De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Advocatenkantoor, sparring partner, “trusted advisor” Pragmatisch, betrokken en klant centraal Advies en procespraktijk Focus arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Advocatenkantoor, sparring partner, “trusted advisor” Pragmatisch, betrokken en klant centraal Advies en procespraktijk Focus arbeidsrecht en ondernemingsrecht."— Transcript van de presentatie:

1

2 Advocatenkantoor, sparring partner, “trusted advisor” Pragmatisch, betrokken en klant centraal Advies en procespraktijk Focus arbeidsrecht en ondernemingsrecht Onderverdeling in branchegroepen Concept van één kantoor met vier vestigingsplaatsen Pellicaan Advocaten – wie zijn wij?

3 Onze vestigingen  Amsterdam  Rotterdam  Eindhoven  Utrecht

4 Focus Ondernemingsrecht (contracten, samenwerkingsverbanden, fusie, overnames, rechtspersonenrecht) Arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten, ontbindingen, reorganisaties, pensioenen, arbeidsonge- schiktheid, werkgeversaansprakelijkheid)

5 Ondernemer helpen ondernemen No-nonsense, informeel met kennis van zaken Scherpe uurtarieven, geen verrassingen Onze ambitie: “Trusted adviser “mkb-bedrijven en non- profit-organisatie Voorbeeld van deze rol met betrekking tot social media Onderscheid

6 Strategische alliantie met Mazars Paardekooper Hoffman N.V. Beschikbaarheid expertise andere disciplines, met name fiscaliteit Snelle toegang tot elkaars diensten (huisvesting op dezelfde locatie) Marccus (internationaal netwerk) Samenwerking met Mazars/Marccus

7 Social media op de werkvloer Woensdag 13 juli 2011 16.00 - 19.00 uur Pellicaan Advocaten N.V. Mr. R.D. (Richard) Ouwerling Flevum M. (Marc) van Alphen

8 Het toepassen van social media door mijn personeel biedt kansen/ bedreigingen Stelling

9 1.Nieuw personeel werven (40%) 2.Netwerken/acquisitie 3.Kennisdeling 4.Vergroten van de naamsbekendheid Kansen

10 Social media op de werkvloer

11 Bedreigingen 1.Blootstelling aan virussen 2.Bedrijfsgevoelige/vertrouwelijke informatie 3.Corporate account wordt gebruikt voor privézaken 4.Werknemer publiceert in de privésfeer in hoedanig- heid werknemer 5.Berichten blijven eeuwig online staan

12 Voortschrijdende digitalisering leidt tot problemen op de werkvloer Geen wettelijk kader voor gebruik e-mail/internet Werkgever mag regels opstellen voor gebruik (instructiebe- voegdheid) Literatuur/rechtspraak: beperkt e-mail- en internetgebruik op de werkvloer is toegestaan Sociale media en het arbeidsrecht

13 Casus 1 Sociale media en de sollicitant Een werknemer solliciteert bij uw bedrijf als account- manager. Uw bedrijfsleider googled de sollicitant vooraf- gaand aan het gesprek en vindt met name allerlei per- soonlijke informatie over hem, waaronder het feit dat de man wordt betiteld als de “drankorgel van Amsterdam”. Wat mag/moet u met deze informatie doen?

14 Uitgangspunt: informatie die openbaar te vinden is op het internet mag worden gebruikt bij de selectie. NVP: - sollicitatiecode - werkgever moet zich bewust zijn dat informatie van internet niet altijd betrouwbaar is - verkregen informatie mededelen en bespreken Wet en College Bescherming Persoonsgegevens: - werkgever moet informatie vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen - bij niet aanname: binnen vier weken verwijderen, tenzij toestemming sollicitant (dan een jaar)

15 Werknemer is ziek. Facebook: “lekker genieten van een vrije dag op het strand” (onderscheid tussen privé en publiek domein) Casus 2 Sociale media en disfunctionerende werknemer

16 Acties: spoedcontrole bedrijfsarts vrije dag opnemen schriftelijke waarschuwing loonopschorting beëindiging dienstverband (UWV/kantonrechter/wederzijds goedvinden) ontslag op staande voet? Casus 2 Sociale media en disfunctionerende werknemer

17 Spanningsveld: A.Privacy als grondrecht en vrijheid van meningsuiting B.Geheimhoudingsplicht C.Instructierecht werkgever (protocol of richtlijn) D.Goed werknemerschap Sociale media en vertrouwelijke informatie

18 A.Belangenafweging. Valt vaak in het voordeel van de werkgever uit. B.Wat moet je als vertrouwelijke informatie beschouwen? VB: Districtschef Gerda Dijkman: twitter: huiselijk geweld ipv koolmonoxidevergiftiging – voorwaardelijk strafontslag + verbanning naar Friesland Vertrouwelijke informatie

19 A.Vrijheid van meningsuiting prevaleert over het algemeen boven belang werkgever bij imagobehoud. Grens is snel bereikt. B.Hoe moet je je beschermen tegen negatieve uitlatingen? Verenigd Koninkrijk: “My job is boring” – Ontslag op staande voet Frankrijk: “Een club van rampzaligen” “Welkom bij de club” Cornald Maas: “Grappige exportproducten heeft Nederland: Sieneke, Joran van der Sloot en de PVV” Negatieve uitlatingen

20 Tips en tricks sociale (1) media richtlijn: Inventariseer en beoordeel interne richtlijnen op het gebied van: 1.e-mail en internet 2.gedragscode 3.gebruik sociale media Geen interne regels aanwezig; stel een richtlijn op! Denk aan rechten van de ondernemingsraad Werknemers met vertrouwelijke informatie en klanten: 1.Concurrentie- en relatiebeding 2.Geheimhoudingsbeding 3.Boetebeding

21 Tips en tricks (2) privé of zakelijk twitteradres/linked In adres op persoonlijke titel publiceren (ook afhankelijk van de functie) disclaimer sociale omgangsvormen gelden evengoed online als offline wijs een content manager aan past de richtlijn binnen de cultuur?(open/gesloten) verbindt consequenties aan overtreding van de richtlijn

22 Leidt gebruik van Linked In tot overtreden relatiebeding? Casus: € 20.000 boete Accepteren Link relatie oud werkgever na datum uitdiensttreding Accepteren contact = schending Uitspraak in kort geding  rechter in bodemprocedure zou anders kunnen beslissen Relatiebeding en Linked In

23 Casus 3 Sociale media en ex-werknemer Werknemer is makelaar bij makelaarskantoor Relatiebeding: een jaar geen klanten benaderen Begint voor zichzelf Aanpassen Linked In profiel Automatisch een e-mail waarin staat dat zijn profiel is gewijzigd en voor zichzelf is begonnen Overtreedt de werknemer hiermee het relatiebeding?

24 Afronding Vragen? Commerciële afhandeling Nieuwsbrief Legal Scan Arbeidsrecht (kosteloos en vrijblijvend) Twitteradres: @arbeidsjurist Blog: http://arbeidsjurist.wordpress.com/http://arbeidsjurist.wordpress.com/ Borrel in eigen bruine kroeg

25 ORDE IN ZAKEN.


Download ppt "Advocatenkantoor, sparring partner, “trusted advisor” Pragmatisch, betrokken en klant centraal Advies en procespraktijk Focus arbeidsrecht en ondernemingsrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google