De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Niet-bindend Starters Bachelor HIR/HIRB januari 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Niet-bindend Starters Bachelor HIR/HIRB januari 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Niet-bindend studieadvies@FEB Starters Bachelor HIR/HIRB januari 2012
Deze ppt werd opgemaakt door An Roose (DOWB), Katelijn Van Avermaet en Bart Dejonghe (Dienst Studieadvies) Deze ppt kan gebruikt worden bij het geven van niet-bindend studieadvies in groep door facultaire studietrajectbegeleiders. Voor individueel advies is er ook een handleiding beschikbaar die je tijdens zo’n studievoortgangsgesprek kan gebruiken. Deze ppt is als ‘sjabloon’ te gebruiken, eigen aanvullingen zijn mogelijk. Voor vragen hierbij kan je elk van ons zeker contacteren.

2 Vb studievoortgangsdossier (p1)
Diploma-% CSE (cumulatieve studie-efficiëntie)

3 Vb studievoortgangsdossier ‘detail’
Dit voorbeeld zal de studenten nog meer aanspreken indien er vakken uit de eigen opleiding als vb gebruikt worden.

4 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
Toleranties in de bachelor-diplomaruimte CRITERIA? HOE en WANNEER inzetten?

5 TOLERANTIES: CRITERIA?

6 Einde van academiejaar: toleranties inzetten?
DIPLOMARUIMTE Einde van academiejaar: toleranties inzetten? Einde van de opleiding: Geslaagd? Tolerantie geldt enkel in bachelors en schakels! Geen toleranties in de masters! BACHELOR (180stp) Studiefase 1 Studiefase 2 Studiefase 3

7 TOLERANTIE: CRITERIA? 8/20 of 9/20 kan behouden worden naast een vak van x studiepunten op voorwaarde: Voldoende tolerantiekrediet vr opleiding y = naast maximum 10% van (totaal op te nemen studiepunten in opleiding y) (vb. naast 18 studiepunten in bachelor y van 180 stp) Minimum 50% ‘totaal rendement vr opleiding y’ of cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) CSE = aantal studiepunten (stp) waarvoor credit totaal ooit opgenomen stp in ISP bachelor y

8 TOLERANTIE inzetten: betekenis?
Vb. ‘Markten en prijzen (6pt) = 8/20 Tolerantiekrediet inzetten = “ik zet 6 studiepunten van mijn krediet in om de behaalde 8/20 als definitieve score te kunnen behouden. Op die manier moet/kan ik het vak niet hernemen in een volgend academiejaar” Opmerking: Een behaalde 8/20 of 9/20 maakt geen verschil voor het inzetten van je tolerantiekrediet!

9 TOLERANTIES: HOE/WANNEER INZETTEN?

10 Toleranties: wanneer wat doen?
Na januarizittijd: voorlopig studievoortgangsdossier ter info Na junizittijd: studievoortgangsdossier 1ste keer volledig Best nog GEEN BESLISSINGEN ivm tolerantie nemen! ! Voor vak zonder credit in juni geldt het beste resultaat dat je behaalde in 1ste zittijd of 2de zittijd! Je hebt alles nog te ‘winnen’ in september!

11 wanneer wat doen? vervolg
Na septemberzittijd: studievoortgangsdossier definitief ! Voor vak zonder credit in juni geldt het beste resultaat dat je behaalde in 1ste zittijd of 2de zittijd! Je behoudt m.a.w minstens je juniresultaat. Nu beslissen over eventuele toleranties Je beslist over eventueel inzetten toleranties voor behaalde 8/20 of 9/20! CSE 50%? + Voldoende tolerantiekrediet? Inzetten tolerantie is definitief! Niet ingezette toleranties of tekorten moet je onmiddellijk hernemen in

12 Inhoud infosessie Niet- bindend studieadvies : wat?
Tegenvallende resultaten : oorzaken? Tweede semester : aanpak? Hulpmiddelen en begeleiding? Websites en contactgegevens

13 Niet-bindend Studieadvies?
Januari 2012 – voor starters bachelor (>= 120 stp to do in bachelor) Je cumulatieve studie-efficiëntie ligt lager dan 60 %. Als eerstejaars wil dit zeggen dat je van de ‘1ste semester-studiepunten’ die je opgenomen hebt, heb je 60 % of minder ook effectief verworven. Verworven = geslaagd voor het vak. Als verwittiging krijg je nu een niet-bindend studieadvies. Als je cumulatieve studie-efficiëntie op het eind van het academiejaar lager ligt dan 50 %, krijg je een bindend studieadvies. Dit is een waarschuwing: vermijden van een bindend studieadvies.

14 Bindend Studieadvies? Juni – September 2012
Cumulatieve studie-efficiëntie lager dan 50 %. Dit is het aantal verworven studiepunten, gedeeld door het aantal opgenomen studiepunten binnen één opleiding. Bindende voorwaarde: op het einde van het volgend academiejaar moet je wel een cumulatieve studie-efficiëntie van ten minste 50 % halen. Opgelet: je cumulatieve studie-efficiëntie wordt berekend over alle academiejaren heen binnen één opleiding Haal je geen 50 % cumulatieve studie-efficiëntie op het einde van academiejaar (sept), dan mag je het academiejaar daarop voor geen enkele opleiding aan de KU Leuven inschrijven.

15 Voorbeeld: ‘Lies in ’ Lies is voor het eerst ingeschreven in de bacheloropleiding Handelsingenieur in In januari behaalt zij volgende punten voor de ‘1ste semestervakken’: Markten en prijzen (6stp): 10/20 Grondslagen vd beleidsinformatica (6 stp): 9/20 Accountancy (6stp): /20 Hogere wiskunde I (6pt): /20 Lies nam in het eerste semester 24 studiepunten ‘1ste semestervakken’ op. Ze behaalde credits voor 6 studiepunten. Haar cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) is dus 6/24 = 25 % In januari krijgt zij een niet-bindend studie-advies. Dit voorbeeld zal de studenten nog meer aanspreken indien er vakken uit de eigen opleiding als vb gebruikt worden.

16 Voorbeeld: ‘Lies in ’ In het 2de semester behaalt zij volgende punten voor de resterende vakken: Bank- en financiewezen (6stp): 6/20 Inleiding tot het economisch recht (6stp): 14/20 De globale economie (6 stp): 15/20 Marketing (6stp): 8/20 Hogere wiskunde II (6 stp): 9/20 Frans I (3 stp): 14/20 Engels (3 stp): 9/20 Lies nam in het tweede semester 36 studiepunten op. Ze behaalde extra credits voor 15 studiepunten. Haar studie-efficiëntie voor dit semester is dus 15/36 = 42 %. Over het hele academiejaar bekeken is haar studie-efficiëntie: ( ) / 60 = 21 / 60 = 35 %. Lies krijgt voorlopig een bindend studieadvies, maar zal er alles aan doen om dit in september te doen vervallen.

17 Voorbeeld: ‘Lies in ’ In september legt Lies opnieuw examens af. Ze behaalt volgende scores: Grondslagen vd beleidsinformatica (6 stp): 12/20 Accountancy (6stp): /20 Hogere wiskunde I (6pt): /20 Bank- en financiewezen (6stp): /20 Marketing (6stp): /20 Hogere wiskunde II (6 stp): /20 Engels (3 stp): /20 In september behaalt ze nog voor één extra opleidingsonderdelen een credit. Over het hele academiejaar bekeken is haar cumulatieve studie-efficiëntie: ( ) / 60 = 27 / 60 = 45 %. Lies krijgt een bindend studieadvies = “In het volgende academiejaar moet je cumulatieve studie-efficiëntie binnen bachelor HIR/HIRB ten minste 50 % zijn om te mogen verder studeren aan de KU Leuven”.

18 Voorbeeld 1: ‘Lies in ’ In haar tweede academiejaar in de bacheloropleiding Handelsingenieur, neemt Lies de opleidingsonderdelen waarvoor ze vorig jaar niet slaagde opnieuw op. Dat zijn 33 studiepunten. Daarbij vult ze haar programma aan tot 60 studiepunten. Ze neemt dus nog 27 studiepunten uit fase 2 op. Op het einde van het academiejaar is Lies geslaagd voor alle studiepunten uit fase 1. Daarnaast slaagt ze voor 6 studiepunten uit fase 2. Haar cumulatieve studie-efficiëntie wordt als volgt berekend: CSE (BA HIR) = (27sp credits ‘11-’12) + (39sp credits ‘12-’13) = 66 = 55% (60sp ISP ‘11-’12) + (60sp ISP ‘12-’13) Lies heeft dus voldaan aan de bindende voorwaarde, die hiermee vervalt. Zij mag ook in het volgend academiejaar verder studeren aan de KU Leuven.

19 Voorbeeld 2: ‘Lies in ’ Stel dat Lies ervoor kiest om in haar tweede academiejaar in de bacheloropleiding Handelsingenieur enkel de vakken op te nemen waarvoor ze vorig academiejaar niet slaagde. Dat zijn 33 studiepunten. Ze behaalt volgende scores: Accountancy (6stp): /20 Hogere wiskunde I (6pt): /20 Bank- en financiewezen (6stp): /20 Marketing (6stp): /20 Hogere wiskunde II (6 stp): /20 Engels (3 stp): /20 Haar cumulatieve studie-efficiëntie wordt als volgt berekend: CSE (BA HIR) = (27sp credits ‘11-’12) + (15sp credits ‘12-’13) = 42 = 45% (60sp ISP ‘11-’12) + (33sp ISP ‘12-’13) 93 Lies heeft niet voldaan aan de bindende voorwaarde. Zij mag dus in het volgend academiejaar niet verder studeren aan de KU Leuven.

20 Studievoortgangsdossier
Je vindt meer informatie over je cumulatieve studie-efficiëntie in je studievoortgangsdossier in K.U.Loket. In je studievoortgangsdossier vind je ook de contactgegevens van je studietrajectbegeleider en je tolerantiedossier. Let erop dat je s naar je studietrajectbegeleider steeds verzendt vanaf je K.U.Leuven- adres.

21 Tegenvallende resultaten : oorzaken?
VOOR JE STUDIES Secundair onderwijs-loopbaan Voorkennis Studiekeuze TIJDENS JE STUDIES Inzet en studieaanpak Studieplanning Studiemethode Capaciteiten : te moeilijk? Interesse Stress - Faalangst Andere? (gezondheid, persoonlijke problemen, praktisch,…) ! Achtergrond Bij de exploratie van de oorzaken van de tegenvallende resultaten, kan best eens gereflecteerd worden over…: De voorgeschiedenis in het secundair onderwijs: richting, studieresultaat, inzet, toen reeds problemen of nog reserve… Voorkennis: aantal uur wiskunde, wetenschappen, … : was er een grote kloof? De studiekeuze: beantwoordt de richting aan de verwachtingen ? Op welke manier maakte je je studiekeuze (weloverwogen of niet, eigen keuze), .. Studieplanning: inzet door het jaar (verwachting gemiddeld tussen 35 en 45 uur/week); inzet in de blokperiode (aantal uur, concentratie, … ) Studiemethode (b.v. grondige analyse versus oppervlakkige verwerking; met structuur /kapstokken/ inhoudstafel gewerkt versus lineair, van a-z doorgenomen; voldoende toepassingen/oefeningen gemaakt; exameneisen goed ingeschat …) De aanpassing (sociaal en aan het academisch milieu ) Capaciteiten: begrijpen van de leerstof (tijdens de les, achteraf…) Interesse: boeien de meeste vakken mij ? Andere factoren (faalangst, zorgen, psychische problemen, relatie, thuis, ziekte …, functiebeperking die toch een invloed blijkt te hebben op je studies en/of examens) die eventueel een rol kunnen hebben gespeeld of waardoor je veel tijd hebt verloren. Belangrijk : PRAAT EROVER! …zowel met mensen uit je omgeving (vrienden, ouders, ..) als met de studietrajectbegeleider op de faculteit Beter zicht op oorzaak => betere aanpak tweede semester

22 Tweede semester : wat nu?
Beslissing nemen : Hoe ga ik dat tweede semester aanpakken? Verder deze richting of heroriënteren? Welke elementen spelen rol in beslissing? Studie-en studentgerelateerde elementen !!! vb capaciteiten, motivatie, inzet, slaagkans, draagkracht, … Onderwijstechnische elementen vb gevolgen voor leerkrediet, studietoelage,CSE, TK, … Beslis niet alleen! Praat erover! Heel wat info op web. Het eerste semester bracht niet de gehoopte resultaten. In het tweede semester zal je het dus anders moeten aanpakken. Verschillende opties zijn mogelijk : verder doen, stoppen, van richting veranderen, sommige vakken laten vallen, … (zie volgende slides!), Waarmee kan je rekening houden bij het nemen van beslissingen? Twee grote categorieën: Studie- en studentgerelateerde factoren : interesse, studieaanpak, inzet, slaagkans, motivatie, zelfbeeld, draagkracht, … Onderwijs-technische factoren: gevolgen voor leerkrediet, studietoelage, kinderbijslag, ..effect op Cummulatieve studie-efficiëntie, op tolerantiekrediet. !!! Laat je beslissing vooral bepalen door a) Studie- en studentgerelateerde factoren, maar verlies daarbij b) Onderwijs-technische factoren niet uit het oog Beide factoren bespreek je best met de STB-er. Op heel wat vragen over onderwijs-technische gevolgen van bepaalde beslissingen vind je antwoorden op de websites in kwestie (leerkrediet, diplomaruimte, gevolgen van stoppen of heroriënteren) Deze webpagina’s worden samengevat op de laatste slide in deze presentatie.

23 Tweede semester : aanpak
Mogelijke pistes: ‘ik doe zeker verder in deze richting’ ‘ik ga zeker stoppen of veranderen van richting’ ‘ik heb er geen idee van wat ik nu best doe!’ Hier lijkt het alsof student eerst A, B of C beslist en het vervolgens pas bespreekt. Uiteraard wordt deze beslissing pas genomen na goed nadenken, alles op een rijtje zetten, … Dit doe je best niet alleen maar in overleg met ouders, studietrajectbegeleiders, …

24 A. ‘ Ik doe zeker verder in deze richting’
TO DO Mijn werkpunten? Zelf of met begeleiding/hulp (zie verder) Vakken schrappen/wijzigen in je ISP van het tweede semester nog mogelijk? - Door na te denken/te praten over de mogelijke oorzaken van je tegenvallende resultaten heb je zicht op je werkpunten. Wat zijn mijn werkpunten ? Kan ik dit zelf aanpakken of heb ik begeleiding nodig of tips of hulpmiddelen (komt verder aan bod) Bv ik weet dat ik gewoon meer moet doen, ik zal dat wel kunnen als ik met mijn vrienden betere afspraken maak over wanneer we samen ontspannen OF ik weet niet hoe ik best mijn tijd plan, misschien wel goed als iemand mij hierbij kan helpen of me wat opvolgt. Sommige studenten willen misschien hun vakkenpakket van het tweede semester wat verlichten (owv studiebelasting of leerkrediet) Voor Starters zijn de mogelijkheden om te wijzigen/schrappen in ISP beperkt. Zij moeten in elk geval het standaardtraject van de eerste fase blijven volgen (voltijds sp, deeltijds sp). Wijziging is alleen maar mogelijk na instemming van de faculteit. In het tweede semester kunnen zij hun voltijds traject laten omzetten naar een deeltijds traject. In hun ISP van sem 1 staan dan 30 sp, voor sem 2 nemen zijn 12 à 18 sp op. (dit is nieuw in het OER van , OER art 9, 68, 70). We willen dit echter niet aanmoedigen. Als je een vak niet meedoet of uitschrijft voor het examen, kan je hiermee geen examenkans of leerkrediet recupereren.

25 B. ‘Ik ga stoppen of veranderen van richting’
NADENKEN/OVERLEGGEN Goede reden voor stoppen of heroriënteren? Nu of in september? Hoe kies ik voor nieuwe studierichting? Werkpunten in nieuwe studierichting? OPM VOORAF: bekijk afhankelijk van het moment waarop de studenten deze info krijgen of heroriënteren nog mogelijk is. Ook aan de hogescholen in Leuven begint het tweede semester op 13/2/12. Best schrijft student tegen die datum in. Sommige hogescholen laten tot eind februari nog studenten toe. Studenten nemen contact op met opleidingshoofd of andere contactpersoon om programma te bespreken. Goede reden voor stoppen of heroriënteren? echt te moeilijk kan je eigenlijk alleen weten als je het echt probeerde welk advies kreeg je bij studiekeuze? Sluit niet aan bij interesses, niet wat je ervan verwacht had Te theoretisch, meer nood aan praktijk Universitair systeem ligt me niet Voel met niet goed in mijn vel Dit was niet mijn eigen keuze Dit was geen goed onderbouwde studiekeuze => probeer hier iets uit te leren naar nieuwe keuze toe Stoppen of heroriënteren : Nu of in september? Kan het zinvol zijn om toch nog tweede semester te volgen? Om er zelf iets uit te leren, om deze richting toch nog een kans te geven, met oog op vrijstellingen, …. Gevolgen voor leerkrediet, kinderbijslag, … (zie verder) Hoe kies ik voor nieuwe studierichting? Uit dit eerste semester in het hoger onderwijs + uit de manier waarop je je studiekeuze maakte kan je heel veel leren voor het maken van een nieuwe studiekeuze. Wat zijn de elementen die maken dat je je in deze richting niet op je plaats voelt? Lagen je tegenvallende resultaten aan de richting op zich of is het misschien het universitair systeem dat jouw niet ligt? Kies je voor een andere richting binnen K.U.Leuven (verwant of iets helemaal anders) of kies je voor een opleiding aan een hogeschool? Waarom denk je dat de gekozen nieuwe richting meer kans op slagen heeft? Advies/hulp: Het is niet makkelijk om op al deze vragen zelf een antwoord te vinden. Maak geen twee keer dezelfde fout en kies niet overhaast of obv onvoldoende informatie, neem alle aspecten in overweging en bespreek je studiekeuze (manier waarop en inhoud) met een STB’er of adviseur van DSA. Werkpunten in nieuwe studierichting? Uit je studie-ervaring in de vorige richting heb je waarschijnlijk wel iets geleerd over jezelf als student, over je eigen studiemethode en over de hoeveelheid tijd die je aan je studie moet besteden. Neem dit mee naar je nieuwe studierichting en vraag indien nodig hulp.

26 B. ‘Ik ga stoppen of veranderen van richting’
TO DO Stoppen : wel/niet uitschrijven op studentenadministratie (28 februari) Heroriënteren binnen K.U.Leuven: Toelating nieuwe opleiding Uitschrijven/inschrijven op studentenadministratie Heroriënteren buiten K.U.Leuven: Toelating/mogelijkheden nieuwe opleiding Uitschrijven op studentenadministratie K.U.Leuven Inschrijven in nieuwe instelling Check deadlines ! Werkpunten in nieuwe opleiding? Stoppen : wel/niet uitschrijven op studentenadministratie Niet uitschrijven: leerkrediet kwijt, wel nog kinderbijslag, je k als jobstudent werken, … Wel uitschrijven: studiegeld deels terug (28 februari!) , leerkrediet deels terug (15 maart!), opletten voor studietoelage, om kinderbijslag te behouden moet je je dan inschrijven als werkzoekende Heroriënteren binnen K.U.Leuven: Toelating nieuwe opleiding steeds nodig Uitschrijven/inschrijven op studentenadministratie -> Heroriënteren binnen K.U.Leuven : Facultaire aanvulling nodig (bv bij heroriëntering naar aanverwante richting bv binnen fac Wetenschappen of bv binnen FEB, … vooral specifieke vragen wanneer er tussen oude en nieuwe opleiding overlappende vakken zijn. Heroriënteren buiten K.U.Leuven: Toelating nieuwe opleiding, contact opnemen met nieuwe opleiding om programma te bespreken Uitschrijven op studentenadministratie Inschrijven in nieuwe instelling Werkpunten in nieuwe opleiding? Uit je studie-ervaring in de vorige richting heb je waarschijnlijk wel iets geleerd over jezelf als student, over je eigen studiemethode en over de hoeveelheid tijd die je aan je studie moet besteden. Neem dit mee naar je nieuwe studierichting en vraag indien nodig hulp.

27 B. ‘Ik ga stoppen of veranderen van richting’
GEVOLGEN Gevolgen voor leerkrediet, kinderbijslag, studietoelage : In de nieuwe richting komt de teller voor je CSE terug op nul te staan Bij heroriëntering binnen K.U.Leuven: ook in nieuwe richting bindend studieadvies indien CSE < 50

28 C. ‘Ik heb er geen idee van wat ik nu best doe’
Zelf nadenken – bespreken met iemand uit je omgeving Bespreek je situatie met de studietrajectbegeleider en/of met een adviseur van de Dienst Studieadvies i.f.v. mogelijke beslissingen : aantal deadlines

29 Deadlines 1. Inschrijven in andere opleiding
Start 2e semester : 13 februari 2012 Deadline : 1 maart 2012 (toelating nieuwe opleiding) 2. Uitschrijven aan K.U.Leuven T.e.m. 29/02/2012: deel studiegeld terug Vóór 15/03/2012: leerkrediet opo’s sem 2 terug 3. Aanpassingen inhoud ISP (zie OER art. 9, 68, 70) ISP open voor studenten tot 29/02/2012 Wijziging kan alleen na instemming faculteit Bachelorstarters met eerste inschrijving:  verplicht standaardtraject (= 60 sp of 25-35sp)  sem 2: omzetting naar deeltijds traject mogelijk DUS: sem 1 = ongeveer 30 sp sem 2 = sp OPM: deadline voor recuperatie van een deel van het leerkrediet is eigenlijk 15 maart, maar naar de studenten wordt 1 maart gecommuniceerd (twee redenen: tijd over om alles administratief in orde te brengen zodat de info op 15 maart bij DHO is + zo wordt aan de studenten éénzelfde datum gecommuniceerd voor deadline heroriëntering én leerkrediet.)

30 Hulpmiddelen en begeleiding - Algemeen
Info op FEB-website en via Toledo Algemeen: aanspreekpunten op faculteit: Ombudsen/monitoren – check – 016/ studietrajectbegeleider Hulpmiddelen en begeleiding i.f.v. aard van de vraag Studiemethode en studieplanning Vakinhoudelijke ondersteuning Aanpassingsproblemen, psychische problemen, … Stoppen of heroriënteren Welke begeleiding er binnen de faculteit beschikbaar is vinden studenten misschien terug op facultaire website / via Toledo….zelf in te vullen! Algemeen wordt de afspraak gemaakt dat faculteit het eerste aanspreekpunt is voor vragen van de student. Zij vangen de eerste vraag op, pakken indien mogelijk het probleem samen met de student aan, en kunnen verder doorverwijzen indien nodig.

31 Hulpmiddelen en begeleiding
1. STUDIEPLANNING - STUDIEMETHODE Zelf Faculteit Brochure Dienst Studieadvies Een aantal studenten pakken dit zelf aan. Faculteit is eerste aanspreekpunt. Zij kunnen met student probleem bespreken en aanpak voorstellen. Sommige faculteiten hebben zelf een zeker aanbod op vlak van begeleiding bij studiemethode en studieplanning (individueel of in groep), evt kunnen de brochures Studiemethode en Studieplanning (Dienst Studieadvies) aangeboden worden of samen met de student bekeken worden. Doorverwijzing naar de Dienst Studieadvies is mogelijk. Hier kunnen de studenten o.a. terecht voor een groepstraining (of individueel advies). Deze slide kan uiteraard aangepast worden ifv aanbod/werking facultaire studiebegeleiding.

32 Hulpmiddelen en begeleiding
2. VAKINHOUDELIJKE ONDERSTEUNING Hulp zoeken bij medestudenten (Inzage in examens bij verantwoordelijke docent) Monitoraat (Inzage in examens bij verantwoordelijke docent) …dit zetten we tussen haakjes omdat deze mogelijkheid afhankelijk is van moment waarop studenten deze info krijgen. In elk geval is dit ook een goede tip voor na de juni-examens. Verder in te vullen ifv werking op eigen faculteit

33 Hulpmiddelen en begeleiding
3. AANPASSINGSPROBLEMEN, PSYCHISCHE PROBLEMEN, FAALANGST, SOCIALE PROBLEMEN, FUNCTIEBEPERKING… Dienst Studieadvies Bij voorkeur na afspraak of op vrij spreekuur Sociale Dienst Vrij spreekuur elke nm MPTC Medisch en Psychotherapeutisch Centrum Na afspraak Cel Studeren met een functiebeperking Indien je twijfelt bij welke dienst je moet zijn, mag je zeker contact opnemen met de Dienst Studieadvies, zij verwijzen wel verder door indien nodig. Eerste contactname kan telefonisch, via mail of op vrij spreekuur. Al deze diensten zitten onder het dak van Studentenvoorzieningen, Van Dalecollege, Naamsestraat 80. Onthaal is elke dag open van 9 tot 12.30uur en van tot 17uur

34 Hulpmiddelen en begeleiding
4. STOPPEN OF HERORIËNTEREN Binnen FEB? vb. Van BA HIR naar BA TEW: Contact monitor/ombuds – check Naar nieuwe faculteit? Contacteer studietrajectbegeleider nieuwe faculteit Andere instelling? Contacteer eventueel Dienst Studieadvies Ook voor deze vragen is faculteit in principe eerste aanspreekpunt. Om te weten of ze kunnen instappen, welke vakken ze kunnen volgen, waarvoor evt vrijstelling mogelijk is enz moeten studenten contact opnemen met de nieuwe opleiding. Hier kan zeker doorverwezen worden naar Dienst Studieadvies!! Studenten kunnen er terecht voor een uitgebreid gesprek + evt testing en advies rond hun studiekeuze.

35 Websites Diplomaruimte @FEB
Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen Heroriënteren binnen Associatie K.U.Leuven Leerkrediet Opleidingsaanbod (K.U.Leuven) (Vlaanderen) (Vlaanderen) Studentenvoorzieningen K.U.Leuven Op heel wat van je vragen vind je misschien wel een antwoord op een van deze websites. Bekijk deze eerst vooral je naar je STB’er stapt. Dit zijn een aantal algemene pagina’s. Elke faculteit voegt hier (best in nog extra slide) eigen webpagina’s, fora, contactgegevens aan toe Pagina Heroriënteren: geeft een duidelijk overzicht van de gevolgen van stoppen of heroriënteren, al dan niet uitschrijven etc voor leerkrediet, studietoelage en kinderbijslag Pagina Diplomaruimte: geeft antwoord op heel wat vragen over CSE, tolerantiekrediet, welke regels gelden precies, hoe wordt dit allemaal berekend in dit overgangsjaar, …. Leerkrediet: uitleg over wat leerkrediet is, hoe het berekend wordt, en link naar pagina Studentenportaal waar elke student zelf de stand van zijn leerkrediet kan raadplegen Opleidingsaanbod: een algemene pagina + de K.U.Leuven pagina om via zoektermen op zoek te gaan naar andere opleidingen in Vlaanderen Hogeronderwijsregister.be is meer de officiële databank Studiekiezer.be is meer opgemaakt vanuit standpunt van de kiezende student. Studentenvoorzieningen: op deze pagina vind je verder links naar alle diensten van Studentenvoorzieningen: Studieadvies, Sociale Dienst, Medisch en Psychotherapeutisch centrum, Cel Studeren met een functiebeperking, Jobdienst, Huisvestingsdienst, …. OPM ivm kamers: wie stopt aan K.U.Leuven in tweede semester kan zijn kamer doorverhuren aan buitenlandse studenten – neem contact op met huisvestingsdienst!!! Zij zitten momenteel met een schaarste!


Download ppt "Niet-bindend Starters Bachelor HIR/HIRB januari 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google