De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inrichting Stichting JGZ Zuid Holland West Zoetermeer, april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inrichting Stichting JGZ Zuid Holland West Zoetermeer, april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Inrichting Stichting JGZ Zuid Holland West Zoetermeer, april 2010

2 Visie Het kind centraal en het gezin in beeld.

3 Vertaling van de visie De voornoemde visie is vertaald in de volgende uitgangspunten voor de stichting JGZ ZHW: 1.Samenwerking met ketenpartners (binnen CJG) 2.BDU - I: uitvoeren basistakenpakket: alle kinderen in beeld: 95% bereik, voorlichting/advies, preventie volksgezondheidsrisico’s, monitoring, spraak- taalontwikkeling 3.BDU - I en II: risico- en aandachtskinderen, en flexibilisering (maken van ruimte en tijd)

4 Visie 1 Doelstellingen: samenwerking ketenpartners; spraakontwikkeling: voor- en vroeg schoolse educatieprogramma’s; opvoedingsondersteuning en vroegsignalering; huiselijk geweld: terugdringen kindermishandeling; gezond leven

5 Visie 2 Doelstellingen: bereik: volgt 95% van alle kinderen; monitoring; flexibilisering landelijk basistakenpakket; 2010: 10% 2012: 20 tot 25%

6 Visie 2 Realisatie vereist: huidige werkprocessen wijzigen d.m.v. harmonisatie Gevolg: Efficiëntere en effectievere JGZ Extra tijd en aandacht door de risicokinderen

7 Visie 3 Doelstellingen: Vroegsignalering Monitoren van risico- en aandachtskinderen Ontwikkeling “aandachtspoor” en specialistische teams

8 Organisatiemodel nieuwe stichting * Verpleegkundige coordinatoren

9 Tijdspad Heden tot juli 2010:- voorbereidingen voor oprichting nieuwe organisatie Juli 2010- oprichting nieuwe organisatie juli tot sept. 2010: - migratie personeel - voorbereidingen eerste stap in de ontwikkeling en focus van de organisatie; - doelstellingen vertalen naar projecten en deze uitvoeren; Sept. 2010 tot 2012:- verdere realisatie doelstellingen

10 JGZ ZHW Dat zijn wij !!!!


Download ppt "Inrichting Stichting JGZ Zuid Holland West Zoetermeer, april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google