De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kracht en impuls (N2-1 Hoofdstuk 1)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kracht en impuls (N2-1 Hoofdstuk 1)"— Transcript van de presentatie:

1 Kracht en impuls (N2-1 Hoofdstuk 1)
Natuurkunde VWO Kracht en impuls (N2-1 Hoofdstuk 1)

2 Drie wetten van Newton als een voorwerp een snelheidsverandering ondervindt, moet er wel een kracht op werken (of: is de som van de krachten ongelijk aan 0).  F=m x a FA→B = - FB→A

3 Derde wet van Newton (§ 1.1 en 1.2):
Krachten komen altijd in paren voor FA→B = - FB→A De actiekracht werkt altijd van voorwerp A op B, en de reactiekracht van B op A, m.a.w. actiekracht en reactiekracht werken nooit op hetzelfde voorwerp! Belangrijke kracht: normaalkracht

4 Oefenen met de derde wet van Newton
Lees § 1.1 en 1.2 Maak ter oefening de opgaven: 4, 5, 6, 7, 8, 11

5 § 1. 3: drie wetten van Newton toegepast op systemen en deelsystemen
Systeem bestaat uit wagen A en B samen Wagen A apart heet een deelsysteem, zo ook wagen B Uitwendige krachten werken op A en B samen: het systeem: Fr = (mA+mB) x a Inwendige krachten werken op een van de beide deelsystemen Fr op A = mA x a (of: Fr op B = mB x a)

6 Wrijving Schuifwrijving, rolwrijving en luchtwrijving zijn altijd tegenwerkende krachten! Altijd geldt: 0 ≤ Fw ≤ Fw,max N.B.: Wrijvingskracht kan nooit ofte nimmer groter zijn dan de actiekracht (Immers: Wat zou er gebeuren met het blok in de middelste figuur als Fw groter zou zijn dan de trekkracht naar rechts?)

7 Oefenen met de drie wetten van Newton
Lees § maak de uitgewerkte voorbeelden eerst zelf en bekijk daarna pas de uitwerkingen Een goeie oefensite om met systemen en deelsystemen te oefenen: klik aan N.B. Kies voor de wrijvingscoëfficënt μ de waarde 0. In dat geval werkt alleen de zwaartekracht op het systeem van beide massa’s Maak ter oefening opgave: 14, 15, 16

8 Stoot en verkeersveiligheid § 1.4
Traagheid van een massa: verzet tegen snelheidsverandering Stoot: FΔt = mΔv Eenheid: Ns Stoot is gelijk aan oppervlakte onder F,t-diagram

9 Verkeersveiligheid Toepassingen van alle wetten van Newton tot nu toe
Maak bij opgaven die betrekking hebben op een botsing van een voertuig gebruik van de formules: FΔt = mΔv en F.s = ½ mv2

10 Oefeningen met stoot en verkeersveiligheid
Lees § 1.4 Kijk eens op de site: Je ziet daar hoe met een of meerder kogels een stoot kan worden uitgeoefend op andere kogels (“De wieg van Newton”) Bekijk eens de volgende websites: Om je reactietijd te meten: Over reactietijd en ongelukken: Maak ter oefening de opgaven: 18, 23, 24 van § 1.4

11 Wet van behoud van impuls § 1.5


Download ppt "Kracht en impuls (N2-1 Hoofdstuk 1)"

Verwante presentaties


Ads door Google