De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VITA-studie Een onderzoek naar de prevalentie van vitamine D deficiëntie bij de volwassen IC patient met AKI. Kim de Haan Renal Practitioner i.o Erasmus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VITA-studie Een onderzoek naar de prevalentie van vitamine D deficiëntie bij de volwassen IC patient met AKI. Kim de Haan Renal Practitioner i.o Erasmus."— Transcript van de presentatie:

1 VITA-studie Een onderzoek naar de prevalentie van vitamine D deficiëntie bij de volwassen IC patient met AKI. Kim de Haan Renal Practitioner i.o Erasmus MC Rotterdam 26-10-2011

2 Introductie EMC IC Volwassenen  Niveau 3 IC  4 units  58 bedden  2010 aantal opnames ICCU: 1550  Aantal patienten (C)RRT: 40 2

3 Agenda Aanleiding voor onderzoek Probleemstelling Doelstelling  Vraagstelling  Onderzoeksmethodiek  Resultaten  Conclusies  Discussie  Aanbevelingen  Rol Renal Practitoner  Literatuur

4 Aanleiding voor onderzoek  Hoge mortaliteit onder IC patiënten in de eerste dagen na starten nierfunctievervangende therapie.  Actualiteit.  Een vitamine D deficiëntie en de relatie met hart- en vaatziekten.  4

5 Probleemstelling  Het is niet duidelijk of er een vitamine D deficiëntie voorkomt en in welke mate. Zou een vitamine D deficiëntie leiden tot een hogere mortaliteit? Zou vitamine D uitgefilterd worden tijdens de nierfunctievervangende therapie? Kortom: Nog veel onduidelijkheid!! 5

6 Doelstelling 1.Vaststelling mogelijke vitamine D deficiëntie. Hoe ernstig is de vitamine D deficiëntie ? Vaststellen wat de invloed van vitamine D deficiëntie heeft op mortaliteit 6

7 Vraagstelling  Hoe vaak komt een vitamine D deficiëntie voor bij de patiënten met een AKI die CVVH als therapie ontvangen op de IC’ s van de centrumlocatie van het Erasmus MC?  Deelvraagstelling:  Bestaat er een associatie tussen patiëntenkarakteristieken, reden van opname, medicatie gebruik en een vitamine D deficiëntie?  Heeft vitamine D deficiëntie een effect op de mortaliteit in deze patiëntenpopulatie. 7

8 Een stukje geschiedenis 8 et In het begin de van 19 e eeuw waren er veel kinderen met rachitis. In het begin van de 20 e eeuw werd vitamine D ontdekt als geneesmiddel voor rachitis. Na WO װ lichtkuren en vakantiekolonies 1961 Het Margarinebesluit. Gezondheidsraad 2008: Vitamine D level 30-50 nmol/l is adequaat. 5 mcg vitamine D als ADH.

9 Gevolgen vitamine D deficiëntie ImmuunsysteemNeuro-vasculair Spieren en Botten LongenKanker Hart- en vaatziekten (artherosclerose, calcificaties, myocardinfarct, cardiomyopathie, trombose, plotse hartdood) (artherosclerose, calcificaties, myocardinfarct, cardiomyopathie, trombose, plotse hartdood)

10 Vitamine D metabolisme Hydroxylatie Thacher, Clarke, Mayo Clin Proc. 2011;86(1):50-60 ActiefGeactiveerd (Plantaardig) (Dierlijk)

11 Vitamine D deficiëntie onder een groot percentage van de Nederlandse bevolking. Gezondheidsraad. Naar een toereikende inname van vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008: publicatienr. 2008/15. 11

12 Vitamine D deficiëntie onder de IC populatie Prevalence of Vitamin D deficiency and correlation with outcome in intensive care patients in winter and summer. JJ Weenink, HTKH Yap, PHJ van der Voort, EH Slaats, HM Oudemans-van Straaten 30% 12

13 Gezonde populatie versus IC populatie. Vitamin D deficiency in the intensive care unit: an invisible accomplice to morbidity and mortality? Paul Lee, Priya Nair, John A. Eisman, Jacqueline R. Center, Intensive Care Med (2009) 35:2028–2032 13

14 α2-globuline → Vitamine D transport eiwit 52-59 kDa Continue aanmaak per dag, geen seizoensvariatie Vitamine D bindt zich voor 80% aan dit eiwit, voor 10-15% aan albumine en 5% is vrij. Cut-off van de CVVH filter is 55-56 kDa Vitamine D transport eiwit

15 Onderzoeksmethodiek  Observationele prospectieve studie  Bepaling van 1,25 OH (D) en 25 OH (D) volgens de RIA-methode met immuno extractie  Bloedafname op uniforme wijze via arterielijn  Periode= Maart 2011 – Augustus 2011  Tijdstip afname= Overdag 15

16 Inclusie- en Exclusiecriteria  Inclusie  Alle patiënten op de IC’s van de centrumlocatie met een AKI aan de CVVH tijdens de periode Maart-Augustus 2011.  Exclusie  Patiënten die reeds vitamine D suppletie krijgen.  Patiënten met chronisch, RIFLE Loss of End stage, nierinsufficiëntie. 16

17 Indeling 25 OH (D) en 1,25 OH (D) 25 OH D werd onderverdeeld in 3 groepen: > 50 nmol/lvoldoende  30-50 nmol/lmilde deficiëntie  < 30 nmol/lernstige deficiëntie 1,25 OH D werd onderverdeeld in 3 groepen: < 38 pmol/l 38-183 pmol/l > 183 pmol/l 17

18 Data analyse  We gaan continue variabelen beschrijven als gemiddelde ± SD.  De discrete variabelen beschrijven we als percentages. De variabelen gaan we vergelijken tussen de twee groepen aan de hand van een Chi-kwadraat test of logistische regressie test.  De software die gebruikt zal worden is SPSS 17.0. Alle statistische testen zullen 2-zijdig zijn. Een p-waarde van 0.05 of kleiner zal als statistisch significant worden beschouwd. 18

19 Resultaten 19 Tabel 1 Patiëntenkarakteristieken Aantal N (%) 33 Mean SD Man Vrouw Leeftijd 25 (76) 8 (24) 58±15 18-80 Reden van Opname Respiratoire insufficiëntie Sepsis OHCA Leverfalen Post thoracale chirurgie Trauma Overig 12(36) 9 (27) 2 (6) 4 (12) 1 (3) 3 (9) Mortaliteit15 (46) Medicatie (negatief effect) 14 (43) 25 OH(D) <30 nmol/l 30-50 nmol/l >50 nmol/l 1,25 OH(D) <38 pmol/l 38-183 pmol/l >183 pmol/l 25 (76) 7 (21) 1 (3) 17 (51) 15 (46) 1 (3) 25±11 8-65 54±52 8-257

20 Resultaten 2  Tabel 2: CI 95%, * Chi kwadraat test  Overlijdenp-waarde  Aantal (%)  25 OH(D)  <30 nmol/l (n=25) 14 (56%)  30-50 nmol/l (n=7) 0 (0%)   >50 nmol/l (n=1) 1 (100%)  1,25 OH(D)  <38 (n=17) 10 (59%)0,102 38-183 (n=15) 4 (27%)  > 183 (n=1)1 (100%)   NS 0,017* 20

21 Vraagstelling  Hoe vaak komt een vitamine D deficiëntie voor bij de patiënten met een AKI die CVVH als therapie ontvangen op de IC’ s van de centrumlocatie van het Erasmus MC?  Deelvraagstelling:  Bestaat er een associatie tussen patiëntenkarakteristieken, reden van opname, medicatie gebruik en een vitamine D deficiëntie?  Heeft vitamine D deficiëntie een effect op de mortaliteit in deze patiëntenpopulatie. 21

22 Conclusies  Slechts 1 patiënt, 3%, heeft een adequate 25 OH (D) spiegel. 76% heeft een ernstige vitamine D deficiëntie, 21% heeft een milde deficiëntie  Er is een significant, p 0.017, hogere mortaliteit in de ernstig deficiëntie groep. Er is geen associatie tussen patiëntenkarakteristieken (geslacht en leeftijd), reden van opname, medicatie en een vitamine D deficiëntie. 22

23 Discussie Eenmalige afname Medicatie BIAS Geen controle groep  Calcium en PTH 23 APACHE- score/BMI Kleine populatie

24 Aanbevelingen  Voeding en vitamines niet als ondergeschoven “kindjes” zien.  Grotere pilot studie met controle groep. Dosis vitamine D suppletie vaststellen (dose-finding studie) Interventiestudie opzetten (mogelijk multicenter/CBO doorbraak studie).  Suppletierichtlijn vitamine D opstellen waarin ook spoorelementen, mineralen, elektrolyten en andere vitamines in op worden genomen. 24

25 Rol Renal Practitioner  Vraagbaak zijn voor collega’s.  Scholing geven (multidisciplinair).  Up to date zijn mbt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van nierfunctievervangende therapie middels het lezen van vakliteratuur en het bezoeken van congressen/symposia.  Intermediair en aanspreekpunt zijn in de contacten met de firma’s. Implementatie innovatieprojecten en onderzoek. (CBO doorbraakstudie) 25

26 Bedankt voor uw aandacht! 26

27 Literatuur  Vitamin D deficiency is associated with sudden cardiac death, combined cardiovascular events, and mortality in haemodialysis patients, C. Drechsler, S. Pilz e.a: European Heart Journal (2010), 31, 2253-2261.  Role of vitamin D in cardiovasculaire disease. G.Verhave, C.E.H Siegert: The Netherlands Journal of Medicine (2010), vol. 68, no 3.  Incidence and risk factors of vitamin D deficiency in critically ill patients. O. Lucidarme, E. Messai, T. Mazzoni e.a: Intensive Care Medicine (2010), 36: 1609-1611. Vitamine D: waar liggen de grenzen van deficiëntie, adequate status en toxiteit?. F.A.J. Muskiet en E. van der Veer, Nederlands tijdschrift Klinisch Chemisch Laboratoriumgeneeskunde (2007), 32: 150- 158.  Vitamin D Deficiency  Michael F. Holick, M.D., Ph.D.: New England Journal of Medicine (2007), 357, 266-81.  Vitamin D Insufficiency  Tom D. Thacher, MD, and Bart L. Clarke, MD: Mayo Clinic Proceedings (2011), 86(1), 50-60.  The urgent need to recommend an intake of vitamin D that is effective. Vieth R, Bischoff-Ferrari H, Boucher BJ, et al: American Journal Clinical Nutrion (2007), 85, 649-650.  Vitamin D deficiency in the intensive care unit: an invisible accomplice to morbidity and mortality?. Paul Lee, Priya Nair, John A. Eisman, Jacqueline R. Center: Intensive Care Medicine (2009), 35, 2028–2032. 27

28


Download ppt "VITA-studie Een onderzoek naar de prevalentie van vitamine D deficiëntie bij de volwassen IC patient met AKI. Kim de Haan Renal Practitioner i.o Erasmus."

Verwante presentaties


Ads door Google