De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RECHT & INFOMATICA 3de licentiaat rechten RUG – academiejaar 2003 Prof. Dr. Rogier de Corte 6 maart 2003 Enkele auteursrechtelijke aspecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RECHT & INFOMATICA 3de licentiaat rechten RUG – academiejaar 2003 Prof. Dr. Rogier de Corte 6 maart 2003 Enkele auteursrechtelijke aspecten."— Transcript van de presentatie:

1 RECHT & INFOMATICA 3de licentiaat rechten RUG – academiejaar 2003 Prof. Dr. Rogier de Corte 6 maart 2003 Enkele auteursrechtelijke aspecten

2 Overzicht  provider  dwanglicentie  case

3 Bronnen België Europa 17 januari 2002uiterste datum omzetting:  Rl. nr. 2000/13 van 8 juni 2000 betreffende de juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, m.n. de elektronische handel, in de interne markt, PB. L. 17 juli 2000, 1 wetsontwerp nr. 50-2100/001 van 25 oktober 2002 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (Parl. St., Kamer, 2002-2003, 25 oktober 2002, nr. 2100)

4 België Europa 22 december 2002 uiterste datum omzetting:  Rl. nr. 2001/29 van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij PB. L. 22 juni 2001, 10

5 Provider belang van een regeling en van een Europese regeling  algemene regel  accessprovider  cashing  hosting

6 algemene verplichtingen  geen verplichting om toe te zien op de inhoud van de informatie, noch om actief te zoeken naar onwettelijk gedrag  ingeval van onwettige activiteiten procureur des konings verwittigen en maatregelen treffen om toegang te verhinderen  identificatieverplichting aan bevoegde overheid art. 22 wetsontwerp (art. 15 Richtl.)

7 accessprovider  niet aansprakelijk voor doorgegeven informatie  op voorwaarde dathij het initiatief niet neemt hij de ontvanger niet selecteert hij informatie niet wijzigt doorgeefluik - mere conduit - art. 19

8 cashing  niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie  voorwaarde dathij de informatie niet wijzigt hij toegangsvoorwaarden in acht neemt ….. tijdelijke kopie - cash - art. 20

9 hosting  niet aansprakelijk voor opgeslagen informatie  voorwaardengeen daadwerkelijke kennis hebben onwettelijkheid zoniet ontoegankelijk maken aan procureur des konings melden hostingdiensten - art. 21

10 Dwanglicentie  algemene auteursrechtelijke regeling  vanuit grafische omgeving  vanuit elektronische omgeving

11 algemene auteursrechtelijke regeling reproductie? dwanglicentie gevallen

12 reproductie wat verschil tussen ‘reproductie’ en ‘aan publiek meedelen’ art. 1 AW – Alleen de auteur van een [auteursrechtelijke beschermd] werk … heeft het recht om op het even welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren art. 1 Berner Conventie – De … beschermde auteurs … genieten het uitsluitend recht om toestemming te verlenen tot het verminigvuldigen van deze werken, ongeacht op welke wijze en in welke vorm hergebruik opvraging

13 reproductie soorten reproductie statuut art. 1 § 1 AW ja art. 2, 2 Databankwetja art. 20quater AWneen art. 5, 1 Richtl.neen art. 5a Softwarewetja

14 reproductie kennisname van de inhoud van gegevens op een grafische drager of op een elektronische drager

15 dwanglicentie wat? gevallen

16 dwanglicentie wat? het recht om te reproduceren zonder de toestemming van de auteur al dan niet mits betaling vergelijk: octrooirecht Magill-case HvJ

17 dwanglicentie gevallen citaat: art. 21 bloemlezing privé-copie: art. 22 § 1, 4 onderwijs - wetenschap uitvoering in familiekring karikatuur actualiteit: art. 22 § 1,1° hometaping: art. 22 § 1, 5° openbare uitlening: art. 23 voorwaarden openbaar gemaakt beperkend dwingend

18 regeling privé-copie werken op grafische of soortgelijke drager integraal of gedeeltelijk voor artikelen korte fragmenten van andere werken voor privé-gebruik geen afbreuk doen aan normale exploitatie mits betaling van reprografierechten: art. 59 en volg.

19 vanuit grafische drager A. Werken die geen databank zijn art. 22 § 1, 4° privé-gebruik art. 22 § 1, 4°bis voor onderwijs reprografierechten art. 59: fabrikant art. 60: evenredig recht Reprobel

20 vanuit grafische drager B. Databank art. 22bis § 1, 1° privé-gebruik art. 22bis § 1, 2° voor onderwijs reprografierechten

21 vanuit elektronische drager A. Werken die geen databank zijn AW privé-copiexxxneen onderwijsart. 22 § 1 4terja reprografierechten: art. 61bis

22 vanuit elektronische drager A. Werken die geen databank zijn Richtl art. 5.1moet tijdelijke reproducties toelaten art. 5.2bkan … privé-copie toelaten mits compensatie: printer, schijf art. 5.2copenbare uitlening art. 5.3onderwijs … geen billijke compensatie omzetting tegen 22 december 2002

23 vanuit elektronische drager B. Databanken AW Richtl niet toepasselijk privé-copiexxxneen onderwijsart. 22bis 4°ja reprografierechten: art. 61bis

24 Case een bedrijf, bloemenveiling, wil haar activiteiten die reeds gedeeltelijk geautomatiseerd zijn, opnieuw automatiseren via internet en sluit daarvoor met een extern bedrijf een automatiseringscontract in de overeenkomst tussen partijen wordt met geen woord gerept over de ‘source-code’ bij de testen blijkt de software goed te werken na de oplevering vraagt de opdrachtgever de sourcecode, de aannemer weigert en legt daarenboven verbod op deze nieuwe website aan de openbaarheid prijs te geven ?


Download ppt "RECHT & INFOMATICA 3de licentiaat rechten RUG – academiejaar 2003 Prof. Dr. Rogier de Corte 6 maart 2003 Enkele auteursrechtelijke aspecten."

Verwante presentaties


Ads door Google