De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pellicaan Advocaten – wie zijn wij?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pellicaan Advocaten – wie zijn wij?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Pellicaan Advocaten – wie zijn wij?
Advocatenkantoor, sparring partner, “trusted advisor” Pragmatisch, betrokken en klant centraal Advies en procespraktijk Focus arbeidsrecht en ondernemingsrecht Onderverdeling in branchegroepen Concept van één kantoor met vier vestigingsplaatsen

3 Onze vestigingen Amsterdam Rotterdam Eindhoven Utrecht

4 Focus Ondernemingsrecht
(contracten, samenwerkingsverbanden, fusie, overnames, rechtspersonenrecht) Arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten, ontbindingen, reorganisaties, pensioenen, arbeidsonge-schiktheid, werkgeversaansprakelijkheid)

5 Onderscheid Ondernemer helpen ondernemen
No-nonsense, informeel met kennis van zaken Scherpe uurtarieven, geen verrassingen Onze ambitie: “Trusted adviser “mkb-bedrijven en non-profit-organisatie Voorbeeld van deze rol met betrekking tot social media

6 Samenwerking met Mazars/Marccus
Strategische alliantie met Mazars Paardekooper Hoffman N.V. Beschikbaarheid expertise andere disciplines, met name fiscaliteit Snelle toegang tot elkaars diensten (huisvesting op dezelfde locatie) Marccus (internationaal netwerk)

7 Social media op de werkvloer
Woensdag 13 juli 2011 uur Pellicaan Advocaten N.V. Mr. R.D. (Richard) Ouwerling Flevum M. (Marc) van Alphen

8 Stelling Het toepassen van social media door mijn personeel biedt kansen/ bedreigingen

9 Kansen Nieuw personeel werven (40%) Netwerken/acquisitie Kennisdeling
Vergroten van de naamsbekendheid

10 Social media op de werkvloer

11 Bedreigingen Blootstelling aan virussen
Bedrijfsgevoelige/vertrouwelijke informatie Corporate account wordt gebruikt voor privézaken Werknemer publiceert in de privésfeer in hoedanig- heid werknemer Berichten blijven eeuwig online staan

12 Sociale media en het arbeidsrecht
Voortschrijdende digitalisering leidt tot problemen op de werkvloer Geen wettelijk kader voor gebruik /internet Werkgever mag regels opstellen voor gebruik (instructiebe-voegdheid) Literatuur/rechtspraak: beperkt - en internetgebruik op de werkvloer is toegestaan

13 Casus 1 Sociale media en de sollicitant
Een werknemer solliciteert bij uw bedrijf als account-manager. Uw bedrijfsleider googled de sollicitant vooraf-gaand aan het gesprek en vindt met name allerlei per-soonlijke informatie over hem, waaronder het feit dat de man wordt betiteld als de “drankorgel van Amsterdam”. Wat mag/moet u met deze informatie doen?

14 Uitgangspunt: informatie die openbaar te vinden is op het internet mag worden gebruikt bij de selectie. NVP: - sollicitatiecode - werkgever moet zich bewust zijn dat informatie van internet niet altijd betrouwbaar is - verkregen informatie mededelen en bespreken Wet en College Bescherming Persoonsgegevens: - werkgever moet informatie vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen - bij niet aanname: binnen vier weken verwijderen, tenzij toestemming sollicitant (dan een jaar)

15 Casus 2 Sociale media en disfunctionerende werknemer
Werknemer is ziek. Facebook: “lekker genieten van een vrije dag op het strand” (onderscheid tussen privé en publiek domein)

16 Casus 2 Sociale media en disfunctionerende werknemer
Acties: spoedcontrole bedrijfsarts vrije dag opnemen schriftelijke waarschuwing loonopschorting beëindiging dienstverband (UWV/kantonrechter/wederzijds goedvinden) ontslag op staande voet?

17 Sociale media en vertrouwelijke informatie
Spanningsveld: Privacy als grondrecht en vrijheid van meningsuiting Geheimhoudingsplicht Instructierecht werkgever (protocol of richtlijn) Goed werknemerschap

18 Vertrouwelijke informatie
Belangenafweging. Valt vaak in het voordeel van de werkgever uit. Wat moet je als vertrouwelijke informatie beschouwen? VB: Districtschef Gerda Dijkman: twitter: huiselijk geweld ipv koolmonoxidevergiftiging – voorwaardelijk strafontslag + verbanning naar Friesland

19 Negatieve uitlatingen
Vrijheid van meningsuiting prevaleert over het algemeen boven belang werkgever bij imagobehoud. Grens is snel bereikt. Hoe moet je je beschermen tegen negatieve uitlatingen? Verenigd Koninkrijk: “My job is boring” – Ontslag op staande voet Frankrijk: “Een club van rampzaligen” “Welkom bij de club” Cornald Maas: “Grappige exportproducten heeft Nederland: Sieneke, Joran van der Sloot en de PVV”

20 Tips en tricks sociale (1) media richtlijn:
Inventariseer en beoordeel interne richtlijnen op het gebied van: en internet gedragscode gebruik sociale media Geen interne regels aanwezig; stel een richtlijn op! Denk aan rechten van de ondernemingsraad Werknemers met vertrouwelijke informatie en klanten: Concurrentie- en relatiebeding Geheimhoudingsbeding Boetebeding

21 Tips en tricks (2) privé of zakelijk twitteradres/linked In adres
op persoonlijke titel publiceren (ook afhankelijk van de functie) disclaimer sociale omgangsvormen gelden evengoed online als offline wijs een content manager aan past de richtlijn binnen de cultuur?(open/gesloten) verbindt consequenties aan overtreding van de richtlijn

22 Relatiebeding en Linked In
Leidt gebruik van Linked In tot overtreden relatiebeding? Casus: € boete Accepteren Link relatie oud werkgever na datum uitdiensttreding Accepteren contact = schending Uitspraak in kort geding  rechter in bodemprocedure zou anders kunnen beslissen

23 Casus 3 Sociale media en ex-werknemer
Werknemer is makelaar bij makelaarskantoor Relatiebeding: een jaar geen klanten benaderen Begint voor zichzelf Aanpassen Linked In profiel Automatisch een waarin staat dat zijn profiel is gewijzigd en voor zichzelf is begonnen Overtreedt de werknemer hiermee het relatiebeding?

24 Afronding Vragen? Commerciële afhandeling Nieuwsbrief
Legal Scan Arbeidsrecht (kosteloos en vrijblijvend) Blog: Borrel in eigen bruine kroeg

25 ORDE IN ZAKEN.


Download ppt "Pellicaan Advocaten – wie zijn wij?"

Verwante presentaties


Ads door Google