De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 13.15 uur Opening door Hans Borstlap, voorzitter Bestuur Leerstoelen 13.30 uur 'Soberheid' | Korte inleidingen en aansluitend discussie 14.30.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 13.15 uur Opening door Hans Borstlap, voorzitter Bestuur Leerstoelen 13.30 uur 'Soberheid' | Korte inleidingen en aansluitend discussie 14.30."— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma 13.15 uur Opening door Hans Borstlap, voorzitter Bestuur Leerstoelen 13.30 uur 'Soberheid' | Korte inleidingen en aansluitend discussie 14.30 uur Pauze | Bekendmaking voordrachtprocedure Albeda Prijs en Ien Dales Award 2013 15.00 uur 'Vernieuwing' | Korte inleidingen en aansluitend discussie 16.45 uur Sluiting door de voorzitter en borrel

3 Opening door Hans Bor Werken in en aan Verandering Henk Strating Jeroen Pepers 18 juni 2014

4 Opening door Hans Borstlap Zoektocht naar impact digitalisering Arbeid verandert? Arbeidsmarkt verandert? Arbeidsverhoudingen veranderen mee…? Hoe responsief is ons stelsel van arbeidsverhoudingen voor deze veranderingen?

5 Opening door Hans Borstlap Bevindingen zoektocht Digitalisering is een snelle, veelomvattende verandering van arbeidsorganisaties De professional moet levenslang werken aan en-en Het individu wordt een lokale speler op een globale arbeidsmarkt We zoeken naar een nieuwe wederkerigheid We zoeken naar hybride vormen Het stelsel van arbeidsverhoudingen past zich (te) langzaam aan

6 Opening door Hans Borstlap Aanbevelingen Het tempo moet omhoog Er is een nieuw perspectief nodig dat uitdagend is voor alle werkenden Creëer een nieuw speelveld op intersectorale basis (schaf sectorbelemmeringen af) Betrek alle werkenden bij inrichting nieuw speelveld Stel het individu centraal, niet sectorale sociale partners (draai de “piramide” om) Ga uit van hoge dynamiek op de arbeidsmarkt Ondersteun en faciliteer alle vormen van leren en ontwikkelen Vernieuw de CAO middels technologische ontwikkelingen (een iCAO is mogelijk)

7 Opening door Hans Borstlap Een iCAO Waarom zouden we dat willen? Individu centraal -Maximale keuzevrijheid -Eigen dynamiek leidend Transactiekosten beperkt

8 Opening door Hans Borstlap Hoe werkt een iCAO? Digitaal systeem 24/7 beschikbaar voor werknemer Selfservice, maar met defaultoptie Een totaal arbeidsvoorwaardenbudget. Indexatie generiek Alle kapitaliseerbare elementen zijn zelf in te regelen Contractduur is in te regelen Basisset rechten en plichten

9 iCAO: risico’s Werkgever -Minder ruimte voor opvangen tijdelijke problemen door te schuiven binnen arbeidsvoorwaardenbudget Werknemer -Zelf consequenties dragen van keuzes Vakorganisaties - Omslag in dienstenmodel: van collectief servicen naar individueel servicen, vraagt veel van organisatie

10 iCAO: kansen (1) Werkgever: -Stabiele loonkostenontwikkeling -Geen rondschuiven van schaarste aan middelen -Focus op werk en ontwikkeling Werknemer: -Keuzes kunnen maken. Collectieve default zorgt voor zekerheid bij onwetendheid -In kunnen spelen op dynamiek van arbeidsmarkt

11 iCAO: kansen (2) Vakorganisaties: -Mogelijkheden voor toegevoegde waarde aan individu leveren -Focus op werksituatie individu en maatwerk

12 Opening door iCAO: groeimodel als proceskeuze Visie lange termijn centraal Digitaal systeem direct invoeren Stapsgewijs onderdelen CAO kapitaliseren en in arbeidsvoorwaardenbudget plaatsen. Bijzondere aandacht voor pensioen. Indexatie-afspraken maken. Op basis van welke waarden? Automatisch?

13 Meer weten? Twitter: @henkstrating @jeroenpepers Wordpress: jeroenpepers.wordpress.com Website: www.hsarbeidsvoorwaarden.nl


Download ppt "Programma 13.15 uur Opening door Hans Borstlap, voorzitter Bestuur Leerstoelen 13.30 uur 'Soberheid' | Korte inleidingen en aansluitend discussie 14.30."

Verwante presentaties


Ads door Google