De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De waarde van biodiversiteit. De milieuproblemen worden steeds groter, ook het besef, dat we als maatschappij ook afhankelijk zijn van Biodiversiteit,

Verwante presentaties


Presentatie over: "De waarde van biodiversiteit. De milieuproblemen worden steeds groter, ook het besef, dat we als maatschappij ook afhankelijk zijn van Biodiversiteit,"— Transcript van de presentatie:

1 De waarde van biodiversiteit

2 De milieuproblemen worden steeds groter, ook het besef, dat we als maatschappij ook afhankelijk zijn van Biodiversiteit, groeit. We realiseren ons steeds meer hoeveel we afhankelijk zijn van biodiversiteit en van de diensten die gezonde ecosystemen ons bieden (bijv. Watervoorziening, voedselvoorziening, energievoorziening, bodembescherming, plaag- en ziektebestrijding)

3 Biodiversiteit kan uitgedrukt worden in zowel ecologische als economische als ethische waarde Door biodiversiteit uit te drukken in economische en ethische waarde, kan het draagvlak voor bescherming van biodiversiteit worden vergroot

4 total economic value use valuesnon use values direct use value ecological function value option value existence value bequest value Outputs fish game timber fuelwood recreation tourism Benefits flood control climate photosynthesis nutrient cycles waste assimilation Benefits future drugs genes for plant breeding complement new technology substitute for depleted resources Benefits satisfaction that resource is there Benefits altruistic between generational equity

5 De Waarde van Biodiversiteit: 1.) Directe economische waarde Goods harvested, consumed and/or sold Genebanking Source of new medicines 2.) Indirecte economische waarde Ecosystem productivity Protection of water and soil Waste disposal Species relationships Amenity value: Recreation, ecotourism Option value 3.) Ethische waarde

6 Voor het behoud van biodiversiteit is het belangrijk om biodiversiteit uit te drukken in verschillende categorieën van economische waarde omdat het de maatschappij dwingt om stil te staan bij alle baten die we bij biodiversiteit hebben

7 Benefits from river corridor vegetation (Petts 1990) 1.regulation of flow by wetland vegetation 2.Regulation of water quality: swamps and riparian wood are efficient sinks for N and P 3.Regulation of water temperature by riparian woodland 4.Input of organic food for the aquatic community 5.Stabilising of channels and bank 6.Creation of habitats for aquatic wildlife: natural rivers are more divers 7.Enhanced fish production 8.Production of timber products from riparian forest 9.Creation of habitats for terrestrial wildlife 10.Enhanced landscape quality

8 Cost-benefit analysis of the Korup tropical rain forest (Ruitenbeek 1989) - Direct costs of conservation-11913 - Opportunity costs Lost stumpage value-706 Lost forest use-2620-3326 - Direct benefits Sustained forest use3291 Replaced subsistence production977 Tourism1360 Genetic value481 Watershed protection of fisheries3776 Control of flood risk1578 Soil sterility maintenance53211995 - Induced benefits Agricultural productivity gain905 Induced forestry207 Induced cash crops32164328 - Net benefit Product adjustment1084 External trade credit7246 Uncaptured genetic value-433 Uncaptured watershed benefits-351 # NET BENEFIT – CAMEROON7545

9 Sleutelproblemen sociale en persoonlijke waardering van biodiversiteit kan je soorten in economische waarde uitdrukken ? Prioriteiten stellen is belangrijk: dit is vaak gebrekkig

10 Economische waarde - bereidheid om te betalen voor bescherming en behoud - er zijn dus verschillende manieren om de waarde van biodiversiteit uit te drukken - het blijft moeilijk om de waarde van biodiversiteit in concrete ‘life support functions’ uit te drukken - economische onzekerheid: hoe hoog zijn de toekomstige inkomsten ?

11 Houtkap door de lokale bevolking

12 (Eco)Toerisme

13 Bedreigingen markt waarde Biodiversiteit er is ‘open toegang’ voor iedereen er is geen ‘patent systeem’ de veerkracht / flexibiliteit van een ecosysteem is onzeker het verschil in uiterlijke kenmerken is groot (het ene bos is niet vergelijkbaar met het andere bos) - resources zijn uniek - beschikbaarheid is onzeker - veranderingen zijn voor altijd

14 Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) Milieu Effect Rapport (MER) Centrale doelstelling: het milieubelang een centrale plaats geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Alle betrokkenen in de m.e.r.-procedure moeten bekend zijn met: het concept duurzame ontwikkeling de doelstellingen van het milieubeheer alternatieve instrumenten/processen waarmee nadelige effecten op het milieu zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden

15 Ontstaanswijze m.e.r. / MER  heropleving van het milieubewustzijn in jaren'60  rond 1960: de eerste stappen: Kosten-Baten Analyse (Eng. Cost Benefit Analysis (CBA» (Clark, 1983)  een groeiend besef van de invloed van de bevolking; gevaren van nieuwe technologieën (b.v. kernenergie) en de gevaren van grote projecten (b.v. ontbossingen).  Milieu effect rapportage is een resultaat van de politisering van het milieu.

16 De m.e.r.-procedure 1.een vooroverlegfase (a) screening: het vaststellen van de m.e.r.-plicht voor een voorgestelde activiteit (b) scoping: het vastleggen van de inhoud van het MER (welke aspecten dienen onderzocht te worden, de te behandelen alternatieven,…) 2.het opstellen van het m.e.r.; 3.de kwaliteitscontrole van het m.e.r.; 4.de besluitvorming; 5.post-evaluatie en post-monitoring.

17 m.e.r. in de landbouw: De richtlijn kent een m.e.r.-plicht voor oprichting van bedrijven: > 85.000 plaatsen voor mesthoender; > 60.000 plaatsen voor hennen; > 3.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg); > 900 plaatsen voor zeugen De richtlijn kent verder een m.e.r.-beoordelingsplicht voor intensieve veeteeltbedrijven, ruilverkavelingprojecten en waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden Voorbeelden m.e.r.

18 de A73 en m.e.r. Aanleg A73 zuid: rijkswaterstaat wilde de A73 op de oost- oever vd Maas aan te leggen. Een m.e.r. uit 1993 gaf aan dat een westoever-variant voor natuur en landschap het beste was. Ondanks de hoge natuurwaarde op de oostoever en het m.e.r. advies, houdt rijkswaterstaat voet bij stuk en trekt de A73 op de oostoever door.

19 A73: Een Nederlands conflict tussen Ecologie en Economie

20 “Shell wil naar olie en gas boren in Nationaal Park in Pakistan” De effecten van m.e.r. op biodiversiteit m.e.r. uitvoering: SHELL heeft een Milieu Effect Rapportage laten uitvoeren om de biodiversiteit en de ecologische status van het park in kaart te brengen. Op basis hiervan zou een beheersplan opgesteld worden. Kirthar Nationaal Park is een beschermd gebied van ruim 300.000 hectare, gelegen in Zuid-Pakistan. “Laatste nieuws - 8 mei 2001. Shell heeft laten weten zich terug te trekken uit het omstreden gasproject in het Kirthar Park in Pakistan”


Download ppt "De waarde van biodiversiteit. De milieuproblemen worden steeds groter, ook het besef, dat we als maatschappij ook afhankelijk zijn van Biodiversiteit,"

Verwante presentaties


Ads door Google