De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Matching en binding Invloedsfactoren op een passende en succesvolle studiekeuze Invloed of invloeds? Geen duidelijk regels voor, wat wil jij?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Matching en binding Invloedsfactoren op een passende en succesvolle studiekeuze Invloed of invloeds? Geen duidelijk regels voor, wat wil jij?"— Transcript van de presentatie:

1 Matching en binding Invloedsfactoren op een passende en succesvolle studiekeuze Invloed of invloeds? Geen duidelijk regels voor, wat wil jij?

2 Programma Presentatie onderzoeksresultaten
‘Evaluatieonderzoek naar de effecten van studiekeuzebegeleiding bij studenten’ van Judith Gerdessen Ontwikkelingen in Hoger Onderwijs Reflectie prof. Dr. Bert van der Zwaan Workshop/discussieronden Afsluitende borrel

3 Opwarmer: Wat heeft je zelf destijds aan (een van) je studie(s) verbonden? Welke factoren hebben hiertoe bijgedragen? Vuurtje is wat vaag, heb jij een betere?

4 Wat is Centrum Studiekeuze?
Begeleiden van HU en UU-studenten bij studie- en masterkeuze In beperkte mate ook VO en MBO-scholieren Door middel van individuele begeleiding en workshops Begeleiding is gericht op bewustwording en activering

5

6 Wat geeft jou energie?

7 “Voor de keuze van mijn laatste studie heb ik, veel meer dan bij mijn vorige studiekeuze, naar mezelf gekeken, mijn interesses, vaardigheden etc… …Toen ging ik in een richting zoeken die mensen aangaven waar ik in moest zoeken…. En nu ben ik ook meer volwassen en weet ik beter waar ik op moet letten bij het kiezen van een opleiding.“

8 Doelstellingen Centrum Studiekeuze
De UU en HU willen schoolverlaters, twijfelaars, overstappers en pre-masterstudenten ondersteunen bij hun studiekeuzeproces. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan terugdringing van uitval in het eerste studiejaar. Elk talent in Utrecht telt. Zowel UU als HU hebben ‘de juiste student op de juiste plaats’ in hun strategisch programma opgenomen. (uit Verslag Centrum voor Studiekeuze, 2006)

9 Verheugende resultaten
Ondersteuning studiekeuzeproces 86% van de studenten geeft aan tevreden te zijn: 67% (zeer) tevreden, 19% redelijk tevreden Terugdringing van uitval in het eerste jaar 17% van de begeleide studenten besluit door te gaan met de al gekozen opleiding Elk talent in Utrecht telt 61% van de respondenten bleef in Utrecht studeren ‘De juiste student op de juiste plaats’ 76% heeft een opleiding gevonden die aansluit op de eigen interesses/vaardigheden/capaciteiten

10 Evaluatie onderzoek 1522 begeleide studenten in 2008/2009 en 2009/2010
283 respondenten (19%) Online enquête in survey monkey Interviews met 9 respondenten Geen statistische verwerking, resultaten bekeken op percentages

11 Belangrijke thema’s Succes in de gekozen opleiding
Succes van de begeleiding Vinden studenten dat ze een passende keuze hebben gemaakt Succes in de gekozen opleiding Behaald en verwacht studiesucces in de gekozen opleiding Zelfinzicht en persoonlijke aandacht Welke aspecten zijn van invloed op het kiezen

12 Succes van de begeleiding

13 Succes van de begeleiding

14 Tevreden, want…. Inzicht in waar mijn interesses liggen
Inzicht in de stappen die ik kan zetten in mijn oriëntatie Inzicht in mijn werkelijke prioriteit bij studiekeuze Inzicht in mijn capaciteiten en eigenschappen En Verhoogde leermotivatie

15 Passende keuze

16 Op een passende plek

17 Succes in de gekozen opleiding

18 Succes in de gekozen opleiding

19 Behaalde EC´s in gekozen opleiding

20 Verschillen in succes Respondenten die het jaar voor begeleiding werkten: 45% heeft minder dan 60% studiepunten behaald Respondenten die een tussenjaar hadden hebben minder studiepunten behaald

21 Langstudeerders 3e maal studie in het Hoger Onderwijs:
Meest tevreden over de begeleiding (90%) 70% binnen 2 maanden keuze gemaakt 30% heeft minder dan 60% van de studiepunten behaald 10% verwacht het eerste jaar niet te gaan halen

22 MBO’ers 7% van de respondenten heeft een mbo-opleiding afgerond:
45% had graag nog andere/meer begeleiding gehad 28% is gestopt met de gekozen opleiding 35% heeft minder dan 60% van de studiepunten behaald

23 Zelfinzicht en persoonlijke aandacht

24 Belangrijkste inzichten
Interesses op studie- en loopbaangebied Stappen om me te oriënteren Werkelijke prioriteit bij studiekeuze Capaciteiten/eigenschappen en hoe ik deze kan ontdekken

25 Werkelijke vraag bij studiekeuze
Man Vrouw Werkelijke vraag bij studiekeuze Belemmeringen/valkuilen bij studiekeuze Nut van netwerken Stappen die ik kan ondernemen Verkennen eigen interesses Eigen capaciteiten En: Vaker tevreden over de begeleiding Meer tevreden over gemaakte keuze Man Vrouw Werkelijke vraag bij studiekeuze Belemmeringen/valkuilen bij studiekeuze Nut van netwerken Stappen die ik kan ondernemen Verkennen eigen interesses Eigen capaciteiten En: Vaker tevreden over de begeleiding Meer tevreden over gemaakte keuze

26 Ondernomen activiteiten
Informatie zoeken op het internet Gesprekken met familieleden en vrienden Slechts de helft van de studenten heeft meegedaan aan: Proefstuderen Gesprekken met mentor, decaan of professional

27 Nieuwe keuzes Interesses op studie- en loopbaangebied
Werkelijke vraag/ prioriteit Capaciteiten en eigenschappen

28 Ontwikkelde vaardigheden
Kennis over eigen studie- en beroepswensen en mogelijkheden (66%) Zelfkennis (61%) Te ondernemen acties (60%) Kwaliteit studiekeuze verhoogd (57%) Verhoogde leermotivatie (49%) Zelfsturing (44%) Zelfvertrouwen (37%)

29 Discussie

30 Relatie met ontwikkelingen?
Langstudeerders: eerder identificeren? Matchingstrajecten: check op diepgang studiekeuze? Eerste keuze te beïnvloeden, zodat er een betere keuze wordt gemaakt? Keuzes binnen de opleiding ook begeleiden? Rol van persoonlijke aandacht en nadruk op zelf actief worden in andere contexten?

31 Ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs
Reflectie door prof. Dr. Bert van der Zwaan


Download ppt "Matching en binding Invloedsfactoren op een passende en succesvolle studiekeuze Invloed of invloeds? Geen duidelijk regels voor, wat wil jij?"

Verwante presentaties


Ads door Google