De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplan 2011 (Intern Aeneas-document)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplan 2011 (Intern Aeneas-document)"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplan 2011 (Intern Aeneas-document)
Daniëlle Tanghe Martin Dijk Pierre Spee Theo vd Peijl Hans Savelberg Versie 7 oktober 2011

2 Achtergrond ALV mei 2010 Werkwijze Inventarisatie  missie
Stand van zaken, clubdemografie Ambities Scenario’s

3 Hoofdstukken beleidsplan
Inventarisatie Stand van zaken Groeien? Ambities Scenario’s

4 Inventarisatie Wat voor een vereniging willen we zijn?
Actief participeren – consumeren Verwachtingen Sterke/zwakke punten

5 Inventarisatie Wat voor een vereniging willen we zijn? Missie Aeneas wil een vereniging zijn die haar leden zodanig faciliteert dat zowel recreatieve als competitieve roeiers optimaal kunnen genieten van de roeisport, zonder beperking t.a.v. leeftijd en fysieke mogelijkheden Kernwaarden Ruimte voor elkaar, sportiviteit, competitie, vriendschap, openheid, toewijding, duurzaamheid, gezamenlijkheid

6 Waar staan we?

7 Waar staan we? Karakteristieken 40% leden 50+ 10% 30-
verloop is groot, 16%/jaar jaarlijkse instroom kan dit niet aanvullen uitstroom is groot onder ‘jongeren’

8 Waar staan we? Risicofactoren Verloop onder jongeren
Scheve leeftijdsopbouw Gevolgen voor Leegloop Financiën Levendigheid

9 Groei! Ongewijzigd beleid 6 introgroepen, gelijke uitstroom

10 Alternatieven

11 Instroom vergroten én uitstroom beperken
Instroom en uitstroom Uitstroom Instroom Gelijk beleid

12 Aanpak Vergroten instroom Meer instructeurs Opvang na introductie
Tegengaan uitstroom Redenen aanpakken Tijd Verhuizing Roeimaatje gestopt Moeilijk aansluiting vinden Weinig uitdaging Weinig activiteiten Weinig begeleiding

13 Demografische probleem
beperkte instroom nieuwe leden scheve uitstroom scheve leeftijds-opbouw combinatie afname ledental minder middelen minder participatie mogelijkheden externe partners (sponsoren, gemeente) uitstraling

14 Beleidsopdrachten Demografie bijsturen ..
Maatregelen om uitstroom tegen te gaan En dan groei instroom ..

15 Hoofdstukken beleidsplan
Inventarisatie Stand van zaken Groeien? Ambities Scenario’s

16 Ambities?

17 Ambities, Aeneas in 2020 Jeugd-roeien Wedstrijdroeien
Toer-/recreatie-roeien Roeien met beperkingen Instructie en integratie nieuwe leden Accommodatie Activiteiten Pr/communicatie/marketing

18 Jeugd Ambitie 2020 Wat is nodig? - Significantie jeugdgroep
- Meerdere roeimomenten/week - Contacten met scholen - Wedstrijden - Eigen plek - Coaches/begeleiders - Geschikte boten - Aanpassingen aan accommodatie

19 Wedstrijd- roeien Ambitie 2020 Wat is nodig? - Wedstrijdgroep
- Wedstrijddeelname - Organisatie van wedstrijden (masters?) - Coachstructuur/-vergadering - Coaches - Boten Organisatoren Opleidingsplan coaches Ergometerruimte

20 Toer-/recreatie- roeien
Ambitie 2020 Wat is nodig? - Samenhang binnen de vereniging - Deelname tochten - Onderlinge wedstrijden - C-boten Informatie-uitwisseling Instructeurs

21 Roeien met fysieke beperkingen
Ambitie 2020 Wat is nodig? - Zelfstandig roeien - Toegankelijkheid - Gezelligheid - Lichte boten - Aanpassingen om boten in water te krijgen In-/uitstapondersteuning Aanpassen accommodatie

22 Instructie en integratie
Ambitie 2020 Wat is nodig? - Instructie draagt bij aan omvang vereniging - Nieuwe leden integreren - Roeiniveau verhogen Instructeurs Opleidingsplan instructeurs Gevorderdeninstructie Integratieplan

23 Accommodatie Ambitie 2020 Wat is nodig? - Aparte ergometerruimte
Fris uiterlijk Toegankelijk Ruimer balkon Veilige vlotten Parkeerruimte Commerciële uitbater? Bouwplan Financiële middelen Onderzoek voor-/nadelen commerciële uitbater

24 Activiteiten anders dan roeien
Ambitie 2020 Wat is nodig? Uitbreiding activiteiten Ruimere horecavoorzieningen …….

25 PR/communicatie Ambitie 2020 Wat is nodig? Naamsbekendheid
Aantrekkelijk voor sponsoren Communicatie- en sponsorplan ….

26 Vier sporen ambities…………… Aeneas plezier 3. meer leden leden
2. meer contributie 1. externe bronnen 4. hoger % actieven financiële middelen actieve leden participatie ambities…………… mogelijkheden (accomm. boten) activiteiten Aeneas plezier

27 Vier sporen Externe middelen
Sponsoren, wat hebben we ze te bieden? Gemeente (jeugd-, gezondheidzorgbeleid, huis vd watersport) Contributie, grootste deel inkomsten is nu contributie

28 Vier sporen 3. Meer leden 4. Meer actieve leden a. Vrijwillig, hoe? b. Taakbeleid (bijv u/jr of 100 euro)

29 Hoe verder? Formeren van een demografiewerkgroep
Werkgroepen per ambitie (consequenties participatie – financiën – accommodatie – vloot) Accommodatiewerkgroep Financiënwerkgroep

30 Hoe verder? Beleidscie voegt ambities samen
Beleidscie stelt verschillende scenario’s op (ambities, contributie, ledeninzet)

31 Tijdpad 7 oktober samenstellen 18 november 15 januari 15 maart
Demografiewerkgroep Ambitiewerkgroepen Accommodatiewerkgroep fFnanciënwerkgroep 18 november Rapportage demografie- en ambitiewerkgroepen Start accommodatiewerkgroep Start financiënwerkgroep 15 januari Rapportage accommodatie- en financiënwerkgroep Start scenario-analyse door beleidcie 15 maart - Presentatie beleidsplan

32 Einde presentatie Meer info bij: Daniëlle Tanghe Martin Dijk
Pierre Spee Theo vd Peijl Hans Savelberg


Download ppt "Beleidsplan 2011 (Intern Aeneas-document)"

Verwante presentaties


Ads door Google