De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herinrichting van de N253: fase 1 onteigeningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herinrichting van de N253: fase 1 onteigeningen"— Transcript van de presentatie:

1 Herinrichting van de N253: fase 1 onteigeningen
Bart Tops en Paul Vansteenwinkel 20/02/2013 Bertem Logo FOD?

2 Agenda inleiding dhr. Albert Mees, burgemeester van Bertem en dhr. Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester van Huldenberg toelichting AWV i.v.m. werken en timing onteigeningen toelichting Federaal Aankoopcomité i.v.m. onteigeningsprocedures vragen en antwoorden Doel van de info avond: algemene toelichting van het project, uitgangspunten. Velen onder u herinneren zich meerdere info momenten uit 2006 en 2007 Info avond is voor eigenaars van 29 te onteigenen woningen, zij zijn in eerste plaats betrokken partij en krijgen hier de nodige informatie ivm verdere procedure. Iedereen (ook mensen die niet in eerste instantie onteigend worden) hebben een bewonersbrief ontvangen met de huidige stand van zaken van het project. Meer concrete informatie over het verdere verloop van het project, bijkomende onteigeningen van voortuinstroken, grondplannen, toegangen etc wordt meegedeeld eens deze aanwezig is. Als er vragen zijn die voor iedereen van belang zijn kunnen deze gesteld worden op het einde van de presentaties. Als er individuele vragen zijn, worden deze best gesteld, na de prestaties en algemene vragenronde, vooraan aan de sprekers afzonderlijk. Mensen die de aanwezigheidslijst nog niet ingevuld hebben, vragen we om dit nog bij het verlaten van de zaal te doen.

3 Algemene informatie Door ir. Bart Tops, Agentschap Wegen en Verkeer
Afdeling Vlaams Brabant

4 AWV? Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaams Brabant
Beheer van de gewestwegen, waaronder N253 Onderhoud en investeringswerken Administratieve zetel: Diestsepoort 6 bus 81, Leuven

5 N253 = ‘secundaire weg type 3’
kenmerken: verbindingsweg : 2x1 rijstroken snelheidsregime 50 en 70 km/u) veilige fietspaden vlot openbaar vervoer

6 Doel van de herinrichting?
Een compromis dat voor elke partij en op volgende vlakken voldoet: technisch verkeerstechnisch landschappelijk stedenbouwkundig budgettair

7 De betrokken partijen:
AWV Vlaams-Brabant Gemeentes Bertem en Huldenberg en Stad Leuven Riobra/Infrax en Aquafin Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) Ruimtelijke Ordening & Onroerend Erfgoed De Lijn Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) Vlaamse Land Maatschappij (VLM)

8 Conclusie : Veel verschillende partijen Met verschillende belangen.
Een compromis waarbij iedereen bereid is om wat water bij de wijn te doen, is de enige mogelijkheid om tot een concept te komen.

9 Bestaande toestand: → bochtig en heuvelachtig

10 Bestaande toestand → smal

11 Bestaande toestand → plaatselijk lintbebouwing

12 Bestaande toestand → nauwelijks fiets- en voetpaden

13 Na de herinrichting (TDP1)
Hier typedwarsprofiel van toestand na de werken

14 Na de herinrichting (TDP2)
Hier typedwarsprofiel van toestand na de werken

15 De onteigeningen: faseringsplan
Hier graag een ‘faseringsplan van de onteigeningen’ gespreid over 4 slides: slide 1: overzicht, met (1) 3 fasen (F2 = voortuinen Korbeek-Dijle, F3= voortuinen Loonbeek, F4= voortuinen Neerijse) aangeduid en gele stippen (= F1) voor 29 woningen verspreid over Huldenberg, Korbeek-Dijle en Neerijse  grenzen deelgemeenten (Geoloket?) slide 2: detail F2 slide 3: detail F3 slide 4: detail F4

16 De onteigeningen: fase 2
Voortuinen Korbeek-Dijle hier detail van fase

17 De onteigeningen: fase 3
Voortuinen Loonbeek Hier tijdslijn: Bart en Anton maken samen een eerste schets en geven die door aan Peejay.

18 De onteigeningen: fase 4
Voortuinen Neerijse

19 De onteigeningen: tijdslijn (1)
Jan 2013 Feb 2013 Maa 2013 Apr 2013 Juli 2013 Dec 2013 Jan 2014 Dec 2014 Jan 2015 maart 2013 Brief Aankoopcomité april-mei-juni 2013 Afspraken detailschatting 20/02/13 Infoavond fase 1 onteigeningen De volgende procedures moeten aangeduid worden op de tijdslijn (fase 1): 20/02/13: infoavond fase 1 onteigeningen maart 2013: brief Aankoopcomité april-mei-juni 2013: afspraken detailschatting juli-dec 2013: onderhandelingen met Aankoopcomité 31/12/14: beëindiging onteigeningsprocedures start eerste ingrepen: begin 2015 31/12/14 Beëindiging onteigeningsprocedures begin 2015 Start eerste ingrepen juli tot december 2013 Onderhandelingen met Aankoopcomité

20 De onteigeningen: tijdslijn (2)
2014 2016 2018 2020 Eind 2016 Fase 2 voortuinen Korbeek-Dijle (Bertem) Eind 2018 Fase 3 voortuinen Neerijse (Huldenberg) Eind 2020 Fase 4 voortuinen Loonbeek (Huldenberg) Eind 2014 Fase 1 onteigening woningen 2e tijdslijn: de onteigeningen in F1, F2, F3 en F4  Bart, kan jij Peejay daar de nodige input nog voor geven? F1: Huizen onteigenen over gans project F2: Voortuinen Korbeek-Dijle (Bertem-Leuven) F3: Voortuinen Neerijse (Huldenberg) F4: Voortuinen Loonbeek (Huldenberg) Fase 1 onteigening woningen: eind 2014 gerealiseerd Fase 2 voortuinen Korbeek Dijle (Bertem) + Leuven: eind 2016 gerealiseerd Fase 3 voortuinen Neerijse (Huldenberg): eind 2018 gerealiseerd Fase 4 voortuinen Loonbeek (Huldenberg): eind 2020 gerealiseerd

21 Eerste ingrepen: voorbeelden
Bochtverbredingen Thv Korbeekse Kerkstraat (Korbeek Dijle) Thv Begijnhof(straat) (Korbeek Dijle) Kruispuntverbredingen / aanpassingen zichtbaarheid Thv Hollestraat (Korbeek Dijle) Thv Ganzemansstraat (Huldenberg) Thv Eygenstraat (Huldenberg) hier plan (evt. over 2 slides verspreid) waarop de eerste, dringende ingrepen aangeduid zijn

22 Eerste ingrepen: foto’s
hier plan (evt. over 2 slides verspreid) waarop de eerste, dringende ingrepen aangeduid zijn

23 Informatie onteigensprocedure
Door dhr. Paul Van Steenwinkel, FOD Financiën Aankoop comité Mechelen / Brussel II

24 Onteigening door het aankoopcomité

25 Wat doet het aankoopcomité ?
Schatten, berekenen onteigeningsvergoeding Onderhandeling voor de aankoop Opmaak aankoopakte Eventueel: gerechtelijke onteigening

26 Wat is het aankoopcomité ?
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Kadaster, registratie en domeinen Aankoopcomité Brussel II / Mechelen Zwartzustersvest 24 bus 27 2800 Mechelen

27 Procedure: Structuur OPDRACHTGEVER AANKOOPCOMITE ONTEIGENDE
commissaris ONTEIGENDE Gelijke behandeling burgers Onafhankelijk van opdrachtgever

28 Procedure: Verloop OpdrachtG. schattingsopdracht A.Comité OpdrachtG.
schattingsresultaat A.Comité

29 Procedure: Verloop OPDRACHTGEVER Vastlegging: gelden zijn beschikbaar
AANKOOPCOMITE commissaris ONTEIGENDE Vastlegging: gelden zijn beschikbaar Opzoekingen Detailschatting Onderhandeling

30 De onteigeningsvergoeding: wettelijke basis
Art. 16 Grondwet: “…tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.” Gedetailleerd ingevuld door rechtspraak Hierna enkele algemene regels

31 De onteigeningsvergoeding: gedeeltelijke onteigening
Toestand voor onteigening: Toestand na onteigening: Verschil = onteigeningsvergoeding

32 De onteigeningsvergoeding: praktische berekening voortuin
waarde opstanden / verplaatsen grondwaarde + wederbeleg +________________ = vergoeding

33 De onteigeningsvergoeding: woning getroffen door rooilijn
Noodzakelijke inneming: Minnelijk aanbod: Tip: ?

34 Vragen?


Download ppt "Herinrichting van de N253: fase 1 onteigeningen"

Verwante presentaties


Ads door Google