De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 Petrus 1:21 21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 Petrus 1:21 21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken."— Transcript van de presentatie:

1

2 2 Petrus 1:21 21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

3 Matteüs 7:7-8 7Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

4 Jesaja 55:7 7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot JHWH, dan zal Hij zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

5 Jeremia 29:12-14 12Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord van JHWH, en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, …

6 1 Koningen 12:28 28 Toen overlegde de koning (Jerobeam) en maakte twee gouden kalveren, en zeide tot het volk: Het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Dit zijn uw goden, o Israel, die u uit het land Egypte hebben geleid.

7 Matteüs 24:6-7 6Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.

8 Deuteronomium 27:15 15 Vervloekt is de man, die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor JHWH, het maaksel der handen van een werkman, en dit in het verborgene opstelt. En het gehele volk zal antwoorden: Amen.

9

10

11

12

13

14

15


Download ppt "2 Petrus 1:21 21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken."

Verwante presentaties


Ads door Google