De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economie / M&O. In de volgende presentatie willen we niet alleen duidelijk maken wat de verschillen zijn tussen de vakken Economie en Management en Organisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economie / M&O. In de volgende presentatie willen we niet alleen duidelijk maken wat de verschillen zijn tussen de vakken Economie en Management en Organisatie."— Transcript van de presentatie:

1 Economie / M&O

2 In de volgende presentatie willen we niet alleen duidelijk maken wat de verschillen zijn tussen de vakken Economie en Management en Organisatie (M&O) maar ook wat de overeenkomsten zijn tussen deze twee economische vakken zoals deze op het Heerbeeck College worden gegeven. Leerlingen krijgen deze informatie (en lesvoorbeelden) in leerjaar 3 (in periode 1 en periode 2).

3 Lessen/week leerjaar 3

4 Economie / M&O Algemeen: Economie en M&O zijn beide economisch vakken. Een belangrijk verschil tussen het vak economie M&O zit in het niveau waarop de vakken naar de werkelijkheid bekijken. De werkelijkheid kan je verdelen in vijf hoofdspelers namelijk consumenten, overheid, banken, bedrijven en het buitenland. Het vak economie kijkt voornamelijk op macroniveau naar de werkelijkheid dit wil zeggen dat er vooral wordt gekeken naar de samenhang tussen de verschillende economische hoofdspelers. Bij het vak M&O wordt voornamelijk ingezoomd op de hoofdspeler bedrijven. Op microniveau wordt gekeken wat er moet worden gedaan om een organisatie draaiende te houden. Dit betekent dat M&O een specifieker vak is dan economie en is dus een handig en praktisch vak.

5 Economie / M&O We gaan eerst de kenmerken van beide vakken afzonderlijk bekijken We beginnen met: ECONOMIE

6 Economie Algemeen: Het vak economie kijkt voornamelijk op macroniveau naar de werkelijkheid dit wil zeggen dat er vooral wordt gekeken naar de samenhang tussen de verschillende economische hoofdspelers (consumenten, producenten, banken, overheid en buitenland). Dit betekent dat economie een algemener vak is dan M&O en dus een algemeen vormend vak is.

7 Economie Inhoud: Je verplaatst je in de rol die de verschillende deelnemers in de economie spelen. Je moet allerlei mogelijke beslissingen onderzoeken. Je leert aan de hand van informatie economische zaken te benaderen vanuit de consumenten, producenten, banken, overheid en het buitenland.

8 Economie Wat leer je zoal? Vragen over schaarste: budget en wensen Vragen over ruil (internationale ruil: export/import) Internationale samenwerkingsverbanden Vraag en aanbod Elasticiteiten Ruil over de tijd: lenen en interestberekeningen Ruil over de tijd: sparen en interestberekeningen inflatieprobleem

9 Economie Wat leer je zoal? (vervolg) Wat zijn de doelen van bedrijven: winstmaximalisatie, break even analyse, omzetmaximalisatie Marktvormen Marketing Ondernemingsvormen Soorten investeringen Wisselkoerssystemen Bankwezen

10 Economie Wat leer je zoal? (vervolg) Speltheorie (Nash/Pareto) Risico en informatie (verzekeringen) Conjunctuurvraagstukken Werkloosheid Overheidsingrijpen Overheidsfinanciën Belastingen Subsidies enz.

11 Economie Toetsen en praktische opdrachten 3 jaar lang elke periode een toets 2 grote praktische opdrachten (werkstuk + mondeling)

12 Economie Toelatingseisen vervolgopleidingen Economie is bij veel (economische) vervolgopleidingen verplicht. Bij veel niet economische opleidingen een pre.

13 Economie (lessen per week)

14 Economie Pilot: COLLEGE-UREN Op dit moment (schooljaar 2013-2014) loopt een pilot met college-uren: Normaal hebben leerlingen 3 lessen/week in deze nieuwe opzet kunnen ze 1 lesuur extra volgen:

15 Economie / M&O We gingen eerst de kenmerken van beide vakken afzonderlijk bekijken We gaan nu verder met: MANAGEMENT EN ORGANISATIE

16 M&O Algemeen: Bij het vak management en organisatie wordt voornamelijk ingezoomd op de hoofdspeler bedrijven. Op microniveau wordt gekeken wat er moet worden gedaan om een organisatie draaiende te houden. Dit betekent dat management en organisatie een specifieker vak is dan economie en is dus een handig en praktisch vak.

17 M&O Inhoud: Je verplaatst je in de rol van iemand die een organisatie moet leiden. Deze moet allerlei beslissingen nemen. Daarbij moet je beschikken over voldoende informatie. Bij M&O leer je hoe je die informatie moet ordenen.

18 M&O Wat leer je zoal? Wat je in een balans kunt lezen Winst en verlies Kostprijzen berekenen Wat is marketing? Managen en leiding geven Lenen en interestberekeningen Aandelen en obligatieleningen De beurs

19 M&O Wat leer je zoal? (vervolg) Wat zijn de doelen van mijn organisatie? Welke vorm krijgt mijn organisatie? Op welke manier geef ik leiding aan mijn organisatie? Ga ik geld lenen voor mijn investeringen? Wat is een goede prijs voor mijn product? Waar vestig ik mijn bedrijf? Waar en hoe ga ik mijn klanten bedienen?

20 M&O Wat leer je zoal? (vervolg) Wat is een goede voorraadgrootte? Hoeveel is mijn voorraad waard? Wat kost een lening? Welke soort lening neem ik? Hoe bereken ik de rente? ………… er zijn zoveel vragen !!!

21 M&O Overzichten: Balans

22 M&O Overzichten: Winst- en verliesrekening Resultatenbegroting Liquiditeitenbegroting

23 M&O Toetsen en praktische opdrachten 3 jaar lang elke periode een toets 1 grote praktische opdracht (“De Jonge Ondernemer”) = Profielwerkstuk

24 M&O “De Jonge Ondernemer” “De Jonge Ondernemer” is een project van Het Heerbeeck College in Best. Bij dit project gaan groepen van 8 à 9 leerlingen in leerjaar 5 gedurende één schooljaar een echt bedrijfje opzetten. Deze bedrijfjes worden Junior Companies genoemd. Het is de bedoeling dat de leerlingen een echt product gaan verkopen. Hiervoor moeten ze de gehele opzet van een bedrijf doorlopen, met alle facetten van dien. Om aan geld te komen moeten ze aandelen verkopen en bovendien is het mogelijk om een lening te krijgen bij de Rabobank. Dit project is opgezet voor het vak M&O. De bedoeling is de theorie te koppelen aan de praktijk en leerlingen zo zoveel mogelijk bedrijfsmatige ervaring op te laten doen. Alle leerlingen van V5 die het vak M&O hebben zijn verplicht om aan dit project deel te nemen. Dit project is tevens het profielwerkstuk voor de leerlingen. De leerlingen worden ondersteund door 2 docenten en verder krijgt iedere groep ondersteuning krijgen van een accountmanager van de Rabobank. De eventuele winst die door de Junior Companies wordt gemaakt zal op het einde van het schooljaar worden uitgekeerd aan een goed doel. Verder zijn alle financiële risico’s voor de leerlingen afgedekt.

25 M&O Toelatingseisen vervolgopleidingen M&O is niet verplicht, maar …… Bij veel economische opleidingen een pre (vrijstellingen). Soms onderdeel van een toelatingstoets.

26 M&O (lessen per week)

27 Economie / M&O Economie: macro- en microniveau Consumenten, bedrijven, banken, overheid en buitenland M&O: Microniveau Bedrijven (en niet commerciële organisaties) Kern van het verschil:

28 Economie / M&O LESSTOF M&O LESSTOF M&O LESSTOF ECONOMIE LESSTOF ECONOMIE M&O en Economie M&O en Economie De overlap De overlap zit in het stuk micro-economie (bedrijven) Economie en M&O vullen elkaar perfect aan

29 Economie / M&O PTA (programma van toetsing en afsluiting) voor zowel economie als M&O: Gemiddelde cijfer van leerjaar 4 is TO1 Gemiddelde cijfer van leerjaar 5 is TO2 In leerjaar 6:toets 1TO3 toets 2TO4 toets 3TO5 praktische opdracht *TO6 Schoolcijfer + CSE Eindcijfer * De praktische opdracht M&O = Jong Ondernemer project = PROFIELWERKSTUK !

30 Economie / M&O DE Economie (schoolmethode) In Balans Methoden

31 Economie / M&O www.economie.dse.nlwww.jongondernemer.dse.nl Websites

32 Economie / M&O Docenten Economie: Dhr. Hekerman Dhr. D’Elfant Docenten M&O: Dhr. Hekerman Dhr. Walthaus

33 Economie / M&O


Download ppt "Economie / M&O. In de volgende presentatie willen we niet alleen duidelijk maken wat de verschillen zijn tussen de vakken Economie en Management en Organisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google