De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROGRAMMA 30 maart Welkom/introductie: Harm Weber (Mobiel Centre Marktonderzoek BV) Markerkant actueel: Gerard Kerkman (voorzitter VBA-Markerkant) Inleiding/

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROGRAMMA 30 maart Welkom/introductie: Harm Weber (Mobiel Centre Marktonderzoek BV) Markerkant actueel: Gerard Kerkman (voorzitter VBA-Markerkant) Inleiding/"— Transcript van de presentatie:

1 PROGRAMMA 30 maart Welkom/introductie: Harm Weber (Mobiel Centre Marktonderzoek BV) Markerkant actueel: Gerard Kerkman (voorzitter VBA-Markerkant) Inleiding/ Laatste ontwikkelingen/Stand van zaken KVO-B Cameratoezicht: Henk de Jong (SBBA) Speeddaten met … Hans Tabak en Jan van Brugge (Politie district West) Wilma Viel en Diana van de Peppel (Projectleiders Veiligheid / KVO-B Gemeente Almere) Diana Lamboo (Wijkregisseur Gemeente Almere) Afsluiting met borrel (17:45 uur einde) Bedrijventerrein De Markerkant Veilig terrein?

2 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011 Procesgang:  02-12-2009 1 ste gesprek werkgroep en procesbegeleider;  07-12-2009 Uitzetten nulmeting;  19-01-2010 Schouw deel 1;  02-02-2010 Schouw deel 2; (intentieverklaring)  16-02-2010 Werkgroepverg. (1 ste conc. veiligheidsanalyse)  08-04-2010 Werkgroepverg. (vaststelling analyse maatregelen)  18-05-2010 Werkgroepverg. (bespreking concept PVA)  24-05-2010 Mailing (vaststelling PVA en uitleg Audit)  01-07-2010 Audit  20-08-2010 Certificering!

3 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011 Doelstelling KVO-B certificering: De veiligheid op de industrieterreinen aanpakken in samenwerking met de (overige) publiek-private partijen.

4 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011  Initiatiefnemer: Gemeente Almere  Procesbegeleiding: MKB-Nederland  Betrokkenen: Gemeente Almere Politie Almere; wijkteam VBA; Vereniging Bedrijfskring Almere Diverse ondernemers; SBBA; Stichting Beveiliging Bedrijventer. Almere

5 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011 Werkgroep(leden) taken en bevoegdheden:  Deelname werkgroepvergaderingen  Uitdragen positief beeld KVO;  Initiatie en besluitvorming t.a.v. maatregelen;  Communicatie resultaten eigen organisatie/achterban  Signaleren knelpunten;  Inspannen uitvoering maatregelen;  Aandragen subsidie-/financieringsmogelijkheden;

6 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011 Informatiebronnen t.b.v. het onderzoek:  Nulmeting  Gegevens gemeente, Politie en Brandweer (incidentenregistratie)  Dag- en avondschouw

7 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011 Onderwerpen van onderzoek  Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf en directe omgeving;  Overlast  Graffiti en vernielingen  Inbraak  Berovingen en overvallen  Bedreigingen en intimidatie  Beheer openbare ruimte  Doet men aangifte  Verkeersveiligheid

8 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011 Is verbetering noodzakelijk en mogelijk t.a.v;  Schoon / vervuiling;  Heel / vernielingen;  Veilig / rondhangen;  Bereikbaar / parkeeroverlast;

9 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011 1.Doelstellingen a.g.v. knelpunten:  Sociale veiligheid;  Onderhoud en beheer;  Brandveiligheid;  Verkeersveiligheid;  Inbraak en diefstal;

10 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011 2. Uitgangspunten t.a.v. de oplossingen omvatten:  Kern van het probleem;  Passende oplossing;  Verantwoordelijke partner per oplossing;  De in te zetten middelen;  De periodieke verantwoording;  Eventuele maatregelen;  Tussentijdse controles;

11 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011 Belangrijke toevoegingen uitgangspunten!  Individuele veiligheid is en blijft eigen verantwoordelijkheid;  Veiligheid openbare ruimte is primair voor de overheid;  Belangenbehartiging leden is primaire doel VBA;  Structurele afspraak v.w.b. inzet en middelen;  Verplichting concrete resultaten overleggen aan achterban;  Met minder geld de veiligheid op het terrein beter te willen regelen;

12 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011 PVA doelstellingen en maatregelen; Sociale veiligheid:  inventarisatie AED’s op terrein;  Onh. en beheer, kwaliteitscontrole ondh. groenvoorziening;  Meldkaarten verspeiding onder ondernemers;  Zichbare straatnaamborden;  Illegaal geplaatste reclame verwijderen;  Zichtbare pandnummers;  Stimulering schoonhouden en groenonderhoud eigen terreinen; Veilig- en bereikbaarheid

13 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011 Brandveiligheid:  Preventie stimulering;  Good housekeeping;  Elkaar wijzen op risico’s m.b.t. materiaal/opslag; Inbraak en diefstal:  Stimulering alertheid/bewustzijn van ondernemers door voorlichting;  Stimulering aangiftebereidheid van ondernemers;  Stimulering voldoende te verlichten; Schoon, heel en veilig PVA doelstelling en maatregelen;

14 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011 PVA doelstellingen en maatregelen:  Onderlinge afstemming t.a.v. parkeren;  Inventariseren sluipverkeer;  Kruisvlakken rood asfalteren/schilderen;  Afwatering repareren ter voorkoming plassenvorming;  Onderzoek ter voorkoming parkeren in groenstroken;  Onderzoek ter voorkoming stukrijden bermen en trottoirs; Bereikbaar

15 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011 PVA doelstellingen en maatregelen; Borging en communicatie:  T.b.v. continuiteit KVO proces;  Elke partij zorgt voor een afvaardiging en opvolging in KVO verband; Tussentijdse controle:  Partijen controleren elkaar en houden maatregelenmatrix actueel; Evaluatie:  Ieder kwartaal tussenbalans door werkgroep beveiliging;  Externe communicatie resultaten;  Hercertificering na 2 jaren;

16 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011  Extra bomen gekapt (pluizenregen);  Extra parkeerplaatsen Markerkant 12-10;  Verbetering afwatering 2-tal kruisingen op Markerdreef  Tegengaan sluipverkeer fietspad (boomstammen)  Plaatsing camera op hoek Mosweg/Markerkant 12-10 (SBBA)  Aantal ondernemers commiteren zich aan opruimen terrein  Aantal inbraakpogingen afgenomen sinds aanhouding Resultaten Markerkant tot nu toe:

17 VBA Kring “Markerkant” 30-03-2011 Opvolging borging certificering:  Vergaderingen op 28-09-2011;  Schouw op 15-11-2010;  Uitgifte bewaarkrant Markerkant door gemeente;  Vergaderingen 09-12-2010 en 03-03-2011;  Veiligheidsbijeenkomst met eigenaren/huurders 30-03-2011;  Vergaderingen 09-06-2011 en 08-09-2011;  Schouw op 24-11-2011;

18 Vragen/opmerkingen?

19 PROGRAMMA 30 maart - vervolg Cameratoezicht: Henk de Jong (SBBA) Speeddaten met … Hans Tabak en Jan van Brugge (Politie district West) Wilma Viel en Diana van de Peppel (Projectleiders Veiligheid / KVO-B Gemeente Almere) Diana Lamboo (Wijkregisseur Gemeente Almere) Afsluiting met borrel (17:45 uur einde) Bedrijventerrein De Markerkant Veilig terrein?

20 PROGRAMMA 30 maart - vervolg Cameratoezicht: Henk de Jong (SBBA) Bedrijventerrein De Markerkant Veilig terrein?

21 PROGRAMMA 30 maart - vervolg Speeddaten met … Hans Tabak en Jan van Brugge (Politie district West) Wilma Viel en Diana van de Peppel (Projectleiders Veiligheid / KVO-B Gemeente Almere) Diana Lamboo (Wijkregisseur Gemeente Almere) Bedrijventerrein De Markerkant Veilig terrein?

22 PROGRAMMA 30 maart Afsluiting met borrel (17:45 uur einde) Dank voor uw komst! Bedrijventerrein De Markerkant Veilig terrein?


Download ppt "PROGRAMMA 30 maart Welkom/introductie: Harm Weber (Mobiel Centre Marktonderzoek BV) Markerkant actueel: Gerard Kerkman (voorzitter VBA-Markerkant) Inleiding/"

Verwante presentaties


Ads door Google