De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De Ambelt ambulant begeleider Werken als ambulant begeleider bij de Ambelt 14 februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De Ambelt ambulant begeleider Werken als ambulant begeleider bij de Ambelt 14 februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 1 De Ambelt ambulant begeleider Werken als ambulant begeleider bij de Ambelt 14 februari 2008

2 2 Programma Welkom Voorstellen aanwezigen de Ambelt, REC Oost Nederland, ZSE Ambulante Dienst Het werk als ambulant begeleider Scholingsprogramma Procedure Vragen? / opmerkingen? Sluiting U krijgt een brochure met informatie!

3 3 Voorstellen

4 4 Missie De Ambelt wil jongeren met psychiatrische en/of gedragsproblemen onderwijs en begeleiding bieden, gericht op het verwerven van die competenties die hen in staat stellen als volwaardige deelnemers zo zelfstandig mogelijk aan het maatschappelijk handelen deel te nemen.

5 5 Visie Wij houden rekening met de mogelijkheden en belangstelling van de leerlingen Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de doelen uit het regulier onderwijs Wij creëren voor onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat Wij houden rekening met de individuele problematiek van de leerling

6 6 Cluster 4 Ambelt (internaliserend) (kinderpsychiatrische stoornissen) Ambelt (externaliserend) (gedragsproblematiek en gedragsstoornissen) 1.849 leerlingen (V)SO * * Per 16 januari 2008

7 7 De Ambelt Zwolle Apeldoorn Nunspeet Kampen Deventer Steenwijk Meppel Hardenberg

8 8 REC Oost Nederland & De Ambelt Het verzorgings- gebied van REC Oost Nederland en de locaties van de Ambelt

9 9 Afdelingen SO (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) Oriëntatiegroepen Techniek, Groenvoorziening, Verzorging, Consumptief, Hout, Metaal Praktisch onderwijs en arbeidstoeleiding Theoretische leerweg HAVO onderwijs MBO (Verzorging, Groen, Horeca, niveaus 1 en 2) leerlingen van 4 tot 20 jaar (thuiswonend of residentieel) 5 afdelingen, SO ca. 50 groepen, VSO ca. 120 groepen

10 10 Specifiek Onderwijsaanbod Medisch onderzoek en begeleiding Fysiotherapie Training sociale vaardigheden / PAD& Leefstijl Autigroepen (TEACHH) Communicatietrainingen Ergotherapie Bewegingstherapie Logopedie

11 11 Zwolse Samenwerkende Expertisecentra ●Clusteroverstijgende samenwerking Bartimeus (cluster 1) Enkschool (cluster 2) De Twijn (cluster 3) Obadjaschool en Eliëzerschool (cluster 3) De Waterlelie (cluster 3) De Ambelt (cluster 4)

12 12

13 13 Dienst Ambulante Begeleiding Ambulant begeleide leerlingen Dienst Ambulante Begeleiding 1.471 leerlingen * * Per 16 januari 2008

14 14 De organisatie van de Dienst AB 60 ambulant begeleiders 336 scholen Regio Zwolle en Apeldoorn In de nabije toekomst naast ambulante begeleiders ook: - nieuwe taken - meer disciplines - ‘handen in de klas’

15 15 Dienst Ambulante Begeleiding

16 16 Dienst Ambulante Begeleiding Enorme groei aantal rugzakken Vraag naar deskundig personeel

17 17 Dienst Ambulante Begeleiding Vandaar de bijeenkomst van vanavond!!!

18 18 Vraag naar deskundig personeel Gewone personeelsadvertenties leveren niet genoeg op Toch blijven we op zoek naar kwaliteit

19 19 Gebrek aan deskundig personeel Ons aanbod: Ruim drie maanden lang studeren en werken in de tijd van de baas De kans om je kennis t.a.v. gedragsproblemen te verdiepen en te verbreden En ach….7 weken zomervakantie i.p.v. 6

20 20 Doelgroep cluster 4 Stoornissen Autistisch Spectrum AD(H)D MCDD Oppositioneel gedrag (ODD) Gilles de la Tourette NLD Overige psychiatrische stoornissen

21 21 Het begin Toewijzing leerling Bestuderen dossier Invullen van intakeformulier

22 22 Het eerste contact met de school Telefonisch Intern begeleider Maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek Vragen of de school de ouders uit wil nodigen

23 23 De echte start Korte observatie (indien mogelijk) Kennismaking Oriëntatie Afspraken Verslag naar school en ouders

24 24 Het vervolg Eén of meer observaties Handelingsplan (AB-er ondersteunt) Begeleidingsplan Begeleidingstraject

25 25 Het doel Achterhalen wat de oorzaak is van het zichtbare (ongewenste) gedrag op school en thuis Opheffen van leer/gedrags blokkades Zoeken naar praktische oplossingen/hulpmiddelen

26 26

27 27

28 28 Een nieuw vak Spannend!!! Wat heb je nodig? Motivatie, houding, kennis & vaardigheden

29 29 Inwerkprogramma Wie is wie bij de Ambulante Dienst en bij de Ambelt? Waar vind je dingen die je nodig hebt? (kopieerapparatuur, orthotheek, uitleenboeken, dossierkasten enz.) Startersmap, laptop, intervisie, vergaderingen e.d.

30 30 Studie In hoofdlijnen Het vak van ambulant begeleider (competenties, taken, schrijven begeleidingsplan, handelingsplan e.d.) Kinderpsychiatrische beelden en gedragsproblemen Handelingsgericht werken Gesprekstechnieken, coachingsvaardigheden, begeleidingsvaardigheden Opleiding Ambulant Begeleider (Masters opleiding)

31 31 Het programma Stages op de dienst ambulante begeleiding en op diverse scholen van de Ambelt Stevig cursus en scholingsprogramma Zelfstudie & opdrachten Twee/derde studie tijdens deze periode; één/derde gedurende de rest van het jaar

32 32 Studie Docenten Ervaren ambulant begeleiders en andere deskundigen van de Ambelt Docenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek

33 33 De sollicitatieprocedure Eerste selectie: Dienstverband per 13 mei 2008 Als er dan nog vacatures over zijn Tweede start per 1 augustus 2008 13 mei t/m oktober werkdagen van maandag t/m donderdag. Definitieve werkomvang daarna minimaal 4 dagen. Werkdagen in nader overleg.

34 34 Sollicitatieprocedure

35 35 Sollicitatieprocedure

36 36 Sollicitatieprocedure

37 37 Sollicitatieprocedure

38 38 Sollicitatieprocedure

39 39 Hoe en wanneer te solliciteren? Digitaal formulier opvragen (www.ambelt.nl onder vacatures ) Formulier invullen en mailen (Uiterlijk zondagavond 17 februari 20.00 uur c.q. 1 maart) NIET VERSTUREN NAAR P&O!!!

40 40

41 41 Vragen? Opmerkingen?


Download ppt "1 De Ambelt ambulant begeleider Werken als ambulant begeleider bij de Ambelt 14 februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google