De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Ontwikkelingen Marcia de Boer (logopedist) en Gerna Scholte (logopedist/ taal- spraakpatholoog) 12 oktober 2012 Partners:

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Ontwikkelingen Marcia de Boer (logopedist) en Gerna Scholte (logopedist/ taal- spraakpatholoog) 12 oktober 2012 Partners:"— Transcript van de presentatie:

1 1. Ontwikkelingen van @ON-Arnhem Marcia de Boer (logopedist) en Gerna Scholte (logopedist/ taal- spraakpatholoog) 12 oktober 2012 Partners:

2 2. Kennismaken met @ON-Arnhem Delen van waar wij nu staan Uitwisselen aan de hand van stellingen Doelstelling van deze workshop @ON = kennis delen en toepassen, met cliënt centraal

3 3. @ON is een samenwerkingsproject van verschillende organisaties Siza Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal NSGK Pameijer De projectgroep @ON bestaat uit Gerna Scholte (Siza – woonvoorziening Lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten) Marcia de Boer (RMC Groot Klimmendaal – kinderrevalidatie) Anita v.d. Heuvel (RMC Groot Klimmendaal – volwassenrevalidatie) Margriet Jonkers (Pameijer – kinderdagcentra en dagcentra voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking) Ruud de Nooij (projectleider) Hoe optimaliseren we de inzet en beschikbaarheid van Ondersteunde Communicatie? Kennismaken met het project @ON @ON is een samenwerking van 3 zorginstellingen en NSGK

4 4. beperkte beschikbaarheid van OC-hulpmiddelen en onvoldoende mogelijkheden om uitvoerig te testen onvoldoende faciliteiten voor implementatie in de leefsituatie gebrek aan productspecifieke kennis bij behandelaars / mantelzorgers het niet bereiken van een grote groep verstandelijk gehandicapten te weinig begeleiding bij sterk progressief verloop van een aandoening De projectopdracht op basis van knelpunten Knelpunten rondom de aanvraag en implementatie van OC-hulpmiddelen

5 5. Ontwikkeling van een centrum voor OC dat de beschikbaarheid van de voor communicatieondersteuning benodigde producten en diensten optimaliseert, teneinde het netwerk van inter-persoonlijke relaties van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking te verstevigen en/of te vergroten. De diensten worden ontwikkeld op basis van ervaringen en behoefte van zorgverleners, ouders en andere betrokkenen (Practice Based). In eerste instantie gericht op de eigen doelgroep, maar met als uitgangspunt dat het kan gaan dienen als voorbeeld voor anderen. De doelstelling Optimaliseren van de beschikbaarheid van producten en diensten rondom OC

6 6. De agenda van het wekelijks overleg -casusbesprekingen -vastleggen van de aanpak -up-date nieuwste ontwikkelingen -Apps -Apparatuur -Accessoires -destilleren van gemaakte denkstappen -terugkoppeling over symposia / congressen Huidige werkwijze wekelijks één ochtend overleg

7 7. Aanmelding nieuwe casus Schriftelijk door de behandelend logopedist Videobeelden van de cliënt Bespreking binnen de projectgroep bij aanmelding Vaststellen van de beginsituatie Besluitvorming over deelname aan het project Werkwijze bij deelname Afname van de vragenlijst over huidig functioneren verwachtingen Bespreken van mogelijke OC-hulpmiddelen Stappenplan om te werken aan voorwaarden voor OC Passing met de leverancier Tussentijdse evaluaties en vervolg Zijn er voldoende voorwaarden aanwezig voor een succesvol traject? Casusbespreking Nieuwe aanmeldingen worden beoordeeld op communicatiebehoefte en -mogelijkheden

8 8. GoTalk9+ is een handig hulpmiddel om de communicatiebehoefte te onderzoeken. Cliënt moet de functie van communicatie gaan ervaren. (Applied Behaviour Analysis-principes) Standaard protocol ontwikkelen voor de afspraken met (de omgeving van) de gebruiker. Zorg in een vroeg stadium voor succeservaringen. Ga bij het kiezen van oefenwoorden uit van de voorkeuren van de gebruiker om succeservaringen te stimuleren. Stel in de eerste fase van implementatie doelen die direct voordeel opleveren voor de gebruiker en zijn/haar omgeving. Denkstappen Succeservaringen zijn belangrijk

9 9. Geef de gebruiker ook woorden om te weigeren, te vragen en te reageren en niet alleen om te commanderen. Maak het mogelijk om contact te leggen en conversaties te openen en om deze weer te beëindigen. De omgeving moet ook leren hoe zij moeten omgaan met de gebruiker en het OC-hulpmiddel. De spreekbeurt van de gebruiker begint zodra deze het scherm aanraakt. Vraag advies aan collega’s met OC-ervaring uit andere werkvelden, deel jouw eigen ideeën en denk out-of-the-box. Denkstappen De gebruiker moet bepalend kunnen zijn in een conversatie

10 10. Het coachen en begeleiden van het cliëntsysteem in het communiceren met een OC-gebruiker is onderdeel van de logopedische behandeling. Stellingen coaching van de omgeving

11 11. Als niet het gehele cliëntsysteem achter de aanvraag van een OC-hulpmiddel staat, ga je als logopedist toch door. Stellingen samenwerking met het cliëntsysteem bij de aanvraag van en OC-hulpmiddel

12 12. Je kunt het beste starten met een leeg vocabulaire en de spraakcomputer vervolgens samen met de gebruiker vullen. Stellingen het opbouwen van het vocabulaire

13 13. Iemand uit het gezin van de gebruiker is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de vocabulaire. Stellingen het up-to-date houden van het vocabulaire

14 14. Elke OC-gebruiker heeft een buddy nodig om de spraakcomputer up-to-date te houden en het gebruik te blijven monitoren. Stellingen Voor elke cliënt moet er een buddy zijn

15 15. Bedankt voor jullie inbreng! Morgen nog vragen of ideeën? Mail naar: m.d.boer@grootklimmendaal.nl ruud.de.nooij@growhuis.nl


Download ppt "1. Ontwikkelingen Marcia de Boer (logopedist) en Gerna Scholte (logopedist/ taal- spraakpatholoog) 12 oktober 2012 Partners:"

Verwante presentaties


Ads door Google