De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 7 Maandag t/m woensdag: juf Orinda

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 7 Maandag t/m woensdag: juf Orinda"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 7 Maandag t/m woensdag: juf Orinda
Woensdag t/m vrijdag: juf Barbara

2 Informatie avond groep 7
Welke vakken zijn er in groep 7? Zelfstandig werken. Werken op de computer Huiswerk in groep 7. Regels en afspraken in de klas Absentie De drempeltoets Wat wij nog meer op prijs zouden stellen… Mogelijkheid tot stellen van vragen

3 Welke vakken zijn er in groep 7?
Rekenen Taal Spelling Verkeer Engels IPC

4 Rekenen ( wizwijs) Begeleid leren ( 20 min. doe - activiteiten).
Samenwerkend leren ( 10 min. het werkboek) Zelfstandig werken ( 20 min. oefenboek/ oefenboek +) Reflectie ( 10 min. nabespreken en vergelijken) Voortgangstoetsen/ Herhalingstoetsen.

5 Taal (Taalleesland) Taal toepassing ( taalboek)
Woordenschat en woordbegrip ( woordjes van de week) Leesbegrip ( SamSam, Nieuwsbegrip, computer, Mindmap maken, Begrijpend lezen) Stellen ( teksten schrijven) Er wordt gewerkt met thema’s, een thema duurt zo’n 3 weken. Als afsluiting komt er een toets.

6 Spelling (Taalleesland)
Elke dag wordt er aan Spelling gedaan. We werken uit het spellingboek en schrijven de lesjes in een spellingschrift. Elke week komen weer andere woorden aan bod, ook is er sprake van herhaling. Buiten de methode om wordt elke maandag werkwoordspelling gegeven, hier wordt ook apart een toets voor afgenomen. Extra hulp: Voor kinderen die veel moeite hebben met Spelling werken we met een apart programma op Ambrasoft( computerprogramma). Zij leren hetzelfde als De kinderen in de klas, alleen werken ze doelgerichter. En krijgen deze leerlingen De opdracht mee om thuis de woordjes te oefenen. Op de yurlspagina kan ook thuis extra geoefend worden per leseenheid!! vb. De hon… moet uitgelaten worden Komt er een t/d te staan? Ik hoor een t, maar schrijf een d, want als ik het langer maak hoor ik een d ( honden).

7 Verkeer In april / mei nemen de kinderen van groep 7 deel aan het landelijk Verkeersexamen. Elke week oefenen we met opdrachten, werkbladen, en oefenexamens. Er zal een schriftelijke examen zijn, en een praktijkexamen op de fiets.

8 Engels 15% van de lessen in het Engels? Welke activiteiten?
Wat is ons doel? My name is… My Family The Alphabet Pets My home - etc.

9 IPC Dit jaar zullen we een volledig IPC programma hebben.
Dit betekent dat we 6 thema’s zullen behandelen. De thema’s die dit jaar aan bod zullen komen in groep 7/8 zijn: Brainstorm: Hoe leren wij? Heersers en regeringen: zij leiden hun wereld Gevoelens Nederzettingen: een dorp bouwen Nederland waterland: natte voeten Lopende zaken en media: zij maken het nieuws Waar kunt u ons bij helpen? ( ouderbrief) Naast IPC besteden we ook aandacht aan wereldoriëntatie d.m.v. Schooltv weekjournaal, SamSam, Nieuwsbegrip, etc.

10 Zelfstandig werken/ samenwerkend leren
Er wordt in de klas steeds veel aandacht besteed aan het zelfstandig werken Zo wordt er gewerkt o.a. met niet-storen tijd. Dit houdt in dat de kinderen moeten leren helemaal alleen te werken zonder dat ze iets mogen vragen aan de leerkracht of aan degene die naast ze zit. Dit is vaak heel moeilijk: Hoe ga ik nou verder als ik niks mag vragen? (Hoe zelfstandiger uw kind kan werken, hoe makkelijker het oplossen van problemen vaak gaat en hoe beter uw kind zich zal kunnen redden op het Voortgezet Onderwijs.) Daarnaast zijn er natuurlijk ook momenten om samen te werken, ook hier zal veel aandacht aan besteed worden, samen weet je meer dan alleen! Het stoplicht: Rood = je mag niemand storen, je moet nu echt alleen werken Oranje = Je mag zachtjes overleggen met je buurman/buurvrouw Groen= Nu kan je ook de juf vragen stellen

11 De weekplanning Dagtaken Weektaken Extra werk ( keuze werk)
Elke maandag krijgt uw kind een weekplanning Hierop staat per dag vermeld wat we in de klas gaan doen. Op de achterkant van het blad staan de zelfstandig werk opdrachten, die mag uw kind zelfstandig maken. Dagtaken Weektaken Extra werk ( keuze werk) Natuurlijk wordt er ook rekening gehouden met leerlingen die niet zo snel zijn of die iets moeilijk vinden, soms houdt dit in dat ze minder mogen maken van een lesje. Deze leerlingen komen vaak ook niet toe aan de extra keuze werk opdrachten wat dan ook niet erg is, aangezien dit losstaat van de aangeboden lesstof van die week. De weekplanning moet elke vrijdagmiddag door uw kind mee naar huis worden genomen. Zo kunt u zien waar we in die week aan gewerkt hebben; ook staat hier het algemene huiswerk op. Vraag uw kind hiernaar als hij of zij het vergeet.

12 ICT Gebruik van laptops in groep 7.
E.L.O. Pilot ( Electronische Leerweg Omgeving) De digikrant. De website van de Paulusschool. Yurls. Twitter

13 Huiswerk in groep 7 Ook in groep 7 wordt er af en toe al huiswerk mee gegeven. Het gaat o.a. om de volgende vakken: Rekenen ( als extra oefening nodig is) Taal ( idem) Spelling ( idem) Woordjes van de week( extra inoefening van woordenschat, komt ook terug in Taaltoets) Losstaande opdrachtjes ( bijv. zoek een krantenbericht om voor te lezen in de klas). - Ook het werk wat in de klas niet is afgemaakt kan mee worden gegeven als huiswerk. ( weektaken) In groep 7 leren de kinderen werkstukken te maken, spreekbeurten en presentaties te houden. Dit alles zorgt voor een goede ontwikkeling van de studievaardigheden, die met name op het voortgezet onderwijs een grote rol spelen. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Agenda en huiswerkmap. Tip! Geef uw kind een Eigen huiswerkbakje of laatje.

14 Regels en afspraken De 3 schoolregels: De groepsregels:
Wij hebben respect voor elkaar en voor ons zelf. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en voor alle afspraken die we samen maken. Wij zijn zuinig op het materiaal en op de omgeving. De groepsregels: Deze regels hebben we in de klas samengesteld. We hebben hier onze handtekening onder gezet en spreken zo af,ons hier zo goed mogelijk aan te houden en elkaar hierop aan te spreken als dit wat moeilijk gaat. Dobbelsteenstraffen: Als uw kind te vaak gewaarschuwd is ( naam op het bord met 2 streepjes = minstens 3 waarschuwingen) dan wordt er om uur gedobbeld. Mocht het zo zijn dat uw kind i.v.m. opvang of een gemaakte afspraak niet na kan blijven, dan kan het gebeuren dat hij/zij strafwerk mee naar huis krijgt. We vragen dan ook om uw handtekening.

15 Absentie/ziekte Even een belletje voor schooltijd!
Vergeten? Is uw telefoonnummer / mailadres bekend op school? Zodat wij u kunnen bellen? Tandarts/Ortho/enz.? Briefje of even melden bij leerkracht graag!

16 De drempeltoets Aan het einde van het schooljaar, wordt bij de kinderen uit groep 7 de drempeltoets afgenomen. Dit is in plaats van de CITO die op andere scholen in groep 8 wordt afgenomen. De uitslag ( pas na de zomervakantie bekend)geeft een beeld over waar uw kind eventueel heen zou kunnen gaan na groep 8. Naast de drempeltoets wordt er natuurlijk ook gekeken naar werkhouding, doorzettingsvermogen, en naar de CITO resultaten van het Leerlingvolgsysteem

17 Wat wij nog meer op prijs zouden stellen
Vragen/klachten? Wanneer contact met de leerkracht? ( liefst niet om half 9!) Mailen? Juf Orinda: Juf Barbara:

18 Het Einde Zijn er nog vragen?


Download ppt "Welkom in groep 7 Maandag t/m woensdag: juf Orinda"

Verwante presentaties


Ads door Google