De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voor de communicatieprofessional van de toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "voor de communicatieprofessional van de toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 voor de communicatieprofessional van de toekomst
Communicatiestudies voor de communicatieprofessional van de toekomst Henk Pander Maat Senior docent-onderzoeker Universiteit Utrecht

2 Wat ga ik vandaag doen? Uitleggen wat de master Communicatiestudies inhoudt Uitleggen waarom het een goede studie is Uitleggen wat je ná de master kunt Uitleggen voor wie de master geschikt is / kan zijn Indruk geven van het programma en de instroomeisen

3 Bachelor-Master in Utrecht
Bachelorfase: academische vorming profileringsruimte Masterfase: verdieping en specialisatie voorbereiding op een beroepenveld academisch karakter

4 Waarom academisch? Studenten aan universiteiten moeten zich onderscheiden van hbo-ers. Ze moeten in staat zijn: nieuwe kennis te produceren en niet alleen kennis toe te passen de waarde van kennis(claims) te beoordelen kennis te implementeren

5 Trend in het communicatievak: professionalisering
Vroeger was ‘communicatie’ een vak voor mannen en vrouwen die uitblonken in sociale vaardigheden, taalgevoel of gevoel voor visuals Nu zoekt men naar communicatieprofessionals die: kennis hebben over communicatie zich snel in inhouden kunnen inwerken die op basis daarvan planmatig en strategisch kunnen communiceren die de kwaliteit van communicatie kunnen monitoren, onderzoeken en zonodig optimaliseren April 6, 2017

6 Hoe past Communicatiestudies hierin?
Aandacht voor zowel de praktische als de academische kanten van het vak Praktisch: aandacht voor toepassing in elk vak, een stage (15 ECTS) Academisch: aandacht voor fundamenteel onderzoek, aandacht voor het vergaren en beoordelen van nieuwe kennis, in de vakken (30 ECTS) zowel als in de scriptie (15 ECTS) April 6, 2017

7 Wat garandeert de kwaliteit?
Samenwerking tussen Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen (USBO) Docenten voeren veel praktijkonderzoek uit in opdracht van grote organisaties (Algemene Rekenkamer, CBG, farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen, AFM, banken, Inspectie Jeugdzorg, etc.) Docenten zijn auteur van tal van handboeken op het terrein van zakelijke communicatie Twee hoogleraren met een VICI-beurs April 6, 2017

8 Waarop richt Communicatiestudies zich?
Boodschappen, in het bijzonder effecten van boodschappen op ontvangers In mondelinge en schriftelijke communicatie In verschillende media In of vanuit organisaties De belangrijkste effecten: begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid, overtuigingskracht, acceptabiliteit (toon, etc.) We richten ons op communicatie waarbij taal wordt gebruikt (soms in combinatie met beeld). We houden ons niet bezig met gebarentaal of pure beeldtaal

9 Voorbeelden van Communicatiestudies-thema’s
Slecht-nieuws communicatie van Belastingdienst en verzekeringsmaatschappijen: hoe zorg je ervoor dat je klant tevreden blijft ook na moeilijke boodschappen Medische communicatie bij geneesmiddelen: hoe zorg je ervoor dat mensen medicijnen op de goede manier gebruiken en niet voortijdig stoppen? Financiële communicatie: worden beleggers en huizenkopers adequaat geïnformeerd over de risico’s van bepaalde financiële producten, zowel in gesprekken als in teksten? Medische communicatie: hoe zorg je dat patiënten de uitslagen van medisch onderzoek goed verwerken en de juiste vervolgbehandeling kiezen Personele communicatie: hoe overtuig je jonge talentvolle afgestudeerden om een traineeship te volgen? Nieuwe media: hoe kan gemeente X het beste zijn website inrichten om inwoners te informeren over sociale voorzieningen?

10 Wat is wel en niet Communicatiestudies?
We houden ons niet bezig met vragen als: Wat is het imago van IKEA? Maar wél met een vraag als: Wat is het effect van terugroepadvertentie X op het imago van IKEA? We houden ons ook niet bezig met de vraag: Hoe kan de nieuwe Samsung Galaxy het beste in de markt gezet worden? Maar wél met de vraag: Is het zinvol om jongerentaal te gebruiken in advertenties voor de Samsung Galaxy?

11 Wat is niet en wel Communicatiestudies 2?
We doen geen onderzoek naar: het effect van de campagne van het CDA (= politicologie, meerdere boodschappen, combinatie van media) de mate waarin gewelddadige programma's op de tv leiden tot agressief gedrag (= sociale wetenschappen, niet-communicatieve effecten) de merkbekendheid van een bedrijf de afgelopen 5 jaar (= communicatiewetenschap, niet één boodschap) de uitstraling van bedrijfslogo’s (= vormgeving, niet-talige boodschap) Kortom, we zitten dicht op de feitelijke boodschappen en interacties; want dáar onstaan alle communicatie-effecten uiteindelijk April 6, 2017

12 Wat ben je na de master? Communicatieprofessional-in-wording:
Functies in voorlichting, pr en marketingcommunicatie Functies in interne communicatie Tekstontwerper Webdesigner, -beheerder Communicatieadviseur intern/extern Communicatietrainer Toegepast communicatie-onderzoeker Voor alle functies geldt dat je zult beginnen in meer uitvoerende functies en zult doorgroeien naar management- en adviesfuncties. Veelal groeien mensen door vanuit een start aan de ‘middelen’-kant van het communicatievak Arbeidsmarkt is behoorlijk April 6, 2017

13 Wanneer kun je de master volgen?
Je hebt voorkennis op het gebied van communicatie Dat blijkt bijvoorbeeld een studie Nederlands, CIW, TCS en Liberal Arts and Sciences (LAS) met hoofdrichting Communicatiekunde, of Algemene Sociale Wetenschappen. Andere universiteiten: andere titels Je vindt communicatie interessant Je bent analytisch ingesteld Je bent taalvaardig en sociaal vaardig

14 Praktische informatie
De voertaal is Nederlands Wie voltijds studeert, kan de master in één jaar afronden Dat is dan wel 40 uur per week De MA-colleges zijn zwaarder dan de BA-colleges Er is één ingangsmoment: september Je titel is Master of Arts (MA), label Communicatie & Informatiewetenschappen 60% van de studenten rondt de MA binnen 1 jaar af. Regelmatig kiezen mensen voor een langere stage dan 3 maanden.

15 Opbouw van de master 1e half jaar: een viertal cursussen (30 ECTS)
2e half jaar: een individueel traject, bestaande uit stage (15 ECTS) en eindwerkstuk (15 ECTS) soms zijn stage en eindwerkstuk aan elkaar gekoppeld

16 Cursussen Blok Cursus 1 Communicatie, taalgebruik en organisaties
(inleiding) Communicatie in organisaties onderzoeken (methodencursus) 2 Diagnose en interventies in communicatieprocessen Management en de dynamiek van communiceren in organisaties (USBO) N.B. We hebben net besloten de twee tracks (‘tekst’ en ‘interactie’) op te heffen en iedereen hetzelfde cursusprogramma aan te bieden. De UU-site wordt op dit punt de komende weken bijgewerkt.

17 Twee modellen: Stage en eindwerkstuk
De stage is een apart - meer praktisch georiënteerd - element, dat los staat van het academisch georiënteerde MA-werkstuk De stage motiveert het werkstuk; je verzamelt in de stage data die je in je werkstuk verder analyseert

18 De stage Je brengt 10 weken door in een organisatie, waar je:
Meewerkt aan de uitvoering en planning van allerlei communicatietaken Onderzoek doet naar een aspect van die communicatie Het stageverslag dient vooral de organisatie! Maar voldoet natuurlijk aan academische standaarden.

19 Het masterwerkstuk Je doet 10 weken onderzoek naar een probleem dat zowel praktisch als theoretisch relevant is. Je onderzoekt dus een probleem met praktische implicaties binnen een relevant theoretisch kader, zodat je onderzoeksresultaten iets betekenen voor de praktijk én voor de wetenschap. Onderzoeksontwerp, methoden en rapportage voldoen aan academische standaarden. Je werkstuk dient primair de wetenschap!

20 Het masterwerkstuk 2 Kijk in Igitur voor scriptie-onderwerpen
Let dan vooral op de rijkheid en de breedte van de onderwerpen

21 Waarom Communicatiestudies in Utrecht?
Uitstekend en uitdagend onderwijs (‘beste opleiding’ volgens vakgenoten) Gekoppeld aan praktisch en theoretisch onderzoek van hoogstaand niveau Kleinschalig onderwijs (50% is stage en werkstuk) Grote staf met zeer gekwalificeerde docenten Vrijheid om zelf je studie vorm te geven Interdisciplinair

22 Formele ingangseisen Doorstroomstudenten CIW en Nederlands
Verplicht voor iedereen: Instrueren en Overtuigen Samenhang in Tekst en Discourse Methoden voor Communicatiekundig Onderzoek Eindwerkstuk over communicatiekundig onderwerp Organisatie & Interactie (FSW, ) Aanbevolen: Tekstontwerp en Begrijpelijkheid 1 Tekstontwerp en Overtuigingskracht 1

23 Formele ingangseisen Doorstroomstudenten TCS en LAS
Verplicht voor iedereen: Hoofdrichting Communicatiekunde Kies van de keuzevakken daarbinnen zeker dit: Organisatie & Interactie (FSW, ) Kies daarbinnen liefst ook: Tekstontwerp en Begrijpelijkheid 1 Tekstontwerp en Overtuigingskracht 1

24 Formele ingangseisen Studenten ASW Verplicht voor iedereen:
Samenhang in Tekst en Discourse Instrueren en overtuigen Eindwerkstuk over communicatiekundig onderwerp Aanbevolen: Tekstontwerp en Begrijpelijkheid 1 Tekstontwerp en Overtuigingskracht 1

25 Formele ingangseisen Overige WO-opleidingen
Een BA op het gebied van communicatie of Nederlands Competenties op het terrein van: Gespreksanalyse of pragmatiek Tekstontwerp, tekstanalyse en/of tekstverwerking Methoden van empirisch onderzoek Tekst- of interactie-onderzoek in organisaties

26 Formele ingangseisen HBO-instromers
Een HBO-opleiding Communicatie en/of Journalistiek of minimaal 1 jaar relevante beroepservaring Een pre-master traject van één jaar met 8 cursussen, uitmondend in een eindwerkstuk; dit staat nog niet vast, mogelijk wordt het een korter traject. Houdt de website in de gaten Engels op voldoende niveau

27 Informele ingangseisen
Belangstelling voor media, taal en tekst Academische werkhouding Maatschappelijke belangstelling Zelfstandigheid (en verantwoordelijkheid) Streven naar professionaliteit Goede communicatieve vaardigheid

28 Meer weten? Bekijk voor een kennismaking de website Communicatiestudies bij ‘masterkiezers’ Bekijk voor meer gedetailleerde informatie, bijvoorbeeld over stages, de website Communicatiestudies bij Geesteswetenschappen, ga via ‘faculteiten’ / ‘onderwijs’ / ‘masterprogramma’s’ Vragen over ingangseisen? Neem contact op met de studieadviseur: Dorothee Luykx

29 Aanmelding en inschrijving
Zie de aanmeldingssite van de faculteit Deadline is 1 april 2011 Voor de pre-mastertrajecte moet je je eerst voor de master Communicatiestudies aanmelden. Op basis van een 'voorwaardelijke toelating' kun je deelnemen aan de pre-master

30 Vragen?


Download ppt "voor de communicatieprofessional van de toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google