De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CORVE & het MAGDA- dienstenaanbod

Verwante presentaties


Presentatie over: "CORVE & het MAGDA- dienstenaanbod"— Transcript van de presentatie:

1 CORVE & het MAGDA- dienstenaanbod
RSZ - Statistiek April 5, 2017 CORVE & het MAGDA- dienstenaanbod Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Bart Misseeuw Tel: (02) Boudewijngebouw 4B, Boudewijnlaan 30 bus 46, B-1000 Brussel, België Web:

2 CORVE & MAGDA April 5, 2017 cor·vee (de ~ (v.), ~s) 1 herendienst 2 lastig, ondankbaar werk = Coördinatiecel Vlaams Egovernment MAGDA = MAximale GegegensDeling tussen Administraties (Agentschappen, Afdelingen, Applicaties…)

3 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Hoe is de situatie nu? FEDERALE OVERHEID MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE IVA’s Rp & EVA’s LOKALE OVERHEDEN Vlaamse portaal eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website U M E front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten KSZ RR back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office KBO Géén geauthenticeerde en geïdentificeerde toegang tot websites Enkel ad-hoc & puntsgewijze gegevensuitwisseling en applicatie-integratie

4 MINISTERIES VAN DE VLAAMSE OVERHEID ACM (Access Control Management)
Het Magda platform April 5, 2017 FEDERALE OVERHEID MINISTERIES VAN DE VLAAMSE OVERHEID VLAAMSE IVA’s Rp & EVA’s LOKALE OVERHEDEN gewone burgers Vlaamse ambtenaren doel- groepen ACM (Access Control Management) Vlaamse portaal eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website U M E front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten KSZ RR back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office KBO RSZ Magda platform (VKBGeo) VKBO VKBP Geauthenticeerde en geïdentificeerde beveiligde toegang tot websites: ACM Ontsluiting authentieke gegevensbronnen en gegevensuitwisseling: Magda platform

5 Het Magda diensten aanbod
Ontsluiting van authentieke gegevensbronnen: A2A diensten aanspreekbaar vanuit een applicatie: webservices FTP diensten (publicaties) interactieve webtoepassingen bruikbaar door eindgebruiker (bv. VKBO-GO) Uitwisseling van gegevens tussen gegevensbronnen Eigen platform, eigen ICT infrastructuur om de gegevensuitwisseling te ondersteunen Advies : Functioneel advies : waar zitten welke data ? technisch advies bij het opzetten van de gegevensuitwisseling

6 Magda platform: Releases 1-2-3
In Productie In Test In Ontwerp Federale Gegevensbronnen Magda Dienstenaanbod Vlaamse Organisaties VKBO-GO VO (VLAO, ORAFIN, …) KBO Kruispunt Bank Onder nemingen VKBO KBO cache + Repertoria GeefOnderneming, Vestigingen … ZoekOnderneming … RegistreerDossier … Europees Sociaal Fonds, ESF Eur Fonds Region Ondersteuning, EFRO VDAB (AB21) Innovatie, Wetensch & Technologie, IWT PubliceerMutatie, StatusNietNormaal Inspectie Werkgelegenheid, AIW KSZ Kruispunt Bank Sociale Zekerheid File Transfer WVG Zorg & Gezondheid (Vaccinet) VKBP-GUI Medisch Verantwoord Sporten, MVS RR (Rijksregister) GeefPersoon, Gezinssamenstelling … ZoekPersoon … RegistreerDossier … CreeerBIS Onderwijs (Lerende Mens) JongerenWelzijn (DOMINO) Studietoelagen (Dig Aanvraag Form) De Lijn (eLoket) Zorg&Gezondheid (ZorgFonds, Vaccinet) PubliceerMutatie Kinder Bijslag Fondsen RKW Publiceer Attest Inschrijving Onderwijs (Lerende Mens) RSVZ CRAB Adressen / Geografie / Ligging Ag Geografische Informatie Vl (AGIV) Lokale Besturen Gemeentes BouwVergunning EPB (Energie Prestatie & Binnenklimaat)

7 Magda platform: Release 4-5
In Productie In Test In Ontwerp Federale Gegevensbronnen Magda Dienstenaanbod Vlaamse Organisaties VKBO-GO VO (VLAO, ORAFIN, …) KBO Kruispunt Bank Onder nemingen VKBO KBO cache + Repertoria “Vlaamse Gegevens Bronnen” GeefOnderneming, Vestigingen … ZoekOnderneming … RegistreerDossier … Jaarrekening, RSZ Tewerkstelling Europees Sociaal Fonds, ESF Eur Fonds Region Ondersteuning, EFRO NBB VDAB (AB21) Innovatie, Wetensch & Technologie, IWT PubliceerMutatie, StatusNietNormaal, OvernameOpslorping, … Events, Rapporten Inspectie Werkgelegenheid, AIW Successierechten RSZ Gemeentes File Transfer: LIMOSA Arbeidsvergunningen (MIA) KSZ Kruispunt Bank Sociale Zekerheid File Transfer WVG Zorg & Gezondheid (Vaccinnet) VKBP RR + KSZ cache + Repertoria “Vlaamse Gegevens Bronnen” VKBP-GUI Medisch Verantwoord Sporten, MVS RR (Rijksregister) GeefPersoon, Gezinssamenstelling … ZoekPersoon … RegistreerDossier … CreeerBIS Handicap Werkend Landbouw & Visserij, ALV (EPR) Onderwijs (Lerende Mens) JongerenWelzijn (DOMINO) Studietoelagen (Dig Aanvraag Form) De Lijn (eLoket) Zorg&Gezondheid (ZorgFonds, Vaccinnet) PubliceerMutatie Events, Rapporten Dienstencheques Kinder Opvang Kinder Bijslag Fondsen RKW Publiceer Attest Inschrijving Onderwijs (Lerende Mens) RSVZ CRAB Adressen / Geografie / Ligging Ag Geografische Informatie Vl (AGIV) Lokale Besturen Gemeentes BouwVergunning EPB (Energie Prestatie & Binnenklimaat)

8 VKBO: Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen
Lokale besturen RSZ-stat

9 Zoekscherm

10 Detail onderneming

11 Project “Gemeentelijke basisbestanden”
Doel: aanleveren van gemeentelijke basisbestanden vanuit VKBO voldoen aan sterke vraag vanuit de gemeenten naar gegarandeerd volledige, juiste en actuele ondernemingsgegevens verrijkt met CRAB-geocodering verrijkt met indicaties qua ‘economisch gewicht’ van de ondernemingen & vestigingen (bv. RSZ-data & jaarrekening-items) Verwachte voordelen: beter beheer van de gemeentelijke processen naar ondernemingen toe (op het vlak van fiscaliteit, lokale economie, mobiliteit, milieu, communicatie…)  gemiddeld 1 VTE per gemeente uitgespaard, verlaagde kosten

12 Project “Gemeentelijke basisbestanden”
Voorbeeld van huidig gebruik door intercommunale Leiedal: bepaling van de impact van openbare werken op de lokale economie

13 Het Magda programma Ondersteunend programma om de verdere uitbouw van het Magda platform te sturen, Op basis van Werkgroepen die beslissen welke data-stromen prioritair moeten worden ontsloten Dez maken gebruik van een aparte samenwerkingsomgeving binnen Labora, de Sharepoint-samenwerkingsomgeving opgezet voor de Vlaamse overheid

14 Bedankt voor uw aandacht
Nog vragen? E-GOVERNMENT Meer informatie over het Vlaamse e-government en de Coördinatiecel Vlaams e-government:


Download ppt "CORVE & het MAGDA- dienstenaanbod"

Verwante presentaties


Ads door Google