De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievaardigheden. Niveau 3. Verder Gevorderd. Academiejaar 2010 – 2011 Els Martens & Carl Demeyere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievaardigheden. Niveau 3. Verder Gevorderd. Academiejaar 2010 – 2011 Els Martens & Carl Demeyere."— Transcript van de presentatie:

1 Informatievaardigheden. Niveau 3. Verder Gevorderd. Academiejaar 2010 – 2011 Els Martens & Carl Demeyere

2 Deel 1 : Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan? Deel 2: De gewenste informatie kunnen vinden: hoe kan ik efficiënt zoeken? Deel 3: De gevonden informatie evalueren op bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Het zoekproces evalueren. Deel 4: Beheren van de verzamelde en gecreëerde informatie. Deel 5: De relevantie informatie inpassen in bestaande kennis en communiceren. Deel 6: De informatie met inzicht en correct gebruiken en weergeven in een werkstuk. GROENE DELEN DUIDEN AAN WAT VERDER GEVORDERD BETEKENT Bronnen voor deze presentatie: https://www3.kuleuven.be/zoeken en algemene informatiesessies gegeven door Els Martenshttps://www3.kuleuven.be/zoeken Overzicht van deze presentatie :

3 DEEL 2 De gewenste informatie kunnen vinden: hoe kan ik efficiënt zoeken?

4 2.2.3. De student raadpleegt de zelfstandig opgezochte relevante informatiebronnen die de kwaliteitsstandaard zijn van het beroep om de informatievraag te beantwoorden DEEL 2: De gewenste informatie kunnen vinden: hoe kan ik efficiënt zoeken?

5 Het analyseren van de informatiebehoefte –Exploratieve wetenschappelijke zoektocht Wanneer je nog onvoldoende geïnformeerd bent over je onderwerp. Definiëren en afbakenen van het onderwerp en het bepalen van het gevraagde type van wetenschappelijke informatie. Indirect zoeken betekent dat je tijdens de zoektocht, op basis van gevonden relevante wetenschappelijke bronnen, probeert te achterhalen welke de belangrijkste wetenschappelijke bronnen zijn voor een bepaald domein. –die kan je vaststellen door na te gaan welke studies frequent geciteerd worden in publicaties, –welk de belangrijke auteurs zijn binnen een bepaald domein en –welke de belangrijkste kernwoorden zijn om wetenschappelijke bronnen over een bepaald onderwerp terug te vinden. Bij een exploratieve zoektocht maak je best gebruik van de twee types elektronische databanken: bibliografische databanken die een volledig overzicht geven van de publicaties over een bepaald onderwerp en elektronische bibliotheekcatalogi die het bezit van een bibliotheek(netwerk) weergeven. DEEL 2: De gewenste informatie kunnen vinden: hoe kan ik efficiënt zoeken?

6 Het analyseren van de informatiebehoefte –Gerichte wetenschappelijke zoektocht Bij een gerichte wetenschappelijke zoektocht ga je doelbewust op zoek naar een specifiek artikel of boek. Nadat je op basis van een exploratieve wetenschappelijke zoektocht een interessante wetenschappelijke bron (A) hebt gevonden, kan je nagaan of de bron (A) bericht over of verwijst naar andere relevante wetenschappelijke bronnen (B). Indien dat het geval is, kan je de referentielijst van de bron (A) raadplegen en vervolgens een gerichte zoektocht ondernemen naar de nieuwe wetenschappelijke bron (B). Bepaal bij deze zoektocht eerst het type van wetenschappelijke bron en selecteer vervolgens een gepaste wetenschappelijke databank. Probeer op basis van de titel en andere bibliografische gegevens de wetenschappelijke bron terug te vinden. DEEL 2: De gewenste informatie kunnen vinden: hoe kan ik efficiënt zoeken?

7 Formuleren van een zoekopdracht –Taal: NL, ENG Wetenschappelijke bronnen zijn gericht aan andere wetenschappers uit de hele wereld. De gangbare taal in wetenschappelijke publicaties is het Engels, ook als die geschreven zijn door onderzoekers uit België of Nederland. Het is dus belangrijk dat je een Engelstalige zoekterm gebruikt voor het zoeken naar actuele wetenschappelijke literatuur. –Begripsmatige verbanden tussen sleutelwoorden en zoektermen Probeer diverse kernwoorden en synoniemen te zoeken die relevant zijn voor je thema Let op met spelfouten: efect in plaats van effect. Je kunt kiezen om een term in het enkelvoud of in het meervoud te formuleren: effect of effects. Je kunt zoeken op onderwerp, auteur, titel,...; bij een eerste verkennende zoektocht zoek je doorgaans op onderwerp. Van zodra je meerdere wetenschappelijke bronnen hebt bestudeerd en je de belangrijke of interessante auteurs/onderzoeken/theorieën hebt onderscheiden, kan je meer gericht zoeken op basis van andere onderwerpen, auteur en titel. Je kunt je zoekterm vernauwen of verbreden –Booleaanse operatoren: AND, OR, NOT –Kent de toptijdschriften, boeken en databanken per vakgebied DEEL 2: De gewenste informatie kunnen vinden: hoe kan ik efficiënt zoeken?

8 VERDER GEVORDERDE KENNIS ZOEKEN Zoeken in de catalogus via Libisnet Opstelling van de gedrukte collectie Virtuele bibliotheek –E-bronnen, databases –LibriSource Plus Je hebt een exacte referentie met tijdschrifttitel Je hebt enkel een onderwerp Google Scholar Amadeus, Datastream Working papers Lijsten van toptijdschriften, boeken en databases per vakgebied

9 Zoeken in de catalogus via Libisnet DEEL 2: De gewenste informatie kunnen vinden: hoe kan ik efficiënt zoeken?

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Ik heb een auteur / titel en weet dat dit boek / werk aanwezig is in de bibliotheek FEB Specifieke opzoeking

19

20

21

22 Voorwaarde is wel dat het boek effectief ontleend moet zijn. een boek dat eventueel verkeerd teruggeplaatst is kan je niet reserveren Hoe reserveer ik een boek ?

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Ik wil een boek aanvragen in een niet- K.U.Leuven bibliotheek. A : Ik weet waar het boek zich bevindt B : Ik weet niet waar het boek zich bevindt

32 Je kan enkel een IBL plaatsen voor boeken / artikels die zich niet in K.U.Leuven bibliotheken bevinden. Werken die zich in Heverlee bevinden moeten door de studenten ter plaatste opgehaald of geconsulteerd worden. Uitzondering zijn boeken, artikels die zich in MGAS (Gasthuisberg) bevinden. HANDIGE WEETJES VOORAF

33 Ik weet waar het boek zich bevindt

34

35

36

37

38

39

40 Ik weet niet waar het boek zich bevindt

41

42

43

44

45

46

47 Opstelling van de gedrukte collectie

48 Niveau 00 : Boeken en naslagwerken Vlerick collectie (groene labels) geïntegreerd in gewone collectie Aggregaat, laatste maand krantenabonnementen Verplichte & aanbevolen literatuur = course library Niveau 91 : Lopende tijdschriften, ingebonden tijdschriften, statistieken, overheidspublicaties internationale instellingen, eindverhandelingen & info over verhandelingen Working papers Niveau 92 : Jaarverslagen nationale en internationale bedrijven

49 EBIB: Economie en bedrijfswetenschappen 330.1 G BESA 2005 EBIB : Vlerick 330.1 G BASA 2005 Samenstelling plaatsingsnummer

50 Samenstelling plaatsingsnummer verplichte & aanbevolen literatuur : Course library 330.1 UDC onderwerpscode G relator (vorm van publicatie) STEV auteursnaam 2000 publicatiejaar Let op : Dit materiaal kan niet ontleend worden. Wij hebben van elk van deze werken ook nog minstens 1 exemplaar in de uitleencollectie.

51 De virtuele bibliotheek

52 De virtuele bibliotheek omvat alle elektronische informatie (afhankelijk van hardware, abonnementen, locatie….) K.U.Leuven intranet : LIBISng catalogus, e-bronnen, statistische programma’s, MSOffice applicaties, Mediargus, Financial times, Google scholar, OECD compendium,Belfirst, IFS (CD-Roms in netwerk) PC’s op reservatie (aan het venster) Lokaal cd-rom netwerk : Amadeus, Datastream

53 E-bronnen

54 E-bronnen (LibriSource) is een centrale databank die alle elektronische bronnen bevat die via het K.U.Leuven intranet toegankelijk zijn : Je vindt er volgende bronnen : Databanken, tijdschriften, audiovisueel materiaal, catalogi, nieuwsmedia, referentiewerken organisaties/ instellingen, software, internetsites.

55 E-bronnen LibriSource+ onderzoeksportaal Enkele voordelen:  simultaan doorzoeken van diverse types databanken via ‘live’ zoekactie (= metasearch)  dankzij integratie met OpenURL-resolver rechtstreekse toegang tot full-text  beheer van zoekresultaten: My Space

56 E-bronnen LibriSource+ onderzoeksportaal Enkele nadelen:  beperkt aantal indexen & zoekfilters  schijn van volledigheid:  een aantal databanken kan enkel in de native interface bevraagd worden en is bijgevolg niet ‘metasearchable’ in LS+;  maximaal 10 databanken kunnen simultaan doorzocht worden.

57 Diverse mogelijkheden Je hebt een exacte referentie met tijdschrifttitel. Je tikt de titel van het tijdschrift in : ofwel is het tijdschrift aanwezig in de bibliotheek / ofwel niet. Indien wel : je kan op zoek gaan naar het gezochte artikel. OF Je kan je tijdschrifttitel ook gewoon opzoeken via de catalogus LIBISng OF Je hebt enkel een onderwerp LET OP : er zijn een aantal tijdschriften waar een embargo* op staat en dan moet je het artikel raadplegen via de papieren versie. Indien niet : je kan het artikel via IBL aanvragen. * Embargo : Periode dat publicatie nog niet elektronisch beschikbaar is Hoe kan ik zoeken in de e-bronnen

58 Je hebt een exacte referentie met tijdschrifttitel

59

60

61

62

63

64

65

66

67 OF

68

69

70 Je hebt enkel een onderwerp Find database : eenvoudige opzoeking in 1 databank Advanced search : (doorzoekt tegelijkertijd verschillende databanken

71

72 E-bronnen : Find database EBSCO : Academic source premier Multidisciplinaire databank aangeboden via Ebscohost, een referentiesysteem dat zowel een bibliografische databank is met verwijzingen naar tijdschriftartikelen als een full text databank. Academic Search Premier bevat referenties en abstracts naar tijdschriften voor bijna alle takken van de wetenschap waaronder o.a. humane- en gedragswetenschappen International Bibliography of the Social Sciences – IBSS De database bevat bibliografische informatie vanuit een internationale selectie van tijdschriften op het vlak van economie, politieke wetenschappen, sociologie en anthropologie. Meer dan 30% van de records zijn gepubliceerd in niet-engelstalige tijdschriften Web of science – Social science citation index – SSCI Interdisciplinaire index op tijdschriftartikelen in het domein van de sociale en gedragswetenschappen. Circa 1725 tijdschriften worden volledig geïndexeerd. Uit andere tijdschriften worden deze artikelen geïndexeerd die voor dit vakgebied van belang zijn. Belangrijk aan dit instrument is dat ook de geciteerde literatuur vermeld en opzoekbaar is.

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 Wat is Google Scholar ?

95 Heel iets anders dan de gewone * Multidisciplinaire database * Wetenschappelijke artikelen * Zowel “open access” als commerciële uitgevers * Grotendeels full-text doorzoekbaar * Beta versie : is een in ontwikkeling zijnde versie die nog fouten bevat en nog getest moet worden.

96 Amadeus is een Europese financiële databank met informatie over private en ondernemingen uit gans Europa, met inbegrip van Oost-Europa (te vergelijken met BEL-FIRST voor Belgische en Luxemburgse bedrijven). De bedrijfsrapporten bevatten winst-en verliescijfers, balans, ratio's, trends, ownerships enz. De data gaan tot tien jaar terug in de tijd. Studenten kunnen voortaan ook Amadeus online raadplegen, maar wel enkel van op de pc's in de bibliotheek. De gegevens over ownership zijn in de online versie niet raadpleegbaar en kunnen niet gedownload worden. Er is ook een beperking op het aantal bedrijven (max. 500) dat kan worden geraadpleegd. De URL is: https://amadeus.bvdep.com/kuleuven.aspx.https://amadeus.bvdep.com/kuleuven.aspx Datastream is een historisch-financiële database. De gegevensbank bevat wereldwijde financiële en economische data: effectenbeurzen, marktindicatoren, aandelenprijzen, rentevoeten, internationale macro-economische tijdreeksen, grondstoffen en goederenmarkten enz. Advance is de gebruikersinterface waarmee gezocht kan worden in de databank en waarmee grafieken en rapporten gemaakt kunnen worden op basis van de financiële en economische gegevens uit Datastream. Infosessies over de werking van deze databanken worden door trainers van respectievelijk Bureau Van Dijk en Thomson Financial gegeven zowel in het eerste als tweede semester. Databanken te raadplegen enkel na afspraak

97 Een working paper is een beta-versie van een artikel dat meestal later in een tijdschrift verschijnt. Beschrijvingen van recente papers staan niet meer in onze catalogus. Maak gebruik van http://repec.org http://repec.org Working papers opzoeken

98

99

100

101

102

103

104

105 Info over auteur Abstract Download Uitgeversinfo Verwante opzoekingen Andere versies van paper JEL classificatie Geciteerd door Titellijst IDEAS

106

107

108

109 Info over auteur Abstract Download Verwante opzoekingen Lijst working papers Lijst tijdschriftenartikels EconPapers

110 Lijst van toptijdschriften per vakgebied –Marketing bv. Journal of international marketing –Informatica bv. European journal of operational research Lijst van boeken per vakgebied –Marketing bv. Kotler, Ph. Principles of marketing –Informatica bv. Codd, E. F. The relational model for database management: version 2. Lijst van databases per vakgebied –Marketing bv. Esomar –Informatica bv. IEEE-databases Lijst van toptijdschriften, boeken en databases per vakgebied

111 Voorbeeld van een mogelijke opdracht –Zoek over een bepaald opgegeven onderwerp alle relevante informatie en geef de toptijdschriften voor dat onderwerp. Bekijk ook de informatie uit de working papers. DEEL 2: De gewenste informatie kunnen vinden: hoe kan ik efficiënt zoeken?

112 –Bruikbaar materiaal over dit onderdeel: https://associatie.kuleuven.be/zoeken (in opbouw)https://associatie.kuleuven.be/zoeken http://wbib.kuleuven.be/tutorial/ http://tilt.ihol.nl DEEL 2: De gewenste informatie kunnen vinden: hoe kan ik efficiënt zoeken?


Download ppt "Informatievaardigheden. Niveau 3. Verder Gevorderd. Academiejaar 2010 – 2011 Els Martens & Carl Demeyere."

Verwante presentaties


Ads door Google