De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LITURGIE DEFINITIE: samen komen als missionaire geloofsgemeenschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "LITURGIE DEFINITIE: samen komen als missionaire geloofsgemeenschap"— Transcript van de presentatie:

1 LITURGIE DEFINITIE: samen komen als missionaire geloofsgemeenschap
WAAROM VIEREN? De waarde van het leven en ter ontmoeting: Met jezelf Met de andere mens Met God WAT EN HOE VIEREN? Eucharistie Sacramenten Andersoortige vieringen: rozenkrans, gebedsdiensten, aanbidding, kruisweg, Taizé- vieringen en diensten o.l.v. Parochianen (woco) etc.

2 TOEKOMSTVISIE HUIDIGE SITUATIE Afnemend kerkbezoek
Afnemend aantal pastores (2010: 5(?) fte. Zeer eucharistisch ingestelde gemeenschappen Teveel vieringen in de regio TE VERWACHTEN SITUATIE Vastlopen in de huidige situatie Kunstmatig in stand houden Te zware belasting pastores en vrijwilligers KEUZEN: 2 MOGELIJKHEDEN Sterfhuisconstructie Nieuwe wegen in een veranderende tijd

3 NIEUWE WEGEN IN EEN VERANDERENDE TIJD
SAMEN MET ANDEREN Vanzelfsprekend? Gave of opgave? MINDER VIERINGEN Eucharistie centraal Andere vieringen zonder afbreuk te doen aan de eucharistie en de sacramenten Sacramenten gemeenschap- pelijk voorbereiden en vieren: bv. dopen, huwelijk, zieken- zalving, verzoening. Soms zelfs in de weekend- eucharistie dopen of mensen zalven. GEMEENSCHAPSOPBOUW stelling: een viering die geen feest is, is verloren energie.

4 EUCHARISTIE OPBOUWEN VAN ONS KERK ZIJN TAAKVERDELINGEN
Priester – Diaken – Pastoraal Werk(st)er Acolieten Lectoren Communieuitreikers Koster Koren ACTIEF OF PASSIEF

5 LITURGIE = BRON VAN WAARUIT… DROOM WAARNAAR TOE..
EEN FEEST???? Moeten we naar de kerk komen? Heeft het zin om naar de kerk te komen? WAT IS DE GAVE? Vieren van het leven in alle vreugde en verdriet God in ons midden als spiegel, raadgever en helper WAT IS DE OPGAVE? Vanuit ons vieren de wereld in: zout der aarde en licht der wereld. Dienstbaarheid Scholing

6 LITURGISCHE KATECHESE
Voorbereiden van mensen op nieuwe vormen van liturgisch vieren Scholing van vrijwilligers en pastores op nieuwe vormen van vieren.

7 LEERLING WILLEN ZIJN Het is een avontuur, wat als gehele gemeenschap ingaan: pastores en vrijwilligers en alle leden van onze gemeenschappen. Wat maakt ons “anders” en niet “meer of minder”? De inhoud van onze boodschap is bevrijding, rechtvaardigheid en verlossing. (in alle bewoordingen te uiten…) Wat te doen met onze “duikboot-gelovigen”? Eén ding ben ik van overtuigd: Ze mogen nooit geheel tussen wal en schip vallen…. Biedt het catechemunaat hier een oplossing voor?

8 Catechumenaat Een nieuwe visie op de missionaire gemeenschap
Brochure verschijnt binnenkort Catechese vanaf begin en voortdurend


Download ppt "LITURGIE DEFINITIE: samen komen als missionaire geloofsgemeenschap"

Verwante presentaties


Ads door Google