De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie BPV in CGO Rien Pieper

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie BPV in CGO Rien Pieper"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie BPV in CGO Rien Pieper
12 april 2006

2 Uitgangspunten Het ontwikkelen van competenties door onderwijsdeelnemers en daarmee het praktijkleren zal prominentere rol spelen. CGO vraagt niet alleen een andere manier van opleiden van de school, maar ook van het leerbedrijf, beroepspraktijk vertrekpunt van leren. Er pas ècht sprake van praktijkleren door een onderwijsdeelnemer als de beroepscontext optimaal kan worden benut.

3 Dialoog Competentieonderwijs krijgt alleen echt vorm als er een dialoog is tussen bedrijfsleven, onderwijs en kbb Dialoog over het ontwerp van competentiegericht onderwijs  2. Dialoog over de uitvoering van competentiegericht onderwijs

4 Dialoog over het ontwerp (macro-nivo)
Afstemming in PCBB (onderwijs-bedrijfsleven) over kwalificaties Verbeterd format is vastgesteld Vergelijking KCH-competentiematrix met KBB-competentielijst 25 competenties – alle KBB’s (zie site kch – alles over competenties)

5 Concept Kwalificatiestructuur Handel 2007-2008
D e t a i l h a n d e l Uitstroom niv. 4: Afdelingsmanager Filiaalmanager Manager wonen Interieur- adviseur Ondernemer detailhandel Manager handel Niveau 4 Uitstroom niv. 3: Verkoopspecialist dh Verkoopspecialist/ Leidinggevende dh Verkoopadviseur wonen Uitstroom niv. 3: Allround woning- stoffeerder Verkoop- specialist Niveau 3 Woning- stoffeerder Uitstroom niv. 2: Basis woning- stoffeerder Verkoper Niveau 2 Aankomend verkoop- medewerker Niveau 1

6 Concept Kwalificatiestructuur Handel 2007-2008
G r o o t h a n d e l - I n t e r n a t i o n a l e h a n d e l Uitstroom niv. 4: Exportmedewerker binnendienst buitendienst Manager handel Uitstroom niv. 4: Vestigingsmanager groothandel Export- medewerker Logistiek supervisor Niveau 4 Uitstroom niv. 3: Commercieel mede- werker binnendienst werker buitendienst Verkoop- specialist Uitstroom niv. 3: Verkoopmede- werker showroom Logistiek groepsleider Commercieel medewerker Niveau 3 Logistiek medewerker Niveau 2 Assistent logistiek medewerker Niveau 1

7 Dialoog over de uitvoering BPV (meso-nivo)
BPV werkgroep BTG Handel Kenniscentrum Handel

8 Dialoog over de uitvoering CGO
Realistische praktijksituaties als uitgangspunt voor het leren, integratie van theorie en praktijk Meer verantwoording bij de lerende zelf Ruimte voor verschillende leerstijlen

9 Wat verandert er voor leerbedrijven?
Onderscheid tussen binnenschools en buitenschools leren Buitenschools leren voor de krachtige leeromgeving of contextrijk Buitenschools leren neemt toe

10 Wat verandert er voor leerbedrijven?
Een school leidt op, in een bedrijf leer je Praktijkopleiders zullen een andere rol krijgen naar de deelnemer, geen opdrachten maar werken aan competenties, praktijkopleider spil in BPV Meer beoordelen in de praktijk

11 Training Praktijkopleiders
Een gemotiveerde, coachende en vakdeskundige praktijkopleider moet in staat zijn om leermogelijkheden voor de deelnemer te onderkennen en te creëren

12 Enkele onderdelen uit TVP-CGO
Leren in de praktijk en de rol van de praktijkopleider Competenties praktijkopleider Achterhalen leerbehoefte Achterhalen leerstijlen Leeractiviteiten bepalen Planning maken en praktijkleerplan ontwerpen (POP) Belang van goed Observeren Deelnemer helpen reflecteren Motivatie

13 Accreditatie 2005-2007 Volgen experimenten
Situationeel omgaan met accreditatievraagstukken Werkprocessen als beschreven in kerntaken als uitgangspunt Ontwikkelingen verbeterd format

14 Project Praktijkleren
Colo project olv Wim Streumer (Ecabo) met als doelen: Met een gezamenlijke performance mede uitvoering geven aan sectoraal beleid met betere dienstverlening naar klanten

15 1. Centrale info voorziening
Resultaat: Één internet loket voor alle sectoren Rol kenniscentra: Actuele vacante plp met leermogelijkheden Actuele opleidingen en beroepen info Overwegingen: Toegankelijkheid, zoeken en positionering gezamenlijke kenniscentra

16 1. Centrale info voorziening
Plateau 4 BRON '08 Doelmatigheid Plateau 3 beleidsmakers arbeidsmarktinfo onderwijsinfo jan 07 docent deelnemer matching bedrijfsprofielen deelnemerprofielen Plateau 2 sept 06 deelnemer leerbedrijf stage- plaatsen verhogen mate van beschikbaarheid van erkenningen naar vacatures Plateau 1 mei 06 sept 06 jan 07 '08 Tijd

17 Programmalijnen KBB’s
Centrale Informatievoorziening Standaardisering van informatie Accreditering Kwaliteitsbevordering leerbedrijven Regio Matching van deelnemers en leerplaatsen Ondersteuning leerproces BPV Praktijkleren en werknemers

18 Inzet KCH naar bedrijven
Stimulering Plus en Top bedrijven Bedrijfsprofiel Leidraad / Nieuwsbrief bedrijven Website praktijkopleiders Gesprekken en informatie over (experimenteer)onderwijs en examinering Bevorderen van de dialoog tussen regionaal bedrijfsleven en ROC

19 Ondersteuning praktijk
Coachen in de rol als praktijkopleider. Trainen in de rol en taak van praktijkopleider middels Training voor Praktijkopleider CGO. Ondersteunen in het vaststellen welke kwalificaties en competenties in bedrijf realiseerbaar zijn. Bevorderen van de dialoog met ROC Aanreiken van voorbeelden voor creeëren van leersituaties

20 Werken en Leren 2006 Symposium in de regio
Regionaal Ondernemersplein.nl Praktijk in de regio (werkbanken/ontbijtsessies/bijeenkomsten bedrijfsleven) Branchedagen/gastdocentschap/docentenstage

21 Inzet KCH naar onderwijs
Gezamenlijke visieontwikkeling BPV (BTG en KCH) Stimuleren samenwerking ROC-bedrijfsleven BTG-Docentendagen/BPV-coördinatorendagen Handelsgeest/leidraad/cd-rom/site/enz Gesprekken met ROC in kader samenwerking

22


Download ppt "Presentatie BPV in CGO Rien Pieper"

Verwante presentaties


Ads door Google