De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Voorlichtingsavond Welkomstwoord Praktische informatie Studieplanning Ervaringsverhalen 18.15 – 19.15: Informatiemarkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Voorlichtingsavond Welkomstwoord Praktische informatie Studieplanning Ervaringsverhalen 18.15 – 19.15: Informatiemarkt."— Transcript van de presentatie:

1 Programma Voorlichtingsavond Welkomstwoord Praktische informatie Studieplanning Ervaringsverhalen 18.15 – 19.15: Informatiemarkt

2 Uitgangspunten Studeren aan partneruniversiteit; Behaalde studiepunten maken deel uit van je RGL- programma; Géén diploma van partneruniversiteit, wél cijferlijst.

3 Voorwaarden Ingeschreven als voltijdstudent aan de UU; Bij aanvang uitwisseling minimaal grondslagen- en kernvakken (90 ECTS) afgerond; Verplicht om vakken uit buitenland in studieprogramma in te brengen.

4 Voordelen: Collegegeld Universiteit Utrecht Behoudt recht op studiefinanciering (uitwonend) Vergoeding OV-kaart (ong. € 80 per maand) Geen of weinig studievertraging Begeleiding door International Office (REBO of StS) en partnerinstelling

5 Sta wel even stil bij: Proactieve houding; zelf uitzoeken en regelen Financi ën; varieert per bestemming Flexibiliteit; neem niets als vanzelfsprekend aan Taalvoorbereiding; sommige bestemmingen locale taal Legal English for Academic Purposes (LEAP) Heimwee of culture shock

6 Partneruniversiteiten 1.Partners Rechtsgeleerdheid - International Office REBO: Zie www.uu.nl/rebo/internationaloffice;www.uu.nl/rebo/internationaloffice Juridische vakken (soms niet-juridisch mogelijk); Studenten Rechtsgeleerdheid krijgen altijd voorrang. 2.Partners UU StudentenService - International Office: Zie www.uu.nl/studenten/exchange;www.uu.nl/studenten/exchange Vakken van diverse disciplines (juridische vakken zijn niet overal mogelijk); Voor studenten van alle opleidingen! 3.Geen partneruniversiteit? Meestal hoge kosten Geen begeleiding UU – alles zelf regelen Inbreng vakken – aparte procedure - niet altijd mogelijk

7 Bestemming kiezen: hoe? Informatie partners en studentverslagen website IO Website partneruniversiteit Bekijk vakkenaanbod Let op: semesteroverlap, BaMa, eisen partners Financiën Taalbeheersing en voorbereiding hierop Cijfergemiddelde-eis University of Cambridge: 7,5 University of Sydney en Washington University, St. Louis: 7

8 Aanmelden 1.Ga naar www.uu.nl/rebo/internationaloffice > Rechtsgeleerdheid > Aanmelden en Deadlineswww.uu.nl/rebo/internationaloffice 2.Aanmelding via Osiris 3.Drie voorkeursbestemmingen opgeven (min. 2) 4.Documenten bijvoegen: Motivatiebrief CV Studyplan (via studieadviseur!) Financieel Plan

9 Osiris-Student login scherm

10 Buitenland-aanvraag

11 Deadline 1 december 2012Enkele universitaire partners (zie fact sheet) 15 januari 2013Alle overige bestemmingen

12 Selectieprocedure Selectie op o.a. motivatie, taalbeheersing, cijfers etc. REBO: mogelijk een gesprek Keuzevolgorde Streefdatum afronding selectie: eind februari

13 Daarna: Nomination and Application Nominatie bij partner Application-procedure Visumprocedure Taaltoets vereist? Pre-Departure meeting (in april 2013)

14 Meer informatie Websites REBO (voor partners RGL): www.uu.nl/rebo/internationalofficewww.uu.nl/rebo/internationaloffice StS (voor partners Universiteit): www.uu.nl/studenten/exchangewww.uu.nl/studenten/exchange Websites partneruniversiteiten! Inloopspreekuren REBO: dinsdag-donderdag van 15.00u tot 16.30u Janskerkhof 3 StudentenService: zie www.uu.nl/studenten/exchange

15 Studieplanning (1): Uitwisseling in je bachelor Plan je uitwisseling in vrije keuzeruimte; Multidisciplinair traject: 67,5 ECTS (waarvan min. 45 niet- juridisch)(22,5 ECTS min & niv 2, 22,5 ECTS niv 3) Toga traject: 30 ECTS (min. 7.5 ECTS niv 2 of 3) Notarieel traject: 7,5 ECTS Bij uitloop: let op verhoging collegegeld bij langstuderen en automatisch afstuderen. In de bachelor kun je zowel buitenlandse vakken van bachelor als van master niveau inbrengen; Let op niveau-eisen keuzeruimte: juridische vakken gelden als niveau 3, niet-juridisch als niveau 1! Bespreek je studieplanning met studieadviseur (extra spreekuren in november); Laat je Study Plan door de studieadviseur tekenen voordat je je aanmeldt.

16 Studieplanning (2): Uitwisseling in je master Max. 15 (v.d. 60) ECTS voor vakken uit het buitenland (Legal Research: 30 ECTS); Ook in te brengen als ‘extra’ vakken; Je bent verplicht juridische vakken van masterniveau te volgen; Taalcursussen in het buitenland mogen niet in de master ingebracht worden; Bespreek je studieplanning met studieadviseur (extra spreekuren in november); Laat je Study Plan door de studieadviseur tekenen voordat je je aanmeldt.

17 Inbrengen buitenlandse vakken Toestemming examencommissie aanvragen: Bachelorstudenten: zodra de definitieve vakkeuze is gemaakt (z.s.m na aanvang vakken). Masterstudenten: vóór vertrek Inbrengen buitenlandse vakken in plaats van verplichte en/of gebonden keuzevakken: aparte aanvraag vóórafgaand aan vertrek. Na afloop Transcript of records van behaalde resultaten naar examencommissie. Let op deadlines afstuderen! Benodigde formulieren en uitgebreide informatie: www.uu.nl/studenten/rechtenwww.uu.nl/studenten/rechten >studieprogramma bacherlor/master >inbrengen vakken buitenland


Download ppt "Programma Voorlichtingsavond Welkomstwoord Praktische informatie Studieplanning Ervaringsverhalen 18.15 – 19.15: Informatiemarkt."

Verwante presentaties


Ads door Google