De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bart Tops en Paul Vansteenwinkel 20/02/2013 Bertem Herinrichting van de N253: fase 1 onteigeningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bart Tops en Paul Vansteenwinkel 20/02/2013 Bertem Herinrichting van de N253: fase 1 onteigeningen."— Transcript van de presentatie:

1 Bart Tops en Paul Vansteenwinkel 20/02/2013 Bertem Herinrichting van de N253: fase 1 onteigeningen

2 Agenda inleiding dhr. Albert Mees, burgemeester van Bertem en dhr. Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester van Huldenberg toelichting AWV i.v.m. werken en timing onteigeningen toelichting Federaal Aankoopcomité i.v.m. onteigeningsprocedures vragen en antwoorden

3 3-9-2014 Algemene informatie Door ir. Bart Tops, Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Vlaams Brabant

4 3-9-2014 AWV? Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaams Brabant Beheer van de gewestwegen, waaronder N253 Onderhoud en investeringswerken Administratieve zetel: Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven

5 N253 = ‘secundaire weg type 3’ kenmerken: verbindingsweg : 2x1 rijstroken snelheidsregime 50 en 70 km/u) veilige fietspaden vlot openbaar vervoer

6 Doel van de herinrichting? Een compromis dat voor elke partij en op volgende vlakken voldoet: technisch verkeerstechnisch landschappelijk stedenbouwkundig budgettair

7 De betrokken partijen: AWV Vlaams-Brabant Gemeentes Bertem en Huldenberg en Stad Leuven Riobra/Infrax en Aquafin Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) Ruimtelijke Ordening & Onroerend Erfgoed De Lijn Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) Vlaamse Land Maatschappij (VLM)

8 Conclusie : Veel verschillende partijen Met verschillende belangen. Een compromis waarbij iedereen bereid is om wat water bij de wijn te doen, is de enige mogelijkheid om tot een concept te komen.

9 Bestaande toestand: → bochtig en heuvelachtig

10 Bestaande toestand → smal

11 Bestaande toestand → plaatselijk lintbebouwing

12 Bestaande toestand → nauwelijks fiets- en voetpaden

13 Na de herinrichting (TDP1)

14 Na de herinrichting (TDP2)

15 De onteigeningen: faseringsplan

16 De onteigeningen: fase 2 Voortuinen Korbeek-Dijle

17 De onteigeningen: fase 3 Voortuinen Loonbeek

18 De onteigeningen: fase 4 Voortuinen Neerijse

19 De onteigeningen: tijdslijn (1) 20/02/13 Infoavond fase 1 onteigeningen maart 2013 Brief Aankoopcomité april-mei-juni 2013 Afspraken detailschatting juli tot december 2013 Onderhandelingen met Aankoopcomité 31/12/14 Beëindiging onteigeningsprocedures begin 2015 Start eerste ingrepen

20 De onteigeningen: tijdslijn (2) Eind 2014 Fase 1 onteigening woningen Eind 2016 Fase 2 voortuinen Korbeek-Dijle (Bertem) Eind 2018 Fase 3 voortuinen Neerijse (Huldenberg) Eind 2020 Fase 4 voortuinen Loonbeek (Huldenberg)

21 Eerste ingrepen: voorbeelden Bochtverbredingen Thv Korbeekse Kerkstraat (Korbeek Dijle) Thv Begijnhof(straat) (Korbeek Dijle) Kruispuntverbredingen / aanpassingen zichtbaarheid Thv Hollestraat (Korbeek Dijle) Thv Ganzemansstraat (Huldenberg) Thv Eygenstraat (Huldenberg)

22 Eerste ingrepen: foto’s

23 3-9-2014 Informatie onteigensprocedure Door dhr. Paul Van Steenwinkel, FOD Financiën Aankoop comité Mechelen / Brussel II

24 Onteigening door het aankoopcomité

25 Wat doet het aankoopcomité ? Schatten, berekenen onteigeningsvergoeding Onderhandeling voor de aankoop Opmaak aankoopakte Eventueel: gerechtelijke onteigening

26 Wat is het aankoopcomité ? FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Kadaster, registratie en domeinen Aankoopcomité Brussel II / Mechelen Zwartzustersvest 24 bus 27 2800 Mechelen

27 Procedure: Structuur OPDRACHTGEVER AANKOOPCOMITE commissaris ONTEIGENDE Gelijke behandeling burgers Onafhankelijk van opdrachtgever

28 Procedure: Verloop OpdrachtG. schattingsopdracht A.Comité OpdrachtG. schattingsresultaat A.Comité

29 Procedure: Verloop OPDRACHTGEVER AANKOOPCOMITE commissaris ONTEIGENDE Vastlegging: gelden zijn beschikbaar Opzoekingen Detailschatting Onderhandeling

30 De onteigeningsvergoeding: wettelijke basis Art. 16 Grondwet: “…tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.” Gedetailleerd ingevuld door rechtspraak Hierna enkele algemene regels

31 De onteigeningsvergoeding: gedeeltelijke onteigening Toestand voor onteigening: Toestand na onteigening: Verschil = onteigeningsvergoeding

32 De onteigeningsvergoeding: praktische berekening voortuin waarde opstanden / verplaatsen grondwaarde + wederbeleg +________________ = vergoeding

33 De onteigeningsvergoeding: woning getroffen door rooilijn Noodzakelijke inneming: Minnelijk aanbod: Tip: ?

34 Vragen?


Download ppt "Bart Tops en Paul Vansteenwinkel 20/02/2013 Bertem Herinrichting van de N253: fase 1 onteigeningen."

Verwante presentaties


Ads door Google