De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplan 2011 (Intern Aeneas-document) Daniëlle Tanghe Martin Dijk Pierre Spee Theo vd Peijl Hans Savelberg Versie 7 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplan 2011 (Intern Aeneas-document) Daniëlle Tanghe Martin Dijk Pierre Spee Theo vd Peijl Hans Savelberg Versie 7 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplan 2011 (Intern Aeneas-document) Daniëlle Tanghe Martin Dijk Pierre Spee Theo vd Peijl Hans Savelberg Versie 7 oktober 2011

2 Achtergrond ALV mei 2010 Werkwijze – Inventarisatie  missie – Stand van zaken, clubdemografie – Ambities – Scenario’s

3 Hoofdstukken beleidsplan Inventarisatie Stand van zaken Groeien? Ambities Scenario’s

4 Inventarisatie Wat voor een vereniging willen we zijn? Actief participeren – consumeren Verwachtingen Sterke/zwakke punten

5 Inventarisatie Wat voor een vereniging willen we zijn? Missie Aeneas wil een vereniging zijn die haar leden zodanig faciliteert dat zowel recreatieve als competitieve roeiers optimaal kunnen genieten van de roeisport, zonder beperking t.a.v. leeftijd en fysieke mogelijkheden Kernwaarden Ruimte voor elkaar, sportiviteit, competitie, vriendschap, openheid, toewijding, duurzaamheid, gezamenlijkheid

6 Waar staan we?

7 Karakteristieken 40% leden 50+ 10% 30- verloop is groot, 16%/jaar jaarlijkse instroom kan dit niet aanvullen uitstroom is groot onder ‘jongeren’

8 Waar staan we? Risicofactoren Verloop onder jongeren Scheve leeftijdsopbouw Gevolgen voor Leegloop Financiën Levendigheid

9 Groei! Ongewijzigd beleid 6 introgroepen, gelijke uitstroom

10 Alternatieven

11 Instroom vergroten én uitstroom beperken Instroom en uitstroom Uitstroom Instroom Gelijk beleid

12 Aanpak Vergroten instroom Meer instructeurs Opvang na introductie Tegengaan uitstroom Redenen aanpakken – Tijd – Verhuizing – Roeimaatje gestopt – Moeilijk aansluiting vinden – Weinig uitdaging – Weinig activiteiten – Weinig begeleiding

13 Demografische probleem beperkte instroom nieuwe leden scheve uitstroom scheve leeftijds- opbouw afname ledental combinatie minder participatieminder middelen mogelijkheden uitstraling externe partners (sponsoren, gemeente)

14 Beleidsopdrachten Demografie bijsturen – Maatregelen om uitstroom tegen te gaan – En dan groei instroom..

15 Hoofdstukken beleidsplan Inventarisatie Stand van zaken Groeien? Ambities Scenario’s √ √ √

16 Ambities?

17 Ambities, Aeneas in 2020 Jeugd-roeien Wedstrijdroeien Toer-/recreatie-roeien Roeien met beperkingen Instructie en integratie nieuwe leden Accommodatie Activiteiten Pr/communicatie/marketing

18 Jeugd Ambitie 2020Wat is nodig? - Significantie jeugdgroep - Meerdere roeimomenten/week - Contacten met scholen - Wedstrijden - Eigen plek - Coaches/begeleiders - Geschikte boten - Aanpassingen aan accommodatie

19 Wedstrijd- roeien Ambitie 2020Wat is nodig? - Wedstrijdgroep - Wedstrijddeelname - Organisatie van wedstrijden (masters?) - Coachstructuur/- vergadering - Coaches - Boten - Organisatoren - Opleidingsplan coaches - Ergometerruimte

20 Toer-/recreatie- roeien Ambitie 2020Wat is nodig? - Samenhang binnen de vereniging - Deelname tochten - Onderlinge wedstrijden - C-boten - Informatie-uitwisseling - Instructeurs

21 Roeien met fysieke beperkingen Ambitie 2020Wat is nodig? - Zelfstandig roeien - Toegankelijkheid - Gezelligheid - Lichte boten - Aanpassingen om boten in water te krijgen - In-/uitstapondersteuning - Aanpassen accommodatie

22 Instructie en integratie Ambitie 2020Wat is nodig? - Instructie draagt bij aan omvang vereniging - Nieuwe leden integreren - Roeiniveau verhogen - Instructeurs - Opleidingsplan instructeurs - Gevorderdeninstructie - Integratieplan

23 Accommodatie Ambitie 2020Wat is nodig? - Aparte ergometerruimte - Fris uiterlijk - Toegankelijk - Ruimer balkon - Veilige vlotten - Parkeerruimte - Commerciële uitbater? - Bouwplan - Financiële middelen - Onderzoek voor-/nadelen commerciële uitbater

24 Activiteiten anders dan roeien Ambitie 2020Wat is nodig? - Uitbreiding activiteiten - Ruimere horecavoorzieningen - ……. -

25 PR/communicatie Ambitie 2020Wat is nodig? - Naamsbekendheid - Aantrekkelijk voor sponsoren - Communicatie- en sponsorplan - ….

26 ambities…………… Vier sporen Aeneas plezier mogelijkheden (accomm. boten) participatie activiteiten financiële middelen actieve leden 1. externe bronnen leden 2. meer contributie 3. meer leden 4. hoger % actieven

27 Vier sporen 1.Externe middelen -Sponsoren, wat hebben we ze te bieden? -Gemeente (jeugd-, gezondheidzorgbeleid, huis vd watersport) 2.Contributie, grootste deel inkomsten is nu contributie

28 Vier sporen 3. Meer leden 4. Meer actieve leden a. Vrijwillig, hoe? b. Taakbeleid (bijv. 15-25u/jr of 100 euro)

29 Hoe verder? Formeren van een demografiewerkgroep Werkgroepen per ambitie (consequenties participatie – financiën – accommodatie – vloot) Accommodatiewerkgroep Financiënwerkgroep

30 Hoe verder? Beleidscie voegt ambities samen Beleidscie stelt verschillende scenario’s op (ambities, contributie, ledeninzet)

31 Tijdpad 7 oktober samenstellen – Demografiewerkgroep – Ambitiewerkgroepen – Accommodatiewerkgroep – fFnanciënwerkgroep 18 november – Rapportage demografie- en ambitiewerkgroepen – Start accommodatiewerkgroep – Start financiënwerkgroep 15 januari – Rapportage accommodatie- en financiënwerkgroep – Start scenario-analyse door beleidcie 15 maart - Presentatie beleidsplan

32 Einde presentatie Meer info bij: Daniëlle Tanghe Martin Dijk Pierre Spee Theo vd Peijl Hans Savelberg


Download ppt "Beleidsplan 2011 (Intern Aeneas-document) Daniëlle Tanghe Martin Dijk Pierre Spee Theo vd Peijl Hans Savelberg Versie 7 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google