De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geluk gelukkig grotendeels gelukt Utrecht, 5 februari 2014 Paul Schnabel Universiteit Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geluk gelukkig grotendeels gelukt Utrecht, 5 februari 2014 Paul Schnabel Universiteit Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Geluk gelukkig grotendeels gelukt Utrecht, 5 februari 2014 Paul Schnabel Universiteit Utrecht

2 Geluk, 1999-2013 (%) 199920062013 Erg gelukkig21%15% Gelukkig686770 Niet gelukkig, niet ongelukkig 91412 Niet zo gelukkig 3 4 3 Ongelukkig 1 1 0 (CBS/SCP)

3 Geluk in vergelijking World Happiness Index : Denemarken, Finland, Zweden, Luxemburg, Nederland, Better Life Index: Zweden, Noorwegen, Denemarken, Nederland Human Development Index: Denemarken, Noorwegen, Nederland Misere Index: Zweden, Duitsland, Nederland ‘Het zuidelijkste Skandinavische land’ Sociaal en Cultureel Planbureau

4 Eerder (zeer) gelukkig -Autochtonen -Hoge inkomens -Drenthe (  Flevoland) -Hetero-mannen -Ouderen -Werkenden -Paren zonder kinderen (  alleenstaande werkloze man) -Plattelanders -(Niet te veel) vrijwilligerswerk

5 Eerder ongelukkig/ontevreden Eenoudergezinnen : 0,3 miljoen Nietwesters allochtonen: 1,8 miljoen Onderste 20% van de inkomens/uitkeringsgerechtigden/nietwerkenden: 2 miljoen Laagopgeleiden: 10% basisonderwijs, 25% t/m mavo Mensen met slechte gezondheid Sociaal en Cultureel Planbureau

6

7 Sociale risicofactoren voor geluk/ongeluk Individualisering Steeds meer eenpersoonshuishoudens (37%) Hoog percentage verbreking relaties/huwelijken (50-35%) Informalisering. Minder binding met formele organisaties (kerken) Intensivering Hoog verwachtingsniveau dagelijks leven ‘Spannend bestaan’, voelen dat je leeft Hoge waardering emoties/gevoelens Internationalisering Internationale migratie Sociaal en Cultureel Planbureau

8 Sociale contacten Met familieleden Een keer per week73% Zelden of nooit 2% Contact met de buren Een keer per week41% Nooit11% Met vrienden en kennissen Een keer per week59% Zelden of nooit 2% Sociaal en Cultureel Planbureau

9 Evaluatie sociale contacten 20042010 Ik maak deel uit van een groep vrienden57%62% Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig1412 Ik voel me van andere mensen geïsoleerd 3 2 Ik heb mensen met wie ik goed kan praten83% Sociaal en Cultureel Planbureau

10 Sociale leven nu anders georganiseerd Geen extended family, maar nuclear family over drie generaties Vriendschap verder belangrijker dan familieband Actieve inzet onderhoud sociale relaties wordt verwacht Dubbele vergrijzing leidt tot meer eenzaamheid Werk informeler en meer in teamverband- moeilijker! Waardering voor werk en werken als belangrijk voor welbevinden sterk toegenomen Verhoogd opleidingsniveau, ‘homogenisering’ opleiding m/v Minder duidelijke rolverdeling man-vrouw Seksuele gerichtheid als bepalend voor identiteit Vervroeging seksuele volwassenheid, vertraging sociale volwassenheid Sociaal en Cultureel Planbureau

11 Psychische problemen (18 -64 jaar, 2008) Laatste 12 maanden: M. 17,7%, V. 18,4% -Depressie (7,5%), angst (10%), middelenmisbruik (6%), gedrag(9%) (niet meegenomen: psychose – 0,5%) Over het hele leven gezien: M. 44,7%, V. 42,3% Geen verandering in incidentie/frequentie t.o.v. 1996 Ooit (psychische) hulp: 50/60% van mensen met psychische problemen; 5% voor aandoening, 31% binnen een jaar, 64% later GGZ – 4,5// 5 miljard per jaar (6%) ; 1 – 1,2 miljoen patiënten Sociaal en Cultureel Planbureau

12 Jongeren en eenzaamheid  7% geen of heel weinig vrienden  Praten met moeder gemakkelijker (90%) Niet met stiefmoeder (48% positief)  Eigen vader praten 80%, stiefvader 53%  Hoge opleiding meer contact dan lage opleiding  Homo’s eenzamer dan hetero’s  Ruim 1% ouders negatief over eigen kind Sociaal en Cultureel Planbureau

13 Suïcidaliteit (Nemesis II, 2011) ‘Ooit in het leven’ GedachtenPlannenPoging Totaal8,3%3,0%2,2% - M7,42,91,7 - V9,23,22,7 Het hoogste cijfer: - 18-24 jaar10,34,72,2 - 45-54 jaar10,03,42,6 Lager onderwijs14,26,44,4 Het laagste cijfer: - HBO/WO7,42,61,7 Laatste 12 mnd.1,1%0,4%0,1% Sociaal en Cultureel Planbureau

14 Risico-indicatoren suïcidaliteit (gedachten)  Alleenstaand  Kindertraumata (psychisch, seksueel, pesten)  Depressie/dysthymie/bipolaire stoornis  Alcohol, drugsgebruik  Cumulatie van risico-indicatoren Sociaal en Cultureel Planbureau

15 Sociale kwetsbaarheid (65-plus) 1998/992005/6 Alleenstaand39,8%45,2% Gebrek aan contact25,225,9 Gebrek aan sociale steun16,714,8 Sociaal kwetsbaar21,1%23,3% Gem. leeftijd73,8 jr.79,4jr. Sociaal en Cultureel Planbureau

16 22012 Denemarken8,28,4 Nederland7,57,7 (4,1) Finland/Zweden7,78,1 (4,5/3,5) België7,37,4 (4,7) Verenigd Koninkrijk7,17,3 (5,7) Oostenrijk7,87,7 (4,2) Duitsland7,27,2 (3,8) Spanje6,97,5 (6,8) Frankrijk6,57,2 (4,8) Italië6,96,9 (4,8) Griekenland6,06,3 (6,7) Hongarije5,65,8 (5,8) Tevredenheid met het leven, 1999-2012, en misere index 2012

17 Geert Hofstede’s cultuurvergelijking Individualisme Informaliteit Flexibiliteit Femininiteit Lange termijn perspectief EN Vrede Welvaart Rechtvaardigheid Vrijheid/gelijkheid Beperkte inkomensverschillen Sociaal en Cultureel Planbureau

18

19

20

21

22 De stemming in het land ‘Tevreden met het eigen leven, minder tevreden met de samenleving, ontevreden met de politiek’ ‘De anderen moeten veranderen’ ‘De zacht van binnen, hard van buiten samenleving’ Nederland is van een high trust society een medium trust society en in veel opzichten een mistrust society geworden. Groeiende kloof hoger vs lageropgeleiden Sociaal en Cultureel Planbureau

23 Tevredenheid met het eigen leven en een gunstig vergelijkend oordeel over de levenskwaliteit in eigen land, EU-bevolking van 15+ in 2010, in procenten Sociaal en Cultureel Planbureau

24 De geestelijk gezonde mens (Rümke, 1954) Eisen v.h. leven zonder zware inspanning In staat tot praktische verwerkelijking ambities Inzicht in eigen kracht en zwakte Behulpzaam en hulp aanvaardend Veerkrachtig bij pech, nuchter bij succes Vriendschap, ook ‘vijandschap’ Niet overmatig eisend Persoonlijk geloof, waarden en normen

25 Big seven of happiness Relaties Geld Werk Genen Sociale omgeving 'Pech' Persoonlijkheid Gezondheid (‘Big Five’) Persoonlijke vrijheid Positieve Levensfilosofie

26


Download ppt "Geluk gelukkig grotendeels gelukt Utrecht, 5 februari 2014 Paul Schnabel Universiteit Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google