De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natuurkunde VWO Kracht en impuls (N2-1 Hoofdstuk 1)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natuurkunde VWO Kracht en impuls (N2-1 Hoofdstuk 1)"— Transcript van de presentatie:

1 Natuurkunde VWO Kracht en impuls (N2-1 Hoofdstuk 1)

2 Drie wetten van Newton 1)als een voorwerp een snelheidsverandering ondervindt, moet er wel een kracht op werken (of: is de som van de krachten ongelijk aan 0). 2)  F=m x a 3)F A→B = - F B→A

3 Derde wet van Newton (§ 1.1 en 1.2): Krachten komen altijd in paren voor F A→B = - F B→A De actiekracht werkt altijd van voorwerp A op B, en de reactiekracht van B op A, m.a.w. actiekracht en reactiekracht werken nooit op hetzelfde voorwerp! Belangrijke kracht: normaalkracht

4 Oefenen met de derde wet van Newton Lees § 1.1 en 1.2 Maak ter oefening de opgaven: 4, 5, 6, 7, 8, 11

5 § 1. 3: drie wetten van Newton toegepast op systemen en deelsystemen Systeem bestaat uit wagen A en B samen Wagen A apart heet een deelsysteem, zo ook wagen B Uitwendige krachten werken op A en B samen: het systeem: F r = (m A +m B ) x a Inwendige krachten werken op een van de beide deelsystemen F r op A = m A x a (of: F r op B = m B x a)

6 Wrijving Schuifwrijving, rolwrijving en luchtwrijving zijn altijd tegenwerkende krachten! Altijd geldt: 0 ≤ F w ≤ F w,max N.B.: Wrijvingskracht kan nooit ofte nimmer groter zijn dan de actiekracht (Immers: Wat zou er gebeuren met het blok in de middelste figuur als F w groter zou zijn dan de trekkracht naar rechts?)

7 Oefenen met de drie wetten van Newton Lees § 1.3 - maak de uitgewerkte voorbeelden eerst zelf en bekijk daarna pas de uitwerkingen Een goeie oefensite om met systemen en deelsystemen te oefenen: klik aan http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/ph_nl/n2law_nl.htm N.B. Kies voor de wrijvingscoëfficënt μ de waarde 0. In dat geval werkt alleen de zwaartekracht op het systeem van beide massa’s http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/ph_nl/n2law_nl.htm Maak ter oefening opgave: 14, 15, 16

8 Stoot en verkeersveiligheid § 1.4 Traagheid van een massa: verzet tegen snelheidsverandering Stoot: FΔt = mΔv Eenheid: Ns Stoot is gelijk aan oppervlakte onder F,t-diagram

9 Verkeersveiligheid Toepassingen van alle wetten van Newton tot nu toe Maak bij opgaven die betrekking hebben op een botsing van een voertuig gebruik van de formules: FΔt = mΔv en F.s = ½ mv 2

10 Oefeningen met stoot en verkeersveiligheid Lees § 1.4 Kijk eens op de site: http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/ph_nl/ncradle_nl.htm Je ziet daar hoe met een of meerder kogels een stoot kan worden uitgeoefend op andere kogels (“De wieg van Newton”) http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/ph_nl/ncradle_nl.htm Bekijk eens de volgende websites: –Om je reactietijd te meten: http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/Reaction_nl/reactionTime_nl.html http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/Reaction_nl/reactionTime_nl.html –Over reactietijd en ongelukken: http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/carDistance_nl/carAccident_nl.html http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/carDistance_nl/carAccident_nl.html Maak ter oefening de opgaven: 18, 23, 24 van § 1.4

11 Wet van behoud van impuls § 1.5


Download ppt "Natuurkunde VWO Kracht en impuls (N2-1 Hoofdstuk 1)"

Verwante presentaties


Ads door Google