De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collectiebeleid Brabant Op weg naar bindend collectiebeleid binnen BNB Presentatie t.b.v. seminar op 1 april 2010 Math Göbbels Projectleider Collectiebeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collectiebeleid Brabant Op weg naar bindend collectiebeleid binnen BNB Presentatie t.b.v. seminar op 1 april 2010 Math Göbbels Projectleider Collectiebeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Collectiebeleid Brabant Op weg naar bindend collectiebeleid binnen BNB Presentatie t.b.v. seminar op 1 april 2010 Math Göbbels Projectleider Collectiebeleid Brabant

2 Overzicht van presentatie The big picture Status van het project Diagnose van de huidige situatie monitoring netwerkafspraken Contouren voor een nieuw collectiebeleid e-books Van middel naar doel beheersperspectief retailperspectief logistiek perspectief web 2.0

3 The big picture – een integrale aanpak HUIDIGE SITUATIE Beheer processen profielen RCB Retailperspectief op collecties Logistiek klantgericht efficiënt DIAGNOSE: duiding trends analyse cijfers situatie Brabant WEB2.0WEB2.0 COLLECTIE BELEID: Visie m.b.t. bewaarbeleid muziek/AVM floating collections e-books TOP-diensten GEWENSTE SITUATIE Bindend collectiebeleid Aansluiting op Collectie Nederland / TOP-diensten Aansluiting met de Digitale Bibliotheek Ruimte voor coleur locale Dialoog, consultatie en kennisdeling HRM-aspecten: de passie terug in het vak

4 Het beoogde effect met de gewenste situatie HUIDIGE SITUATIE DIAGNOSE: duiding trends analyse cijfers situatie Brabant GEWENSTE SITUATIE Bindend collectiebeleid Aansluiting op Collectie Nederland / TOP-diensten Aansluiting met de Digitale Bibliotheek Ruimte voor coleur locale MISSIE BNB stimulering levend burgerschap door… verleiding van burgers om zichzelf te ontwikkelen PROVINCIALE DOELEN één Brabants systeem voor collectie raadpleegbaar vanaf thuis tevredenheid collectie stijgt naar een 8

5 Status van het project Consensus over een integrale aanpak Diagnose in afrondende fase kwartaal 2: rapportage beschikbaar samenvatting als input voor collectiebeleid Inrichting in 2010, gefaseerde implementatie in 2011 Nu: tijd voor dialoog over een bindend collectiebeleid

6 Diagnose van de huidige situatie - 1 Meer vragen dan antwoorden wat bedoelen we met één Brabantse collectie? wat is bindend en voor wie? wanneer is sprake van aansluiting in de gelaagde structuur? Veel veronderstellingen/aannames digitalisering van de samenleving e-books web 2.0 Begripsverwarring logistiek: inwerken vs. vervoer vs. ketenperspectief e-books: techniek vs. functioneel vs. inhoudelijk long tail (digitaal) vs. bewaarbeleid (fysiek)

7 The long tail Verklaring voor de Long Tail democratisering van productiemiddelen democratisering van de distributie technische verbetering van aansluiting vraag-aanbod (afname zoekkosten) Drie soorten winkels fysieke winkel hybride winkel puur digitale winkel (verwaarloosbare marginale kosten) Het succes van een puur digitale winkel gecentraliseerde distributie reductie van opslagrisico (printing/order-on-demand) uitbreiding virtueel assortiment (e-books) optimalisatie van distributiekanalen

8 Diagnose van de huidige situatie - 2 Analyse van bestaande cijfers RCB-statistieken: bevestiging van vele vermoedens gebruik van collecties neemt in de tijd af fictie > non-fictie non-fictie: steeds beperkter specifieke niches (muziek/AVM): problematisch vanuit uf-perspectief DNA-gegevens per COROP-regio urbane vs rurale verzorgingsgebieden Monitoring netwerkafspraken

9 Diagnose van de huidige situatie - 2 Analyse van bestaande cijfers RCB-statistieken: bevestiging van vele vermoedens gebruik van collecties neemt in de tijd af fictie > non-fictie non-fictie: steeds beperkter specifieke niches (muziek/AVM): problematisch vanuit uf-perspectief DNA-gegevens per COROP-regio urbane vs rurale verzorgingsgebieden Monitoring netwerkafspraken diversiteit in aanpak centraal collectioneren op het niveau van de basisbibliotheek collectiebeleid > collectieprofielen collectieprofielen: statische kwalitatieve beschrijving i.p.v. richtlijnen voor aanschaf/saneren RCB-gegevens als kwantitatieve input (budgetgerelateerde functie) gebruik van beschikbare formats is niet vanzelfsprekend

10 Contouren voor een nieuw collectiebeleid HUIDIGE SITUATIE Beheer processen profielen RCB Retailperspectief op collecties Logistiek klantgericht efficiënt DIAGNOSE: duiding trends analyse cijfers situatie Brabant WEB2.0WEB2.0 COLLECTIE BELEID: Visie m.b.t. bewaarbeleid muziek/AVM floating collections e-books TOP-diensten GEWENSTE SITUATIE Bindend collectiebeleid Aansluiting op Collectie Nederland / TOP-diensten Aansluiting met de Digitale Bibliotheek Ruimte voor coleur locale Dialoog, consultatie en kennisdeling HRM-aspecten: de passie terug in het vak

11 Contouren voor collectiebeleid – de collectie zelf Primair principe: combinatie van centraal en decentraal Centrale aanschaf/inhoud van de “mainstream” Decentrale aanschaf van de lokale “niches”  waar ligt de grens tussen centraal en decentraal? Secundair principe: organiseer de “long tail” saneren en bewaren liggen in elkaars verlengde decentraal saneren, provinciaal bewaren (in de gelaagde structuur) radicaal saneren: op alle fronten op basis van objectieve criteria  waar leggen we de knip in de “long tail”?  Waar ligt de grens met KB, erfgoed en archieven? Tertiair principe: organiseer de “niches” toepassing van fysieke retailprincipes vergroting digitale attentiewaarde: etalages (Topdiensten) inhoudelijke samenstelling via digitale dossiers floating collections

12 Contouren voor collectiebeleid – e-books E-books in opkomst, verwachtingen zijn hoog, veel experiment Focus techniek/hardware (veel beschikbaar) functionaliteit (niet doordacht) inhoud (weinig beschikbaar) Veel losse eindjes en experiment (Eportal) rechtenvraagstuk uitleenvraagstuk (business model) beveiligingsvraagstuk  oneigenlijke argumenten/bezwaren NBD… of toch maar richting Onleihe? Gaat Brabant wachten op landelijke doorbraken?

13 Voorstel m.b.t. e-books Vervolg op roadshows Verwijzing naar legaal circuit van e-books (via google books) Experiment: Afspraken met Brabantse (niche)uitgeverijen Brabantse Canon Knip in de keten: Schrijvers en bibliotheken hand in hand

14 Contouren voor collectiebeleid - beheer Noodzaak tot herontwerp van collectieprocessen Collectieprofielen kenmerken van het verzorgingsgebied kwalitatieve beschrijving van collectie kwantitatieve gegevens over de werking van de collectie procedurele (gedrags)afspraken op basis van objectieve criteria RCB als surrogaat voor profielen Toekomstgerichte ontwikkeling van RCB op basis van ontwerpeisen

15 Contouren voor collectiebeleid - logistiek Efficiency en klantgerichtheid: twee kanten van dezelfde medaille weerstand bij zoektocht naar efficiency sense of urgency bij erkenning van klanteisen Noodzaak tot explicitering c.q. herijking van logistieke principes point-to-point hub-and-spoke Onderzoek is gericht op efficiency yield management (beladingsgraad) biedt mogelijkheden schaalvoordelen gevoelsmatig te beperkt Totale logistieke keten (van zaadje tot karbonaadje) dienstverlening door NBD (onderhandeling) bestaande lokale logistiek zoektocht naar nieuwe partners

16 Contouren voor collectiebeleid - retailperspectief Fysieke retail store design: buitenkant en binnenkant (zintuiglijke waarneming) vlekkenplan (begrijpelijke samenhang van afdelingen) omvang van de winkel de vorm van de winkel vaste punten (ingang/uitgang/backoffice/toilet) lay-out-vormen afdelingsontwerp (schappenplan, keuze meubilair, uitgangspunten voor presentatie) afdelingsinrichting (feitelijke presentatie/aankleding) Digitale retail digitale etalages (toeleiding van de klant, de vorm) digitale dossiers (het eigenlijke product, de inhoud) Voorstel retailscan van de collectie wat zijn dan creatieve oplossingen voor de korte termijn? wat is het effect hiervan? wat zijn dan de investeringen voor de lange termijn?

17 Contouren voor collectiebeleid – web 2.0 Veel beschikbare oplossingen (www.23dingen.nl) Overwegend gebruik in persoonlijke levenssfeer van burgers Welke oplossingen brengen de collectie naar de klant? zorgen voor interactieve connectie tussen klant en collectie (co-creatie)? plaatsen de collectie in een relevante (lokale) context? Experiment binnen kaders (geen hobbyisme) selectie van relevante oplossingen toepassing onder beheerste omstandigheden De organisatie aan de achterkant digitale infrastructuur capaciteit in kwantitatieve zin competentie in kwalitatieve zin

18 Samenvattend Aan de slag binnen Brabant, contact houden met landelijk niveau Keuzes maken, afspraken maken aanschaf, saneren, bewaren (centraal/decentraal) relatie met TOP-diensten laveren tussen long tail en niches laveren tussen vraag/aanbod en onze publieke opdracht Acties doorontwikkeling van RCB digitale toeleiding van collecties d.m.v. etalageconcept e-books op kleine schaal binnen Brabant retailscan van de collectie + creatieve oplossingen Experiment web 2.0 logistiek

19 Vragen en reacties? Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken


Download ppt "Collectiebeleid Brabant Op weg naar bindend collectiebeleid binnen BNB Presentatie t.b.v. seminar op 1 april 2010 Math Göbbels Projectleider Collectiebeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google