De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant en Brussel 20 November 2006 ATB Vlaams-Brabant Eef Stevens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant en Brussel 20 November 2006 ATB Vlaams-Brabant Eef Stevens."— Transcript van de presentatie:

1 De arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant en Brussel 20 November 2006 ATB Vlaams-Brabant Eef Stevens

2 © Steunpunt WAV 1. Werkende personen versus jobs

3 © Steunpunt WAV  Werkende personen  Uitgangspunt: tewerkgestelde werknemer  Elke werknemer wordt één keer geteld  bijv. één werknemer die twee jobs combineert, wordt één keer geteld  Indeling op basis van woonplaats  Indicatoren:  Beroepsbevolking: som van werkenden en niet-werkende werkzoekenden  Activiteitsgraad: aandeel beroepsbevolking in de totale bevolking  Werkzaamheidsgraad: aandeel werkenden in de bevolking  Werkloosheidsgraad: aandeel nwwz in de beroepsbevolking

4 © Steunpunt WAV  Jobs  = werkgelegenheid  Uitgangspunt: werkgever → arbeidsplaatsen  Elke job wordt één keer geteld  bijv. werknemer met twee jobs → geteld als twee jobs  Indeling op basis van werkplaats  Indicatoren:  Werkgelegenheidsgraad: aandeel jobs per 100 inwoners  Aanwezigheidsindex: aandeel jobs per 100 inwoners in een regio ten opzichte van het aandeel jobs per 100 inwoners in het Vlaams Gewest

5 © Steunpunt WAV 2. Raming van de werkgelegenheid

6 © Steunpunt WAV  Werkgelegenheid  Drie componenten  De jobs in loondienst  = grootste component  RSZ Gedecentraliseerde statistiek  Meest recente cijfer: 31 december 2003  Verdeling naar NACE-sector → WAV-sector  De zelfstandigen in hoofdberoep  RSVZ  Meest recente cijfer: 31 december 2005  Verdeling naar beroepencode → WAV-sector  De helpers in hoofdberoep  RSVZ  Meest recente cijfer: 31 december 2005  Verdeling naar beroepencode → WAV-sector

7 © Steunpunt WAV  Werkgelegenheid  Indicatoren  Werkgelegenheidsgraad  Aanwezigheidsindex per sector  Voorbeeld : (aantal jobs in industrie in Vlaams-Brabant / aantal inwoners in Vlaams-Brabant) (aantal jobs in industrie in Vlaanderen / aantal inwoners in Vlaanderen)  A.I.=1 De industrie staat even sterk in Vlaams-Brabant dan in het Vlaams Gewest  A.I. < 1 De industrie staat minder sterk in Vlaams-Brabant dan in het Vlaams Gewest  A.I. > 1 De industrie staat sterker in Vlaams-Brabant dan in het Vlaams Gewest

8 © Steunpunt WAV 3. De cijfers: www.steunpuntwav.bewww.steunpuntwav.be

9 © Steunpunt WAV  Gemeentelijke cijfers  Ga naar www.steunpuntwav.bewww.steunpuntwav.be  Bovenaan klikken op “Cijfers”  Klikken op “Via bron”  Klikken op “Administratieve bronnen: arrondissementen en gemeenten”  Klikken op “Jobs / Werkgelegenheidsgraad”  Klikken op “2003” (dit is het meest recent beschikbare jaar)  Opm: hier vind je ook cijfers voor het Brussels Gewest

10 © Steunpunt WAV  Regionale cijfers  Ga naar www.steunpuntwav.bewww.steunpuntwav.be  Bovenaan klikken op “Publicaties”  Bij “Via type” klikken op “Jaarboek. De arbeidsmarkt in Vlaanderen”  Klikken op “Jaarboek editie 2005”  Klikken op “Trends op de arbeidsmarkt”  Klikken op de cijferbijlage van “Hoofdstuk 5. De ene job herbergt de andere”  In de cijferbijlage bevatten de tabellen B.5.6 tot en met B.5.10 cijfers naar WAV-sector per RESOC en ERSV

11 © Steunpunt WAV 4. Interpretatie van de cijfers

12 © Steunpunt WAV  Jaarboek 2005  Ga naar www.steunpuntwav.bewww.steunpuntwav.be  Bovenaan klikken op “Publicaties”  Bij “Via type” klikken op “Jaarboek. De arbeidsmarkt in Vlaanderen”  Klikken op “Jaarboek editie 2005”  Klikken op “Trends op de arbeidsmarkt”  Klikken op “Hoofdstuk 5. De ene job herbergt de andere”

13 © Steunpunt WAV  RESOC-fiches  Ga naar www.steunpuntwav.bewww.steunpuntwav.be  Bovenaan klikken op “Publicaties”  Bij “Via type” klikken op “Rapporten”  Klikken op “WAV-rapporten”  Klikken op “2006”  Hier vind je alle RESOC-fiches waaronder die van Vlaams-Brabant

14 © Steunpunt WAV  Eindrapport RESOC’s  Ga naar www.steunpuntwav.bewww.steunpuntwav.be  Bovenaan klikken op “Publicaties”  Bij “Via type” klikken op “Rapporten”  Klikken op “Eindrapporten WAV”  Hier vind je het Eindrapport “Panorama van het subregionale landschap: de RESOC’s”

15 © Steunpunt WAV  Hotline  Ga naar www.steunpuntwav.bewww.steunpuntwav.be  Bovenaan klikken op “Over Steunpunt WAV”  Klikken op “Contacteer ons”  Klikken op “Vragen, suggesties en opmerkingen”  Hier vind je een formulier waar je al je vragen, suggesties en opmerkingen kan doormailen  Je kan ook rechtstreeks mailen naar steunpunt@wav.kuleuven.besteunpunt@wav.kuleuven.be

16 © Steunpunt WAV Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming Interuniversitair samenwerkingsverband E. Van Evenstraat 2 blok C 3000 Leuven T: + 32(0)16 32 32 39 steunpunt@wav.kuleuven.be www.steunpuntwav.be


Download ppt "De arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant en Brussel 20 November 2006 ATB Vlaams-Brabant Eef Stevens."

Verwante presentaties


Ads door Google