De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schooljaar 2012-2013 Presentatie voor ouders/verzorgers van De Kleine Keizer BO VO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schooljaar 2012-2013 Presentatie voor ouders/verzorgers van De Kleine Keizer BO VO."— Transcript van de presentatie:

1 Schooljaar 2012-2013 Presentatie voor ouders/verzorgers van De Kleine Keizer BO VO

2 Indeling informatieavond 2 oktober 2012 Welkomstwoord Dhr. E. Toet BOVO-procedure tot de kerstvakantie Mevr. S. Weegman Uitleg standaardscore CITO Eindtoets Mevr. M. Vermin BOVO-procedure vanaf de kerstvakantie Mevr. M. Vermeulen Informatie voortgezet onderwijs Mevr. M. van Baalen Vragen???

3 De BOVO-procedure en uw kind BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. BOVO-procedure: Verzorgt de overgang van het Primair Onderwijs (PO) naar het Voortgezet Onderwijs(VO) in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. VO PO

4 Tijdpad tot de kerstvakantie Datum Activiteit 20-08 1 e schooldag 02-10 Informatieavond groep 8 (door leerkrachten groep 8) 08-10 Drempelonderzoek 18-10 Uiterlijk 18-10 Toestemmingsformulieren NIO/NDT 22-10 t/m 26-10 Herfstvakantie Uiterlijk 02-11De VO scholen publiceren per niveau de toelatingscriteria, voorrangsregels en het aantal lesplaatsen op de schoolwebsite Begin november CITO LVS Leeswoordenschat Tussen 26-10 en 07-12 Intelligentieonderzoek NIO/NDT door HCO 06 t/m 08 november Proef-CITO 2011 27-11-2012 1 e rapport / voorlopig-advies 24-12-2012 t/m 04-01-2013 Kerstvakantie

5 Uitleg procedure Drempelonderzoek Alle leerlingen van groep 8 maken het DO. De uitslag van dit onderzoek is mede bepalend voor het prë-advies. Het DO rekent per afgenomen onderdeel uit of er sprake is van een leerachterstand. Het DO berekent een voorlopige standaardscore. (indicatie score eind CITO) Het DO bepaalt eveneens een advies voor het schooltype. Dit onderzoek bevat de onderdelen: Technisch lezen Rekenen Woordenschat Spelling Begrijpend Lezen

6 Intelligentieonderzoek Scholen in de regio Haaglanden kunnen kiezen voor afname van de CITO Eindtoets of voor afname van een intelligentieonderzoek. Voorbeelden van intelligentieonderzoeken: NIO NDT

7 LWOO Leerwegondersteunend onderwijs LWOO is geen apart onderwijs maar een extra voorziening binnen de leerwegen van het VMBO. Bedoeld voor: leerlingen die wel een VMBO-diploma kunnen halen, maar die hierbij extra ondersteuning kunnen gebruiken.

8 De CITO wordt afgenomen in februari. Deze toets bestaat uit vragen op het gebied van: CITO Eindtoets taal studievaardigheden rekenen-wiskunde wereldoriëntatie (op meeste scholen)

9

10

11 Tijdpad na de kerstvakantie DatumActiviteit 08-01 t/m 10-01 2013Proef-CITO 2012 Voor 18-01-2012Toetsen CITO LVS 14-01 t/m 18-01Pré-advies gesprekken voor lln. PrO en LWOO Bespreken OKR / aanmeldingsformulieren mee 19-01 t/m 15-03Aanmeldingsperiode lln. PrO en LWOO 21-01 t/m 25-01Pré-advies gesprekken voor lln. VMBO zonder LWOO, HAVO en VWO Bespreken OKR aanmeldingsformulieren mee 26-01 t/m 15-031 e Aanmeldingsperiode VMBO HAVO VWO 05-02 t/m 07-02Afname CITO Eindtoets 25-02 t/m 01-03Voorjaarsvakantie 04-03 t/m 08-03Uitslagen CITO Eindtoets 25-03 t/m 18-042 e VO aanmeldingsperiode Plaatsing op volgorde van binnenkomst Uiterlijk 26-03 voor 10.00 uur bericht over loting. Uiterlijk 19-04 bericht van plaatsing leerlingen 2 e aanmeldingsperiode. 26-06 t/m 28-06Kennismakingsdagen op nieuwe VO school 11-07-2012Afscheid groep 8 15-07-2012Zomervakantie

12 Pré-advies gesprekken Bespreken OKR Leerling- en schoolgegevens Advies basisschool LVS Toetsen basisschool Schoolloopbaan Speciale begeleiding Werkhouding Huiswerkattitude Voor leerlingen met LWOO extra bijlage Motivering verwijzing Aanmeldingsformulier mee (rode kaart)

13 Aanmeldingsformulier Uniek BOVO aanmeldingsnummer

14 Aanmeldingsformulier Met het aanmeldingsformulier kan de leerling op één VO- school worden aangemeld. BOVO-digitaal: Digitaal overdrachtssysteem voor uitwisseling van het onderwijskundig rapport. Uniek BOVO-leerlingnummer: Met dit nummer meldt de VO- school de leerling aan in BOVO-digitaal, waardoor de basisschool direct op de hoogte is van de aanmelding en de VO-school het onderwijskundig rapport kan bekijken.

15 Basisschooladvies Is opgebouwd uit: 1.Mening van de basisschool over het onderwijsniveau het functioneren door de jaren heen 2. Onafhankelijke toets- en testgegevens

16 Welke stappen? 1.Bezoeken open dagen VO 2.1e aanmeldingsperiode Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. Alle aanmeldingen in deze periode worden gezien als gelijktijdig binnen gekomen. 3.1e behandelperiode VO-school beoordeelt of de leerling plaatsbaar is op basis van toelatingscriteria.

17 Welke stappen? 4. Bericht van wel/niet plaatsing op vaste datum: Toepassen van eventuele voorrangsregels Plaatsing bij voldoende ruimte Loting bij onvoldoende ruimte De toelatingscriteria en voorrangsregels worden door de VO-scholen zelf bepaald en kunnen per school verschillen. Kijk voor criteria en voorrangsregels op website van de VO-school( Vanaf 2 november) Nb.

18 Welke stappen? 5. 2e aanmeldingsperiode Voor kinderen die na de 1e periode niet zijn aangemeld op een school (bijv. doordat ze uitgeloot zijn). Aanmeldingsformulier inleveren bij school van uw keuze. Aanmelding op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt de volgende uitzondering:

19 Welke stappen? Uitzondering Bij overaanmelding op de eerste dag van de tweede periode worden deze aanmeldingen behandeld als gelijktijdig binnengekomen. Vervolgens vindt onder deze aanmeldingen een loting plaats om alsnog een volgorde van binnenkomst te bepalen. Het doel hiervan is dat ouders zich niet genoodzaakt voelen om op de eerste dag zo vroeg mogelijk bij de VO-school aanwezig te zijn om hun kind aan te melden. 6. Bericht van wel/niet plaatsing voor leerlingen van de tweede periode zodra de VO-school een besluit heeft genomen.

20 Meer leerkrachten Verhuizen naar een ander lokaal Meer en dagelijks huiswerk Sjouwen met een zware tas Studielessen Huiswerkklas Afstand school – thuis Nieuwe klasgenoten Weer de jongste van de school Ander schoolklimaat Andere lestijden Grote veranderingen

21 PO sboboso VO PrOvmbo ( LWOO ) havovwovso Uitstroom naar het VO

22 vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Schooltypen

23 Onderbouw voortgezet onderwijs Vakken/leergebieden: Nederlands Engels Rekenen en Wiskunde Mens en Natuur Mens en Maatschappij Kunst en Cultuur Bewegen en Sport vmbo, havo en vwo

24 vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Leerwegen Basisberoeps Kaderberoeps Gemengd/ Theoretisch Afkorting BBL KBL GL/TL MBO-niveau 1 & 2 3 & 4 Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw)

25 vmbo: sectoren Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid.

26 havo hoger algemeen voortgezet onderwijs Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding: 5 jaar (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO

27 6 jaar (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij HBO of universiteit vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Duur: Bovenbouwprofielen: Vervolgopleiding:

28 Bij het kiezen van een VO-school spelen allerlei zaken een rol, zoals: kosten, opvang bij lesuitval, afstand huis – school, mogelijkheden voor extra ondersteuning en begeleiding (bijv. bij dyslexie, huiswerk). Leestips: BOVO Ouderfolder Website BOVO Haaglanden ⁻ Checklist bij schoolkeuze ⁻ Handige websites (zie: www.bovohaaglanden.nl > primair onderwijs > ouders) De Scholenwijzer VO (uitgave: gemeente Den Haag) VO-gids ministerie OCW (zie: www.rijksoverheid.nl) Tips voor ouders

29 Einde Veel succes!


Download ppt "Schooljaar 2012-2013 Presentatie voor ouders/verzorgers van De Kleine Keizer BO VO."

Verwante presentaties


Ads door Google