De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

01/09/2014 www.itinerainstitute.org. 01/09/2014 p.2 Itinera Institute Independent think tank Fact-based Long-term www.itinerainstitute.org “ To show,

Verwante presentaties


Presentatie over: "01/09/2014 www.itinerainstitute.org. 01/09/2014 p.2 Itinera Institute Independent think tank Fact-based Long-term www.itinerainstitute.org “ To show,"— Transcript van de presentatie:

1 01/09/2014 www.itinerainstitute.org

2 01/09/2014 p.2 Itinera Institute Independent think tank Fact-based Long-term www.itinerainstitute.org “ To show, to defend and to build roads for policy reform towards sustained economic growth and social protection, for Belgium and its regions. ”

3 9/1/2014 1. Cleantech: van onderzoek tot de markt

4 01/09/2014 Clean tech? SMART GRID GREEN TRANSPORT WATER ENERGY STORAGE ENERGY EFFICIENCY ENERGY GENERATION MATERIALS RECYCLING & WASTE

5 01/09/2014 European Innovation Scoreboard: Findings Innovation leaders: Denmark, Finland, Germany, Sweden, Switzerland and UK (well above the EU27) Innovation followers: Austria, Belgium, Estonia, France, Iceland, Ireland (below the innovation leaders but close to or above that of the EU27) Moderate innovators: Czech Republic, Greece, Hungary, Italy, Norway, Poland, Portugal and Spain (below the EU27) Catching-up countries: Bulgaria, Croatia, Latvia, Romania and Turkey (increasing towards the EU27)

6 01/09/2014 Scandinavische innovatiestrategieën Finland: Science-driven high tech strategy focusing on radical product innovations (STI mode of innovation). Now adopted a broad-based policy combining STI and DUI modes of innovation Sweden: Technology-based strategy of process innovations and complex product improvements, through R&D investments in large industries (STI mode of innovation) Denmark: Market/user-driven entrepreneurialism characterized by non-R&D based, incremental product innovations especially within consumer goods sectors (DUI mode of innovation) Norway: Resource-based strategy for process innovations in large, export industries (STI mode of innovation) and non- R&D based innovations in SMEs (DUI mode of innovation)

7 01/09/2014 Diffusion Nood transitie van technology-push naar market-pull Government Research Consumers Policy Interventions Business and finance community Investments Market accumulat ion Commercial -isation Demon- stration Applied R&D Basic R&D Product/ Technology Push Market Pull Source: Foxon (2003)

8 01/09/2014 8 Van onderzoek tot de markt Universiteiten Kennisinstellingen Joint innovation incentives O&O Business Cluster Industrieplatform Venture Capital Cluster management organisation Incubatie Ontwikkelings-centra Prototype/ Demonstratie Testing/Certification Center Testen/ Certificatie Productie-incentives Productie Aanbestedingen Vergunnings- facilitering (One- Stop) Innovative Finance Exportondersteuning Markt

9 01/09/2014 Wat zegt ervaring over clustervorming? Padafhankelijkheid: screen aanwezig industrieel ecosysteem potentieel voor cleantech Pad-interdependentie: activiteiten die toelaten dat bedrijven interageren cross-sector Platform: structureel samenwerken op basis van “nabijheid” Absorptiecapaciteit: zowel bedrijven als kennisinstellingen hebben zich op business modellen, marktniches en technologische expertise

10 9/1/2014 2. Het specifieke clean-tech ondernemerschap

11 01/09/2014 Spin- off -Univ, Overheid, Entrepreneur ‘Start-up’ -Entrepreneur + Investeerder ‘Niche’ - Serial Entrepreneur als Business Angel 11 Taxanomie van ondernemerschap

12 01/09/2014 Duurzaam succes heeft beiden nodig: 1. De bijen Gemeenschapsgroepen/kleine bedrijven Erg wendbaar, de niet-planbare component 2. De bomen Grote kapitaalsintensieve bedrijven cf. non-profit en profit in sociale sector Ecosysteem van clean-techondernemers

13 01/09/2014 Casus Noord-Jutland (Denemarken) Bekend verhaal windturbines Warmtekrachtkoppeling Trekkende rol van gemeenten “public procurement” Decentralisatie =lokale variatie in energie- mix =innovatie

14 01/09/2014 Scandinavisch “co-ordinated market” model Zorg voor ontmoetingen in verwante marktsegmenten om potentieel voor hercombineren van kennis Incentives voor participatie in innovatieplatformen: opzoeken van “difference but compatibility” –Green packaging in Zweden; melkverpakking Belang demonstratieprojecten Bv: Kopenhagens strategie v-a-v agrofood emissies –Organic food procurement: scholen, hospitalen, ouderenzorg

15 9/1/2014 3. Algemene ondernemersnoden An entrepreneur is one who creates a new business in the face of risk and uncertainty for achieving profit and growth opportunities and assembles the necessary resources to capitalize on those opportunities.

16 01/09/2014 Wat hebben ondernemers nodig? Een zo voorspelbaar mogelijke reglementaire omgeving: logica Level playing field: goedbedoeld beleid is vaak obstakel voor ondernemerschap Financiering Partnering; technologie leasing om kapitaal efficiënt te benutten Marketing: labels, toegevoegde waarde

17 01/09/2014 Wat hebben ondernemers nodig? Evenwichtige marktverhoudingen

18 01/09/2014 Wat hebben ondernemers nodig? Positief commercieel potentieel Reden voor optimisme! Source: Clean Economy Living Planet, Roland Berger Strategy Consultants

19 01/09/2014 Obstakels Ondernemingszin (VS versus EU) Weerstand –Verkokerd –Overgereglementeerd: bv. regels omtrent hercombineren afvalstofffen –Conservatisme in markt ….

20 01/09/2014 Elke ondernemer-innovator moet gewaarschuwd zijn voor GMoore’s Chasm in the market Marktconservatisme

21 9/1/2014 4. Financiering clean-tech: van valley of death tot de markt

22 01/09/2014 Levenscyclus financieringsmodel Start Grants / “soft loans’ Banks Finish? Seed funds

23 01/09/2014 Groei funding maar volatiel Source: Cleantech Market Insights Database

24 01/09/2014 Aanwendingen Source: Cleantech Market Insights Database

25 01/09/2014 Verdeling binnen Europa Data for 2009 – Q3 2010 Source: Cleantech Market Insights Database Country Amount (USD)Number of Deals United Kingdom$1154m143 Germany$532m82 France$442m40 Norway$369m29 Belgium$245m24 Ireland$179m21 Netherlands$169m20 Italy$137m15 Sweden$134m11 Denmark$91m11 Finland$35m11 Spain$28m5 Austria$19m3 Greecen/a1

26 01/09/2014 Kleinere schaal in Europa (30-40% deals; 20% bedragen) Source: Cleantech Market Insights Database

27 01/09/2014 Private middelen gaan vooral naar efficiency Energy efficiency, bio-materials, water conservation, smart production, sustainable agriculture...

28 9/1/2014 5. Conclusie

29 01/09/2014 Clean-tech realiteit 1.Reeds rendabele clean-tech maar lock-in rest economie 2.Clean-tech die nog niet rendabel is maar massificatie nodig heeft 3.Clean-tech die nog een learning curve moet doorgaan 4.Clean-tech die nooit gedragen zal kunnen worden door markteconomie maar negatieve externaliteiten bestrijdt zodat een welvarende maatschappij ze eeuwig kan subsidiëren. 5.Clean-tech die nooit rendabel zal zijn en niet efficiënt negatieve externaliteiten bestrijdt maar al over voldoende lobbyisten beschikt om ze toch te laten subsidiëren

30 01/09/2014 Planning versus realisme van spontane ontwikkeling 1.Planmatige heeft ernstige beperkingen 2.Ondernemerschap en innovatie leiden altijd tot economisch-technologische ontwikkeling 3.Beleid kan ipv “labour-saving” bias voor een “energy saving” technologische ontwikkeling zorgen 4.Essentie daarbij is prijs plakken op negatieve externaliteiten –Duidelijke visie op reductiedoelstelling van emissies –Duidelijke en verstaanbare vertaling in beprijzing emissies

31 01/09/2014 Leercurves zijn reëel,belang van voorzichtige projecties Low wind speed sites High wind speed sites Depreciated Coal Depreciated Wind New Coal 2006: New Wind Natural Gas (fuel only) 2007: New Wind

32 01/09/2014 Om marktfaling te corrigeren is inschatten externe kosten essentieel

33 01/09/2014 Toch systeembenadering vaak relevant in clean-tech 1.Kennisinstellingen 2.Bestaande industrie leidt tot spin-offs (branching) 3.Risico op te veel aanbodgestuurde ontwikkeling 4.Bouw feedback met gebruikers van meet af aan in: von Hippel’s concept van Democratizing innovation http://web.mit.edu/evhippel/www/democ1.htm http://web.mit.edu/evhippel/www/democ1.htm 5.Essentieel dat beleid flexibel is en continue bijsturing als evident beschouwt (biogas, zonnepanelen…)

34 9/1/2014 Coda: Laten we belangrijkste beleidsopdracht niet verwaarlozen

35 01/09/2014 Paradox dat we minder spenderen aan onderzoek dan 30 jaar geleden

36 9/1/2014 Questions?


Download ppt "01/09/2014 www.itinerainstitute.org. 01/09/2014 p.2 Itinera Institute Independent think tank Fact-based Long-term www.itinerainstitute.org “ To show,"

Verwante presentaties


Ads door Google