De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kim de Haan Renal Practitioner i.o Erasmus MC Rotterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kim de Haan Renal Practitioner i.o Erasmus MC Rotterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Kim de Haan Renal Practitioner i.o Erasmus MC Rotterdam 26-10-2011
VITA-studie Een onderzoek naar de prevalentie van vitamine D deficiëntie bij de volwassen IC patient met AKI. Kim de Haan Renal Practitioner i.o Erasmus MC Rotterdam

2 Introductie EMC IC Volwassenen
Niveau 3 IC 4 units 58 bedden 2010 aantal opnames ICCU: 1550 Aantal patienten (C)RRT: 40

3 Agenda Aanleiding voor onderzoek Probleemstelling Doelstelling
Vraagstelling Onderzoeksmethodiek Resultaten Conclusies Discussie Aanbevelingen Rol Renal Practitoner Literatuur

4 Aanleiding voor onderzoek
Hoge mortaliteit onder IC patiënten in de eerste dagen na starten nierfunctievervangende therapie. Actualiteit. Een vitamine D deficiëntie en de relatie met hart- en vaatziekten. Europese wet- en regelgeving en onderzoek op het gebied van vitamines, mineralen en spoorelementen, de zogenaamde microvoedingsstoffen, zijn volop in beweging.

5 Kortom: Nog veel onduidelijkheid!!
Probleemstelling Het is niet duidelijk of er een vitamine D deficiëntie voorkomt en in welke mate. Zou een vitamine D deficiëntie leiden tot een hogere mortaliteit? Zou vitamine D uitgefilterd worden tijdens de nierfunctievervangende therapie? Kortom: Nog veel onduidelijkheid!!

6 Doelstelling Vaststelling mogelijke vitamine D deficiëntie.
Hoe ernstig is de vitamine D deficiëntie ? Vaststellen wat de invloed van vitamine D deficiëntie heeft op mortaliteit Met de resultaten en conclusies van het onderzoek wil ik aanbevelingen doen en een advies geven voor een vervolgstudie; of suppletie van vitamine D een verlaging geeft van de mortaliteit bij de patiënten op de IC die een AKI ontwikkelen. Hiermee draag ik bij aan kwaliteitsverbetering en innovatie van de zorg voor IC patiënten binnen het Erasmus MC.

7 Vraagstelling Hoe vaak komt een vitamine D deficiëntie voor bij de patiënten met een AKI die CVVH als therapie ontvangen op de IC’ s van de centrumlocatie van het Erasmus MC? Deelvraagstelling: Bestaat er een associatie tussen patiëntenkarakteristieken, reden van opname, medicatie gebruik en een vitamine D deficiëntie? Heeft vitamine D deficiëntie een effect op de mortaliteit in deze patiëntenpopulatie. Patientenkarakteristieken dus man/vrouw, leeftijd.

8 Een stukje geschiedenis
et In het begin de van 19e eeuw waren er veel kinderen met rachitis. In het begin van de 20e eeuw werd vitamine D ontdekt als geneesmiddel voor rachitis. Na WO װ lichtkuren en vakantiekolonies 1961 Het Margarinebesluit. Gezondheidsraad 2008: Vitamine D level nmol/l is adequaat. 5 mcg vitamine D als ADH.

9 Gevolgen vitamine D deficiëntie
Immuunsysteem Neuro-vasculair Spieren en Botten Longen Kanker Hart- en vaatziekten (artherosclerose, calcificaties, myocardinfarct, cardiomyopathie, trombose, plotse hartdood)

10 Vitamine D metabolisme
Hydroxylatie Actief Geactiveerd (Plantaardig) (Dierlijk) Thacher, Clarke, Mayo Clin Proc. 2011;86(1):50-60

11 Vitamine D deficiëntie onder een groot percentage van de Nederlandse bevolking.
Gezondheidsraad. Naar een toereikende inname van vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008: publicatienr /15.

12 Vitamine D deficiëntie onder de IC populatie
30% Prevalence of Vitamin D deficiency and correlation with outcome in intensive care patients in winter and summer. JJ Weenink , HTKH Yap , PHJ van der Voort , EH Slaats , HM Oudemans-van Straaten

13 Gezonde populatie versus IC populatie.
Vitamin D deficiency in the intensive care unit: an invisible accomplice to morbidity and mortality? Paul Lee, Priya Nair, John A. Eisman, Jacqueline R. Center, Intensive Care Med (2009) 35:2028–2032

14 → Vitamine D transport eiwit Cut-off van de CVVH filter is 55-56 kDa
Continue aanmaak per dag, geen seizoensvariatie Vitamine D bindt zich voor 80% aan dit eiwit, voor 10-15% aan albumine en 5% is vrij. α2-globuline

15 Onderzoeksmethodiek Observationele prospectieve studie
Bepaling van 1,25 OH (D) en 25 OH (D) volgens de RIA-methode met immuno extractie Bloedafname op uniforme wijze via arterielijn Periode= Maart 2011 – Augustus 2011 Tijdstip afname= Overdag HPLCA

16 Inclusie- en Exclusiecriteria
Alle patiënten op de IC’s van de centrumlocatie met een AKI aan de CVVH tijdens de periode Maart-Augustus 2011. Exclusie Patiënten die reeds vitamine D suppletie krijgen. Patiënten met chronisch, RIFLE Loss of End stage, nierinsufficiëntie.

17 Indeling 25 OH (D) en 1,25 OH (D)
25 OH D werd onderverdeeld in 3 groepen: > 50 nmol/l voldoende 30-50 nmol/l milde deficiëntie < 30 nmol/l ernstige deficiëntie 1,25 OH D werd onderverdeeld in 3 groepen: < 38 pmol/l pmol/l > 183 pmol/l Deze indeling heb ik gehanteerd op basis van opinionleader P Lips, prof endocrineoloog AMC, veel onderzoek gedaan en gepubliceerd naar vitamine D, botstofwisseling en calcium/fosfaathuishouding.

18 Data analyse We gaan continue variabelen beschrijven als gemiddelde ± SD. De discrete variabelen beschrijven we als percentages. De variabelen gaan we vergelijken tussen de twee groepen aan de hand van een Chi-kwadraat test of logistische regressie test. De software die gebruikt zal worden is SPSS Alle statistische testen zullen 2-zijdig zijn. Een p-waarde van 0.05 of kleiner zal als statistisch significant worden beschouwd.

19 Resultaten Tabel 1 Patiëntenkarakteristieken Aantal N (%) 33 Mean SD
Man Vrouw Leeftijd 25 (76) 8 (24) 58±15 18-80 Reden van Opname Respiratoire insufficiëntie Sepsis OHCA Leverfalen Post thoracale chirurgie Trauma Overig (36) 9 (27) (6) 4 (12) (3) (9) Mortaliteit (46) Medicatie (negatief effect) 14 (43) 25 OH(D) <30 nmol/l 30-50 nmol/l >50 nmol/l 1,25 OH(D) <38 pmol/l pmol/l >183 pmol/l 7 (21) 1 (3) 17 (51) 15 (46) 1 (3) 25±11 8-65 54±52 8-257

20 Resultaten 2 NS 0,017* Tabel 2: CI 95%, * Chi kwadraat test
Overlijden p-waarde Aantal (%) 25 OH(D) <30 nmol/l (n=25) 14 (56%) 30-50 nmol/l (n=7) (0%) >50 nmol/l (n=1) (100%) 1,25 OH(D) < (n=17) (59%) 0,102 (n=15) (27%) > (n=1) (100%) NS 0,017*

21 Vraagstelling Hoe vaak komt een vitamine D deficiëntie voor bij de patiënten met een AKI die CVVH als therapie ontvangen op de IC’ s van de centrumlocatie van het Erasmus MC? Deelvraagstelling: Bestaat er een associatie tussen patiëntenkarakteristieken, reden van opname, medicatie gebruik en een vitamine D deficiëntie? Heeft vitamine D deficiëntie een effect op de mortaliteit in deze patiëntenpopulatie. Patientenkarakteristieken dus man/vrouw, leeftijd. 21 21

22 Conclusies Slechts 1 patiënt, 3%, heeft een adequate 25 OH (D) spiegel. 76% heeft een ernstige vitamine D deficiëntie, 21% heeft een milde deficiëntie Er is een significant, p 0.017, hogere mortaliteit in de ernstig deficiëntie groep. Er is geen associatie tussen patiëntenkarakteristieken (geslacht en leeftijd), reden van opname, medicatie en een vitamine D deficiëntie.

23 Discussie BIAS Eenmalige afname Medicatie APACHE-score/BMI
Geen controle groep Calcium en PTH APACHE-score/BMI Kleine populatie

24 Aanbevelingen Voeding en vitamines niet als ondergeschoven “kindjes” zien. Grotere pilot studie met controle groep. Dosis vitamine D suppletie vaststellen (dose-finding studie) Interventiestudie opzetten (mogelijk multicenter/CBO doorbraak studie). Suppletierichtlijn vitamine D opstellen waarin ook spoorelementen, mineralen, elektrolyten en andere vitamines in op worden genomen.

25 Rol Renal Practitioner
Vraagbaak zijn voor collega’s. Scholing geven (multidisciplinair). Up to date zijn mbt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van nierfunctievervangende therapie middels het lezen van vakliteratuur en het bezoeken van congressen/symposia. Intermediair en aanspreekpunt zijn in de contacten met de firma’s. Implementatie innovatieprojecten en onderzoek. (CBO doorbraakstudie)

26 Bedankt voor uw aandacht!

27 Literatuur Vitamin D deficiency is associated with sudden cardiac death, combined cardiovascular events, and mortality in haemodialysis patients, C. Drechsler, S. Pilz e.a: European Heart Journal (2010), 31, Role of vitamin D in cardiovasculaire disease. G.Verhave, C.E.H Siegert: The Netherlands Journal of Medicine (2010), vol. 68 , no 3. Incidence and risk factors of vitamin D deficiency in critically ill patients. O. Lucidarme, E. Messai, T. Mazzoni e.a: Intensive Care Medicine (2010), 36: Vitamine D: waar liggen de grenzen van deficiëntie, adequate status en toxiteit?. F.A.J. Muskiet en E. van der Veer, Nederlands tijdschrift Klinisch Chemisch Laboratoriumgeneeskunde (2007), 32: Vitamin D Deficiency Michael F. Holick, M.D., Ph.D.: New England Journal of Medicine (2007), 357, Vitamin D Insufficiency Tom D. Thacher, MD, and Bart L. Clarke, MD: Mayo Clinic Proceedings (2011), 86(1), The urgent need to recommend an intake of vitamin D that is effective. Vieth R, Bischoff-Ferrari H, Boucher BJ, et al: American Journal Clinical Nutrion (2007), 85, Vitamin D deficiency in the intensive care unit: an invisible accomplice to morbidity and mortality?. Paul Lee, Priya Nair, John A. Eisman, Jacqueline R. Center: Intensive Care Medicine (2009) , 35, 2028–2032.

28


Download ppt "Kim de Haan Renal Practitioner i.o Erasmus MC Rotterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google