De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landbouw-Economisch Bericht 2014 23 juni 2014 Petra Berkhout.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landbouw-Economisch Bericht 2014 23 juni 2014 Petra Berkhout."— Transcript van de presentatie:

1 Landbouw-Economisch Bericht 2014 23 juni 2014 Petra Berkhout

2 Landbouw en economie

3  Minder volume, hogere prijzen => stijging bruto productiewaarde primaire land- en tuinbouw tot 27,2 miljard euro ● Uitzondering is de rundveehouderij  Sectorinkomen 2,6 miljard, hoger dan in 2011 en 2012  Bijdrage agrocomplex aan economie en werkgelegenheid rond de 9%. Circa een derde o.b.v. buitenlandse grondstoffen

4 Belang deelcomplexen Deelcomplex Toegevoegde waarde Werkgelegenheid 2012 Akkerbouw31.426.2 Glastuinbouw18.619.3 Opengrondstuinbouw7.99.4 Grondgebonden veehouderij24.527.4 Intensieve veehouderij17.117.3 Visserij0.70.4 Totale agrocomplex100.0 a Gebaseerd op binnenlandse grondstoffen. Bron: Agrarische input-outputtabel, bewerking LEI.

5 Landbouw en economie, vervolg  Inkomen uit bedrijf in 2013 gemiddeld 58.000 euro  Licht gedaald ten opzichte van 2012, toen een relatief hoog inkomen werd behaald  Hoger dan de vijfjarige gemiddelden voor 2001-2005 en 2006-2010  Spreiding inkomens uit bedrijf is groot  Van buiten bedrijf gemiddeld 21.000 euro

6 Inkomstenbronnen  Inkomen uit bedrijf vooral bepaald door de opbrengsten van land- en tuinbouwproducten  Ruim 8% opbrengsten uit niet-agrarische activiteiten en subsidies ● subsidies => vooral bedrijfstoeslagen. Gemiddeld ongeveer 22.000 euro ● voor melkvee- en akkerbouwbedrijven => 30.000 euro en 33.500 euro afkomstig uit toeslagen en subsidies (2012)

7 Spreiding inkomens  Spreiding tussen bedrijven, jaren en sectoren groot  2013 => leghennenhouders en glasgroentetelers, met name tomatentelers, relatief sterk vertegenwoordigd bij de 20%-laagste inkomens  2013 => akkerbouwers en potplantentelers relatief sterk vertegenwoordigd bij de 20%-hoogste inkomens

8 In –en uitvoer 2013  Groei agrarische handel  Invoer in totaal bijna 56 mrd. euro (+2%)  Uitvoer in totaal ruim 83 mrd. euro (+5%)  Belangrijkste exportproducten EU: ● Vlees (7,45 mrd. euro); ● Sierteeltproducten (6,7 mrd. euro) ● Zuivelproducten (4,7 mrd. euro) ● Margarine, vetten, oliën (4,1 mrd. euro).

9 Landbouw en milieu/dierenwelzijn

10 Milieudruk  Wisselend beeld  Voor broeikasgassen en ammoniak is doel in zicht dan wel bereikt  Gebruik bestrijdingsmiddelen neemt toe en is nu gelijk aan gebruik in 2000; in jaren ‘90 => halvering ● Volume productie nauwelijks gegroeid

11 Milieudruk - vervolg  Mest en mineralen vormen nog altijd grootste probleem  Druk op mestmarkt kan verder toenemen door groei melkkoeien en achterblijven mestverwerkingscapaciteit ● melkveestapel tussen 2011-2013 met 5,6% gegroeid (prognose PBL-studie was 9% in 2011- 2020) ● groei al voor twee derde bereikt

12 Structuurontwikkelingen

13  Totaal aantal bedrijven daalt tot 67.481 (-1,9%) ● 2000-2007 => jaarlijkse afname 3,3% ● vanaf 2007 => 2,1%  2000- 2014 (1 ste kwartaal) circa 950 faillissementen (bijna 3% van totale daling aantal bedrijven) ● Bijna 90% in de plantaardige sectoren ● In 2000-2014 was afname aantal bedrijven in de plantaardige sectoren in 1 op de 10 gevallen het gevolg van een faillissement

14

15 Regionale structuurverschillen  Ruim de helft van de landbouwbedrijven in 2013 in de verstedelijkte regio’s  In sterk verstedelijkte regio’s snellere daling van het aantal landbouwbedrijven dan in de verstedelijkte en minder verstedelijkte regio’s ● relatief grote druk van andere functies op de landbouwgrond  Grondbeslag landbouw anno 2013 1,847 mln ha

16 Regionale structuurverschillen Minder verstedelijkte regio’s Verstedelijkte regio’s Sterk verstedelijkte regio’s Nederland Aantal landbouwbedrijven, 2013 24.52137.2115.74967.481 w.v. (%) akkerbouw 2514 18 opengrondstuinbouw 4141310 glastuinbouw 15326 melkveehouderij 32221425 overige graasdieren 27 2427 intensieve veehouderij 715011 combinaties 4424

17 Arbeid  In 2013 160.509 arbeidsjaareenheden (-2,2%)  Aandeel gezinsarbeid daalde in 1980-2013 van 84 naar 58%  Gezinsbedrijf (meer dan 50% gezinsarbeid) nog wel dominante vorm, dat blijft het ook

18 Land- en tuinbouwbedrijven naar aandeel gezinsarbeid per bedrijfstype, 2013 Bedrijfstype Aandeel in totaal aantal bedrijven per bedrijfstype, 2013 (%) rechtspersoon< 50%50-90%>= 90% akkerbouw641477 glastuinbouw29311524 tuinbouw open grond11222443 melkvee111582 overig graasdier42787 intensieve veehouderij1051867 gecombineerd451675 totaal661474

19 Natuurbeheer  Op 1 januari 2013 58.800 ha onder agrarisch natuurbeheer; zo’n 16.000 ha binnen en een kleine 43.000 ha buiten de EHS  Lichte toename tov 1 januari 2012 (55.000 ha)  Beheer straks enkel via collectieven  Van 161 ANV’s naar circa 40 collectieven => schaalvergroting  Effectiviteit onder druk?

20 Vragen?


Download ppt "Landbouw-Economisch Bericht 2014 23 juni 2014 Petra Berkhout."

Verwante presentaties


Ads door Google