De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geluk gelukkig grotendeels gelukt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geluk gelukkig grotendeels gelukt"— Transcript van de presentatie:

1 Geluk gelukkig grotendeels gelukt
Utrecht, 5 februari 2014 Paul Schnabel Universiteit Utrecht

2 Geluk, 1999-2013 (%) 1999 2006 2013 Erg gelukkig 21% 15% Gelukkig 68
67 70 Niet gelukkig, niet ongelukkig 9 14 12 Niet zo gelukkig 3 4 Ongelukkig 1 (CBS/SCP)

3 Geluk in vergelijking World Happiness Index : Denemarken, Finland, Zweden, Luxemburg, Nederland, Better Life Index: Zweden, Noorwegen, Denemarken, Nederland Human Development Index: Denemarken, Noorwegen, Nederland Misere Index: Zweden, Duitsland, Nederland ‘Het zuidelijkste Skandinavische land’ Sociaal en Cultureel Planbureau

4 Eerder (zeer) gelukkig
Autochtonen Hoge inkomens Drenthe ( Flevoland) Hetero-mannen Ouderen Werkenden Paren zonder kinderen ( alleenstaande werkloze man) Plattelanders (Niet te veel) vrijwilligerswerk

5 Eerder ongelukkig/ontevreden
Eenoudergezinnen : 0,3 miljoen Nietwesters allochtonen: 1,8 miljoen Onderste 20% van de inkomens/uitkeringsgerechtigden/nietwerkenden: 2 miljoen Laagopgeleiden: 10% basisonderwijs, 25% t/m mavo Mensen met slechte gezondheid Sociaal en Cultureel Planbureau

6 Sociaal en Cultureel Planbureau

7 Sociale risicofactoren voor geluk/ongeluk
Individualisering Steeds meer eenpersoonshuishoudens (37%) Hoog percentage verbreking relaties/huwelijken (50-35%) Informalisering . Minder binding met formele organisaties (kerken) Intensivering Hoog verwachtingsniveau dagelijks leven ‘Spannend bestaan’, voelen dat je leeft Hoge waardering emoties/gevoelens Internationalisering Internationale migratie Sociaal en Cultureel Planbureau

8 Sociale contacten Met familieleden Een keer per week 73%
Zelden of nooit 2% Contact met de buren Een keer per week 41% Nooit 11% Met vrienden en kennissen Een keer per week 59% Sociaal en Cultureel Planbureau

9 Evaluatie sociale contacten
2004 2010 Ik maak deel uit van een groep vrienden 57% 62% Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig 14 12 Ik voel me van andere mensen geïsoleerd 3 2 Ik heb mensen met wie ik goed kan praten 83% Sociaal en Cultureel Planbureau

10 Sociale leven nu anders georganiseerd
Geen extended family, maar nuclear family over drie generaties Vriendschap verder belangrijker dan familieband Actieve inzet onderhoud sociale relaties wordt verwacht Dubbele vergrijzing leidt tot meer eenzaamheid Werk informeler en meer in teamverband- moeilijker! Waardering voor werk en werken als belangrijk voor welbevinden sterk toegenomen Verhoogd opleidingsniveau, ‘homogenisering’ opleiding m/v Minder duidelijke rolverdeling man-vrouw Seksuele gerichtheid als bepalend voor identiteit Vervroeging seksuele volwassenheid, vertraging sociale volwassenheid Sociaal en Cultureel Planbureau

11 Psychische problemen (18 -64 jaar, 2008)
Laatste 12 maanden: M. 17,7% , V. 18,4% Depressie (7,5%), angst (10%), middelenmisbruik (6%), gedrag(9%) (niet meegenomen: psychose – 0,5%) Over het hele leven gezien: M. 44,7%, V. 42,3% Geen verandering in incidentie/frequentie t.o.v. 1996 Ooit (psychische) hulp: 50/60% van mensen met psychische problemen; 5% voor aandoening, 31% binnen een jaar, 64% later GGZ – 4,5// 5 miljard per jaar (6%) ; 1 – 1,2 miljoen patiënten Sociaal en Cultureel Planbureau

12 Jongeren en eenzaamheid
7% geen of heel weinig vrienden Praten met moeder gemakkelijker (90%) Niet met stiefmoeder (48% positief) Eigen vader praten 80%, stiefvader 53% Hoge opleiding meer contact dan lage opleiding Homo’s eenzamer dan hetero’s Ruim 1% ouders negatief over eigen kind Sociaal en Cultureel Planbureau

13 Suïcidaliteit (Nemesis II, 2011) ‘Ooit in het leven’
Gedachten Plannen Poging Totaal 8,3% 3,0% 2,2% - M 7,4 2,9 1,7 - V 9,2 3,2 2,7 Het hoogste cijfer: jaar 10,3 4,7 2,2 jaar 10,0 3,4 2,6 Lager onderwijs 14,2 6,4 4,4 Het laagste cijfer: - HBO/WO Laatste 12 mnd. 1,1% 0,4% 0,1% Sociaal en Cultureel Planbureau

14 Risico-indicatoren suïcidaliteit (gedachten)
Alleenstaand Kindertraumata (psychisch, seksueel, pesten) Depressie/dysthymie/bipolaire stoornis Alcohol, drugsgebruik Cumulatie van risico-indicatoren Sociaal en Cultureel Planbureau

15 Sociale kwetsbaarheid (65-plus)
1998/99 2005/6 Alleenstaand 39,8% 45,2% Gebrek aan contact 25,2 25,9 Gebrek aan sociale steun 16,7 14,8 Sociaal kwetsbaar 21,1% 23,3% Gem. leeftijd 73,8 jr. 79,4jr. Sociaal en Cultureel Planbureau

16 Tevredenheid met het leven, 1999-2012, en misere index 2012
Denemarken 8,2 8,4 Nederland 7,5 7,7 (4,1) Finland/Zweden 7,7 8,1 (4,5/3,5) België 7,3 7,4 (4,7) Verenigd Koninkrijk 7,1 7,3 (5,7) Oostenrijk 7,8 7,7 (4,2) Duitsland 7,2 7,2 (3,8) Spanje 6,9 7,5 (6,8) Frankrijk 6,5 7,2 (4,8) Italië 6,9 (4,8) Griekenland 6,0 6,3 (6,7) Hongarije 5,6 5,8 (5,8) Tevredenheid met het leven, , en misere index 2012

17 Geert Hofstede’s cultuurvergelijking
Individualisme Informaliteit Flexibiliteit Femininiteit Lange termijn perspectief EN Vrede Welvaart Rechtvaardigheid Vrijheid/gelijkheid Beperkte inkomensverschillen Sociaal en Cultureel Planbureau

18

19

20

21 Sociaal en Cultureel Planbureau

22 De stemming in het land ‘Tevreden met het eigen leven, minder tevreden met de samenleving, ontevreden met de politiek’ ‘De anderen moeten veranderen’ ‘De zacht van binnen, hard van buiten samenleving’ Nederland is van een high trust society een medium trust society en in veel opzichten een mistrust society geworden. Groeiende kloof hoger vs lageropgeleiden Sociaal en Cultureel Planbureau

23 Tevredenheid met het eigen leven en een gunstig vergelijkend oordeel over de levenskwaliteit in eigen land, EU-bevolking van 15+ in 2010, in procenten Sociaal en Cultureel Planbureau

24 De geestelijk gezonde mens (Rümke, 1954)
Eisen v.h. leven zonder zware inspanning In staat tot praktische verwerkelijking ambities Inzicht in eigen kracht en zwakte Behulpzaam en hulp aanvaardend Veerkrachtig bij pech, nuchter bij succes Vriendschap, ook ‘vijandschap’ Niet overmatig eisend Persoonlijk geloof, waarden en normen

25 Big seven of happiness Relaties Geld Werk Genen Sociale omgeving 'Pech' Persoonlijkheid Gezondheid (‘Big Five’) Persoonlijke vrijheid Positieve Levensfilosofie

26


Download ppt "Geluk gelukkig grotendeels gelukt"

Verwante presentaties


Ads door Google