De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenniscentrum Phrenos Ervaringsdeskundigheid en WRAP Dienke Boertien.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenniscentrum Phrenos Ervaringsdeskundigheid en WRAP Dienke Boertien."— Transcript van de presentatie:

1 Kenniscentrum Phrenos Ervaringsdeskundigheid en WRAP Dienke Boertien

2 Waarom WRAP? Waarde van WRAP is direct gekoppeld aan de WAARDEN van HERSTEL en ERVARINGSDESKUNDIGHEID

3 Herstel  Herstel is een persoonlijke reis  Het is de taak van de hulpverlening om dat te faciliteren (Marianne Farkas in Aviles, 2013)

4 WAT IS DAARVOOR NODIG?  ZÉLF weer iets willen  Herstellen doe je zelf maar NIET ALLEEN

5 Ervaringsdeskundigheid PIJLER 1: ONDERSTEUNING BIJ ZELFHULP

6 De Ervaringsdeskundige  heeft het vermogen ontwikkeld om op grond van eigen herstelervaring ruimte te maken voor herstel  de inbreng van eigen herstelervaring in wederkerigheid

7 Eigen Reisplan  Met ondersteuning van o.a. de hulpverlening met vraagsturing, zonder onnodige zorgafhankelijkheid  Met ruimte in de samenleving voor herstel van maatschappelijke rollen

8 Ervaringsdeskundigheid PIJLER 2 EMANCIPATIE Vraagt  Inrichting van herstelondersteunende zorg  Ruimte in de samenleving

9 De Ervaringsdeskundige  Heeft het vermogen ontwikkeld om ruimte te maken voor herstel op grond van eigen ervaringen van stigmatisering en empowerment  zonder deze inbreng geen emancipatie

10 Wellness Recovery Action Plan  door Mary Ellen Copeland in1997 in kernwoorden:  Een zelfmanagement instrument  Ervaringsdeskundige ondersteuning  Op basis van vernieuwend herstelconcept: een vervullend leven met of zonder de aandoening

11 Sleutelbegrippen  Hoop  Persoonlijke verantwoordelijkheid  Eigen ontwikkeling  Opkomen voor jezelf  Steun

12 Onderdelen WRAP 0. Gereedschapskoffer voor een goed gevoel 1.Dagelijks onderhoud 2.Triggers en Actieplan 3.Vroege Waarschuwingstekenen en Actieplan 4.Signalen van Ontsporing en Actieplan 5.Crisisplan 6.Postcrisis Plan

13 WRAP Facilitator  Geschoold om vanuit een set ethische grondslagen ruimte te maken voor herstel:  Ervaringsdeskundigheid in optima forma op pijler 1 (Ondersteuning bij zelfhulp)

14 Wat kan de instelling doen?  Ruimte maken voor WRAP groepen  WRAP Facilitators ondersteunen  Begrip ontwikkelen voor proces rondom WRAP  Professionele aansluiting bij de vraagontwikkeling  Aansluiten bij crisisplan  Kortom: faciliteren van reisplan

15 Wat heeft de instelling hieraan?  Vraagsturing krijgt handen en voeten  Meer samenwerking, zorg wordt leuker  Empowerment krijgt dubbele betekenis terug: mensen zelf ervaren kracht, organisaties ondersteunen kracht

16 Onderzoek Cook  RCT 519 personen in Ohio Resultaat:  Significant hoger op:  Symptoomreductie (eigen waarneming)  Hoop  Kwaliteit van leven (o.a. eigen initiatief nemen)  Ervaringsdeskundige ondersteuning werkt!

17 Wat kan WRAP NL bieden?  voorlichting  WRAP basis  WRAP Facilitator training (in combinatie met anderen)  ondersteuning bij implementatie

18 Voor meer informatie: Marianne vanBakel Dienke Boertien


Download ppt "Kenniscentrum Phrenos Ervaringsdeskundigheid en WRAP Dienke Boertien."

Verwante presentaties


Ads door Google