De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bibliotheken als parelduikers Stichting Lezen & Schrijven Merel Heimens Visser Algemeen directeur 1 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bibliotheken als parelduikers Stichting Lezen & Schrijven Merel Heimens Visser Algemeen directeur 1 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Bibliotheken als parelduikers Stichting Lezen & Schrijven Merel Heimens Visser Algemeen directeur 1 november 2012

2 Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien Doel: het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op zowel korte als lange termijn. Mede dankzij inhoudelijke en financiële steun van bedrijven en ministeries.

3 1.Hoeveel procent van de kinderen verlaat de basisschool met een leesachterstand van 2 jaar? A) 10 %B) 25% 2.Waar is Stichting Lezen & Schrijven gehuisvest? A) Lange VoorhoutDH B) Koninginnegracht 15 DH 3.Tot wanneer loopt het proefprogramma Taal voor het Leven? A) tm 2016B) tm 2015 Quiz!

4 QUIZ 4. Welk % woorden moet een ongeoefende lezer van een tekst snappen om de tekst te begrijpen? A) 93%B) 60% 5. Hoeveel bewindspersonen van het nieuwe kabinet Rutte II waren ooit betrokken bij St Lezen & Schrijven ? A) 5B) 8 6. Hoeveel laaggeletterden wonen er in Midden- Utrecht?

5 Omvang laaggeletterdheid  1,1 miljoen volwassenen (16-65 jaar) in Nederland (2/3 autochtoon, 1/2 werkt)  6% van de werkenden  25% van de kinderen verlaat groep 8 met een leesachterstand van 2 jaar  15% van de 15-jarigen  Jaarlijkse kosten: 537 miljoen euro

6 Doelstelling Lezen & Schrijven  Aanpak van laaggeletterdheid verankeren in de samenleving: –iedereen is medeverantwoordelijk –belangrijk sociaal-economisch vraagstuk  Laaggeletterdheid structureel oplossen: voorkomen en verminderen

7 Oorzaken laaggeletterdheid  Opgroeien in een ‘taalarme’ omgeving  Onvoldoende begeleiding op school  Algemene leer- en gedragsproblemen  Het wegzakken van de vaardigheden ‘use it or lose it’

8 Activiteiten L&S  Bedrijfsleven  Gezin & Gezondheid  Regio’s  Voorlichting en Communicatie, bijv. Nationale Bellijn, Week van de Alfabetisering, Forum AtotZ  Internationaal Nieuw: Taal voor het Leven

9 Hoe kunnen we meer laaggeletterde volwassenen bereiken en hen helpen naar een hoger lees –en schrijfniveau?

10 Elementen Taal voor het Leven Gestructureerde methodologie Nieuwe aanpak: resultaatgerichte, laagdrempelige training gebaseerd op landelijke standaarden. Zes proefregio’s Scholing laaggeletterden door (vrijwillige) taaltrainers, begeleid door ervaren taalregisseurs. Monitoring Systematisch volgen van voortgang en inzicht in wat wel en niet werkt.

11 Aanpak Taal voor het Leven Verbreden bestaande aanbod, versterken bestaande parels Goede –en nieuw te ontwikkelen- opleidingsmaterialen gratis beschikbaar Geschoolde vrijwilligers, taaltrainers, begeleid door ervaren docenten, de taalregisseurs. Meten van resultaten; leereffecten en sociale inclusie Uitvoering in haarvaten samenleving.

12 Welke zes regio’s: Amsterdam (de stad) 121.925 laaggeletterden Almere (Flevoland) 37.124 laaggeletterden Den Haag (Haaglanden) 123.055 laaggeletterden Rotterdam (Rijnmond) 168.931 laaggeletterden Utrecht (Midden-Utrecht) 76.029 laaggeletterden Zwolle 101.714 laaggeletterden (IJsselvechtstreek & Twente) Bron cijfers: Cinop (2006)

13 Geïnspireerd door buitenlandse successen Skills for Life - Verenigd Koninkrijk 5,7 miljoen volwassen volgde taaltraining, 2,8 miljoen volwassenen bereikten de nationaal erkende kwalificaties. Learning for Life - Ierland vertienvoudigde het aantal cursisten (van 5.000 naar 50.000) door Learning for Life­-programma

14 Bibliotheken en laaggeletterdheid Bibliotheekhuis Zuid-Limburg: Regionaal bondgenootschap, kenniscentrum digitale leeromgevingen, samenwerking sw-bedrijven en activiteiten taboedoorbreking Bibliotheek Rotterdam: Trekker, Rotterdams bondgenoot, rol bij aanpak laaggeletterdheid i.o.v. gemeente Bibliotheek Den Haag: Onderdeel Haagse Taalketen, plannen voor Taalhuis, rol bij aanpak laaggeletterdheid i.o.v. de gemeente Flevomeer bibliotheken: Breed aanbod voor Volwasseneduactie, brede samenwerking bibliotheken en gemeenten Bibliotheek Zuid-kennemerland: Taaltafel, brede samenwerking met gemeenten, samenwerking SW-bedrijven OBA: Trekker, brede digitale ondersteuning laaggeletterden, samenwerking open venster en Taal voor het Leven, volwassen leesgroepen

15 Bibliotheek belangrijke partner voor L&S Toegankelijke plek voor doelgroep  Onafhankelijk en daarmee goede verbinder  Infrastructuur en faciliteiten zoals Lees en Schrijf! Pleinen, computers met Klik & Tik ed. Bibliotheken als parelketting  Rijg alle initiatieven aan elkaar.  Grijp je rol als knooppunt, verbindende schakel, anti versplinteraar.

16 Onze plannen voor 2013 Samenwerking met bibliotheken verankeren in convenant:  Jaar van het Voorlezen  Samen bondgenootschappen opzetten  Gezamenlijke “Taalhuizen” in de Taal voor het Leven regio’s  …….?

17 Vragen? Merel Heimens Visser merel@lezenenschrijven.nl 070-302 2660 www.lezenenschrijven.nl www.lezenenschrijven.nl/taalvoorhetleven


Download ppt "Bibliotheken als parelduikers Stichting Lezen & Schrijven Merel Heimens Visser Algemeen directeur 1 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google