De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24-04-2014 STIP OP DE HORIZON EMERGIS OP WEG NAAR 2020.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24-04-2014 STIP OP DE HORIZON EMERGIS OP WEG NAAR 2020."— Transcript van de presentatie:

1 24-04-2014 STIP OP DE HORIZON EMERGIS OP WEG NAAR 2020

2 2

3 3 KOERS MET ONZEKERHEDEN

4 4 WETTEN GELD VOLUME ZORG OMGEVING Jeugdwet (financiering jeugd-GGZ door gemeenten) WMO (opvang in BW naar gemeenten) Participatiewet Wet forensische zorg Wet verplichte GGZ Wet langdurige zorg (vervangt awbz) KRIMP

5 5 VISIE OP ZORG

6 6 Systeemniveau 1Samen met cliënt (Shared decision making) en familie Systeemniveau 2Samen met huisarts (POH) en wijkteams (basis GGZ) Systeemniveau 3Samen met gemeenten, woningbouwverenigingen en andere zorgorganisaties in 6 subregio's Systeemniveau 4Samen met andere organisaties leveren gecentraliseerde specialistische zorg Systeemniveau 5Schaalvoordeel van grote organisatie gebruiken.

7 7 Sectorale ontwikkelingen (1) Specialistische behandeling Betere doorstroming Minder bedden Kinder-/jeugdpsychiatrie Profiteert van partnerschap Lucertis Amares Minder bedden dus integreren Forensische zorg Volume Novadic Kentron? Opnemen in FACT? De Waag Herstel, wonen en werken Doorstroming sneller Minder bedden Wonen en zorgen Of alleen zorgen??

8 8 Sectorale ontwikkelingen (2) Verslavingszorg Profiteert van partnerschap Ketenzorg Minder bedden Novadic Kentron Maatschappelijke opvang Profiteert van partnerschap Last resort Onzekere financiering Eetstoornissen Volume Kliniek bovenregionaal Indigo Profiteert van partnerschap Samenwerking of groei?

9 9 Bedden Aantal 20132020 Bedden kinderen en jeugdigen 3224 Bedden volwassenen en ouderen287180 Totaal bedden319 204

10 10 Bedden (2) Beddenhuis a specifiek 72 bedden Trauma cluster B Angst- stemmingsstoornissen Ouderenpsychiatrie Opnamemogelijkheid FACT Eventueel drie decentrale units Specialistische bedden Autisme (18 bedden) Soteria (10 bedden) High & Intensive Care (18 bedden) DD/EPA/Verslaving (18 bedden) Intensief lang verblijf voor cliënten/patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) (26 bedden) Eetstoornissen (18 bedden)

11 11 Gevolgen financieel

12 12 Randvoorwaarden Preventie Ambulantisering aan de voorkant H&IC Doorstroming beter Uitstroom beter Ambulantisering aan de achterkant Personeel geschikt FINANCIERING GEREGELD

13 13 Emergis Omvang wordt kleiner; overhead niet….. Onderdelen behoeven inhoudelijke en financiële verbreding en versterking Countervailing power moet groter Gespecialiseerd zorgaanbod heeft volume nodig Incidentele samenwerkingsrelaties ingewikkeld en bieden geen zekerheid Lokale inbedding moet tegelijkertijd versterkt

14 Drie opties 1.Huidige situatie voortzetten en samenwerkings- constructies maken voor die onderdelen waar dat nodig is. 2.De desbetreffende onderdelen afstoten en een romporganisatie worden. 3.Intensief samenwerken of fuseren. 14

15 Optie 1 Creëert rust Krimp beperkt Overhead wordt last Vraag hoe houdbaar de samenwerkings- constructies zijn en of ze voldoende opleveren 15

16 Optie 2 Indigo; forensisch; verslaving; eetstoornissen; kinderen Blijft romp over Overhead ernstige last (administratie; crisisdienst) Wordt overzichtelijker Volume voor de rest kan problematisch worden 16

17 17 Optie 3 Alleen is maar alleen Volume = geld Volume = kwaliteit Volume = toekomst Gespecialiseerde kleine onderdelen redden het niet alleen Zonder fusie ingewikkelde samenwerkingsconstructies noodzakelijk Fuseren geeft gedoe We willen graag aan het roer blijven Zo ingewikkeld is dat samenwerken niet Het gaat om de cliënt; welk baat heeft die bij volume? En welke garanties hebben we?

18 18

19 19 Zoeken naar convergentie

20 20 Traject 2014-2015samenwerkingsrelaties op specifieke terreinen 2015 – 2016oriëntatie en knopen doorhakken 2017 status quo of romporganisatie of gefuseerd zijn? Of sneller?

21 21

22 Kaderbrief 2015 Basis ‘Stip op de horizon’ ‘Samen verder’ Verdere afbouw bedden Keuze hoe omgaan met wonen en woonbegeleiding Keuze organiseren forensische zorg Keuze in hoe intensivering ambulante zorg Uitwerken en uitrollen zorgvisie Jaarplannen sectoren/dienst


Download ppt "24-04-2014 STIP OP DE HORIZON EMERGIS OP WEG NAAR 2020."

Verwante presentaties


Ads door Google