De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Miriam Wetzels Medische Bibliotheek Atrium mc Zoeken in PubMedPubMed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Miriam Wetzels Medische Bibliotheek Atrium mc Zoeken in PubMedPubMed."— Transcript van de presentatie:

1 Miriam Wetzels Medische Bibliotheek Atrium mc Zoeken in PubMedPubMed

2 Log in met: medbib gasten

3 Overzicht presentatie n Algemeen, schermen en hulpmiddelen n Zoeken u Single citation, clinical queries and systematic reviews, auteur, titel, MESH/onderwerp,vrije veld, tags gebruiken n Zoekresultaten printen, bewaren, downloaden, mailen

4 PubMed Citaten: n Uit meer dan 4000 tijdschriften n Gepubliceerd in meer dan 71 landen n 11 miljoen records die teruggaan tot 1966 n Maandelijks 40.000 nieuwe artikelen

5 Records in PubMed n 3 vormen: u in-process; record moet nog geïndexeerd worden met MESH- termen en andere informatie (type publicatie, leeftijdsgroep etc.) Ook PreMedline genoemd u indexed for MEDLINE; alle gegevens zijn toegekend u supplied by publisher; niet altijd volledig geïndexeerd

6

7 Trefwoorden

8

9 PreMedline n “In-process citations” n Na toevoegen Mesh termen =>Medline n Premedline-referenties in zoekresultaat opnemen: zoekactie via “free text” zoekwoorden

10 Oldmedline n 1.5 miljoen OLDMEDLINE citaten n Artikelen uit internationale biomedische tijdschriften u geneeskunde u preklinische wetenschappen u verwante gezondheids- wetenschappen n Citaten uit papieren index 1953- 1965 Citaten

11

12 Medische Bibliotheek Medische Bibliotheek Intranetsite “Toegangspoort” voor medische literatuurbronnen

13 Verschillende inlogmogelijk- heden (allemaal gratis) n PubMed alles http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ query.fcgi n PubMed Atrium = hele PubMed + extra iconen online + papieren collectie tijdschriften Atrium http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ query.fcgi?holding=inlamclib_fft http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ query.fcgi?holding=inlamclib_fft

14 Zoekresultaat tonen n Display menu biedt verschillende opties Display menu n Eén is onmisbaar: CITATION u MESH-termen (indien geïndexeerd) u Citaat + Abstract u Icoon - aanwezig in bibliotheek u Adres van eerste auteur

15 DISPLAY Via Citation: Abstract + icoontjes zichtbaar

16 Tijdschrift aanwezig in papieren collectie

17 Bezitsgegevens medische biblio- theek Atrium mc

18 Link Out Record kan link bevatten naar: n Full text article n Andere databank n Gedeelte uit tekstboeken n Documentleverantieservice

19

20 Alleen zoeken in abonnementen Atrium n Inloggen via PubMed AtriumPubMed Atrium n In zoekveld invullen: loprovinlamclib [filter] n Levert alleen treffers op waarvan het tijdschrift in Atrium mc aanwezig is (print en/ of elektronisch) n Zoekfilter combineren met trefwoord ( bv. loprovinlamclib [filter] AND Arthroscopy [MeSH] (= beperking!))

21 Trefwoord Ingelogd met Atrium iconen Zoekfilter Combineren via “AND” (hoofdletters!)

22 Pubmed: alleen zoeken in tijdschriften die gratis online zijn n Inloggen op PubMedPubMed n In vrije zoekveld intypen: loattrfree full-text [filter] of loattrfree full text [filter] of free full-text [sb] of free full text [sb] alle vier formules = zelfde resultaat n Combineren met andere zoekvraag is mogelijk

23 Icoontjes Wat betekenen ze? n Artikel inclusief abstract n Artikel zonder abstract n Artikel is gratis verkrijgbaar op internet n Artikel is gratis verkrijgbaar via PubMed Central

24 Features Balk n Limits: beperkt vraag tot specifieke velden: leeftijdsgroepen, geslacht, soort studie, publicatiedatum of invoerdatum, een specifieke taal of een subset (resultaat meer relevante vraag) Limits n Details: bekijken hoe de zoekstrategie door PubMed vertaald wordt (bv. breast cancer) + via Details: bewaren zoekvraag

25

26 Inperken op bijv.: taal, leeftijdsgroep, publicatietype etc.

27 Let op: Verwijder de ingestelde limieten bij een nieuwe zoekvraag

28 Bekijk hoe PubMed de zoekstrategie vertaald heeft

29 PubMed toont zelf alternatief

30 History n “History”: overzicht van de zoekstrategie en zoekresultaten. Niet bedoeld om de zoekvraag te bewaren! n Zoekresultaten combineren of gebruiken met nieuwe zoekvragen n Maximaal 100 zoekvragen (acht uur bewaard) n PubMed plaatst een “zoeknummer” boven aan de “History” wanneer de nieuwe zoekvraag dezelfde is als een eerdere search n “Clear History” button

31

32 Preview/Index n Alleen de laatste drie zoekvragen zijn bewaard n Via “Index”: scannen en selecteren van zoektermen uit specifieke zoekvelden

33 Zoeken n Bepaal de hoofdonderwerpen n Kijk of alternatieve zoektermen nodig zijn (Dorland’s medical dictionary) n Verfijn de zoekvraag; bv. door in te perken op jaren, studie-groep (bv. man-vrouw) n Amerikaans/ Engelse spellingsvarianten n Verbuigingen/ meervoud- enkelvoud

34 Single Citation Matcher n Eén enkele referentie opzoeken (vooral als de referentie onvolledig is; snelste methode: jaar - 1ste blz. - auteur)referentie n Ook handig om één goed artikel op te zoeken en via Related articles een set artikelen over hetzelfde onderwerp te vinden

35 Zoek verwante artikelen

36

37 Clinical Queries and Systematic Reviews n Snelle, eenvoudige methode om een klinische vraag op te zoeken klinische vraag n Gericht zoeken naar bepaald soort artikelen (domeinen genoemd: therapy, diagnosis, etiology, prognosis ). Keuze uit: uit sensitief zoeken of specifiek zoeken n Zoeken naar systematic reviews, meta- analyses, reviews van clinical trials, evidence-based medicine, consensus development conferences en guidelines n Zoeken naar verschillende topics op het gebied van medische genetica

38

39 Zoeken op auteur n Achternaam + initialen n Automatisch trunceren op verschillende initialen Niet trunceren?: zet de naam tussen aanhalingstekens en gebruik de tag [au]: vb. "wheeler d" [au] n Alleen op de achternaam zoeken, gebruik de [au] tag n Persoonsnaam als onderwerp, gebruik de [ps] tag bv. Darwin [ps]

40 Auteur

41 Zoeken in titel n Start voor meer complexe zoekvraag n Nadeel: strategie = niet uitgebreid n Snel vinden van paar relevante artikelen n Plaats achter elk titelwoord de tag [ti] n Tip: manage* [ti] OR review [ti] OR trends [ti] OR current [ti] AND knee [ti]

42 [ti]: woord wordt alleen in titel gezocht

43 Complexe zoekvraag Splits een uitgebreide zoekvraag in een aantal losse onderdelen : n Behoud van overzicht n Losse termen makkelijk onderling combineren n Start via de MESHMESH

44 Zoek met tref- woorden = MESH Database

45 MESH (Medical Subject Headings) n ± 19.000 Mesh termen - Automa- tische lijst - Definitie van de zoekterm - Term goed gekozen? Spelling correct? n Hiërarchische structuur (evt. “exploden”) n Uniformiteit en consistentie in zoektermen

46 Kies hoofdterm + subheading

47 MESH term in de boom- structuur

48 Stuur de term naar de Search box

49 Klik op “Search PubMed” om de term te laten zoeken

50 MESH (Vervolg) n Zoekresultaat kent hoge relevantie n Introductiedatum MESH-term (vb. SARS, adenovirus) n Via MESH: Automatische lijst van mogelijke termenMESH n Selecteer de term om de zoekvraag uit te voeren n Via “Detailed Display”: Mesh Terms inperken tot Major Topic, evt. “Subheadings” toevoegen

51 Via MESH: Automatische lijst van mogelijke termen

52 MESH -> gebruikt: n Wanneer de zoekstrategie meer moet opleveren dan “geef me snel 1 of 2 goede citaten” n Wanneer zoeken in “vrije veld” teveel resultaten oplevert n Wanneer zoeken in “vrije veld” niet die precisie oplevert die nodig is n Voorkeur van bibliotheek voor begin zoekvraag begin

53 Zoekvraag kleiner maken n Subheadings toevoegen aan de MESH-term (82 verschillende) Subheadings n Inperken op leeftijdsgroep (via “Limits” of “Mesh”) n De aard van de studies: bv. human vs. animal, male vs. female (via Limits en via Mesh) n Publicatie type: bv. Clinical Trials, Editorial, Review (via Limits en via Mesh) n LET OP: Nieuwe zoekvraag? Verwijder dan de gekozen limiteringen

54 LET OP n Inperken op referenties met samenvatting: voor 1975: geen samenvattingen toegevoegd. vanaf 1975: in toenemende mate nu: samenvatting beschikbaar =>als beschreven artikel Engelstalige samenvatting bezit n Inperken op publicatietypen, leeftijden, geslacht en mens/dier betekent tevens een inperking tot alleen Medline-ref.

55 MESH (niets gevonden?) n Zoek dan in vrije veldvrije veld u Niet precies u Synoniemen en woordvarianten belangrijk n Kijk vervolgens in het MESH- veld om trefwoorden te zoeken (via Display: Citation) n Bouw de vraag opnieuw op via de MESH database

56 Zoeken in vrije veld n Zoekterm in vrije veld?vrije veld n Pubmed zet via “Automatic mapping” de zoekterm om in geschikte PubMed- term (o.a. Mesh, maar ook free text!) n Free text: enige zoekmogelijkheid voor PreMedline en kan ook (aanvullend) resultaat opleveren in Medline n Controleer via DETAILS of PubMed de vraag juist vertaald heeft o.a. Mesh Term in zoekactie opgenomen?

57 Voorbeelden van zoek- woorden en zoekacties

58 Tags n Tag achter de te zoeken term plaatsen, gebruik deze optie in “vrije veld” n Tags weergeven met [ ] n Niet hoofdlettergevoelig n Meer weten?: PubMed Help functie (Search field qualification) Voor meer tags: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static /help/pmhelp.html# SearchFieldDescriptionsandTags http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static /help/pmhelp.html# SearchFieldDescriptionsandTags (aan elkaar vast typen)

59 Tags

60 Journals database n Zoeken op tijdschrifttijdschrift n Kruis de box links aan om het tijdschrift te markeren n Klik aan de rechterkant op "Links" met de linkermuisknop om aan te geven dat het tijdschrift in Pubmed gezocht moet worden

61 Vink keuze aan Stuur de term naar de Search box of geef opdracht via de optie “Links”

62 Trunceren n Voorzichtig met trunceren n Trunceren zet "automatic mapping" en het automatisch "exploden" van Mesh-termen uit n Wanneer je de "Mesh-methode" hanteert kom je dit “probleem” niet tegen n Voorzichtig met een term tussen “ “ te zetten

63 Werken met de zoekresultaten n Booleaanse operatoren (AND, OR en NOT) altijd in hoofdletters!! n Booleaanse operatoren worden in de meeste systemen van links naar rechts verwerkt n Records downloaden in bibliogra- fische management software (bv. End Note, Reference manager, Procite): gebruik het MEDLINE formaat

64 Formaat Kies hier optie “File”

65 Clipboard n Verzamelen van geselecteerde referenties uit verschillende zoekvragen n Toevoegen aan Clipboard (Kruis de box links voor de referenties aan), verander de optie bij de SEND TO in “Clipboard” en klikClipboard n Een referentie toegevoegd aan Clipboard verandert van kleur (groen) n 500 referenties (bij klik op SEND TO Clipboard zonder een keuze wordt de hele informatie naar het Clipboard gestuurd) n Dubbele citaten worden verwijderd

66 Meer dan 20 records? Pas het getal in “Show” aan

67 Save Button n Literatuuropgaven bewaren - Limiet is 10.000 items n Kruis de box voor de referenties aan n Kies uit Display pull-down menu een formaat n Kies uit SEND TO pull-down menu de optie "File” n Venster - pad aangeven - naam geven aan het te bewaren bestand n In Word is het bestand weer in te lezen (denk aan kiezen Medline formaat voor inlezen in bibliografische software) n Bewaar citaat met de extensie “.txt”

68 Let op Formaat Om te bewaren kies: Send to: File

69 Text Button n Kies in het DISPLAY pull down menu het gewenste formaatformaat n Kruis bij SHOW een getal aan dat hoger is dan het aantal te printen records n Klik op SEND TO: Text om gevonden items in "platte tekst" weer te geven (zuiniger printen, geen kleurenprint)

70 Formaat Aantal Kies hier: Send to: Text

71 1: Xiong CZ, Hao JM. Spiral CT arthrography of multiplanar reconstruction and virtual arthroscopy technique in diagnosis of knee with internal derangements. Chin J Traumatol. 2004 Apr;7(2):108-12. PMID: 15294130 [PubMed - indexed for MEDLINE] 2: Hultin J. [Arthroscopy with local anesthesia a reality now?] Lakartidningen. 2004 Jun 24;101(26-27):2290. Swedish. No abstract available. PMID: 15281634 [PubMed - indexed for MEDLINE] 3: Bruun JV. [Arthroscopy, deep infection and results statement] Ugeskr Laeger. 2004 Jun 7;166(24):2371; author reply 2371-2. Danish. No abstract available. PMID: 15281584 [PubMed - indexed for MEDLINE]

72 ZOEKVRAAG BEWAREN Via Details n Zoekopdracht via Mesh database Zoekopdracht n Resultaten staan op het scherm n Klik op Details in de PubMed werkbalk n Klik op de URL-button n Sla de URL op in je favorieten n Oproepen van bookmark leidt tot oproepen zoekstrategie n Let op: NIET de URL opslaan die bij een "gewone" zoekvraag getoond wordt - verwijst nl. naar de plaats in de search-history - gaat na acht uur verloren

73 Zoekvraag

74 Deze URL NIET gebruiken Gebruik deze optie om de URL te bewaren

75 Sla de URL op in “Favorieten”

76 ZOEKVRAAG BEWAREN Via My NCBI n Registreren (cookies accep- teren) + user name GOED bewaren Registreren n Zoekvraag bewaren via: - “Save search” (gebruik set- nummers mogelijk; geef logische naam) - Tabblad “History” - “Options” - “Save in my NCBI” n Met optie voor een automatische update + mailen van zoekresul- taten uit bewaarde zoekacties

77

78 Setnummer aanklikken en linker muisknop gebruiken

79 MY NCBI + Filters n Inloggen Inloggen n Aanpassen algemene filters via icoon n Filter toevoegen voor: “Medische bibliotheek Atrium mc” (via “Browse” - “Libraries”) n Via “Browse” - “Properties” nog veel meer individuele instellingen (bv. Nursing Journals)

80 Filters aan- passen Laat alleen artikelen zien die aanwezig zijn in Med. Bibl. Atrium (elektronisch of papier) Laat alleen de artikelen zien die gratis via internet verkrijgbaar zijn

81 Searching is generally an iterative process if one strategy does not work, try another


Download ppt "Miriam Wetzels Medische Bibliotheek Atrium mc Zoeken in PubMedPubMed."

Verwante presentaties


Ads door Google