De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 december 2012. 1. Mobiliteitsproblematiek rond Brussel 2. Historiek : van 13 naar 4 lijnen 3. Voorbereidende tramstudies 4. Overlegstructuur 5. Trechtering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 december 2012. 1. Mobiliteitsproblematiek rond Brussel 2. Historiek : van 13 naar 4 lijnen 3. Voorbereidende tramstudies 4. Overlegstructuur 5. Trechtering."— Transcript van de presentatie:

1 20 december 2012

2 1. Mobiliteitsproblematiek rond Brussel 2. Historiek : van 13 naar 4 lijnen 3. Voorbereidende tramstudies 4. Overlegstructuur 5. Trechtering naar kennisgevingsnota’s PlanMER Brabantnet – Gecoro & MAR Zaventem 20 december 2012

3 Structurele files Van de 16 snelweg-segmenten met structurele files liggen er 10 in Vlaams-Brabant

4 Laag aandeel OV in GEN-zone rond Brussel Bron : Studie GEN Artikel 13, Lot 1 (Stratec)

5 Reissnelheid OV naar Brussel Bron : De Lijn, simulaties reistijd met routeplanner Slimweg (aug. 2010)

6 Mobiliteitsvisie 2020 (april 2009) = 13 tramlijnen in Vlaams-Brabant

7 Van visie naar plan -> juni 2010 Criteria voor prioriteitsstelling tramverbindingen: 1. Draagvlak 2. Complementariteit politiek beleid (VSGB, R0, START) 3. Complementariteit GEN-treinnetwerk 4. Congestie 5. Modal shift 6. Reizigerspotentieel

8 Ni: -Uitstel

9 Vlaams-Brabant in Beweging (juni 2010) = 4 prioritaire tramlijnen 4 interregionale tramlijnen: Ninove/Gooik-Brussel Boom-Brussel Heist-op-den-Berg - Brussel Jette-Tervuren = Missing links GEN + aansluiting op Brusselse tramplannen

10 Voorbereidende tramstudies aug 2011 – juni 2013

11 Projectstructuur voorbereidende tramstudies 1. Stuurgroep Rol : algemene aansturing studies, onder voorzitterschap van de gouverneur 2. Begeleidingsgroepen Rol : directe terugkoppeling tussen de studie en de (lokale) besturen Alle betrokken Brusselse en Vlaamse gemeentebesturen zijn vertegenwoordigd (op ambtelijk niveau) 3. Klankbordgroep Rol : informeren van stakeholders Middenveldorganisaties (werkgevers, werknemersorganisaties), Milieu- & mobiliteitsorganisaties 4. Externe expertise – studiebureaus:

12 Voorbereidende tramstudies aug 2011 – juni 2013 PlanMER-studie Studie ruimtelijke inpassing = multi-criteria-evaluatie MKBA=Maatschappelijke kosten-baten-analyse => voorkeurtracés tegen zomer 2013

13 Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse  Kosten  Infrastructuur  Onderhoud  Exploitatie (rollend materieel, energie, personeelskost,…)  Baten  Directe baten : tijdswinst (OV, auto, vracht) – modal shift !  Indirecte baten : milieu, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt = maximaal monetariseren van kosten en baten = vergelijkingsmethode tussen projecten, tracévarianten, verkorte tracés

14

15  Verfijnde zoekzone Heist-o/d-Berg - Brussel voor kennisgevingsnota

16

17

18  Verfijnde zoekzone Jette-Zaventem-Tervuren voor kennisgevingsnota

19

20

21

22

23

24

25

26 Verdere planMER-procedure  Indienen Kennisgeving  eind september ’12  Ter inzage legging kennisgeving (duur 60 dagen)  12 november ‘12 tot 11 januari ‘13  Richtlijnenvergaderingen (eind januari ’13-begin februari ‘13)  Intergemeentelijke dialoog januari-februari ‘13  Informatieronde maart-april ‘13  Afgewerkte en conform verklaarde planMER (zomer ’13) Parallel met PlanMER-studie:  Intergemeentelijke dialoog januari-februari ‘13  Informatieronde maart-april ‘13

27 Besluitvorming na studie


Download ppt "20 december 2012. 1. Mobiliteitsproblematiek rond Brussel 2. Historiek : van 13 naar 4 lijnen 3. Voorbereidende tramstudies 4. Overlegstructuur 5. Trechtering."

Verwante presentaties


Ads door Google