De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EBir th © Fedict 2009. All rights reserved Elektronische kennisgeving van geboorte Informatie dag eHealth 08 Oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EBir th © Fedict 2009. All rights reserved Elektronische kennisgeving van geboorte Informatie dag eHealth 08 Oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 eBir th © Fedict 2009. All rights reserved Elektronische kennisgeving van geboorte Informatie dag eHealth 08 Oktober 2009

2 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 2 Agenda Doelstelling van de meeting Project eBirth Doelstelling van het project Historiek van het project Huidige situatie Toekomstige situatie Hoe kan eBirth worden geïntegreerd? Toegevoegde waarde Toegangsbeheer Basisdiensten van het eHealth-platform Communicatie & Change Management Planning van het in productie brengen Organisatie van de communicatie Roll Out van de eBirth toepassing Informatie en contactgegevens Vragen & antwoorden

3 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 3 Doelstelling van de meeting Presentatie van het project eBirth voor de zorgverstrekkers Toegevoegde waarde van de eBirth toepassing Presentatie van de toegangsystemen voor de gebruikers Proces inzake communicatie & change management voor het project eBirth

4 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 4 Het project eBirth Doelstellingen van het project eBirth werd ontwikkeld om de procedures tussen zorgverleners (binnen en buiten de ziekenhuizen), de gemeenten en andere actoren binnen de Gemeenschappen of federale administraties te vereenvoudigen, optimaliseren en harmoniseren. Daarbij werd rekening gehouden met de rol van alle actoren de verantwoordelijkheden van elk van de actoren de bestaande wettelijke basis –Art. 56 B.W.; Art. 361 en 363 van het Strafwetboek; KB van 14 juni 1999 –Commissie voor de persoonlijke levenssfeer (akkoord op 17 juni 2009) –Sectoreel Comité Gezondheid (in verwerking)

5 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 5 Het project eBirth Historiek van het project Dit project is het resultaat van een actieve samenwerking tussen actoren op het terrein en vertegenwoordigers van de betrokken administraties Verschillende stappen: Analyse van de huidige situatie –Interview en workshops per groep van actoren Conclusies door alle actoren gevalideerd Toekomstige voorstellen op basis van de ontvangen input Organisatie van een proof of concept (mei 2007) om de toekomstige oplossing die moet worden geïmplementeerd te finaliseren –Betrokken actoren »Hôpital CHC Rocourt (Luik) / ZNA Jan Palfijn Antwerpen (Merksem) »Burgerlijke Stand van de gemeenten Luik en Antwerpen (Merksem)

6 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 6 Het project eBirth Huidige situatie

7 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 7 Het project eBirth Toekomstige oplossing Ouder(s) Aangifte Zelfst. vroedvrouw eBirth Medical eBirth City Encryptie Codering Medische gegevens Identificatiegegevens Socio-eco gegevens Uitgewisselde gegevens

8 Het project eBirth Toekomstige situatie eBirth Medical Gebruikers Toepassing voor zorgverstrekkers (zelfstandig of via een ziekenhuis) Gebruik van eHealth voor formele identificatie van eindgebruikers Functionaliteit Invullen en versturen van een kennisgeving van geboorte Invullen en versturen van de statistisch-medische vragenlijst eBirth City Gebruikers Toepassing voor medewerkers van de Burgerlijke Stand Functionaliteit Ontvangen van nieuwe kennisgevingen van geboorte Valideren en/of aanpassen van de kennisgeving van geboorte Invullen van de statistisch-socio- economische vragenlijst Versturen van de gevalideerde kennisgeving en statistisch-socio- economische vragenlijst © Fedict 2009. All rights reserved | p. 8

9 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 9 Medisch formulier Socio-economisch formulier Identificatiegegevens Uniek identificatienummer Partusnummer van de geboorte Nummer van de geboorteakte Identificatiegegevens Uniek identificatienummer Partusnummer en gecodeerd identificatienummer Nummer van de geboorteakte en gecodeerde identificatie

10 Het project eBirth Hoe kan eBirth worden geïntegreerd? De eBirth oplossing voor de zorgverstrekkers (eBirth Medical) zal via 2 kanalen worden aangeboden Webtoepassing –Toegang via een internetbrowser tot een beveiligde website. –De eindgebruiker gebruikt een centrale toepassing die niet met de lokaal door de ziekenhuizen gebruikte software is verbonden. –Gebruik van de eHealth encryptie en codering diensten. Web services –Directe integratie van de centrale eBirth toepassing en de door de ziekenhuizen gebruikte software. –Standaardisering van de web services via de KMEHR berichten. –De eindgebruiker gebruikt de eigen lokale software waarin de KMEHR berichten rechtstreeks kunnen worden verstuurd naar eBirth. –Gebruik van de eHealth encryptie en codering diensten.

11 Het project eBirth Toegevoegde waarde Minder administratieve formaliteiten  Invullen van een enkel elektronisch formulier dat verschillende formulieren op papier groepeert Betere kwaliteit van de gegevens  De gegevens van de elektronische identiteitskaart kunnen automatisch worden afgelezen en ingevoerd; hulp bij het invoeren (via rollijsten en hulpvelden) Vereenvoudigen en beveiligen van het versturen van gegevens  Snellere ontvangst van de gegevens, afschaffen van het beheer van papieren formulieren Integratie in het eHealth-platform  Vooraf invullen van de identificatiegegevens van de zorgverlener en desgevallend van het ziekenhuis waar het kind is geboren

12 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 12 Het project eBirth Toegangsbeheer Webtoepassing Voor de zorgverstrekkers: eHealth Voor de diensten van de Burgerlijke Stand van de gemeenten: Vlaanderen Brussel Wallonië Web Services Toegang tot Web Services: Via een authenticatiecertificaat (specifiek voor elke ziekhenhuis) Aanvraagprocedure behandeld door Fedict Huidige toegang tot toepassingen van de ziekenhuizen blijft identiek. © Fedict 2009. All rights reserved | p. 12

13 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 13 GEBRUIKERS Om de toegang van elke gebruiker tot de eBirth applicatie te garanderen, gebruiken wij het Geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer van het eHealth-platform. eHealth-platform Kadaster van de gezondheidsberoepen Bestand van zorgverleners (RIZIV) Het project eBirth Toegangsbeheer (web toepassing) Bestand van de verzorginstellingen (CIC)

14 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 14 Gebruikers en rollen in de eBirth applicatie Het project eBirth Toegangsbeheer (web toepassing) Taken Administratief profiel Medisch profielBeheerder Aanvullen / wijzigen van de identificatiegegevens van de ouders Aanvullen / wijzigen van de geboortegegevens ** Aanvullen van de statistisch medische gegevens ** Versturen van het geboortedossier (kennisgeving en statistisch medisch formulier) * Aanpassen van de algemene gegevens Geboortedossier schrappen * Enkel indien een medisch profiel zijn elektronische handtekening heeft gegeven * * Enkel indien de beheerdersrechten een een medisch profiel zijn toegekend

15 Het project eBirth Basisdiensten van het eHealth-platform Voor zorgverleners is de eBirth toepassing enkel beschikbaar via het eHealth platform De gebruikte basisdiensten zijn eHealth-portaal – Toegang tot alle eBirth documentatie Geïntegreerd beheer van de gebruikers en de toegangen – Toegang voor de webtoepassing via het eHealth-portaal – Waarborg dat enkel gemachtigde personen er toegang toe hebben (raadplegen van het kadaster van de gezondheidsberoepen, van het bestand van zorgverleners (RIZIV) en van het bestand van zorginstellingen (CIC)) End-to-end encryptie – Beveiligde uitwisseling van gegevens garanderen Codering –Coderen bij het versturen van de gegevens naar de statistische partners

16 Communicatie & Change Management Planning van het in productie brengen (1/2) Doelpubliek van het project : Absolute voorwaarde: De diensten van de Burgerlijke Stand van de gemeente van de geboorte moeten over de eBirth oplossing Gemeente beschikken, opdat een zorgverlener een kennisgeving van geboorte elektronisch via eBirth Medical kan versturen  Co ö rdinatie tussen materniteiten en gemeenten is essentieel!!! © Fedict 2009. All rights reserved | p. 16 Met materniteit Zonder materniteit Aantal ziekenhuizen: 12870 Aantal gemeenten: 100489 Aantal zelfstandige vroedvrouwen + geboortehuizen : Enkele honderden

17 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 17 Communicatie & Change Management Planning van het in productie brengen (2/2) DecJanFebMarAprNovAugSepOctMarFebJan 2010 AprMayJunJul Roll Out Pilootfase In productie brengen– 2de fase In productie brengen– 1 st fase Moduleerbare planning Feedback 2011 eBirth toepassing voor de ziekenhuizen en de gemeenten met materniteit (Web Application & Web Services) Gemeenten zonder materniteit Zelfstandige vroedvrouwen Ziekenhuizen zonder materniteit

18 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 18 Communicatie & Change Management Organisatie van de communicatie (1/2) Specifieke communicatie per doelgroep Nauwe samenwerking met het eHealth-platform / Gebruik manken van de eHealth communicatie kanalen (Hubs) Er zijn vergaderingen gepland met De medische sector –16 september 2009 (G19) –08 october 2009 (Informatie dag) De gemeenten –De softwareleveranciers (16/07/2009) –Informatiemeetings (september – october 2009)

19 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 19 Communicatie & Change Management Organisatie van de communicatie (2/2) Documentatie Presentatiefiche Informatiebrochure Gebruikersgids van de eBirth webtoepassing Contrôle lijst voor de ziekenhuizen Cook Book voor de integratie van Web Services FAQ (lijst met meest gestelde vragen) Documentatie enkel beschikbaar op de eHealth website Online opleiding + specifieke opleiding die indien nodig moet worden gepland (op verzoek) Support en begeleiding door eHealth en Fedict tijdens het in productie brengen van eBirth

20 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 20 Communication & Change Management Roll Out Geleidelijke Roll Out vanaf maart 2010 Het planningsformulier van de Roll Out invullen en opsturen (contactgegevens, gewenste periode van de Roll Out,…) eHealth-Fedict zullen met u contact opnemen om een definitieve datum voor de Roll Out vast te leggen

21 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 21 Communicatie & Change Management Roll Out: volgende stappen Webtoepassing Een veiligheidsbeheerder aanstellen Definitie van gebruikers en rollen Communicatie van de nieuwe werkwijze (training, werkmethode,…) Over de nodige documentatie beschikken (gebruikersgidsen, informatiebrochures,…) Web Services Over de nodige documentatie beschikken (cookbook web services, informatiebrochures,…) Contact opnemen met de eHelath contactcenter voor de technische aspecten Over het Authenticatiecertificaat beschikken Meedelen van de nieuwe bepalingen (training, werkmethode,…) Een beslissing nemen over de oplossing

22 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 22 Informatie & contactgegevens Alle informatie betreffende de eBirth oplossing en het gebruik ervan zijn te vinden op de eHealth web site (https://ehealth.fgov.be/nl/page_menu_a_t/conte ntareas/ebirth/home/ebirth/about.html).https://ehealth.fgov.be/nl/page_menu_a_t/conte ntareas/ebirth/home/ebirth/about.html Neem voor vragen contact op met eHealth contactcenter  02/788.51.55  contactformulier van eHealthcontactformulier

23 © Fedict 2009. All rights reserved | p. 23 Q & A


Download ppt "EBir th © Fedict 2009. All rights reserved Elektronische kennisgeving van geboorte Informatie dag eHealth 08 Oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google