opslag (vaten in de buurt van IPS-inrichtingen, gestapelde vaten bovenop de opritten, plaatsing van een stroomonderbreker op wieltjes in lokalen van 6,6 Kv) - Bescherming van de relaiskasten (verlichtingsrijen of storende neonlichten) - Deksels van kabelgoten -Opslag van materialen in het RG Tijdelijke inrichtingen nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden (steigers, registratietoestellen op wagentjes, al dan niet specifiek gereedschap,…) Een steiger moet onder andere “aardbevingsbestendig” zijn wanneer hij is opgesteld in de buurt van veiligheidsinrichtingen. DE WERVEN OPRUIMEN Vooral de tijdelijke inrichtingen die nodig zijn voor de uitvoering van uw werkzaamheden. Kerncentrale van Tihange 63 Entité - Sujet 63

64 GEÏNTERESSEERDE HOUDING
Date GEÏNTERESSEERDE HOUDING Ik heb net een vergissing begaan of ontdekt? Ik meld dit meteen! U hebt net een vergissing begaan of ontdekt? Meld dit meteen aan uw contactpersoon bij Electrabel. Neem een geïnteresseerde houding aan. Kunnen erkennen en melden dat men een fout heeft begaan, is een professionele manier van omgaan met veiligheid. Een niet-conformiteit die u onschuldig lijkt, kan de nucleaire veiligheid in het gedrang brengen! Een vakman houdt rekening met twijfel. Hij stelt zichzelf steeds in vraag. Een vakman houdt rekening met twijfel. Hij stelt zichzelf steeds in vraag. Kerncentrale van Tihange 64 Entité - Sujet 64

65 FYSIEKE BEVEILIGING EN TOEGANG
Beveiliging tegen diefstal van nucleair materiaal Beveiliging tegen sabotage en terroristische handelingen Noodzaak voor versteviging om het risico op indringing en toegang tot gevoelige zones (veiligheidsinrichtingen (IPS),…) te beperken De dienst Fysieke Beveiliging en Toegang (FBT) heeft twee doelstellingen: beveiliging tegen diefstal van nucleair materiaal (non-proliferatie); beveiliging tegen sabotage en terroristische handelingen (nucleaire veiligheid). Het is dan ook noodzakelijk om de fysieke beveiliging en de toegangscontrole te verstevigen om het risico op indringing en toegangtot de gevoelige zones te beperken. Kerncentrale van Tihange 65

66 WERKNEMERSTOEGANG Toegangsprocedures Werknemers
Vereisten aangepast naargelang van de activiteit Met dit document kan een werknemer de toegang tot de site aanvragen. Een werknemer is een persoon die een technische activiteit moet uitvoeren op de site. De toegangsaanvraag voor een werknemer moet uiterlijk 28 dagen voor het werk in de gecontroleerde zone moet worden uitgevoerd, volledig ingevuld worden bezorgd. Gaat het om werkzaamheden buiten de gecontroleerde zone, dan moet de aanvraag uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de werken worden bezorgd. De werknemer moet ook voldoen aan bepaalde vereisten die afhankelijk zijn van de uitgeoefende activiteit. Kerncentrale van Tihange 66

67 BEZOEKERSTOEGANG Toegangsprocedures Bezoekers
Voor personen die geen technisch werk moeten uitvoeren De bezoekerstoegang is bestemd voor personen die geen technisch werk moeten uitvoeren. Kerncentrale van Tihange 67

68 DE VEILIGHEIDSWERKNEMER
Date DE VEILIGHEIDSWERKNEMER Ik werk aan een inrichting die belangrijk is voor de veiligheid of in de buurt ervan. Mijn werk kan één van de drie VEILIGHEIDSFUNCTIES in vraag stellen: afkoeling controleren reactiviteit controleren insluiting controleren Verlies van één van de 3 functies kan leiden tot schade aan één van de 3 barrières het omhulsel de primaire kring het insluitingsvat U werkt aan een inrichting die belangrijk is voor de veiligheid of in de buurt ervan: uw werk kan één van de drie veiligheidsfuncties die bij deze inrichting horen, in vraag stellen. Het verlies van één van de 3 veiligheidsfuncties kan leiden tot schade aan één van de 3 insluitingsbarrières. Samenvattend: men moet waakzaam, nauwkeurig, voorzichtig, geïnteresseerd en communicatief zijn, want werkzaamheden in een kerncentrale kunnen de nucleaire veiligheid in het gedrang brengen. Kerncentrale van Tihange 68 Entité - Sujet 68

69 5. Veiligheid

70 DE ARBEIDSWETGEVING Op wie is de arbeidswetgeving van toepassing?
Date DE ARBEIDSWETGEVING Op wie is de arbeidswetgeving van toepassing? Op alle werkgevers Op alle werknemers Waarover handelt de arbeidswetgeving? - De arbeidsveiligheid - De bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk - De psychosociale belasting veroorzaakt door het werk - De ergonomie - De arbeidshygiëne - De verfraaiing van de arbeidsplaatsen - Het leefmilieu m.b.t. de bovenstaande punten - Pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk De arbeidswetgeving is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers. Ze handelt voornamelijk over arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid, psychosociale belasting, ergonomie, hygiëne, verfraaiing van de werkplaats, het leefmilieu en pesterijen. Kerncentrale van Tihange 70 Entité - Sujet 70

71 Date DE ARBEIDSVERGUNNING De arbeidsvergunning is noodzakelijk voor alle werkzaamheden. De werknemer moet de originele arbeidsvergunning altijd bij zich hebben. Voor de BESTURING van een heftoestel of een laad- en losinstallatie is een VOORAFGAANDE KWALIFICATIE vereist (een getuigschrift). De arbeidsvergunning is noodzakelijk voor alle werkzaamheden. De originele arbeidsvergunning moet altijd beschikbaar zijn op de werf. Kerncentrale van Tihange 71 Entité - Sujet 71

72 BELEIDSVERKLARING INZAKE VEILIGHEID EN GEZONDHEID
Date BELEIDSVERKLARING INZAKE VEILIGHEID EN GEZONDHEID OHSAS-certificering sinds 25 juli 2005 De veiligheid en gezondheid van de werknemers zijn één van de prioriteiten van de Directie. Dit engagement is geformaliseerd in de Beleidsverklaring inzake Veiligheid en Gezondheid. Lees deze beleidsverklaring, u vindt ze op het internet. Ze hangt ook uit in het Ingangsgebouw en op verschillende plaatsen op de site. Kerncentrale van Tihange 72 Entité - Sujet 72

73 HET BEGRIP RISICO RISICO = Waarschijnlijkheid x Gevolgen
Date HET BEGRIP RISICO Gevaarlijke handeling Bv.: planken weghalen van een bestaande steiger defect materiaal gebruiken Gevaarlijke situatie Bv.: een slecht verlichte trap verwijderde planken op een bestaande steiger RISICO = Waarschijnlijkheid x Gevolgen Om het risico te verminderen, moet men: de waarschijnlijkheid verminderen (dit is preventie) de gevolgen verminderen (dit is bescherming) WAAROM EEN RISICOANALYSE? Om de risico’s zoveel mogelijk te kunnen beperken en ze op een aanvaardbaar niveau te brengen Risico’s hangen samen met ofwel een gevaarlijke handeling, ofwel een gevaarlijke situatie. Om het risico te verminderen, moet men: - de waarschijnlijkheid verminderen (dit is preventie) - de gevolgen verminderen (dit is bescherming) De risicoanalyse dient om de risico’s zoveel mogelijk te beperken en ze op een aanvaardbaar niveau te brengen. Kerncentrale van Tihange 73 Entité - Sujet 73

74 Veiligheid = Preventie + Bescherming
Date HET BEGRIP RISICO Veiligheid = Preventie + Bescherming De prioritair te nemen maatregelen: risico’s aan de bron wegwerken risico’s verminderen tot een aanvaardbaar niveau collectieve beschermingsmiddelen persoonlijke beschermingsmiddelen opleiding en informatie veiligheidsinstructies en gevarensignalisatie Veiligheid is gelijk aan preventie en bescherming. Het is altijd best om risico’s zoveel mogelijk aan de bron weg te werken. Kerncentrale van Tihange 74 Entité - Sujet 74

75 DE WERKVERGUNNING OF DDC (AANVRAAG OM VERBINDING TE VERBREKEN)
Date DE WERKVERGUNNING OF DDC (AANVRAAG OM VERBINDING TE VERBREKEN) Om een interventie te kunnen uitvoeren in de kerncentrale van Tihange, moet u op de hoogte zijn van de vereiste veiligheidsinstructies. Deze instructies inzake veiligheid, gezondheid en milieu staan op de werkvergunning. Kerncentrale van Tihange 75 Entité - Sujet 75

76 DE CONSIGNATIE Verantwoordelijkheid: Pilot Operations Date
Zelfklevend afscheurbaar gedeelte om als geheugensteun te bevestigen op het bedieningspaneel in de commandozaal Open stand Gesloten stand De consignatie en de blokkering verzekeren de beveiliging van een uitrusting. Het is ten strengste verboden om een geblokkeerde uitrusting te bedienen. Verwijder nooit de labels en de blokkeerinrichtingen (bv. hangsloten). Enkel de blokkeringsverantwoordelijke mag ze verwijderen. Verantwoordelijkheid: Pilot Operations Kerncentrale van Tihange 76 Entité - Sujet 76

77 ONTVANGST VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN
Date ONTVANGST VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN Lijst van de toegelaten gevaarlijke producten Te raadplegen: wachtpost U mag enkel producten binnenbrengen die voorkomen op de lijst van toegelaten producten. Deze lijst kan worden geraadpleegd op het internet, alsook aan de ingang van de site bij de wachtpost. Bezorg de wachters de volledige lijst van de producten die u op de site binnenbrengt. U moet op de hoogte zijn van de risico’s en instructies die vermeld staan op de veiligheids- en gezondheidsfiches van uw producten. Kerncentrale van Tihange 77 Entité - Sujet 77

78 ONTVANGST VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN
Date ONTVANGST VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN Wanneer u aan de slagboom van de site komt, moet u de wachter melden welke gevaarlijke producten u in de wagen hebt. Deze controleert de veiligheids- en gezondheidsfiches van de producten en sorteert de gevaarlijke producten die al dan niet toegelaten zijn op de site. Kerncentrale van Tihange 78 Entité - Sujet 78

79 ONTVANGST VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN
Date ONTVANGST VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN De niet-toegelaten producten worden opgeslagen in een ruimte buiten de site. Aan de uitgang worden ze door de leverancier teruggenomen. De toegelaten producten en de overeenstemmende veiligheids- en gezondheidsfiches mogen op de site worden binnengebracht. Kerncentrale van Tihange 79 Entité - Sujet 79

80 Produits dangereux Pictogrammes de danger
Création d’un système de classification unique à l’échelle mondiale (règlement S.G.H.= système général harmonisé)  Mise en application du règlement S.G.H. pour l’Europe : Règlement C.L.P. (classification – étiquetage – emballage)

81 Produits dangereux Phrases : Mention d’avertissement :
Phrases de risque  Phrases H = description des risques Phrases de sécurité  Phrases P = mesures de prudence Nouveau Phrases EUH = informations supplémentaires Mention d’avertissement : Danger (les plus dangereux) ou Attention (ne veut pas dire inoffensif)

82 DE RISICO’S IN AFGESLOTEN RUIMTES
Date DE RISICO’S IN AFGESLOTEN RUIMTES ENKELE veiligheidsmaatregelen Het zuurstofgehalte in de lucht laten opmeten (tussen 20 en 21%) door een SRP-medewerker De concentratie ontvlambare of giftige gassen laten opmeten door een SRP-medewerker Arbeidsvergunning Voldoende verlichting op erg lage spanning Correcte verluchting van de afgesloten ruimte Voor elk werk in een afgesloten ruimte moeten de volgende veiligheidsmaatregelen worden getroffen: - het zuurstofgehalte in de lucht laten opmeten door een SRP-medewerker - de concentratie ontvlambare of giftige gassen laten opmeten Arbeidsvergunning Voldoende verlichting op erg lage spanning Correcte verluchting van de afgesloten ruimte WERK ALTIJD SAMEN MET EEN TOEZICHTHOUDER Terwijl zijn collega(‘s) aan het werk is (zijn), moet de toezichthouder erop toezien dat de ruimte voldoende verlucht wordt, dat de nodige metingen doorlopend worden gedaan, dat de werknemers geïnformeerd blijven, dat de hulpdiensten verwittigd worden bij enig gevaar en dat de hulp op een veilige manier wordt verleend. Werk altijd samen met een toezichthouder Kerncentrale van Tihange 82 Entité - Sujet 82

83 RISICO’S VEROORZAAKT DOOR WERKTUIGEN EN MACHINES
Date RISICO’S VEROORZAAKT DOOR WERKTUIGEN EN MACHINES De gevaren: lichamelijk letsel stoten, vallen, struikelen, …. onder stroom komen of elektrocutie lawaai, warmte, trillingen, … Een machine moet steeds tot stilstand worden gebracht vooraleer ze te verlaten, om ze te reinigen of om ze te onderhouden. Een machine moet steeds tot stilstand worden gebracht vooraleer ze te verlaten, om ze te reinigen of om ze te onderhouden. Kerncentrale van Tihange 83 Entité - Sujet 83

84 RISICO’S VEROORZAAKT DOOR HET BEHANDELEN EN HEFFEN VAN LASTEN
Date HERHALING Om een heftoestel of een laad- en losmachine te besturen, is een VOORAFGAANDE KWALIFICATIE vereist. Om een heftoestel of een laad- en losmachine te besturen, is een VOORAFGAANDE KWALIFICATIE vereist. Alle hefapparatuur en bijbehorende accessoires moeten 3-maandelijks worden gecontroleerd door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controle). Kerncentrale van Tihange 84 Entité - Sujet 84

85 HET HEFMATERIEEL 2009 Purper 2010 Grijs 2011 Geel 2012 Groen 2013
Date HET HEFMATERIEEL De geldigheid van de controle van het hefmaterieel 2009 Purper 2010 Grijs 2011 Geel 2012 Groen 2013 Blauw Gebruik enkel hefmaterieel dat voorzien is van een gekleurde band en een cijfer. Deze informeren u over de geldigheid van de controle. De kleur van de band wijst op het geldigheidsjaar. Het cijfer geeft de laatste maand aan waarin het materieel mag worden gebruikt. Bij gebrek aan markering mag het materieel niet worden gebruikt. Bij gebrek aan markering mag het materieel niet worden gebruikt. Kerncentrale van Tihange 85 Entité - Sujet 85

86 RISICO VEROORZAAKT DOOR HOOGTEWERKEN
Date RISICO VEROORZAAKT DOOR HOOGTEWERKEN Enkele aanbevelingen m.b.t. mobiele ladders Gebruik een ladder nooit: als er een trede of een stijl van kapot is, ontbreekt, slecht bevestigd is, voor een deur of tegen ramen tegen de hoek van een gebouw Maak de ladder vast Een ladder is geen werkpost (enkel geschikt voor kleine ongevaarlijke werkzaamheden die kort van duur zijn en geen zware werktuigen vereisen) Controleer de conformiteit van de ladder (markering) Gebruik een ladder nooit: als er een trede of een stijl van kapot is, ontbreekt, slecht bevestigd is, voor een deur of tegen ramen tegen de hoek van een gebouw Maak de ladder vast De ladder moet een meter hoger komen dan het hoogste niveau dat men wil bereiken. Kerncentrale van Tihange 86 Entité - Sujet 86

87 HOOGTEWERKEN Steiger Date Kerncentrale van Tihange 87 Entité - Sujet
Als u steigers moet gebruiken, gebruik er dan enkel die bij ontvangst in orde zijn en voorzien zijn van een ondertekend ontvangstformulier. Aan de achterkant van het ontvangstformulier bevindt zich ook een instructiefiche die u grondig moet doornemen. Alle steigers worden gecontroleerd door de SRP-medewerker. Bij enige wijziging aan de steiger moet u contact opnemen met de SRP-medewerker om de wijziging te laten goedkeuren. Gebruik een buitensteiger nooit bij slechte weersomstandigheden. Kerncentrale van Tihange 87 Entité - Sujet 87

88 RISICO’S VEROORZAAKT DOOR ELEKTRICITEIT
Date RISICO’S VEROORZAAKT DOOR ELEKTRICITEIT Direct contact Direct contact tussen de persoon en de actieve componenten (onder spanning) van het elektrische materieel Indirect contact Contact tussen de persoon en de massa die toevallig onder spanning wordt gezet Er zijn twee soorten risico’s veroorzaakt door elektriciteit: - direct contact - indirect contact Kerncentrale van Tihange 88 Entité - Sujet 88

89 ELEKTRICITEITSWERKEN
Date ELEKTRICITEITSWERKEN Enkel personen die minimaal over een BA4-certificaat beschikken, hebben toegang tot de elektrische ruimtes onder de verantwoordelijkheid van een BA5-gecertificeerde persoon. Alle interventies aan een elektriciteitsinstallatie mogen enkel worden uitgevoerd door personen met een BA5-certificaat. Kerncentrale van Tihange 89 Entité - Sujet 89

90 RISICO’S VEROORZAAKT DOOR ELEKTRICITEIT
Date RISICO’S VEROORZAAKT DOOR ELEKTRICITEIT De 7 gouden regels: Voorbereiding Stroomuitschakeling Spanningscontrole Aarding en kortsluiting van de uitgeschakelde componenten Maatregel om te vermijden dat de stroom terugkeert Afbakening van de werkzone Ontruimen van de werf Elektriciteit wordt gevaarlijk vanaf een wisselspanning van 50 V Kerncentrale van Tihange 90 Entité - Sujet 90

91 WERKZAAMHEDEN BIJ AANWEZIGHEID VAN ASBEST
Date WERKZAAMHEDEN BIJ AANWEZIGHEID VAN ASBEST Asbesthoudende uitrustingen worden duidelijk aangeduid in de ruimte. Asbest is gevaarlijk bij inademing. Dit risico vereist bijzondere preventie- en beschermingsmaatregelen. Kerncentrale van Tihange 91 Entité - Sujet 91

92 GELIJKVORMIGE AFBAKENING OP BUGNIVEAU
Date GELIJKVORMIGE AFBAKENING OP BUGNIVEAU Op ongeveer 1 meter hoogte of op de grond gekleefd Werkzone (elektrische risico’s, ioniserende straling, CO, werfafbakening, …) of zone verboden voor opslag Gevaarlijke zone (obstakel, valgevaar) of opslagzone FME-afbakening (risico dat er vreemde voorwerpen in uitrustingen of systemen terechtkomen) De rood/wit gestreepte markeringen bakenen werkzones af of zones waar geen opslag mag gebeuren. De geel/zwart gestreepte markeringen bakenen de gevaarlijke zones af. De roze markeringen bakenen de FME-zones af. Kerncentrale van Tihange 92 Entité - Sujet 92

93 WERKKLEDIJ EN PBM Date Kerncentrale van Tihange 93 Entité - Sujet 93
De werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen Buiten de gecontroleerde zone moet men in industriële ruimtes en op de werven verplicht een overall, veiligheidsschoenen, beschermende handschoenen en een veiligheidsbril dragen. De interventie bepaalt welke risico’s men neemt, en dus ook welke beschermingsmiddelen men moet gebruiken. Kerncentrale van Tihange 93 Entité - Sujet 93

94 WERKKLEDIJ EN PBM Date De risicoanalyse van de te realiseren interventie bepaalt welke werkkledij en welke aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen men moet dragen. De voorafgaande risicoanalyse van de te realiseren interventie bepaalt welke werkkledij en welke aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen men moet dragen. Kerncentrale van Tihange 94 Entité - Sujet 94

95 1. WERKZAAMHEDEN MET DDC WERKEN onder thermische BELASTING
De voorbereider vinkt het risico “Warmte” aan op het DDC (0768) De SRP-medewerker voert een meting uit met de WIBGET RSS thermometer Bij een meetwaarde < 25,1 ° WBGT  geen thermische belasting. Anders gebeuren de werkzaamheden onder thermische belasting. Indien de werkzaamheden gebeuren onder thermische belasting, moet men: - het risico wegwerken  verluchten, afkoelen om de thermische belasting weg te werken - het risico vermijden via organisatorische maatregelen  de werken uitstellen tot een periode van het jaar waarin het minder warm is - indien de interventie gerechtvaardigd is  Na een meting kan het werk worden uitgevoerd in naleving van de “werktijden” / “rusttijden” zoals voorzien in de tabel van het ARAB. Kerncentrale van Tihange - TBM SRP – Werken onder thermische belasting 95

96 WERKEN onder thermische BELASTING 1. WERKZAAMHEDEN MET DDC
Indien de waarden van de “reglementaire” tabel uit het ARAB niet nageleefd kunnen worden, kan men een beroep doen op de EDPB via het formulier “interventie onder thermische belasting” Het formulier wordt ingevuld door de verant- woordelijke voor de werkzaamheden en gaat vervolgens naar de dienst SRP die de metingen aan de EDPB bezorgt. Vervolgens beslist de EDPB of de interventie “al dan niet” gerechtvaardigd is. Via een “medische” analyse gaat men na of de werk- en rusttijden voor de interventie kunnen worden aangepast. Indien de waarden van de “reglementaire” tabel uit het ARAB niet nageleefd kunnen worden, kan men een beroep doen op de EDPB via het formulier “interventie onder thermische druk”. Het formulier wordt ingevuld door de verantwoordelijke voor de werkzaamheden en gaat vervolgens naar de dienst SRP die de metingen aan de EDPB bezorgt. Deze beslist of de interventie “al dan niet” gerechtvaardigd is. Via een “medische” analyse gaat men na of de werk- en rusttijden voor de interventie kunnen worden aangepast. Kerncentrale van Tihange - TBM SRP – Werken onder thermische belasting 96

97 Tihange 1 W500 W501 W502 vloer turbine Tihange 3 W512 W522 W532
WERKEN ONDER THERMISCHE BELASTING 2. WERKZAAMHEDEN ZONDER DDC AANPLAKKEN OP DE DEUREN Tihange 1 W500 W501 W502 vloer turbine Tihange 3 W512 W522 W532 Er worden wekelijks metingen uitgevoerd om te bepalen in welke ruimtes een “mogelijke thermische belasting” heerst. In deze ruimtes: Buiten een warme periode:  Werktijd maximum 20 minuten / rusttijd 40 minuten  lang genoeg om een ronde of een inspectie te doen. Tijdens een warme periode: de ronde moet door 2 werknemers worden gedaan.  Zie nota’s “Verlichting van de rondes tijdens de warme periodes” Kerncentrale van Tihange - TBM SRP – Werken onder thermische belasting 97

98 OPRUIMEN EN SCHOONMAKEN
Date OPRUIMEN EN SCHOONMAKEN Aan het eind van de werkzaamheden moet u alles opruimen en schoonmaken. Uw werk is pas gedaan als alles opgeruimd is! Het opruimen van de werf maakt integraal deel uit van de interventie. Neem contact op met een SRP-medewerker bij beëindiging van de werf. Uw werk is gedaan zodra alles opgeruimd en schoongemaakt is. Neem altijd contact op met de SRP-medewerker bij beëindiging van de werf. Kerncentrale van Tihange 98 Entité - Sujet 98

99 6. Milieu

100 Waarom ons bezighouden
Date Waarom ons bezighouden met het milieu? Het water dat we drinken De lucht die we inademen De grond die we verbouwen Het lawaai dat we horen … behoort iedereen toe. We erven onze planeet niet van onze ouders, maar we lenen ze van onze kinderen! De tekst van de slide lezen Kerncentrale van Tihange 100 Entité - Sujet 100

101 Date De kerncentrale van Tihange is een onderneming die zich formeel inzet voor de bescherming van het milieu. Om dit engagement te verwezenlijken, steunen wij op de ISO norm en op de EMAS-registratie. De kerncentrale van Tihange is een onderneming die zich formeel inzet voor de bescherming van het milieu. Om dit engagement te verwezenlijken, steunen wij op de ISO norm en op de EMAS-registratie. Kerncentrale van Tihange 101 Entité - Sujet 101

102 DE INTERNE MIDDELEN VOOR MILIEUBEHEER
Date DE INTERNE MIDDELEN VOOR MILIEUBEHEER De ISO norm en de EMAS-registratie leggen de vereisten vast voor een milieuzorgsysteem (MZS). EMAS (Eco Management and Audit Scheme) is een systeem ter verbetering van de prestaties op het vlak van milieubeheer van de bedrijven. Een van de hoofdelementen van het EMAS is ook de ACTIEVE DEELNAME VAN IEDEREEN met het oog op een continue verbetering van de milieuprestaties. De ISO norm en de EMAS-registratie leggen de vereisten vast voor een milieuzorgsysteem (MZS). De ISO norm en de EMAS-registratie steunen op het principe van continue verbetering van de resultaten op het vlak van milieu. De ISO norm en de EMAS-registratie steunen op het principe van continue verbetering. Kerncentrale van Tihange 102 Entité - Sujet 102

103 DE ISO 14001-NORM: HET BASISPRINCIPE
Date DE ISO NORM: HET BASISPRINCIPE De DEMING-cirkel is het basisprincipe waarop alle vereisten van de ISO norm en de EMAS-registratie steunen. PLANNEN - UITVOEREN CONTROLEREN - BIJSTUREN De DEMING-cirkel is het basisprincipe waarop alle vereisten van de ISO norm en de EMAS-registratie steunen. Deze cirkel is opgebouwd volgens de spiraal van continue verbetering. Deze cirkel is opgebouwd volgens de spiraal van continue verbetering. Kerncentrale van Tihange 103 Entité - Sujet 103

104 MILIEUBELEIDS-VERKLARING
Date MILIEUBELEIDS-VERKLARING Het door de directie ingevoerde Milieubeleid geldt voor alle activiteiten en aanwezige personen op de site van de Kerncentrale van Tihange. Kerncentrale van Tihange 104 Entité - Sujet 104

105 MILIEUBELEIDS- VERKLARING
Date MILIEUBELEIDS- VERKLARING Conform aan de verschillende wetgevingen Continue verbetering van de milieuprestaties Risicopreventie Afvalproductie verminderen Preventie Selectieve ophaling Recyclage Dit beleid houdt een engagement in van conformiteit met de wettelijke voorschriften inzake milieu en van continue verbetering van de milieuprestaties van de centrale. De prioritaire sterke punten zijn risicopreventie en beheer van eventuele incidenten. Via de dagelijkse activiteiten willen wij ook de afvalproductie verminderen door de nadruk te leggen op preventie en door selectieve ophaling en recyclage te versterken. Kerncentrale van Tihange 105 Entité - Sujet 105

106 DE MILIEUDOELSTELLINGEN VAN DE KCT
Radioactieve lozingen en afval op het ALARA-minimum houden De impact van niet-radioactief afvalwater verminderen De productie van gevaarlijke afvalstoffen verminderen De bodem duurzaam beschermen tegen vervuiling. Onze milieudoelstellingen zijn: - de prestaties op het vlak van de radioactieve lozingen op het ALARA-minimum houden; - de hoeveelheid niet-radioactief afvalwater en de productie van gevaarlijk afval verminderen; - we streven ernaar de bodem duurzaam te beschermen tegen vervuiling. Kerncentrale van Tihange 106

107 BEHEER EN OPVOLGING VAN AFVAL
Date BEHEER EN OPVOLGING VAN AFVAL Op het vlak van afvalbeheer moeten we ons vooral bezighouden met: de opslag van het afval het transport ervan de verwijdering ervan. De verschillende soorten afval bij de KCT De belangrijkste categorieën van afval papier en karton, metaal, hout niet-gevaarlijk en niet-giftig afval (industrieel en huishoudelijk) gevaarlijk afval (minerale oliën, verf, lampen, harsen, batterijen en accu’s, solventen, ... ) Op het vlak van afvalbeheer moeten we ons vooral bezighouden met: de opslag van het afval, het transport ervan, de verwijdering ervan. Al deze afvalstoffen worden systematisch selectief opgehaald. Al deze afvalstoffen worden systematisch selectief opgehaald (een container per afvalsubgroep). Kerncentrale van Tihange 107 Entité - Sujet 107

108 Recycleren Hergebruiken Verminderen Date Kerncentrale van Tihange 108
Zoveel mogelijk: . de productie van afvalstoffen en afvalwater vermijden of verminderen; . hergebruiken waar mogelijk; . nutteloze verpakkingen in de gecontroleerde zone vermijden; . de selectieve ophaling van alle afvalstoffen respecteren. Verminderen Kerncentrale van Tihange 108 Entité - Sujet 108

109 AFVALBEHEER Jaarlijkse afvoer 2000 ton Het meeste gerecycleerd
Date AFVALBEHEER Niet-radioactief afval Jaarlijkse afvoer ton Het meeste gerecycleerd Onderverdeeld in 3 categorieën Jaarlijks wordt ongeveer 2000 ton niet-radioactief afval afgevoerd van de site van Tihange, waarvan het grootste deel gerecycleerd wordt. Dit afval wordt onderverdeeld in drie verschillende categorieën: Kerncentrale van Tihange 109 Entité - Sujet 109

110 AFVALBEHEER Niet-gevaarlijk of gelijkgesteld huishoudelijk afval
Date AFVALBEHEER Niet-radioactief afval Niet-gevaarlijk of gelijkgesteld huishoudelijk afval Niet-gevaarlijk of gelijkgesteld huishoudelijk afval: hout, plastic, papier, karton, roostergoed, groot huisvuil. Kerncentrale van Tihange 110 Entité - Sujet 110

111 Date AFVALBEHEER Niet-radioactief afval Gevaarlijk en gelijkgesteld gevaarlijk afval voor mens en milieu Gevaarlijk en gelijkgesteld gevaarlijk afval voor mens en milieu: solventen, oliën, verf, batterijen, tl-lampen, asbest, accu’s, inktpatronen, chemisch afval, spuitbussen Kerncentrale van Tihange 111 Entité - Sujet 111

112 AFVALBEHEER Inert afval Niet-radioactief afval Date
afbraakmateriaal, stenen, aarde, … Kerncentrale van Tihange 112 Entité - Sujet 112

113 Radioactief AFVALBEHEER Radioactief afval
Date AFVALBEHEER Radioactief afval Slechts 100 m³ gemiddeld per jaar voor de volledige site Radioactief Daarbij komt nog het radioactieve afval. Jaarlijks wordt gemiddeld slechts 100 m³ geproduceerd. Men beschouwt afval als radioactief afval wanneer de straling ervan meer bedraagt dan de natuurlijke radioactiviteit. Hogere straling dan de natuurlijke radioactiviteit Kerncentrale van Tihange 113 Entité - Sujet 113

114 AFVALBEHEER Laag- en middelradioactief afval Radioactief afval Date
Er wordt een onderscheid gemaakt in twee groepen. Laag- en middelradioactief afval   Dit afval wordt gesorteerd volgens aard en stralingsdosis, en opgeslagen in perfect luchtdichte vaten. Kerncentrale van Tihange 114 Entité - Sujet 114

115 AFVALBEHEER Hoogradioactief afval Radioactief afval Date
  Dit soort afval komt niet voor in de centrale van Tihange. De gebruikte brandstof wordt niet beschouwd als een afvalstof. Ze kan opnieuw worden gebruikt. Kerncentrale van Tihange 115 Entité - Sujet 115

116 ONTVLAMBAAR VAST AFVAL
Date ONTVLAMBAAR VAST AFVAL Gebruik bij voorkeur de herbruikbare doeken en matten. Proper Vuil Niet weggooien samen met andere, met olie besmeurde doeken Gebruik herbruikbare doeken voor het onderhoud van de uitrustingen en voor eventueel wegstromende olie. De containers zijn verkrijgbaar in het mechanica-atelier. Kerncentrale van Tihange 116 Entité - Sujet 116

117 Kerncentrale van Tihange 117
Date . Sla chemicaliën en oliën op in aangepaste recipiënten die opgeslagen kunnen worden op pallets en in de daartoe voorziene ruimten, zowel in als buiten de zone. . Vermijd elk nutteloos verbruik van energie en natuurlijke rijkdommen (principe van rationeel energieverbruik). . Vermijd het genereren van geluidsoverlast. . Respecteer tenslotte altijd een uitstekend niveau van properheid op de werven en op de site in zijn geheel. Kerncentrale van Tihange 117 Entité - Sujet 117

118 4444 Date Kerncentrale van Tihange 118 Entité - Sujet 118
. Beoordeel de milieu-impact van uw interventie. . Wees u bewust van de ecologische gevolgen van gevaarlijke producten en materialen die u gebruikt. . Loos nooit olie, solventen of andere chemicaliën in de riolering. . Zorg ervoor dat het rioleringssysteem beschermd is tegen enige vervuiling door koolwaterstoffen of chemicaliën. Aarzel niet om afsluiters en dichtingen te gebruiken, en voorzie altijd absorberend materiaal wanneer de activiteit enig risico inhoudt. . Meld elk lek of elke lozing telefonisch op het oproepnummer 4444. Kerncentrale van Tihange 118 Entité - Sujet 118

119 VERWIJDERING VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
Date VERWIJDERING VAN GEVAARLIJKE STOFFEN Dit soort producten NOOIT weggieten via het toilet, de riolering, de goten, het bad/zwembad, de gootsteen, … Verwijdering van gevaarlijke stoffen Dit soort producten NOOIT weggieten via het toilet, de riolering, de goten, het bad/zwembad/de lavabo (?), de gootsteen, … Gevaarlijke stoffen NOOIT onderling verdunnen Gevaarlijke stoffen NOOIT onderling verdunnen Kerncentrale van Tihange 119 Entité - Sujet 119

120 BEHEER VAN NOODSITUATIES
Date BEHEER VAN NOODSITUATIES Belangrijk In geval van een vervuiling moet IEDEREEN zo goed mogelijk reageren om enige schade aan het milieu te vermijden, zonder daarbij echter de eigen veiligheid, die van de anderen en de veiligheid van de installaties in het gedrang te brengen; het nummer 4444 verwittigen. In geval van een vervuiling moet IEDEREEN: zo goed mogelijk reageren om enige schade aan het milieu te vermijden, zonder daarbij echter de eigen veiligheid, die van de anderen en de veiligheid van de installaties in het gedrang te brengen; het nummer 4444 verwittigen. Kerncentrale van Tihange 120 Entité - Sujet 120

121 Hoe ben ik betrokken? Permanent zoeken naar verbetering
Date Hoe ben ik betrokken? Elke werknemer van de site is verantwoordelijk voor de ecologische impact van zijn verplichtingen en activiteiten. Permanent zoeken naar verbetering Suggesties doen Iedereen die aanwezig is op de site, is verantwoordelijk voor het beheersen van zijn eigen impact op het milieu en voor het sorteren van zijn eigen afval. Elke werknemer van de site is verantwoordelijk voor de ecologische impact van zijn verplichtingen en activiteiten. Verder wordt u ook aangespoord om te zoeken naar verbeteringen en eventuele suggesties kenbaar te maken aan de verantwoordelijken van Electrabel. Kerncentrale van Tihange 121 Entité - Sujet 121

122 7. STRALINGSBESCHERMING
Date 7. STRALINGSBESCHERMING Gecontroleerde zone Zone waarin men wordt blootgesteld aan ioniserende straling Het doel van stralingsbescherming bestaat erin alles in het werk te stellen om zowel de mens als zijn omgeving te beschermen tegen ioniserende straling. De gecontroleerde zone omvat bepaalde gebouwen waarin men blootgesteld kan worden aan de risico’s van ioniserende straling. Deze vereisen strikte regels inzake stralingsbescherming in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001. De toegang tot deze zone is strikt gereglementeerd. Kerncentrale van Tihange Entité - Sujet 122

123 RADIOACTIVITEIT Wat is radioactiviteit? Eigenschap van bepaalde atomen
Date RADIOACTIVITEIT Wat is radioactiviteit? Eigenschap van bepaalde atomen De meeste atoomkernen zijn stabiel Toch zijn er atomen die een instabiele kern hebben. Deze noemen we radioactief. - Ze zenden verschillende soorten ioniserende straling uit. Wat is radioactiviteit? Het is een – natuurlijke of kunstmatige – eigenschap van bepaalde atomen. De kern van een atoom bestaat uit protonen en neutronen. Rond de kern draaien elektronen. Sommige atomen hebben een onstabiele kern. Deze noemen we radioactief. Deze onstabiele kernen veranderen in een ander atoom, en zenden daarbij ioniserende straling uit. Deze onomkeerbare omvorming heet desintegratie. De activiteit van een bron geeft het aantal desintegraties per seconde aan. De meeteenheid van de activiteit is de Becquerel (Bq) en komt overeen met één desintegratie per seconde. Meeteenheid van radioactiviteit: Becquerel (Bq)  1 desintegratie / sec. Kerncentrale van Tihange 123 Entité - Sujet 123

124 DE PRINCIPES VAN STRALINGSBESCHERMING
Date DE PRINCIPES VAN STRALINGSBESCHERMING Natuurlijke radioactiviteit en kunstmatige radioactiviteit Er bestaan verschillende soorten radioactiviteit. Zowel de aarde als alle levende wezens staan al sinds het ontstaan van het heelal bloot aan radioactiviteit. Er bestaan 2 soorten radioactiviteit: natuurlijke radioactiviteit: alles wat ons omringt is radioactief. Natuurlijke radioactiviteit komt voort uit verschillende bronnen zoals aardstraling (afkomstig uit de bodem) en kosmische straling (afkomstig van de sterren); kunstmatige radioactiviteit: voor geneeskundige of industriële noden creëert de mens kunstmatige radioactiviteit. Kerncentrale van Tihange Entité - Sujet 124

125 De verschillende soorten ioniserende straling
DE PRINCIPES VAN STRALINGSBESCHERMING De verschillende soorten ioniserende straling a (alfa) b (bèta) g (gamma) n (neutron) De verschillende soorten ioniserende straling zijn: alfastraling, bètastraling, gammastraling en neutronen Kenmerken van deze ioniserende stralingstypes: - de alfastraling is een weinig doordringend geladen deeltje - de bètastraling is een doordringend geladen deeltje - de gammastraling is een erg doordringende elektromagnetische golf - de neutronstraling is een erg doordringend neutraal deeltje Kerncentrale van Tihange

126 Risico’s Gevolgen op korte termijn Gevolgen op lange termijn Drempel
Ioniserende straling houdt bepaalde risico’s in voor de gezondheid. Elke ioniserende straal is in staat om de cellen van het menselijk lichaam te beschadigen. De gevolgen voor het lichaam kunnen worden ingedeeld in twee groepen: gevolgen op korte termijn (radiodermatitis, …) gevolgen op lange termijn (kanker, erfelijke afwijkingen). Door de dosislimieten te respecteren, vermijdt men de gevolgen op korte termijn en beperkt men de gevolgen op lange termijn. Er is geen drempelwaarde vanaf waar ioniserende straling een risico inhoudt voor de gezondheid. Kerncentrale van Tihange

127 Doses Definities - Grootheden Activiteit - [Bq] Geabsorbeerde dosis
- [Gy] Equivalente dosis - [Sv] Men kan de volgende analogie gebruiken om de drie belangrijkste grootheden te beschrijven: 1. het aantal stenen dat een bepaald persoon gooit, komt overeen met de activiteit van een radioactieve stof. Dit wordt gemeten in becquerel (Bq); 2. het aantal stenen dat die persoon raakt, komt overeen met de geabsorbeerde dosis. Dit wordt gemeten in joule per kilogram of Gray (Gy); 3. het aantal blauwe plekken en/of kwetsuren veroorzaakt door de stenen komt overeen met de equivalente dosis. Dit wordt gemeten in Sievert (Sv). De equivalente dosis drukt het effect van de straling op het lichaam uit in cijfers. In een kerncentrale werkt men echter vaker met fracties van de Sievert, nl. een duizendste Sievert (milliSv of mSv) of een miljoenste Sievert (microSv of µSv). Zo bedraagt de dosis veroorzaakt door natuurlijke ioniserende straling 1 tot 2 mSv per jaar in België. Kerncentrale van Tihange

128 Doses – Dosislimieten Belgische wetgeving
3 categorieën van personen – dosislimieten - publiek: 1 mSv/jaar - beroepshalve blootgesteld cat. A: mSv/12 glijdende opeenvolgende maanden - beroepshalve blootgesteld cat. B: mSv/12 glijdende opeenvolgende maanden Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 definieert drie categorieën van personen en legt voor deze categorieën de volgende dosislimieten op. 1 mSv per jaar voor het publiek; 20 mSv over twaalf glijdende opeenvolgende maanden voor beroepshalve blootgestelde personen van categorie A; 6 mSv over twaalf glijdende opeenvolgende maanden voor beroepshalve blootgestelde personen van categorie B. Zodra uw dosislimiet overschreden is, mag u niet langer in de gecontroleerde zone gaan. Kerncentrale van Tihange

129 per 12 glijdende opeenvolgende maanden
Dosis limieten in de Kerncentrale van Tihange (KCT) 10 mSv per 12 glijdende opeenvolgende maanden De Kerncentrale van Tihange is nog strenger dan de wetgeving. Ze kiest voor een zogenaamde dosisbeperking die nog strikter is dan de wettelijke dosislimiet. Deze dosisbeperking bedraagt 10 mSv per 12 glijdende opeenvolgende maanden voor de werknemers van de categorie A. Kerncentrale van Tihange

130 Bescherming van de zwangere vrouw
Bescherming van het kind tijdens de zwangerschap en de lactatieperiode vergelijkbaar met de bescherming van de bevolking (1 mSv) Om een optimale bescherming van het ongeboren kind te verzekeren, mogen zwangere vrouwen of vrouwen die vermoeden dat ze zwanger zijn, alsook vrouwen die hun kind zogen, niet binnen in de gecontroleerde zone. Kerncentrale van Tihange

131 DIT IS VERBODEN IN DE GECONTROLEERDE ZONE
Date DIT IS VERBODEN IN DE GECONTROLEERDE ZONE WC In de gecontroleerde zone is het verboden te drinken, te eten en te roken om enig besmettingsrisico te vermijden. Bovendien zijn er geen toiletten beschikbaar. Kerncentrale van Tihange Entité - Sujet 131

132 TOEGANG TOT DE GECONTROLEERDE ZONE
Date TOEGANG TOT DE GECONTROLEERDE ZONE 1 Materieel binnenbrengen via de werkplaats Een medewerker van de dienst SRP verwittigen Geen overbodig materieel Verpakkingen verwijderen Toegang tot de gecontroleerde zone Breng uw materieel binnen via de werkplaats. De deur is specifiek aangeduid om materieel binnen te brengen in de gecontroleerde zone. Verwittig vooraf een medewerker van de dienst SRP zodat die het materieel in ontvangst kan nemen. Breng enkel het materieel binnen dat u nodig zult hebben. Voorzie zoveel mogelijk. Verwijder alle verpakkingen. Kerncentrale van Tihange 132 Entité - Sujet 132

133 TOEGANG TOT DE GECONTROLEERDE ZONE
Date TOEGANG TOT DE GECONTROLEERDE ZONE 2 Personeelsingang Ontkleed u in de koude kleedkamer: hou enkel uw slip of onderbroek aan (en de beha voor vrouwelijke personeelsleden) Neem de sandalen Neem de toegangsbadge, de filmbadge en de elektronische dosismeter Ontkleed u in de koude kleedkamer. Hou enkel uw slip aan, en trek de sandalen aan. Zorg ook dat u uw toegangsbadge en uw filmbadge bij hebt. Neem een elektronische dosismeter uit het rek. Kerncentrale van Tihange 133 Entité - Sujet 133

134 TOEGANG TOT DE GECONTROLEERDE ZONE
Date TOEGANG TOT DE GECONTROLEERDE ZONE 2 Personeelsingang Initialiseer de elektronische dosismeter en voer uw badge in Stap de warme kleedkamer in. Initialiseer uw elektronische dosismeter in de lezer. Scan uw toegangsbadge en voer uw werkopdrachtnummer in. Stap vervolgens door de draaideur, de warme kleedkamer in. Kerncentrale van Tihange 134 Entité - Sujet 134

135 TOEGANG TOT DE GECONTROLEERDE ZONE
Date TOEGANG TOT DE GECONTROLEERDE ZONE 2 Personeelsingang Draag de universele kledij. Draag de universele kledij: overall, sokken, veiligheidsschoenen, handschoenen, helm en veiligheidsbril. Steek de filmbadge en de elektronische dosismeter in het bovenste borstzakje, naar buiten gericht. Steek de filmbadge en de elektronisch dosismeter op de correcte plaats Kerncentrale van Tihange 135 Entité - Sujet 135

136 Toute exposition aux radiations ionisantes doit être :
Un Principe simple Toute exposition aux radiations ionisantes doit être : Justifiée Optimisée en matière de prévention et de protection Limitée afin de respecter les contraintes de limites de dose Pour accéder en zone contrôlée … en AT et hors AT … Il faut une autorisation du contrôle physique (SRP) Gestion Dynamique de la Dosimétrie

137 une solution simple proposée
En Zone Contrôlée (‘travaux de routine’) Les postes fixes, DDC Génériques, Circulation dans les installations, Rondes, lignages, échantillonnages.. (Suivant GDI/GPI/002) Codes d’autorisation métiers (=autorisation accès en zone) Avec crédit de dose adapté à chaque métier   Gestion Dynamique de la Dosimétrie

138 une solution simple proposée
En Zone Contrôlée (‘travaux hors routine’) Diagnostics, Maintenance des équipements, Essais périodiques, Consignations (« Spéciales »?) ( Suivant GDI/GPI/002) = Activités pouvant nécessiter une dosimétrie plus importante que celle prévue pour les travaux ‘de routine’ Codes d’autorisation chantiers (=autorisation accès en zone) Avec crédit de dose adapté au chantier  Gestion Dynamique de la Dosimétrie

139 en pratique Affichés à l’entrée de zone :
Attribués par la SRP, non affichés à l’entrée de zone, et communiqués via DDC ou autre :

140 logigramme en entree zone
J’ai reçu une autorisation chantier de la SRP (via DDC…) ? NON OUI Je risque de dépasser la limite dosimétrique de mon autorisation métier ? J’utilise l’autorisation chantier donnée Consigne de voir un agent SRP ? OUI ou je ne sais pas NON NON OUI J’utilise mon autorisation métier Je contacte un agent SRP Je travaille Je contacte un agent SRP Je travaille Quel type ALARA ? SRP : Formulaire RPM506 + suivi chantier ALARA 1 ALARA 2 ou 3 Utiliser l’autorisation chantier donnée par SRP Accord responsable SRP requis + autorisation chantier Je travaille Je travaille Dans tous les cas, je veille à ne pas dépasser la limite dosimétrique qui m’est accordée (métier, DDC…)

141 Notre Proposition en pratique
Proposition : travailler sur les 2 axes (individuel et collectif) AM : Autorisation Métier

142 Notre Proposition en pratique
Proposition : travailler sur les 2 axes (individuel et collectif) AM : Autorisation Métier Date Entité - Sujet

143 SPECIFIEKE RISICO’S VAN DE GECONTROLEERDE ZONE
Date SPECIFIEKE RISICO’S VAN DE GECONTROLEERDE ZONE Besmetting Bestraling Naast de klassieke veiligheidsrisico’s houdt de gecontroleerde zone ook specifieke risico’s in, namelijk besmetting en bestraling. Bestraling is een externe blootstelling zonder contact. Voor besmetting is enig contact met de radioactieve stoffen nodig, hetzij extern, hetzij intern. Kerncentrale van Tihange 143 Entité - Sujet 143

144 Stel u niet nodeloos bloot Werk proper
ALARA BEPERKING VAN DE BLOOTSTELLING TOT EEN ZO LAAG ALS REDELIJKERWIJZE MOGELIJK NIVEAU Date Bereid uw actie voor Stel u niet nodeloos bloot Werk proper Het ALARA-principe betekent dat men moet trachten om elke blootstelling aan ioniserende straling op een zo laag als redelijkerwijze mogelijk niveau te houden. Om dit principe te respecteren en uw dosimetrie te beperken, is het belangrijk: dat u uw actie voorbereidt dat u zich niet nodeloos blootstelt dat u proper werkt. Net als bij de klassieke veiligheidsrisico’s wordt altijd prioriteit gegeven aan collectieve beschermingsmiddelen in plaats van persoonlijke beschermingsmiddelen. Kerncentrale van Tihange 144 Entité - Sujet 144

145 Om de stralingsdosis te beperken, moet u inwerken op:
Bestraling Tijd Afstand Afscherming Om het stralingsrisico te beperken, moet u deze drie gouden regels volgen bij elke activiteit in de gecontroleerde zone: beperk de tijd die u doorbrengt in de buurt van een ioniserende stralingsbron. De dosis staat direct in verhouding tot de tijd die u in de omgeving ervan doorbrengt; bewaar de nodige afstand van elke ioniserende stralingsbron. Wanneer u zich 3 maal zo ver ervandaan bevindt, bent u 9 maal minder blootgesteld (dosis proportioneel met het omgekeerde kwadraat van de afstand); plaats een afscherming tussen uzelf en de ioniserende stralingsbron. Een loden afscherming van 5 cm laat toe om de intensiteit van de straling tot tienmaal te verzwakken. Kerncentrale van Tihange

146 MARKERING GEKLEURDE PLASTIC STROKEN
Date MARKERING GEKLEURDE PLASTIC STROKEN Om een te hoge collectieve dosis te vermijden, moet u locaties met frequente doorgang afbakenen met behulp van linten. dosissnelheid omgeving ligt tussen 20 en 200 µSv/u > zwart op gele ondergrond IONISERENDE STRALING dosissnelheid omgeving ligt tussen 200 en 1000 µSv/u > wit op oranje ondergrond HOGE STRALINGSINTENSITEIT De ruimtes die worden afgebakend met gekleurde plastic stroken Een gele plasticstrook geeft een dosissnelheid aan die tussen 20 en 200 microsievert per uur ligt. Een oranje plasticstrook geeft een dosissnelheid aan die tussen 200 en microsievert per uur ligt. Een rode plasticstrook geeft een dosissnelheid aan van meer dan microsievert per uur. dosissnelheid omgeving bedraagt meer dan 1000 µSv/u > wit op rode ondergrond ERG HOGE STRALINGSINTENSITEIT Kerncentrale van Tihange 146146 Entité - Sujet 146

147 MARKERING BORDEN OP DE DEUREN IN DE GECONTROLEERDE ZONE
Date MARKERING BORDEN OP DE DEUREN IN DE GECONTROLEERDE ZONE De deuren in de gecontroleerde zone zijn voorzien van een identificatieplaatje waarop instructies en indicaties vermeld staan, zoals de toegangsbeperking, de dosissnelheid. De kleurencode voor de deuren in de gecontroleerde zone is diezelfde als die voor de afbakende ruimtes. Groen: ioniserende straling minder dan of gelijk aan 20 microsievert per uur Geel: ioniserende straling minder dan of gelijk aan 200 microsievert per uur Oranje: ioniserende straling meer dan 200 microsievert per uur en minder dan of gelijk aan microsievert per uur Rood: ioniserende straling meer dan microsievert per uur. LOKALISATIE VAN EEN HOT SPOT Kerncentrale van Tihange 147 Entité - Sujet 147

148 MARKERING BORDEN OP DE DEUREN IN DE GECONTROLEERDE ZONE
Date MARKERING BORDEN OP DE DEUREN IN DE GECONTROLEERDE ZONE Informatie over de specifieke risico’s van de uitrustingen in het lokaal wordt desgevallend uitgehangen. LOKALISATIE VAN EEN HOT SPOT Kerncentrale van Tihange 148 Entité - Sujet 148

149 Besmetting Lucht Oppervlak Uitwendig Inwendig Via de huid Inademen
Inslikken Wanneer een circuit met een radioactieve vloeistof wordt geopend, kunnen er radioactieve deeltjes in de lucht terechtkomen: dit noemen we luchtbesmetting. De gebruikelijke eenheid is Bq/m³. Deze deeltjes kunnen zich ook op uitrustingen of op het lichaam vastzetten: dat noemen we oppervlaktebesmetting en wordt gemeten in Bq/cm². Men spreekt van uitwendige besmetting wanneer deze radioactieve deeltjes zich op het lichaam vastzetten. En van inwendige besmetting wanneer de deeltjes in het lichaam terechtkomen door inademing, door inslikken of via de huid bij verwonding. Kerncentrale van Tihange 149

150 Markering Dosissnelheid omgeving/contact Date Kerncentrale van Tihange
De dosissnelheid in de lucht of bij contact staat vermeld op labels Ook de oppervlaktebesmetting (in Bq/cm²) wordt vermeld Kerncentrale van Tihange 150 Entité - Sujet 150

151 Markering DOSISSNELHEID BIJ CONTACT Date Kerncentrale van Tihange
De hot spots zijn correct aangeduid. Deze bevinden zich voornamelijk in de bochten van een leiding. Kerncentrale van Tihange 151151 Entité - Sujet 151

152 MARKERING DEUREN AAN DE RANDEN VAN DE GECONTROLEERDE ZONE Date
De deuren aan de randen van de gecontroleerde zone zijn aangeduid en vermelden de nodige gebruiksaanwijzingen. Kerncentrale van Tihange 152 Entité - Sujet 152

153 Markering Transitzone ( < 0,4 Bq/cm²) Kerncentrale van Tihange
De radiologische toestand van het opgeslagen materieel wordt vermeld op labels. Deze opslagzones zijn afgebakend met geel/zwarte palen en gele kettingen. Groen wijst op een opslagzone voor niet-besmet materieel. Kerncentrale van Tihange

154 Markering Zone met beperkt risico (0,4 - 4 Bq/cm²)
Het gele label wijst op een opslag van materieel met een besmettingsgraad tussen 0,4 en 4 Bq/cm². Kerncentrale van Tihange

155 Markering Zone met potentieel risico (> 4 Bq/cm²)
Een zone met potentieel risico, met opslag van materieel met een besmettingsgraad van meer dan 4 Bq/cm². Kerncentrale van Tihange

156 DOSIMETRIE Filmbadge ZIE SRP-MEDEWERKER Date Kerncentrale van Tihange
De dosimeters zijn persoonlijke beschermingsmiddelen waarmee u de dosis kunt controleren tijdens uw activiteit in de gecontroleerde zone. De elektronische dosimeter laat een rechtstreekse en continue monitoring toe van de dosis waaraan u wordt blootgesteld. Indien de elektronische dosimeter een alarm geeft, moet u de plaats waar u zich bevindt, verlaten en de SRP-medewerker verwittigen. Dit zijn de alarmdrempelwaarden in herziening (AT): dosissnelheid 500 µSv/u dosis 500 µSv. Buiten de herziening (HAT) zijn dit de alarmdrempelwaarden: dosissnelheid 100 µSv/u aangepast volgens uit te voeren taak. Kerncentrale van Tihange 156 Entité - Sujet 156

157 ZONE A FAIBLE DEBIT DE DOSE
Date GROENE ZONE ZONE A FAIBLE DEBIT DE DOSE U vindt deze markering op elke eenheid. Ze geeft aan dat in deze zone een lage dosissnelheid heerst. Wanneer uw elektronische dosimeter een alarmmelding geeft, kunt u deze zone gebruiken als uitwijkzone. Gebruik deze zone als veilige zone Kerncentrale van Tihange 157 Entité - Sujet 157

158 MARKERING BEWAAKTE ZONE Date Kerncentrale van Tihange 158
Een bewaakte zone is een zone waar een geringe ioniserende straling is opgemeten. Er is geen besmettingsgevaar. De voorzorgsmaatregelen die hierbij gelden, zijn de elektronische dosimeter, de filmbadge en een strikte toepassing van het ALARA-principe. Kerncentrale van Tihange 158 Entité - Sujet 158

159 BESCHERMINGSMIDDELEN TEGEN LUCHTBESMETTING
Date BESCHERMINGSMIDDELEN TEGEN LUCHTBESMETTING Masker Mururoakledij Helm met verluchting Om zich te beschermen tegen het risico van inwendige besmetting door luchtbesmetting, is het van belang dat men de juiste collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt zoals: isolatietent en cyclair Mururoakledij helm met verluchting masker Isolatietent Kerncentrale van Tihange 159159 Entité - Sujet 159

160 Beschermingsmiddelen tegen oppervlaktebesmetting
Flexothane Overlaarzen Beschermend pak De volgende persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt om zich te beschermen tegen oppervlaktebesmetting: overlaarzen nitril handschoenen Flexothane beschermend pak Nitril handschoenen Kerncentrale van Tihange 160

161 DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN
Date DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN 1 Materieel naar buiten brengen Afspraak aan het lokaal voor het wegbrengen van materieel Neem contact op met een SRP-medewerker De gecontroleerde zone verlaten Om uw materieel naar buiten te brengen, neemt u contact op met een SRP-medewerker en spreekt u af aan het lokaal voor materieelcontrole. De deur is specifiek aangeduid voor het wegbrengen van materieel uit de gecontroleerde zone. Kerncentrale van Tihange 161 Entité - Sujet 161

162 DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN
Date DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN 1 Uitgang voor materieel Controle van de besmetting Massa Oppervlakte De SRP-medewerker controleert de oppervlakte- en de massabesmetting van het materieel. Bij grote stukken moet u dit vooraf melden aan de medewerker. Kerncentrale van Tihange 162 Entité - Sujet 162

163 DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN
Date DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN 1 Uitgang voor materieel JA OK De SRP-medewerker registreert de resultaten. Als het materieel niet besmet is, mag het uit de zone weggehaald worden. In het andere geval moet het materieel worden ontsmet en vervolgens opnieuw de besmettingstests ondergaan. NEEN Kerncentrale van Tihange 163 Entité - Sujet 163

164 DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN
Date DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN 2 Personeelsuitgang Controle van de kleine voorwerpen Om de zone te verlaten, moet u eerst uw kleine voorwerpen laten controleren in de C1-detector opzij van de poort. Daarna controleert u zichzelf in uw universele kleding met het “Nardeux”-toestel. En vervolgens gaat u naar de kleedruimte en verwijdert u de specifieke zonekledij als volgt: - helm - schoenen - overall - sokken - handschoenen. Zorg er daarbij voor dat u een eventuele besmetting niet verspreidt. Controle C1 “Nardeux”-poort Kerncentrale van Tihange 164 Entité - Sujet 164

165 DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN
Date DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN 2. Personeelsuitgang Controle poort C2 - IPM9 Nooit handen wassen vóór de controle De kleine voorwerpen in het kastje Stap in de “IPM9”-poort. Leg de kleine voorwerpen in het kastje. Controleer eerst uw voorkant, wacht op het signaal en controleer vervolgens uw achterkant. Controle voorkant, daarna achterkant Kerncentrale van Tihange 165 Entité - Sujet 165

166 DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN
Date DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN Personeelsuitgang Indien niet besmet: Registreer de elektronische dosimeter en steek de filmbadge in de daartoe voorziene lezer. Indien u geen besmetting hebt opgelopen, kunt u de detectiepoort verlaten. Registreer uw dosimeter en steek vervolgens uw filmbadge in de lezer. Berg uw dosimeter op in het rek en keer terug naar de koude kleedkamer. Berg de dosimeter op in het rek. Kerncentrale van Tihange 166 Entité - Sujet 166

167 DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN
Date DE GECONTROLEERDE ZONE VERLATEN Personeelsuitgang Bij besmetting: Neem altijd contact op met een SRP-medewerker, hij zal u de nodige aanwijzingen geven. Bent u besmet, neem dan contact op met een SRP-medewerker; hij zal u de nodige aanwijzingen geven. Kerncentrale van Tihange 167 Entité - Sujet 167

168 Elke opgelopen dosis is een dosis te veel
Date GECONTROLEERDE ZONE Riskeer nooit nodeloos een dosis straling Leef de instructies na Gebruik de juiste persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen Bij twijfel of bij overschrijding van de voorziene dosis: onmiddellijk stoppen en uw contactpersoon bij EBL op de hoogte brengen Tracht bij elke activiteit in de gecontroleerde zone de opgelopen dosis zoveel mogelijk te beperken. Riskeer nooit nodeloos een dosis straling. Leef de instructies na. Draag de juiste persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen. Bij twijfel of bij overschrijding van de voorziene dosis: onmiddellijk stoppen en uw contactpersoon bij EBL op de hoogte brengen Want elke opgelopen dosis is er één te veel. Elke opgelopen dosis is een dosis te veel Kerncentrale van Tihange 168 Entité - Sujet 168


Download ppt "Stralingsbescherming"

Verwante presentaties


Ads door Google