De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Oktober 2009

2 “Red je leven door standvastigheid!”
Lucas 21,19

3 “Standvastigheid”. Zo luidt de vertaling van het oorspronkelijke Griekse woord in het evangelie van Lucas. Het is heel rijk aan inhoud, want het omvat ook geduld, volharding, weerstand, vertrouwen.

4 Wanneer we lijden, wanneer we bekoord worden, wanneer we geneigd zijn de moed op te geven, wanneer we aangetrokken worden door de verleidingen van de wereld om ons heen, wanneer we worden vervolgd: in al die situaties is het nodig om standvastig te zijn. Standvastigheid is onmisbaar.

5 Ik denk dat ook jij wel eens van die moeilijke momenten hebt gekend waarop je zonder standvastigheid zou zijn bezweken. En misschien is dat ook wel eens gebeurd. Of misschien verkeer je juist nu in zo’n situatie.

6 Wat kun je dan doen? Wees standvastig en hou vol. Anders past de naam ‘christen’ niet bij jou.

7 Je weet dat wie Christus wil volgen iedere dag zijn kruis moet opnemen en het lijden moet aanvaarden, op zijn minst met zijn wil. De roeping van een christen is er een van standvastigheid.

8 De apostel Paulus spreekt over zijn standvastigheid als teken van echt christen-zijn. En hij stelt deze zonder aarzelen gelijk aan wonderen.

9 Als we het kruis met liefde aanvaarden en daarin volharden, volgen we Christus en zullen we gered worden.

10 “Red je leven door standvastigheid!”

11 Er zijn twee soorten mensen
Er zijn twee soorten mensen. Er zijn er die de uitnodiging om een echte christen te zijn weliswaar aannemen, maar vervolgens is het alsof het zaadje op harde rotsgrond valt. Er is eerst veel enthousiasme, maar het is als een strovuurtje dat maar even brandt, waarna er niets van overblijft.

12 Er zijn ook mensen die dezelfde uitnodiging ontvangen en bij wie het zaadje terechtkomt in goede bodem. Het christelijk leven ontkiemt hier, groeit, overwint moeilijkheden en weerstaat alle stormen. Deze mensen hebben die standvastigheid wel, en daarmee redden ze hun leven.

13 Als je wilt volhouden is het natuurlijk niet genoeg om alleen op eigen kracht te vertrouwen. Je zult daarvoor de hulp van God nodig hebben. Paulus noemt Hem “de God die ons doet volharden” (Rom. 15,5). Je moet Hem er dus om vragen, en Hij is het die je standvastigheid zal geven.

14 Want als je christen bent kun je niet volstaan met het feit dat je gedoopt bent, af en toe naar de kerk gaat en iets aan goede doelen geeft. Als christen zul je moeten groeien. En elke geestelijke groei kan alleen maar tot stand komen te midden van beproevingen, momenten van pijn, obstakels en strijd.

15 Er zijn mensen die echt standvastig zijn. Dat zijn zij die liefhebben
Er zijn mensen die echt standvastig zijn. Dat zijn zij die liefhebben. De liefde ziet geen obstakels, geen moeilijkheden of offers. Echte standvastigheid is beproefde liefde. Dat zie je bij Maria. Als er iemand standvastig was, dan was zij het wel.

16 Vraag aan God of Hij in jouw hart de liefde tot Hem ontsteekt
Vraag aan God of Hij in jouw hart de liefde tot Hem ontsteekt. Je zult dan standvastigheid ontvangen in alle levensomstandigheden. En daarmee zul je je leven winnen.

17 “Red je leven door standvastigheid!”

18 Maar er is meer. Standvastigheid is besmettelijk
Maar er is meer. Standvastigheid is besmettelijk. Wie standvastig is moedigt ook anderen aan om vol te houden. Laten we hoog mikken.

19 We hebben maar één leven en dat is ook nog kort
We hebben maar één leven en dat is ook nog kort. We willen volhouden, dag na dag, en de ene moeilijkheid na de andere tegemoet treden om Christus te volgen... en we zullen ons leven winnen.

20 “Red je leven door standvastigheid!” Lucas 21,19
“Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van: Chiara Lubich, juni Grafica di Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia - Italia)


Download ppt "Woord van Leven Oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google