De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Versnellen en vertragen (N2-1 Hoofdstuk 1)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Versnellen en vertragen (N2-1 Hoofdstuk 1)"— Transcript van de presentatie:

1 Versnellen en vertragen (N2-1 Hoofdstuk 1)
Natuurkunde HAVO Versnellen en vertragen (N2-1 Hoofdstuk 1)

2 Derde wet van Newton (§ 1.1):
Krachten komen altijd in paren voor FA→B = - FB→A De actiekracht werkt altijd van voorwerp A op B, en de reactiekracht van B op A, m.a.w. actiekracht en reactiekracht werken nooit op hetzelfde voorwerp! Belangrijke kracht: normaalkracht

3 Oefenen met de derde wet van Newton
Lees § 1.1 Maak ter oefening de opgaven: 4 en 5

4 § 1.2: Herhaling drie wetten van Newton
als een voorwerp een snelheidsverandering ondervindt, moet er wel een kracht op werken (of: is de som van de krachten ongelijk aan 0).  F=m x a FA→B = - FB→A

5 § 1.2: drie wetten van Newton toegepast op systemen en deelsystemen
Systeem bestaat uit wagen A en B samen Wagen A apart heet een deelsysteem, zo ook wagen B Uitwendige krachten werken op A en B samen: het systeem: Fr = (mA+mB) x a Inwendige krachten werken op een van de beide deelsystemen Fr op A = mA x a (of: Fr op B = mB x a)

6 Oefenen met de drie wetten van Newton
Lees § maak de uitgewerkte voorbeelden eerst zelf en bekijk daarna pas de uitwerkingen Een goeie oefensite om met systemen en deelsystemen te oefenen: klik aan N.B. Kies voor de wrijvingscoëfficënt μ de waarde 0. In dat geval werkt alleen de zwaartekracht op het systeem van beide massa’s Maak ter oefening de opgaven: 6, 7, 8 en 9

7 § 1.3 Wrijving Schuifwrijving, rolwrijving en luchtwrijving zijn altijd tegenwerkende krachten! Altijd geldt: 0 ≤ Fw ≤ Fw,max N.B.: Wrijvingskracht kan nooit ofte nimmer groter zijn dan de actiekracht (Immers: Wat zou er gebeuren met het blok in de middelste figuur als Fw groter zou zijn dan de trekkracht naar rechts?)

8 Oefenen met wrijvingskrachten
Lees § 1.3 Om te oefenen met wrijvingskrachten: klik aan Maak ter oefening de opgaven: 13, 14, 15, 16, 17 van § 1.3

9 Traagheid en stoot § 1.4 Traagheid van een massa: verzet tegen snelheidsverandering Stoot: FΔt = mΔv Eenheid: Ns Stoot is gelijk aan oppervlakte onder F,t-diagram

10 Oefeningen met stoot Kijk eens op de site: Je ziet daar hoe met een of meerder kogels een stoot kan worden uitgeoefend op andere kogels (“De wieg van Newton”) Lees § 1.4 Maak ter oefening de opgaven: 20, 21, 22, 23 en 24 van § 1.4

11 Verkeersveiligheid § 1.5 Toepassingen van alle wetten van Newton tot nu toe Maak bij opgaven die betrekking hebben op een botsing van een voertuig gebruik van de formules: FΔt = mΔv en F.s = ½ mv2

12 Oefeningen met verkeersveiligheid
Lees § 1.5 Bekijk eens de volgende websites: Om je reactietijd te meten: Over reactietijd en ongelukken: Maak ter oefening de opgaven: 28, 29, 31 en 32 van § 1.5

13 Hoofdstuk 1 van deel N2-1 is nu afgerond
Maak ter oefening de zelftoets 1.1 t/m (te vinden op pag. 15/16 van de leerlingenhandleiding – vraag ernaar in de bibliotheek) Maak eerst alle opgaven en bekijk daarna pas de uitwerkingen ervan (zie pag. 39 t/m 41 van dezelfde handleiding)


Download ppt "Versnellen en vertragen (N2-1 Hoofdstuk 1)"

Verwante presentaties


Ads door Google