De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Henk Keesenberg 0651926723 Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG NAAR 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Henk Keesenberg 0651926723 Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG NAAR 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Henk Keesenberg 0651926723 henk@passendonderwijs.nl Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG NAAR 2012 www.passendonderwijs.nl

2 Beleid van Bijsterveldt: Wetgeving per 1 augustus 2012 Inwerkingtreding 1 augustus 2013 Volledige en verevende budget per 1-8-19 www.passendonderwijs.nl

3 Taak 1: Zorgplicht Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorg-arrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven. Als een school een bepaald arrangement niet zelf in huis heeft, moet het bestuur van die school in samenwerking met besturen die dit arrangement wel kunnen aanbieden zorgen dat de leerling dat onderwijs- arrangement aangeboden krijgt, met een gemotiveerde doorverwijzing. www.passendonderwijs.nl

4 Procedure Schriftelijke aanmelding Bestuur beoordeelt of er – eventueel – sprake is van een onderwijszorgvraag (informatieplicht van ouders) Beslissing over toelaatbaarheid (overleg met ouders) Geen toelating, dan andere school of voorziening, waar leerling welkom is Bij afwijking onderwijsprogramma : ontwikkelingsperspectief www.passendonderwijs.nl

5 Douane en dijkbewaker Zorg dragen voor een passende intakeprocedure. Opbrengst: protocol zorgplicht www.passendonderwijs.nl

6 Taak 2: Nieuwe SWV SWV’en + cluster 3 en 4 SO met PO VSO met VO Afspraken met: Cluster 1 en 2 Externe partners www.passendonderwijs.nl

7 Onderwijs en zorg Hoe trekken we samen met onze externe partners op bij : Meer aandacht voor preventie Integrale aanpak (1 kind, 1 gezin, 1 plan) Inzet op school Een completer continuüm aan leerlingen- zorg www.passendonderwijs.nl

8 Kengetallen Nieuwe situatie (28-10) Grens: gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Capelle a/d IJssel, Cromstrijen, Korendijk, Lansingerland, Oud-Beijerland, Ridderkerk, Rotterdam, Strijen en Zuidplas. Leerlingaantal: 40.672 PrO/LWOO: 7.493 = 18,4% (Landelijk= 15,2%) VSO: 1456 (3,02% - Landelijk= 3,21%) LGF: 505 (1,05% - Landelijk= 1,63%) www.passendonderwijs.nl

9 Taak 3: Dekkend aanbod Geen kind tussen wal en schip www.passendonderwijs.nl

10 Basiszorg Extra zorg www.passendonderwijs.nl

11 swv referentiekader eisen basiskwaliteit inspectie Taak 4: Basisprofiel vaststellen en bewaken bestuur www.passendonderwijs.nl

12 Taak 5: Besluitvorming over zorgstructuur Status quo Stevige basiszorg (zie ijkpunten handreiking) + speciale voorzieningen Idem + arrangementen + speciale voorzieningen www.passendonderwijs.nl

13 Taak 6: Van indiceren naar arrangeren Stoppen met landelijke indicatiecriteria Op maat Leerling afhankelijk Leerkracht afhankelijk Flexibel Gevarieerd www.passendonderwijs.nl

14 Vraag Welk principe spreekt u aan en waarom? * PI-7: leerkrachtlijst + zware commissie + individuele arrangementen (geld volgt kind) * Sardes: school + trajectbegeleiding + lichte commissieprofielen (geld volgt arrangement) * CED: school bepaalt en betaalt - geen commissie (geld volgt verwijzing) www.passendonderwijs.nl

15 Verkeersregelaar en -politie Hoe vindt de onderwijszorgtoewijzing plaats? Wie regelt het expertise verkeer? Wat doet de school zelf en wat doet het samenwerkingsverband? Opbrengst: procedure financieel en ondersteuningsverkeer. www.passendonderwijs.nl

16 Bekostiging SWV Budget lichte zorg: regionaal zorgbudget, rebound/herstart/op de rails en budget zware zorg = middelen LGF (regulier en AB minus 57%) en middelen VSO. ( PrO en LWOO ongewijzigd, wel gebudgetteerd ) In overgangsperiode gaat 28-10 er ca. 2,5 M op vooruit. In het SWV per 2019 ca € 400,- (minus VSO) www.passendonderwijs.nl

17 zorgbudget 1.Leerlingaantal (regulier onderwijs); 2.x normprijs = budget zware zorg; 3.Bij verwijzing – SWV stelt 4.toelaatbaarheid en zorgbedrag (laag, middel of hoog) vast; 4. Telformulier (V)SO naar DUO; 5. DUO bekostigt (V)SO en rekent af met SWV waar de leerling bij hoort via korting op budget zware zorg en eventueel op de lumpsum. www.passendonderwijs.nl

18 Taak 7: Modelkeuze > Bestuur/Werkunit (Kamer)/SWV Schoolmodel Expertisemodel leerlingmodel www.passendonderwijs.nl

19 Taak 8: Zorgplan Het continuüm aan zorg inclusief zorgprofielen Verdeling en besteding van zorgmiddelen Procedure en criteria voor zorgtoewijzing Procedure voor plaatsing (V)SO Nevenvestigingen Horizontale verantwoording Informatie voor ouders NB Afstemming met gemeente(n) www.passendonderwijs.nl

20 Inspectie ‘geboden zorg’ meenemen in weging 7 indicatoren voor het SWV: - thuiszitters en VSV - opbrengsten alle scholen - spreiding en doorstroom - kwaliteit scholen - bestuurskracht - vakbekwaamheid - signalen www.passendonderwijs.nl

21 I) De school: Het management inclusief zorgcoördinatie Teamvisie Profiel vaststellen Professionalisering Borging www.passendonderwijs.nl

22 Klokkenluider en architect Ik ben door mijn management betrokken bij Passend onderwijs VO: 71% zegt nee (PO: 68% ja). Dus: aan de slag met betrokkenheid! »En uiteraard: bouwen aan visieontwikkeling. Opbrengst: beleidsrijk OZP www.passendonderwijs.nl

23 II) De leraar Positioneren Opleiding * klassenmanagement * aanpak gedrag Grenzen aan de zorg Ondersteuning in de klas www.passendonderwijs.nl

24 De spin in het web De netwerker: ZAT, scholing, kwaliteitskringen, met het PO, met het MBO en uiteraard het VSO. Opbrengst: professionaliseringsagenda en de expertisekaart www.passendonderwijs.nl

25 Oudersin het onderwijs? III) Ouders en leerlingen www.passendonderwijs.nl

26 Pet 5 Het echte werk!! Opbrengst: portfolio, ontwikkelingsperspectief, handelingsplan, aanpakken voor leerlingen, heldere procedures. www.passendonderwijs.nl

27 Tijdpad Najaar 2011: Werkorganisatie inrichten Voorstellen voor besluitvorming formuleren Begin 2012: Presentatie aan besturen en achterban raadpleging. Inventarisatie van de bestuurs opvattingen (afstemming met gemeenten). Voorjaar 2012: Voorstellen voor besluitvorming (= grondverf Zorgplan) en concept-statuten Medezeggenschap: Advies op samenwerking en inhoud Zomer 2012: Kennisnemen van definitieve wetgeving Najaar 2012: Besluitvorming over statuten, per 1 november vaststelling Najaar 2012: Presentatie concept-zorgplan (NB Kamers met deelplannen?) Januari 2013: Zorgplan in WMS procedure 1 maart 2013: Vaststelling zorgplan en installatie ‘PCL plus’ (?) 1 augustus 2013: Nieuwe systematiek treedt in werking. www.passendonderwijs.nl

28 Er is altijd een weg www.passendonderwijs.nl


Download ppt "Henk Keesenberg 0651926723 Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG NAAR 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google