De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijventerrein De Markerkant Veilig terrein?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijventerrein De Markerkant Veilig terrein?"— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijventerrein De Markerkant Veilig terrein?
PROGRAMMA 30 maart Welkom/introductie: Harm Weber (Mobiel Centre Marktonderzoek BV) Markerkant actueel: Gerard Kerkman (voorzitter VBA-Markerkant) Inleiding/ Laatste ontwikkelingen/Stand van zaken KVO-B Cameratoezicht: Henk de Jong (SBBA) Speeddaten met … Hans Tabak en Jan van Brugge (Politie district West) Wilma Viel en Diana van de Peppel (Projectleiders Veiligheid / KVO-B Gemeente Almere) Diana Lamboo (Wijkregisseur Gemeente Almere) Afsluiting met borrel (17:45 uur einde)

2 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
Procesgang: ste gesprek werkgroep en procesbegeleider; Uitzetten nulmeting; Schouw deel 1; Schouw deel 2; (intentieverklaring) Werkgroepverg. (1ste conc. veiligheidsanalyse) Werkgroepverg. (vaststelling analyse maatregelen) Werkgroepverg. (bespreking concept PVA) Mailing (vaststelling PVA en uitleg Audit) Audit Certificering!

3 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
Doelstelling KVO-B certificering: De veiligheid op de industrieterreinen aanpakken in samenwerking met de (overige) publiek-private partijen. 3

4 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
Initiatiefnemer: Gemeente Almere Procesbegeleiding: MKB-Nederland Betrokkenen: Gemeente Almere Politie Almere; wijkteam VBA; Vereniging Bedrijfskring Almere Diverse ondernemers; SBBA; Stichting Beveiliging Bedrijventer. Almere

5 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
Werkgroep(leden) taken en bevoegdheden: Deelname werkgroepvergaderingen Uitdragen positief beeld KVO; Initiatie en besluitvorming t.a.v. maatregelen; Communicatie resultaten eigen organisatie/achterban Signaleren knelpunten; Inspannen uitvoering maatregelen; Aandragen subsidie-/financieringsmogelijkheden;

6 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
Informatiebronnen t.b.v. het onderzoek: Nulmeting Gegevens gemeente, Politie en Brandweer (incidentenregistratie) Dag- en avondschouw

7 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
Onderwerpen van onderzoek Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf en directe omgeving; Overlast Graffiti en vernielingen Inbraak Berovingen en overvallen Bedreigingen en intimidatie Beheer openbare ruimte Doet men aangifte Verkeersveiligheid

8 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
Is verbetering noodzakelijk en mogelijk t.a.v; Schoon / vervuiling; Heel / vernielingen; Veilig / rondhangen; Bereikbaar / parkeeroverlast;

9 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
1.Doelstellingen a.g.v. knelpunten: Sociale veiligheid; Onderhoud en beheer; Brandveiligheid; Verkeersveiligheid; Inbraak en diefstal;

10 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
2. Uitgangspunten t.a.v. de oplossingen omvatten: Kern van het probleem; Passende oplossing; Verantwoordelijke partner per oplossing; De in te zetten middelen; De periodieke verantwoording; Eventuele maatregelen; Tussentijdse controles;

11 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
Belangrijke toevoegingen uitgangspunten! Individuele veiligheid is en blijft eigen verantwoordelijkheid; Veiligheid openbare ruimte is primair voor de overheid; Belangenbehartiging leden is primaire doel VBA; Structurele afspraak v.w.b. inzet en middelen; Verplichting concrete resultaten overleggen aan achterban; Met minder geld de veiligheid op het terrein beter te willen regelen;

12 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
Veilig- en bereikbaarheid PVA doelstellingen en maatregelen; Sociale veiligheid: inventarisatie AED’s op terrein; Onh. en beheer, kwaliteitscontrole ondh. groenvoorziening; Meldkaarten verspeiding onder ondernemers; Zichbare straatnaamborden; Illegaal geplaatste reclame verwijderen; Zichtbare pandnummers; Stimulering schoonhouden en groenonderhoud eigen terreinen;

13 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
Schoon, heel en veilig Brandveiligheid: Preventie stimulering; Good housekeeping; Elkaar wijzen op risico’s m.b.t. materiaal/opslag; Inbraak en diefstal: Stimulering alertheid/bewustzijn van ondernemers door voorlichting; Stimulering aangiftebereidheid van ondernemers; Stimulering voldoende te verlichten; PVA doelstelling en maatregelen;

14 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
Bereikbaar PVA doelstellingen en maatregelen: Onderlinge afstemming t.a.v. parkeren; Inventariseren sluipverkeer; Kruisvlakken rood asfalteren/schilderen; Afwatering repareren ter voorkoming plassenvorming; Onderzoek ter voorkoming parkeren in groenstroken; Onderzoek ter voorkoming stukrijden bermen en trottoirs;

15 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
PVA doelstellingen en maatregelen; Borging en communicatie: T.b.v. continuiteit KVO proces; Elke partij zorgt voor een afvaardiging en opvolging in KVO verband; Tussentijdse controle: Partijen controleren elkaar en houden maatregelenmatrix actueel; Evaluatie: Ieder kwartaal tussenbalans door werkgroep beveiliging; Externe communicatie resultaten; Hercertificering na 2 jaren;

16 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
Resultaten Markerkant tot nu toe: Extra bomen gekapt (pluizenregen); Extra parkeerplaatsen Markerkant 12-10; Verbetering afwatering 2-tal kruisingen op Markerdreef Tegengaan sluipverkeer fietspad (boomstammen) Plaatsing camera op hoek Mosweg/Markerkant (SBBA) Aantal ondernemers commiteren zich aan opruimen terrein Aantal inbraakpogingen afgenomen sinds aanhouding

17 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011
Opvolging borging certificering: Vergaderingen op ; Schouw op ; Uitgifte bewaarkrant Markerkant door gemeente; Vergaderingen en ; Veiligheidsbijeenkomst met eigenaren/huurders ; Vergaderingen en ; Schouw op ;

18 Vragen/opmerkingen?

19 Bedrijventerrein De Markerkant Veilig terrein?
PROGRAMMA 30 maart - vervolg Cameratoezicht: Henk de Jong (SBBA) Speeddaten met … Hans Tabak en Jan van Brugge (Politie district West) Wilma Viel en Diana van de Peppel (Projectleiders Veiligheid / KVO-B Gemeente Almere) Diana Lamboo (Wijkregisseur Gemeente Almere) Afsluiting met borrel (17:45 uur einde)

20 Bedrijventerrein De Markerkant Veilig terrein?
PROGRAMMA 30 maart - vervolg Cameratoezicht: Henk de Jong (SBBA)

21 Bedrijventerrein De Markerkant Veilig terrein?
PROGRAMMA 30 maart - vervolg Speeddaten met … Hans Tabak en Jan van Brugge (Politie district West) Wilma Viel en Diana van de Peppel (Projectleiders Veiligheid / KVO-B Gemeente Almere) Diana Lamboo (Wijkregisseur Gemeente Almere)

22 Bedrijventerrein De Markerkant Veilig terrein?
PROGRAMMA 30 maart Afsluiting met borrel (17:45 uur einde) Dank voor uw komst!


Download ppt "Bedrijventerrein De Markerkant Veilig terrein?"

Verwante presentaties


Ads door Google