De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Consumer interaction Resultaten literatuurstudie en consumentenonderzoek Elvi van Wijk-Jansen, 5 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Consumer interaction Resultaten literatuurstudie en consumentenonderzoek Elvi van Wijk-Jansen, 5 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Consumer interaction Resultaten literatuurstudie en consumentenonderzoek Elvi van Wijk-Jansen, 5 juni 2014

2 Aanleiding Consumer Interaction  8 miljoen smartphones en 5,6 miljoen tablets in Nederland (medio 2013)  Uitdagingen groente- en fruitsector: ● Vergroten toegevoegde waarde-beleving producten ● Vergroten consumentenvertrouwen in voedselveiligheid ● Meer participatie consumenten in keten  Facebility  ontwikkeling van Veggipedia-app

3 Veggipedia app

4 Doel en opzet Consumer Interaction Meer inzicht in: 1.Mogelijkheden en effectiviteit van apps als vorm van communicatie naar consumenten  Literatuurstudie (medio 2013) 2.Sterke en verbeterpunten van specifiek de Veggipedia app, volgens consumenten  Kwalitatief consumentenonderzoek (eind 2013)

5 Literatuurstudie Centrale vragen: 1.Aanbod en gebruik van apps, algemeen en specifiek verse voeding 2.(Randvoorwaarden voor) effectiviteit apps 3.Specifieke uitdagingen Veggipedia-app

6 Belangrijke inzichten  Aanbod apps over verse voeding: veel apps die algemene en specifieke productinformatie bieden

7

8 Effectiviteit apps  Effectiviteit apps nog onbekend  Persuasieve informatietechnologie; effectief wanneer deze aansluit bij doelen van mensen (!)  Andere voorwaarden: ● Data-uitwisseling ● Geloofwaardigheid  Mobiele informatietechnologie lijkt potentieel extra effectief

9 Uitdagingen sector  Toegevoegde waarde-beleving vergroten: ● Smaak, prijs, gezondheid, veiligheid en gemak ● Extra: (streek-)herkomst/tracebility en duurzaamheid  Meer participatie consumenten: ● Waarde ● Persoonlijke kenmerken ● Type shopper ● Vertrouwen en controle  Vertrouwen voedselveiligheid: ● Pro-actief, tweezijdig en zelf doen

10 Doel en opzet kwalitatief onderzoek Inzicht in wat consumenten vinden van de Veggipedia- app: 1.Goed, minder goed, missen? 2.Betrouwbaar en deskundig? 3.Vergroting beleving en consumptie? 4.Aandacht voor duurzaamheid, polls en participatie in 2*2-forum? Semigestructureerde groepsinterviews

11 Doelgroep kwalitatief onderzoek  (mede-)verantwoordelijk voor boodschappen  tussen 18 en 64 jaar  Android smartphone  ervaring met apps (al dan niet specifiek op het terrein van voeding)  veel-weinig groente en fruit eten  spreiding t.a.v. leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, arbeidssituatie, gezinssituatie en woonomgeving

12 Apps over voeding op telefoon  Geen: 45%  Appie vaakst genoemd (16)  Gevolgd door 24 Kitchen/ Recept van de dag (7)

13 Ik ga de app zeker vaak gebruiken  Verdeeld beeld kruisjes  Niet: vanwege traagheid, scannen en herkomstcheck ‘lastig’ en ‘zonder resultaat’/onvoldoende waarde  Weinig interesse in informatie over telers/ handelsorganisaties, bovendien ‘te mooi’  Hooguit interesse in land van herkomst

14 Ik ga de app zeker vaak gebruiken  Wel: vanwege productinformatie (vooral bewaren, aankoop, schoonmaken, bereiden)  Gevolgd door informatie over voedingswaarden  Recepten hoogtepunt van de app  Waar gebruiken? Thuis!

15 Goede punten  Rustig uiterlijk  Overzichtelijk  Niet commerciële uitstraling  Aankoop-, bewaartips en voedings- waarde  Recepten  (Mooie) foto’s  Veel informatie!  Onbekende producten

16 Goede punten  Paars-groene openingsscherm  Product van de week  Geschiedenisfunctie  Alerts

17 Verbeterpunten  Zoeken in recepten en meer recepten  Beknoptere, levendigere, minder kinderachtige en reclame-achtige informatie  Plaatjes moeten sneller laden  Beginletter productenlijst  Eten uit het seizoen  Duiding voedingswaardeninfo  Homepagina  Meningen verdeeld over naam  Informatie missen

18 Verbeterpunten  Andere/ uitgebreidere geschiedenis  Ordenen van ‘waslijst’ aan producten  Grotere en meer opvallende alerts  Aardappel toevoegen  Kopjes open  Meer links naar diepgaandere informatie  Vooral behoefte aan optimalisering productinformatie en recepten!

19 Perceptie betrouwbaarheid en deskundigheid  Over het algemeen betrouwbaar en deskundig  Vooral de generieke productinformatie  Initiatief van wie?  Bronnen generieke productinformatie en alerts?  Business model?  Informatie van telers en handelaren minder betrouwbaar (reclame)  Check op (informatie van) telers?  Overheid, minder kinderachtige teksten,  Technisch beter  betrouwbaarheid 

20 Beleving en consumptie  dankzij app?  Niet meer consumeren  Wel meer variëren  Betere smaak heeft meer effect  Meer smoel door ‘lijfelijk contact’ met teler  Waardering hooguit groter door recepten en bewaar- en bereidingstips

21 Meedoen met polls  Bereidheid varieert  Indicatie tijd vooraf: kort!  Moet makkelijk zijn  Weigeren/ uitstellen  Niet bellen/ mailen  Beloning is nodig

22 Participatie in 2*2-forum  Weinig animo  “Ik ben zeker niet de doelgroep”  Voegt niets toe, zelfs mogelijk afbreuk  Hooguit meer interactie door recepten

23 Behoefte aan informatie over duurzaamheid  “Zit er toch al in?”  Niet veel animo voor  Kort, symbolen, keurmerken, sterren  Veel wantrouwen t.a.v. informatie  Wat is duurzaam?  Bijdrage consument zelf?

24 Concurrentie?  Google, Appie, 24 Kitchen, Smulweb, verpakking  Onderscheidend vermogen dankzij: ● Objectiviteit/niet commercieel ● Veelzijdigheid  Promotie:

25 Belangrijkste aanbevelingen 1.Benadruk dat de app bijdraagt aan gezond, lekker, gevarieerd, uit het seizoen en veilig eten. En verbeter de app vooral op deze punten, zoals gesuggereerd door respondenten 2.Benadruk de veelzijdigheid en objectiviteit van de app. En verbeter de app vooral op deze punten, zoals gesuggereerd door respondenten.

26 Vervolgonderzoek in 2014  Toetsend, kwantitatief onderzoek rond Veggipedia-app weinig zinvol  Wachten op koers Groentenfruithuis  Er is weinig animo voor participatie in 2*2 forum, toch is user generated content (UCG) hot onder bedrijven/merken om interactie en relaties met de doelgroep te versterken  Sluit aan bij Web 2.0: van passieve gebruikers van het internet naar actieve participanten

27 Wat is UGC?  Gebruiker-gegenereerde inhoud is: ● inhoud die is gegenereerd door ‘niet-professionele gebruikers’/ gewone gebruikers; ● die andere gebruikers kunnen zien en gebruiken.

28 Verschillende vormen  Actieve: Wikipedia, About.com, Instagram, Tumblr, Facebook, Twitter, Youtube, blogs, fora en evaluaties van producten op sites als Amazon.com en Zalando  Passieve: big data dankzij cookies, smartphones of andere devices (privacy!) en nieuwe technologie zoals de slimme tand (Web 3.0)

29 Vervolgonderzoek in 2014 Deel 1: Vraag: hoe kan de groente- en fruitsector, nationaal en internationaal, gebruik maken van UGC om de interactie en relaties met haar doelgroep te versterken? Methode: literatuurstudie en gesprekken met experts Resultaat: classificatie van mogelijkheden op basis van: ● gebruiksdoelen keten ● consumentengroep ● technologie ● plussen en minnen + inspirerende voorbeelden

30 Vervolgonderzoek in 2014 Deel 2: Vraag: hoe kijken consumenten tegen deze mogelijkheden aan? Methode: kwalitatief consumentenonderzoek Resultaat: inzicht in consumentenacceptatie van inzet van UGC in relatie tot groente en fruit


Download ppt "Consumer interaction Resultaten literatuurstudie en consumentenonderzoek Elvi van Wijk-Jansen, 5 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google